PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Beyt-i BercesteYüzde bir
25-10-2011, 16:10
http://gallery.photo.net/photo/10817068-lg.jpg

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız
Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

[Selimî]

Yüzde bir
26-10-2011, 00:27
http://gallery.photo.net/photo/8837099-md.jpg

Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden
Gafletle gezen dem alamaz tek sözümüzden

[La edri]

Ağlama karanfil
26-10-2011, 14:57
Konuşsam Tesiri Yok
Sussam Gönül Razı Değil...!

Ağlama karanfil
26-10-2011, 15:03
Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Müptela-yı gama sor geceler kim kaç saat
fuzuli

Ağlama karanfil
26-10-2011, 15:10
SON SIĞINAK


Hayat perdenin arkasında;
Hayatın öte yakasında.

Şu gaflet yükü insana bak;
Kendinden varlık cakasında.

Ve aşksız yobaz... İşi gücü,
Namazla cennet takasında.

Tam dört asırdır Müslümanlık,
Cansız etiket markasında.

Kur'an kalbi kör ezbercide,
Din, üfürükçü muskasında.

Batı, Batı der, çırpınırlar,
Batı tükürük hokkasında.

Makine dimdik demirden put,
İnsanoğlu ruh laçkasında.

Hürriyet nerde, söyleyeyim:
Hakka esaret halkasında.

Zamanda herşey kopuk, kesik;
Biçkisi kader makasında.

Ey insan, sana son sığınak,
Son Peygamberin hırkasında!


Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK

Yüzde bir
27-10-2011, 12:46
http://gallery.photo.net/photo/6009822-md.jpg

Cihân-ârâ cihân içindedür arayı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler

[Hayalî]

talib
27-10-2011, 12:56
Başlığı okuyunca berceste beyti yaptı da adını beyti berceste koydu, resmini de foruma attı zannettim :) Hamaratmış ya! :)

Yüzde bir
29-10-2011, 15:18
http://gallery.photo.net/photo/6347839-md.jpg

Bir peri peyker mi var yanınca ağyār olmaya ...
Var mıdır bir gül ki ānın çevresi hār olmaya ...

[Muhibbî]

Ağlama karanfil
29-10-2011, 18:38
Ders-i aşkın müşkilin Yahyâ nice halleylesin
Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez
Şeyhülislam Yahya

Yüzde bir
30-10-2011, 17:00
http://gallery.photo.net/photo/13209233-md.jpg

Kimi ar‘ar dedi kadd-i dildara kimi elif ...
Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif...

[Muhibbî]

Ağlama karanfil
31-10-2011, 20:13
Arif isen bir gül yeter kokmağa
Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)

Ağlama karanfil
31-10-2011, 20:19
Güzel olan sevgili değildir
Sevgili olan güzeldir...
kim söylemiş bilmiyorum ama çok güzel söylemiş

Ağlama karanfil
31-10-2011, 21:07
bülbül güle gül gül dedi gül gülmedi gitti
bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti

Yüzde bir
01-11-2011, 15:51
http://www.kalbimcity.net/galeri/resim/2009/12/bulbul-4.jpg

Ey bülbül-i şeyda yine efgane mi geldin
Azm-i gül edip zar ile giryane mi geldin

Pervane gibi ateşe daim can atarsın
Evvelde bu aşk oduna sen yane mi geldin

[Niyazi mısri]

Ağlama karanfil
02-11-2011, 01:50
*Bir mevsimi baharına geldik ki alemin

Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.(İzzet Molla)

Ağlama karanfil
02-11-2011, 02:51
Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)

Ağlama karanfil
02-11-2011, 02:59
Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle

İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi)

Ağlama karanfil
02-11-2011, 03:20
Harâbât ehlini hor görme zahid

Hazineye malik ne viraneler var...(Ragıp Paşa)

Yüzde bir
02-11-2011, 13:01
Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)


http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317573_304092219603680_204323032913933_1341691_333 595875_n.jpg


Gül gülsün gonca açılsın bana sen gül yeter
Ağlasa bülbüllerin ey gonca tek sen gül yeter.

[Zati]

Ağlama karanfil
02-11-2011, 21:25
Dost bi-perva, felek bı-rahm, devran bı-sukun
Derd çok hem-derd yok, düşman kavi, tali'zebun
(Fuzuli)

benim için muhteşem bir beyit inşaallah sizde beğenirseniz :)

ArZu
03-11-2011, 12:39
teşekkürler güzel paylaşımlarınız için...

Yüzde bir
03-11-2011, 14:48
Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,
Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)Gül gülsün gonca açılsın bana sen gül yeter
Ağlasa bülbüllerin ey gonca tek sen gül yeter.

[Zati]


http://gallery.photo.net/photo/14520432-lg.jpg

Gonca gülsün; gül açılsın; cûy feryad eylesin
Sen sus ey bülbül biraz gülşende yarim söylesin
[Nabi]

ArZu
03-11-2011, 17:45
http://a1111.hizliresim.com/r/3/9t9k.jpg

Dil-i uşşak yâre,yâr ise ağyâre mâildir
Na hâletdir bu ki bülbül güle, gül hâre mâildir.


Rahmî

Ağlama karanfil
03-11-2011, 20:50
Bülbül gül için kılınca nâle
Derdine deva olur mu lâle

Fuzûlî

ArZu
04-11-2011, 14:40
http://a1111.hizliresim.com/r/4/b8zp.jpg

Gel ey can bülbülü, fâni kafeste zârı mu’tad et
Ezel demlerini yâd eyleyüp bin âh û feryâd et


[Gel ey can bülbülü, bu fani dünya kafesinde ağlamayı adet et.
Ezel’deki halini hatırlayıp binlerce âh-vâh et!]


Vatan gülzârını terk eyledin diyâr-ı gurbette
Bu hâristan-ı mihnette belâ emtârını yâd et


[Bu gurbet yerinde vatan gülistanını terk ettin.
Artık, bu sıkıntılı diken tarlasında belâ yağmurlarını anıp dur!]Alvarlı Muhammed Lütfi Efe (k.s)

Hüzün Seli
04-11-2011, 16:12
Bülbüller öter, güller açar, şâd gönül yok
Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın...

Şeyhülislâm Yahyâ

ArZu
04-11-2011, 23:59
http://a1111.hizliresim.com/r/4/blw3.jpg

Senden bilirim yok bana bir faide ey gül,
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.

Osman Nevres

Ağlama karanfil
07-11-2011, 01:15
Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,

Ne dergâhı Huda'dan maada bir ilticamız var.(Nefi)

ArZu
08-11-2011, 04:18
http://a1111.hizliresim.com/r/8/dg7q.jpg


Seyre daldık gonca-ı handan bir ömür bitti.
Bitmedi o bülbülün efganı , bir ömür bitti.
Çok tabipler ilaç etti dil-i hasta-ı aşka,
İnledi ney can-ü dil , bir ömür bitti…

(Osman Nihat Akın)

Yüzde bir
09-11-2011, 03:23
Bülbül gül için kılınca nâle
Derdine deva olur mu lâle

Fuzûlî

http://gallery.photo.net/photo/6190633-md.jpg

Her na’lede bir nahl-i güle kondu safâdan
Her nağmeden tebdîl-i makâm eyledi bülbül

[Nâbî]

Yüzde bir
09-11-2011, 04:03
Dil-i uşşak yâre,yâr ise ağyâre mâildir
Na hâletdir bu ki bülbül güle, gül hâre mâildir.
Rahmî


http://gallery.photo.net/photo/1367680-lg.jpg

Mâil ola serkeş ol mahbûbe istiğnâ gerek
Serv baş eğmez ayağın öpse ger yalvâre sû

[Hayâlî]

Yüzde bir
10-11-2011, 16:17
http://gallery.photo.net/photo/4349757-lg.jpg

Cânân ise matlub tama'cândan kes ...
Matlub ise cân ümid cânândan kes ...
Cân sevmek ile müyesser olmaz cânân ...
Ya bundan ümid ya tâmâ'cândan kes ...

[Fuzuli]

ArZu
11-11-2011, 02:29
http://c1111.hizliresim.com/r/b/g6xw.jpg

Gerçi devrân benden önden gayra verdi fırsatı
Pây-ı taht-ı askda çalındı Mecnûn nevbeti
…
Hayâlî
…
Felek, fırsatı gerçi benden önce Mecnun’a verdi. Aşk başkentinde onun nevbeti çalındı. Şimdi ise sıra benimdir.

Yüzde bir
11-11-2011, 03:32
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/74159_123628131027141_123426474380640_142085_39091 42_n.jpg

Ben umardım ki seni yâr-i vefâ-dâr olasın,
Ne bileydim ki seni böyle cefâ-kâr olasın.

[Mihrî Hatun]

Ağlama karanfil
11-11-2011, 03:36
felek her türlü cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten
namık kemal

Hüzün Seli
13-11-2011, 20:39
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben...

Nef'i

Hikem
13-11-2011, 21:00
Münkirin görüp , Sezai bizi firkatde sanur

Gülşen-i dehr içre hâlâ yâr ile seyrâneyüz.

(Gülşeni hazretleri)

Yani; ''Ey Sezai! İnkarcılar bizi gördükleri vakit ayrılık gayrılık içinde zannederler.Oysa biz dünya denen gül bahçesi içinde hâlâ sevgili ile salınıp gezmedeyiz.

Yüzde bir
14-11-2011, 01:39
http://gallery.photo.net/photo/2524139-lg.jpg

Yürü var di o zâr ü nâlâna
Ummasın k’ire vasl-ı cânâna

Agzını tutsun itmesün nâle
Yohsa kahrum irür ol abdâle

Âb-ı lutfunla ideyin teskîn
Nice bir yansun âteşe miskîn

[Fazlî]

ArZu
17-11-2011, 14:45
http://c1111.hizliresim.com/r/k/l7fr.jpg

Aşkına dalmışım ben, nasihat neye yarar?
Zehir içmişim ben; şeker neye yarar?
Benim için: “Ayağına zincir vurunuz!” diyorlar.
Divane olan gönüldür, ayağıma zincir vurmak neye yarar?…

Rumi

Hikem
19-11-2011, 21:26
Mesnevi de der :'' Bir kuşun kanadına yama diktin,

Yamanın sıcaklığıyla kanadını taktın.Osmanlı Sultanlarından Fatih Sultan Selim-i Evvel dedi:

''Gözümün kuşu senden başkasına uçmaz;

Kanadına şevkinden yüz torba göz yaşı bağlamışım.''

Kemal Hoca Efendi der :

''Gönlü yem olarak güvercine veriyorumki

mektubuma yarden cevab getirsin.''
''Tutuştu nâr-ı mihnetle vücudum

Ko yansın bunda ben yanmağa geldim

Yanup pişti hararetle vucudum

Ko yansın bunda ben yanmağa geldim. ''

(İbrahim hakkı Bursevi ,Ferahu'r-Ruh'dan)http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLj8EeekwuMykhKUdE2RF1NV7DhncsF XX9F6bcgGPPdGRKBy5M

Hikem
20-11-2011, 02:43
Aşkının şehidi ve müptelası olan Mela’ya bir an olsun görün

Ölmesini istemiyorsan bir kez olsun acı da yüzünü göster ona

Kılıç ve hançer darbelerine hedef seçtiğin hayranlarının

Siyah yılanların soktuğu aşk hastalarının mesihisin sen

(Melaye Ceziri)

Yüzde bir
22-11-2011, 16:50
http://gallery.photo.net/photo/7238374-lg.jpg

Bî-vefâdır dâr-ı dünyâ kimseyi şâd eylemez.

[Fuzuli]

ArZu
24-11-2011, 02:51
http://a1111.hizliresim.com/r/r/q5qn.jpg

Ne bilir okumayan Mushaf-ı hüsnün şerhin
Yere gökten ne için indiğini Kur’an’ın

Ey sevgili!… Senin güzellik kitabının şerhini okumayan kişi
Kur’an-ı Kerîm’in gökten yere niçin indirildiğini nereden bilsin

Fuzûlî

Yüzde bir
24-11-2011, 13:36
http://gallery.photo.net/photo/11120361-lg.jpg

Pencereden bakarken gördüğüm tek şey; hüzün
Farkedemedim hâlâ endamını gündüzün...

[Nurullah GENÇ]

Yüzde bir
24-11-2011, 19:24
http://gallery.photo.net/photo/9128172-lg.jpg

Nice tahrîr edeyim nâmede derd ü elemin,
Bağrı yufka kâğıdın gözleri yaşlı kalemin ...

[Âhî]

ArZu
22-01-2012, 19:18
http://b1201.hizliresim.com/t/q/2098z.jpg


Bülbülüm şâd, güllerin ikramı ikram üstüne
Haneniz görsün yine bayramı bayram üstüne...

İskender Pala

ArZu
15-02-2012, 01:26
http://b1202.hizliresim.com/u/g/2qx92.jpg

.

Bin cân olaydı kâş men-i dil-şikestede

Tâ her biriyle bir kez olaydım fedâ sana

.

(Keşke bin can olaydı, şu kalbi kırık bende;

Tâ ki her biriyle bir kez olaydım fedâ sana.)-Fuzûlî

ArZu
26-02-2012, 02:28
http://d1202.hizliresim.com/u/t/30r5y.jpg

.
Bring anger and pride under your feet,
turn them into a ladder,
and climb higher.
.
Rumi

ArZu
13-03-2012, 22:27
http://f1203.hizliresim.com/v/f/3hgyw.jpg

"Kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun,
belki şarkı söyleyen bir kuş gelir konar..."


Çin Atasözü

ArZu
13-03-2012, 23:17
http://f1203.hizliresim.com/v/f/3hjsv.jpg

Çalı Bile, Kendine Sığınan Kuşu İtmez,
Sen Gafursun, Azizsin, Senin Keremin Bitmez!

Geldim İşte Kapına, Kul Senden Irak Olmaz
Sana Adanmamışsa, Yürek te Yürek Olmaz!Beyaz Dilekçe’den

Yüzde bir
28-02-2013, 16:09
http://gallery.photo.net/photo/7167363-lg.jpg

Yandıklarım şam-ü seher
Senden midir benden midir
Başımdaki aşktan eser
Senden midir benden midir

Seyyid Nizam Oğlu'n sana al
Benliksiz senden yana
Sen ben sözü bilmem bana
Senden midir benden midir

Yüzde bir
24-03-2013, 02:07
http://gallery.photo.net/photo/17067053-md.jpg

Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu ...
Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu ...

[Nabi]

KUZAT
24-03-2013, 02:28
Yetmez mi temaşâ-yı cemal, elde sunarsın?

Ey âşık-ı mihnetzede, buldukça bunarsın!

Yüzde bir
26-03-2013, 01:43
http://gallery.photo.net/photo/17069112-lg.jpg

Sen bana
Sen desen de, demesen de olur.
Ama ben sana sen deyeceğim.
Düşün dur.

[Özdemir Asaf]

Yüzde bir
23-10-2013, 22:29
http://gallery.photo.net/photo/10702051-lg.jpg

Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya ...
Bilirim üzülürsün; yoksa sözüm çoktur sana ...

[İmam-ı Rabbani]

Yüzde bir
21-02-2014, 00:30
http://gallery.photo.net/photo/17686044-lg.jpg

Alim ile eyle ülfet, bulursun mertebe ...
Cahil ile etme sohbet, dönersin merkebe ...

Yüzde bir
21-03-2014, 22:46
http://gallery.photo.net/photo/17707615-lg.jpg

Erenlerin sohbeti ele giresi değil.
Sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil.

Gezmek gerek her yeri bulmak için bir eri
Sarraf tanır cevheri herkes bilesi değil.

Bir pınarın yanına kapalı testi kona
Kırk yıl orada dura kendi dolası değil.

Sohbetle parlar iman talip kazanır irfan.
İnsanı arif yapan fesi hırkası değil.

Önce doğru iman et haramdan el etek çek
Ruha gıdadır sohbet badem helvası değil

[Yunus Emre]

Yüzde bir
09-05-2015, 21:48
http://www.mumsema.org/attachments/7035d1410900683/edep-yahu.jpg

İlim irfan meclisinde aradım kıldım taleb ...
Her ilim makbul ise illa edeb, illa edeb ...

Yüzde bir
16-05-2015, 22:39
http://gallery.photo.net/photo/18008211-lg.jpg

Ayinedir bu âlem her şey Hak ile kâim;
Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim ...

[Azîz Mahmûd Hüdâyî]

Yüzde bir
06-06-2015, 13:24
https://www.youtube.com/watch?v=yWS1L5tF0JA&list=PLTs8vAynlj_Ye2ZLsEM_LbPNreMZzhuOF&index=24

Yüzde bir
17-06-2015, 23:22
http://gallery.photo.net/photo/18039585-lg.jpg

Gül dikene, gül dikene ...
Sarılmış gül, dikene ...
Gözyaşım göze oldu ...
Bahçada gül dikene ...

Yüzde bir
09-07-2015, 23:52
İncitme ...

http://gallery.photo.net/photo/18025373-lg.jpg

Hazer kıl! Kırma kalbin kimsenin cânını incitme!
Esîr-i gurbet-i nâlân olan insanı incitme!
Tarîk-i ışkda bîçâre-i hicrânı incitme!
Sabır kıl her belâya, Hâne-yi Rahman'ı incitme!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Elin çek meyl-i dünyadan, eğer âşık isen yâre,
Muhabbet câmını nûş et, asıl Mansur gibi dâre,
Misafirsin felek bağında, bendin salma efkâre,
Düşersen bir belâya, sabır kıl; Mevla verir çâre,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Bulaşma çark-ı dünyâya, vücûdun pak u tâhirken,
Güvenme mâl u mülk ü mansıbın efnâsı zâhirken,
Nic'oldu malı Karun'un felek bağında vâfirken,
Nedir bu sendeki etvâr-ı dert gönlün misafirken,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Hasislikden elin çek, sen cömerd ol kân-ı ihsan ol!
Konuşma câhil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol!
Hakîr ol âlem-i zâhirde, sen mânâda sultan ol!
Karıncanın dahi hâlin gözet, dehre Süleyman ol!

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Ben insanım diyen insana düşmez şâd'u handanlık,
Düşen bî-çareyi kaldırmadır âlemde insanlık,
Hakîkat ehlinin hâlidurur dâim perîşanlık,
Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

Ehl-i irfânım deyü, her yerde bendin atma meydâna,
El elden belki üstündür, ne lâzım; uyma şeytâna,
Yakın olmak dilersen Hazret-i Hallâk-ı Ekvâna,
Cihanda tatlı dilli olması lâzımdır insâna,

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme!
Günahkâr olma, Fahr-i Âlem-i Zî-Şânı incitme!

[Alvarlı Efe Hazretleri]

Yüzde bir
05-12-2015, 19:43
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12316227_686704711466605_3599394629213683187_n.jpg ?oh=36a57aba14d9f889558b27c8623ee4d7&oe=56F29C24

Yâr için ağyâre ülfet ettiğim aybeyleme ...
Bâğ-bân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur ...

Yüzde bir
27-03-2016, 17:12
http://gallery.photo.net/photo/18187572-lg.jpg

TEFVİZNAME

Hak şerleri hayreyler
Zannetme ki gayreyler
Ârif onu seyreyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Sen hakk’a tevekkül kıl
Tefviz et ve rahat bul
Sabreyle ve razı ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Kalbin ona berk eyle
Tedbirini terk eyle
Takdirini derk eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hallak-ı rahim o’dur
Rezzak-ı kerim o’dur
Fa’al-ı hakim o’dur
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bil kadıy-ı hacatı
Kıl o’na münacatı
Terk eyle muradatı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bir işi murad etme
Olduysa inad etme
Haktandır o reddetme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hakk’ın olacak işler
Boştur gam-u teşvişler
O hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hep işleri faiktir
Birbirine layıktır
Neylerse muvafıktır
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzur eyle
Tefviz-i umur eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabret sakın usanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Deme şu niçin şöyle
Yerincedir ol öyle
Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hiç kimseye hor akma
İncitme, gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Mü’min işi renk olmaz
Âkil huyu cenk olmaz
Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hoş sabr-i cemilimdir
Takdir kefilimdir
Allah ki vekilimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her dilde o’nun adı
Her canda o’nun yadı
Her kuladır imdadı
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Naçar kalacak yerde
Nagâh açar o perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her kuluna her anda
Kâh kahr-u kâh ihsanda
Her anda o bir şanda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Kâh mu’ti-u kâh mani’
Kâh darr-u kâh nafi’
Kâh hafız-u kâh rafi’
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Kâh abdin eder ârif
Kâh eymen-ü kâh haif
Her kalbi o’dur sarif
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Kâh kalbini boş eyler
Kâh halkini hoş eyler
Kâh aşkina dûş eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Kâh sade-ü kâh rengîn
Kâh tab’ın eder sengîn
Kâh hırem-ü kâh gamgîn
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Az ye, az uyu, az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bu nas ile yorulma
Nefsinle dahi kalma
Kalbinden ırak olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her daim o’nu zikreyle
Zeyrekliği koy şöyle
Hayran-ı hak ol şöyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut o’nu bul
Koy gafleti hazır ol
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her sözde nasihat var
Her nesnede zinet var
Her işte ganimet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Hep remz-ü işarettir
Hep gamz-ü beşarettir
Hep ayn-ı inayettir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Bil elsine-i halkı
Aklam-ı hak ey hakkı
Öğren edeb ve hulku
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler


Vallahi güzel etmiş
Billahi güzel etmiş
Tallahi güzel etmiş
Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş


[İbrahim Hakkı Hazretleri]