PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mustafa İslamoğlu ne yapmak istiyormahmud enes
15-01-2012, 16:34
Geçtiğimiz günlerden birinde belediye otobüsüyle Daru’l-Hikme’ye giderken bir genç bir süre yüzüme dikkatli dikkatli baktıktan sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti:
Afedersiniz, bir şey sorabilir miyim?
Tabi, buyurun.
Ünlü biri misiniz?
Değilim. Olsaydım böyle sormazdınız.
Sizi birine benzettim de.
Ebubekir bey misiniz?
Evet.
Sizin Mustafa İslamoğlu’na yazdığınız bir tenkit yazısını okumuştum.
Öyle mi!
Afedersiniz ama, fazla acımasız değil misiniz? Sorum biraz fazla mı “bodoslama” oldu?
Sorunuzun bodoslama olması önemli değil. Benim niçin “acımasız” olduğumu düşünüyorsunuz?
Eleştirirken sanki hiç olumlu tarafı yokmuş gibi davranıyor, küçük bir hatayı bile abartarak tenkit ediyorsunuz.
İslamoğlu bu ümmetin gelmiş geçmiş alimlerini, fakihlerini, müfessir ve muhaddislerini olmadık işlerle itham ederken “acımasız” olmuyor da, ben onun bu tutumunu eleştirirken niçin “acımasız” oluyorum?
İslamoğlu sizce ne yapmak istiyor?
Bilemem. Ben niyet okuyucusu değilim. Ama şu kadarını söyleyebilirim: Haddini aşan bir gidişi var.
Nasıl yani?
İnsan bir tutum belirlemeden önce şöyle sağına-soluna bir bakar. Bu Ümmetin alimi/uleması ne demiş, nasıl davranmış bir inceler değil mi? Kur’an konusunda konuşmak insanlara cazip gelir; hele kelimelerle oynamak, etimolojiden, bağlamdan hareketle kimsenin söylemediği şeyler söylemek söyleme bir çekicilik kazandırır. Ama bu söylemin sahibini nereye götüreceğini de düşünmek gerekir. İslamoğlu ehil olmadığı, gerekli müktesebatı edinmediği hususlarda çalakalem yazıyor/konuşuyor; bu sebeple de çok ve azim hatalar yapıyor.
Ben de sizin yazdıklarınızda hatalar bulmuştum.
Mesela?
Evde, notlar halinde duruyor.
Sizden özellikle rica ediyorum, aldığınız o notları mutlaka bana iletin. Mail adresim Gazete’de, sitede mevcut. Lütfen ihmal etmeyin ki, nerelerde yanlış yapmışsam gözden geçirip düzelteyim; size de dua edeyim.
Sözün burasına geldiğimizde otobüsümüz de ineceğim durağa gelmişti. Veda edip indim.
Gerçekten de Kur’an’ın tefsirini yapmak, ulemanın ancak kemal döneminde girişmeyi göze aldığı pek ağır bir faaliyettir. Yukarıda naklettiğim anekdot İslamoğlu merkezli olmasına rağmen, hayli yaygın bir tavrın yansıması aslında. Son zamanlarda adeta herkes müfessir oldu, televizyon ekranlarında, internette Kur’an hakkında ahkâm kesen, bin yılı aşkın müktesebatı dinleyici/izleyici nezdinde bir anda sıfıra indiren cümleler kuran mebzul miktarda “müfessir taslağı” var. Ne niyetle hareket ettiklerini Allah bilir; ama işledikleri cürmün “cinayet”ten farkı yok…
Ümmet nezdinde sahip olduğu şöhret ve itibarın bir yönden sebebi, bir yönden de sonucu olarak bir ciltten, aslının hacmini birkaç katı aşacak hacme kadar üzerine en az 50 civarında haşiye, ta’lik ve ihtisar çalışması yapılmış bulunan Envâru’t-Tenzîl adlı eserin müellifi Kadı Beydâvî, Tefsir ilmini ilimlerin en yücesi olarak nitelendirdikten sonra şöyle der: “Bu alanda söz söylemek için ileri atılmak, usulüyle-füruuyla bütün dinî ilimlerde maharet, dil ve edebiyat alanlarında üstün bir seviye kesbetmiş olanlardan başkasının işi değildir…”
Bir işi “iyi niyetle” yapmak “meşruiyet” için kesinlikle yeterli değildir; onu “olması gerektiği gibi” yapmak, kaidesine-kuralına uygun bir şekilde icra etmek de şarttır. Aksi halde sadece yapılan iş -amel-i salih olması şöyle dursun- “gayri meşru” olur; yerine göre sahibine vebal de getirir. Hatta eğer iş Ümmeti ilgilendiren boyutlara sahipse, yanlışa sevk ettiği insanların vebalinin bir misli de o işin failine yüklenir. Rabbim rüşdümüzü ilham etsin…

Dr. Ebubekir Sifil Hoca

Büşra
15-01-2012, 18:35
Herkesin yaptığı amel kendisini bağlar.
Fıkıh usulünde kaideler vardır,müçtehid isabet ederse bir hükümde iki sevap alır
yok yanlış isabet ederse yine de azminden bir sevaba nail olur.
Müslümanlar yaşam standardında bir arayış içindeler
yüzlerce akım,kitle var
İslamoğlunun etimolojisi çok güzel bunu kimse inkar edemez
ama avamın anlayamayacağı tarzdan konuşuyor,akademik konuşuyor
insanız hangimiz mükemmel,nakıslarla doluyuz
rahmet penceresinden bakamaz mıyız birbirimize
alabileceklerimizi alalım almayacaklarımız kalsın
taşlayınca yürekler rahatlıyor mu
yoksa mizana gereksiz yük mü alıyoruz fark etmeden

dua ile..

fakiri
15-01-2012, 18:40
Herkesin yaptığı amel kendisini bağlar.
Fıkıh usulünde kaideler vardır,müçtehid isabet ederse bir hükümde iki sevap alır
yok yanlış isabet ederse yine de azminden bir sevaba nail olur.
Müslümanlar yaşam standardında bir arayış içindeler
yüzlerce akım,kitle var
İslamoğlunun etimolojisi çok güzel bunu kimse inkar edemez
ama avamın anlayamayacağı tarzdan konuşuyor,akademik konuşuyor
insanız hangimiz mükemmel,nakıslarla doluyuz
rahmet penceresinden bakamaz mıyız birbirimize
alabileceklerimizi alalım almayacaklarımız kalsın
taşlayınca yürekler rahatlıyor mu
yoksa mizana gereksiz yük mü alıyoruz fark etmeden

dua ile..

siizin gibi düşünmek zorunda mıyız acaba ? Bu görüşünüzü yazmak için bizim mesajımızın silinmesi mi gerekiyordu ?
valla, nev-i şahsınıza ait ETİMOLOJİ (1) de çok güzelmiş hani ! Mesaj tırpanlama etimolojisi :)))

Murat Yazıcı
15-01-2012, 18:42
Afedersiniz ama, fazla acımasız değil misiniz? Sorum biraz fazla mı “bodoslama” oldu?
Sorunuzun bodoslama olması önemli değil. Benim niçin “acımasız” olduğumu düşünüyorsunuz?
Eleştirirken sanki hiç olumlu tarafı yokmuş gibi davranıyor, küçük bir hatayı bile abartarak tenkit ediyorsunuz.
İslamoğlu bu ümmetin gelmiş geçmiş alimlerini, fakihlerini, müfessir ve muhaddislerini olmadık işlerle itham ederken “acımasız” olmuyor da, ben onun bu tutumunu eleştirirken niçin “acımasız” oluyorum?


Evet; İslamoğlu gibiler geçmiş ulemaya ve hatta ümmetin hemen tamamına yönelik hakarete varan sözler sarfediyorlar. Ama, kendilerinin tenkide tahammülü yok. Sn. Sifil'in bu suali cevapsız kalmaya mahkumdur.

Büşra
15-01-2012, 18:42
siizin gibi düşünmek zorunda mıyız acaba ? Bu görüşünüzü yazmak için bizim mesajımızın silinmesi mi gerekiyordu ?
valla, nev-i şahsınıza ait ETİMOLOJİ (1) de çok güzelmiş hani ! Mesaj tırpanlama etimolojisi :)))

şahsıma istediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz ,
yanlışları olsa da alim sınıfında olan birisine hakaret edildiği zaman ne yapılıyorsa mesajınıza onu yapmak durumunda kaldık.
kusura bakmayın inş
teşekkür ederim bu arada teveccüh buyurdunuz.

fakiri
15-01-2012, 18:47
şahsıma istediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz ,
yanlışları olsa da alim sınıfında olan birisine hakaret edildiği zaman ne yapılıyorsa mesajınıza onu yapmak durumunda kaldık.
kusura bakmayın inş
teşekkür ederim bu arada teveccüh buyurdunuz.


Alim sınıfı (!) dediniz mi bunun içine kimileri Zekeriya beyazı, kimileri Yaşlar Nuriyi, kimileri Abduh'u, kimileri
Efgani'yi, kimileri A.Bayındır'ı ve kimileri de M.İslâmoğlu'nu sokabilir !
Ama, bize göre bunların hiç biri alim-malim değildir.
Bu şahsıma ait bir görüştür. Kimse de katılmak zorunda değildir.

hirahos
15-01-2012, 19:00
Herkesin yaptığı amel kendisini bağlar.
Fıkıh usulünde kaideler vardır,müçtehid isabet ederse bir hükümde iki sevap alır
yok yanlış isabet ederse yine de azminden bir sevaba nail olur.
Müslümanlar yaşam standardında bir arayış içindeler
yüzlerce akım,kitle var
İslamoğlunun etimolojisi çok güzel bunu kimse inkar edemez
ama avamın anlayamayacağı tarzdan konuşuyor,akademik konuşuyor
insanız hangimiz mükemmel,nakıslarla doluyuz
rahmet penceresinden bakamaz mıyız birbirimize
alabileceklerimizi alalım almayacaklarımız kalsın
taşlayınca yürekler rahatlıyor mu
yoksa mizana gereksiz yük mü alıyoruz fark etmeden

dua ile..

Sizin gibi rastgele ve özensiz birinin yönetici konumunda olması ihvanforum için bir talihsizlik... Ve kendi ifadenizle "mizana gereksiz yük mü alıyoruz fark etmeden" bu sözünüz tam kendinize uygun... Size teessüf ediyorum.

Sayfalarca, hatta günlerce bu konuyu yazabiliriz. Fakat uzun uzun yazmak, alıntılarla desteklemek okunma zorluğu getiriyor. Uzun yazılar, çoğu zaman üşengeç gözlerden uzak kalıyor...

O nedenle kısaca ifade edelim:

Allah'ın Rızası ve ahiret saadeti ancak İman ettikten sonra Kur'an ve Sünnet'e uymakla olur... İman da Kitap ve Sünnet'e uygun olacak. Amel (uygulama) da Kitap ve Sünnet'e uygun olacak. Asgari necatın (kurtuluşun) şartı: İman edip, salih amel işlemektir. Mutlaka. Kemalat, güzel ahlak ve yüksek dereceler için bunlara bir üçüncü olarak İhlas (ihsan) eklenmelidir. İlk ikisi Hak mezheblerin işidir. Sonuncusu Tarikat-ı Muhammediyye'nin...

Dolayısıyla, Allah'ın rızasına ve ahiret saadetine ulaşmanın asgari yolu ancak Mezhebe (İcma ve kıyasa) yani Ashaba ve Tabiine yani Ulemaya uymakla, onları adım adım izlemekle olur. İlmi kendisine ve başkalarına fayda vermiş alimler cemaati ancak Hak mezhebler içerisindedir. Diğerlerinin ilmi ne kendine ne de başkalarına fayda vermiştir. Öyle değil mi? Kitap ve Sünnetten kaydıran, Allah'tan ve ahiret saadetinden uzaklaştıran ilim kendisinden sakınılacak bir şeydir.

İslamoğlu gibi zamane ünlüleri, pek çokları maalesef yüzlerce konuda Mezhebleri, başka deyişle Ashab ve tabiini, yolun götürdüğü Kitap ve Sünneti ihmal edip kendi şahsi fikir ve kanaatlerini cari kılmışlardır. Başka konularda kendi indi "Mezheplerini" cari kılmaya da devam etmekteler! Bu husus kapalı değildir, ehlince defalarca tespit edilmiş, kanıtlanmıştır. Bunların peşine takılanların varacağı yer Allah'ın rızası ve ahiret saadeti değildir. Bunu asıl ortaya koyan da adına hareket ettiklerini iddia ettikleri Kitap ve Sünnetin ta kendisidir.

Bu kimseler Müçtehid değildir. Alim de değillerdir. İslam, hayat standardı içinde arayış içinde de değildir! Müslümanlar yaşam standardı içinde İslam'ı arasalar, onu kaybettikleri yerde bulacaklar.

Büyük çoğunluk, halk ilimden uzaklaştıkları için, yaldızlı sözlere, aldatıcı ifadelere kanıyor. Bilmiyorlar. Peşine düştükleri kimselerin bilen ve mutluluğa götüren kimseler olduklarını sanıyorlar! Heyhat.

Bu söylediklerimize Kitabı, Sünneti, Ashab ve Tabiini, binlerce alimi şahid olarak gösterebiliriz. Sayfalarca alıntı yapıp İSPAT edebiliriz. Ya siz, kendi zanlarınıza ve beğendiklerinize, (doğrudan) Allah katından bir sened mi aldınız da gözler kapalı, bilmeden, palaspandıras ölüme, son nefese doğru koşup durmaktasınız?!

Anlayan için bir cümle dahi yeter.

Fi emanillah.

Büşra
15-01-2012, 19:08
hirahos kardeşim

Size yunus süresinin 65.ayetini hatırlatarak
şahsımıza alenen yazdıklarınız için teşekkür ediyorum
Böyle bir izlenim verdiğimiz için kusurumuza bakmayın inş...

hirahos
15-01-2012, 19:11
hirahos kardeşim

Size yunus süresinin 65.ayetini hatırlatarak
şahsımıza alenen yazdıklarınız için teşekkür ediyorum
Böyle bir izlenim verdiğimiz için kusurumuza bakmayın inş...

10- YUNUS 65. Ve la yahzünke kavlühüm* innel ızzete lillahi cemia* hüves semiul alim (65. (Resulüm) Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün İzzet (ve üstünlük) Allah’ındır. O, işitendir, bilendir.)

Ne demek istediğinizi, tefsirinizi de yazın bakalım da ondan sonra konuşalım.

Büşra
15-01-2012, 19:15
Konuşacak bir şey yok,benim okuduğum meali yazayım :
Başkalarının lafları seni üzmesin ,çünki güç ve kuvvet sadece Allah'ındır.O hepsini işitiyor,hepsini biliyor.(elmalılı )
Yargılarınıza hüsnü zan ile bakıyorum,Allah en doğrusunu bilir demek istedim dua ile hirahos kardeşim

hirahos
15-01-2012, 19:18
O mübarek Ayet-i Kerimeyi (mealini) yazmakla, söylediklerimizi bir kenara atıp kendinizi teselli etmiş mi oldunuz? Maksadınız henüz anlaşılmadı? Ne demek istediğinizi yazmalısınız. Buyrunuz.

türkü
15-01-2012, 19:22
mesaj silen yöneticiler istemiyoruz büşra :) yazdıklarınızdan dolayı üzüldü bunda anlamayacak ne var hirahos abi :gl

Büşra
15-01-2012, 19:26
O mübarek Ayet-i Kerimeyi (mealini) yazmakla, söylediklerimizi bir kenara atıp kendinizi teselli etmiş mi oldunuz? Maksadınız henüz anlaşılmadı? Ne demek istediğinizi yazmalısınız. Buyrunuz.

Herkes aynı düşünmek zorunda değil
Ben kendi düşüncelerimi paylaştım
sizin hakkımda ki tüm yargılarınıza da hüsnü zan ediyorum
Münakaşaya lüzum yok,selametle.

hirahos
15-01-2012, 19:27
mesaj silen yöneticiler istemiyoruz büşra :) yazdıklarınızdan dolayı üzüldü bunda anlamayacak ne var hirahos abi :gl

Abim üzüntü var, üzüntü var... Yanlış yapmışım diye üzülmek var; yazdığım tenkid edildi nasıl olur, diye üzülmek var. Eğer yanlış yaptığını düşündüğünden dolayı üzüldüyse tamamdır. O mübarek meali yazmamış kabul edelim.

Fakat öbür türlü, işi hassasiyete döküyorsa Ayet meali yazıp cevap vermek usulünü kimden aldığını söylemeli... Ayetin bize yönelik olduğunu, kendisini teselli ettiğini nasıl anladı? Zanlarıyla mı? İşte İslamoğlu gibileri takip ve takdir edenlerin sonu... Kendi zanlarını din (Kitap ve Sünnet) yerine koymak.

türkü
15-01-2012, 19:33
kadın duygusallıgı ile incindi ya hu ben bunu hissedebiliyorum. çok açık degil mi? yazabilse agırlıgından ayıkıp ifade buyurur. maksadını sen aşıyorsun gibime geliyor şimdi de..

Büşra
15-01-2012, 19:33
Kendi zanlarını din yerine koymak.


Sizinle herhangi bir tanışıklık olmamasına rağmen bu tarz ifadeleriniz hakikaten çok üzdü.
Allah her şeyi biliyor,evet tek tesellimiz serzenişimizi Allah'a havale edebilmek
Çok cüretkar yazıyorsunuz,zannı din haline getirene verilen isim nedir?

hirahos
15-01-2012, 19:46
kadın duygusallıgı ile incindi ya hu ben bunu hissedebiliyorum. çok açık degil mi? yazabilse agırlıgından ayıkıp ifade buyurur. maksadını sen aşıyorsun gibime geliyor şimdi de..

Bu olayın sonu hayır olur inşallah. Biz şahsi hatasından dolayı değil, İslam gayretine dokunacak bir yanlışından dolayı Büşra'ya sitem ediyoruz. Nerde yanlış yaptım ki acaba diye iyice düşünür ve dikkatle incelerse inşallah bu kırgınlığı bizlere duaya dönüşecektir.

UBEYDUN
15-01-2012, 20:00
islamoğlunun kimi görüşleri yanlıştır bu sebeble ifşa ediyoruzki kitapları okunmasın vede sohbetleri dinlenmesin demek istiyor hirahos ve aynı anlayışın sakinleri.kendilerinede göre haksızda sayılmazlar.bir başkasıda gelip bize görede sizin kimi alimlerinizin yazdıkları ve sözleri sıkıntılı derse bunların kitapları okunmasın sohbetleri dinlenmesin diye bu minvalde yazılar yazsa kişilerin üzerine tartışmalar açsa nasıl olur.hani olmuyorda değil ya.
ya ne zaman kişlerin üzerinden tartışmaları terkedeceğiz?

Hikem
15-01-2012, 20:13
Zannedersem, büşra hanım, M.İslamoğluna, hakarete karşı, ilmi eleştirilere karşı değil, değilmi Büşra hanım..

Yani, ilmi zaviyeden eleştiriler olursa, mesajlarun silinmemesi gerekir..

hirahos
15-01-2012, 20:19
Ubeydun abi, istirham ederim. Derdimiz ve hedefimiz kişiler değildir. Bütün derdimiz itikad, amel ve ahlak... Bunlara aykırı olanların, nerde aykırı kaldıklarını ifade etmek için ancak isimler zikrederiz. Bu tavır, şahıslar üzerinden tartışma olarak nitelenmemeli...

"Kişi sevdiğiyle beraberdir, dünyada da ahirette de...."

"Herkes, takip ettiği önderlerle haşr edilecek, onlarla muamele görecek..."

"Kim kendini hangi kavme benzetirse, o da onlardandır... Onlarla beraber diriltilir, onlarla beraber muamele görür..."

İslam'ın bu ilkelerine itiraz edebilecek Müslüman var mıdır? Yok ise, o zaman neden dikkat etmiyoruz?

fakiri
15-01-2012, 20:22
ya ne zaman kişlerin üzerinden tartışmaları terkedeceğiz?

Hayret ! Bu söz sizden mi çıktı ?
Yoksa, insanları grayderle toprağın altına gömenler ve tekfirci diye itham ettiklerinizi
yaftalamaktan vaz mı greçiyorsunuz ?

UBEYDUN
15-01-2012, 20:24
Ubeydun abi, istirham ederim. Derdimiz ve hedefimiz kişiler değildir. Bütün derdimiz itikad, amel ve ahlak... Bunlara aykırı olanların, nerde aykırı kaldıklarını ifade etmek için ancak isimler zikrederiz. Bu tavır, şahıslar üzerinden tartışma olarak nitelenmemeli...

"Kişi sevdiğiyle beraberdir, dünyada da ahirette de...."

"Herkes, takip ettiği önderlerle haşr edilecek, onlarla muamele görecek..."

"Kim kendini hangi kavme benzetirse, o da onlardandır... Onlarla beraber diriltilir, onlarla beraber muamele görür..."

İslam'ın bu ilkelerine itiraz edebilecek Müslüman var mıdır? Yok ise, o zaman neden dikkat etmiyoruz?
tamam işte kimin kimle haşrolmak istediğine kandisi karar verir.
fikirler tartışılır başka.bende bunu demek istedim .büşra hanıma yaptığınız tenkid haksız dır kanaatimce.

hirahos
15-01-2012, 20:38
tamam işte kimin kimle haşrolmak istediğine kandisi karar verir.
fikirler tartışılır başka.bende bunu demek istedim .büşra hanıma yaptığınız tenkid haksız dır kanaatimce.

O da sizin değerlendirmeniz. Baş göz üstüne. Elbette hata edebilirim. Çok etmişimdir de... Niyetim iyidir, kastım yoktur; insanları kırmış da olabilirim. Burada da bilmeden bir kırma fiili bendenizden sudur etmişse elbette özür dilerim. Helallik isterim. Bununla beraber, yazdığımız hakikatlerden döndüğümüz anlamı çıkarılmasın inşallah.

hirahos
15-01-2012, 21:10
Neyse, hatayı ısrar edip sürdürüp katlamayalım:

Üslubum sert kaçmış olabilir. Daha yumuşak söyleyebilirdim. Düşününce bu hatamı çıkardım.

Büşra Betül'den özür diler, helallik isterim. Kabul ederse.

Bahane değil ama, tam o sıra başka bir forumda Sahabe-i Kiram'a, Bedir ehline hakaret eden bir yazarı sırf şehid oldu diye savunan Müslümanları okumuştum. Gerginlik hissetmiştim. Buraya yansıtmış olabilirim. Bahane olmaz. Üslubuma dikkat etmeliydim. Üslubum hariç yazdığım her cümlenin arkasındayım. :)

Barıştık mı Büşra Betül abla?

Fi emanillah. Dua ediniz.

UBEYDUN
15-01-2012, 21:17
Hayret ! Bu söz sizden mi çıktı ?
Yoksa, insanları grayderle toprağın altına gömenler ve tekfirci diye itham ettiklerinizi
yaftalamaktan vaz mı greçiyorsunuz ?bak fakiri seninle farkmız tam da bu.ben seni dahi mümin görüyorum.kalbinize muttali olmak mümkün değil malum.
o grayderle iş gören ile islamoğlu aynımıdır.sen bunca tenkide maruz kaldığı halde adının tekfirciye çıktığını gördünmü?

fakiri
15-01-2012, 21:23
bak fakiri seninle farkmız tam da bu.ben seni dahi mümin görüyorum.kalbinize muttali olmak mümkün değil malum.
o grayderle iş gören ile islamoğlu aynımıdır.sen bunca tenkide maruz kaldığı halde adının tekfirciye çıktığını gördünmü?

Kendi acaba İslâm dairesi içinde mi ki ?

UBEYDUN
15-01-2012, 21:54
Kendi acaba İslâm dairesi içinde mi ki ?abi sende hafriyatçılık varmı?
çok cesursun.hele devam etsin abiler kardeşler

fakiri
15-01-2012, 22:33
abi sende hafriyatçılık varmı?
çok cesursun.hele devam etsin abiler kardeşler


UBEYDUN ,
Hocan da, (N.Y.) bizden mi esinlendi nedir, geçenlerde Cehenneme gireceklerden bahsetmişti bir videosunda !
Demek ki, o da yavaş-yavaş "layt"lığı terkediyer ! Ne dersin ?

Büşra
15-01-2012, 22:46
Müslüman kardeşine küsmez hirahos kardeşim ,olsa olsa kırılır
insanız ,zayıfız etkileniyoruz işte ...kırıldık sadece
Geçmişse bir hak helal olsun

Allah her adımını yalnızca rızası doğrultusunda atmaya çalışanlardan eylesin bizleri
selametle.

Kafkas Kartali
15-01-2012, 22:52
http://www.youtube.com/watch?v=VTXaNPP1WeU
buyrun ilmi açıklamayı mustafa beyin agzından dinleyelim herkes kendince payını çıkarsın..

giriftar
15-01-2012, 22:58
İslamoğlu bu ümmetin gelmiş geçmiş alimlerini, fakihlerini, müfessir ve muhaddislerini olmadık işlerle itham ederken acımasız olmuyor da, ben onun bu tutumunu eleştirirken niçin acımasız oluyorum?


İnsan bir tutum belirlemeden önce şöyle sağına-soluna bir bakar. Bu Ümmetin alimi/uleması ne demiş, nasıl davranmış bir inceler değil mi? Kuran konusunda konuşmak insanlara cazip gelir; hele kelimelerle oynamak, etimolojiden, bağlamdan hareketle kimsenin söylemediği şeyler söylemek söyleme bir çekicilik kazandırır. Ama bu söylemin sahibini nereye götüreceğini de düşünmek gerekir. İslamoğlu ehil olmadığı, gerekli müktesebatı edinmediği hususlarda çalakalem yazıyor/konuşuyor; bu sebeple de çok ve azim hatalar yapıyor.


Allahcc razı olsun.

giriftar
15-01-2012, 23:05
[QUOTE=mahmud enes;1022195]
Gerçekten de Kuranın tefsirini yapmak, ulemanın ancak kemal döneminde girişmeyi göze aldığı pek ağır bir faaliyettir.Son zamanlarda adeta herkes müfessir oldu, televizyon ekranlarında, internette Kuran hakkında ahkâm kesen, bin yılı aşkın müktesebatı dinleyici/izleyici nezdinde bir anda sıfıra indiren cümleler kuran mebzul miktarda müfessir taslağı var. Ne niyetle hareket ettiklerini Allah bilir; ama işledikleri cürmün cinayetten farkı yok
Ümmet nezdinde sahip olduğu şöhret ve itibarın bir yönden sebebi, bir yönden de sonucu olarak bir ciltten, aslının hacmini birkaç katı aşacak hacme kadar üzerine en az 50 civarında haşiye, talik ve ihtisar çalışması yapılmış bulunan Envârut-Tenzîl adlı eserin müellifi Kadı Beydâvî, Tefsir ilmini ilimlerin en yücesi olarak nitelendirdikten sonra şöyle der: Bu alanda söz söylemek için ileri atılmak, usulüyle-füruuyla bütün dinî ilimlerde maharet, dil ve edebiyat alanlarında üstün bir seviye kesbetmiş olanlardan başkasının işi değildir.
Bir işi iyi niyetle yapmak meşruiye için kesinlikle yeterli değildir; onu olması gerektiği gibi yapmak, kaidesine-kuralına uygun bir şekilde icra etmek de şarttır. Aksi halde sadece yapılan iş -amel-i salih olması şöyle dursun gayri meşru olur; yerine göre sahibine vebal de getirir. Hatta eğer iş Ümmeti ilgilendiren boyutlara sahipse, yanlışa sevk ettiği insanların vebalinin bir misli de o işin failine yüklenir.

Dr. Ebubekir Sifil Hoca
Allahcc hocadan razı olsun.
Alim olmadan allamelik taslayan ehl-i bidat inşaALLAH ders alır.

fakiri
15-01-2012, 23:11
Ne yalan söyleyeyim şayet, bu dünyada gelmiş-geçmiş her devirde boş ve abes konuşanlar alim sayılsaydı , herhalde dünya nüfusunun ancak onda biri avam olabilirdi! Bu kadar ilim sahibinin içinde de müsadenizle ben de kendimi avam kabul edeyim. :)))

hirahos
15-01-2012, 23:37
Müslüman kardeşine küsmez hirahos kardeşim ,olsa olsa kırılır
insanız ,zayıfız etkileniyoruz işte ...kırıldık sadece
Geçmişse bir hak helal olsun

Allah her adımını yalnızca rızası doğrultusunda atmaya çalışanlardan eylesin bizleri
selametle.

Allah razı olsun abla... İnşallah bundan sonra üslubuma daha dikkat ederim. Büyüklük gösterdiniz. Size de selamet dilerim. Yardımcı olan türkü ve UBEYDUN kardeşlerime de teşekkür ediyorum.

UBEYDUN
16-01-2012, 00:04
mehmet kısa bir video yayınladı sanırım silinmiş.kaderi inkar ediyor diye.o kısa videoya baktığınızda hazırlanışına uygun bir düşünce hasıl oluyor elbette.ama birde şunu izleyin.ben aslında cımbızlama ile neyin verilmek istediğine dair bunu ekledim.elbette bilenlerimiz daha uygun yorum yapacaktır.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PhzHH0q3qQ8

talib
16-01-2012, 00:27
Şia ehli beyt mektebi midir, o konuya da bakmak lazım.

talib
16-01-2012, 00:38
mehmet kısa bir video yayınladı sanırım silinmiş.kaderi inkar ediyor diye.o kısa videoya baktığınızda hazırlanışına uygun bir düşünce hasıl oluyor elbette.ama birde şunu izleyin.ben aslında cımbızlama ile neyin verilmek istediğine dair bunu ekledim.elbette bilenlerimiz daha uygun yorum yapacaktır

Kadere iman edecek miyiz, etmeyecek miyiz, ne anladık bu videodan? Şunu sormak lazım, kaderin yanlış anlaşılmasından dolayı, yanlış anlayanlar var diye kadere imanı, iman esaslarından çıkarmak mı lazımdır?

fakiri
16-01-2012, 00:40
Allah razı olsun abla... İnşallah bundan sonra üslubuma daha dikkat ederim. Büyüklük gösterdiniz. Size de selamet dilerim. Yardımcı olan @türkü (http://www.ihvanforum.org/member.php?u=16779) ve @UBEYDUN (http://www.ihvanforum.org/member.php?u=12322) kardeşlerime de teşekkür ediyorum.


:blink::confused1::blink:
Aman Allahım ! Sen ne kadar da yücesin !

Kafkas Kartali
16-01-2012, 00:41
Benim video mu niye sildi mod arkadaşlar kendisi açıklıyor herşeyi ubeydun kardeşinkini dinleyelim bari kalsın da..

UBEYDUN
16-01-2012, 00:52
Kadere iman edecek miyiz, etmeyecek miyiz, ne anladık bu videodan? Şunu sormak lazım, kaderin yanlış anlaşılmasından dolayı, yanlış anlayanlar var diye kadere imanı, iman esaslarından çıkarmak mı lazımdır?
Kadere iman edeceğiz elbette.ama bu hocaefendinin vurgusu dahilinde olmalı.
kendisi buhari ve müslimde farklı içerikli olarak ihsan hadisinin bulunduğunu söylüyor.
benim buraya almamdaki kasıt ise nette bariz bir saldırının nasıl yapıldığına dair.
bütün olarak ele alındığında o kısa videodaki gibi bir sonuç çıkmıyor malesef

talib
16-01-2012, 00:55
Kadere iman edeceğiz elbette.ama bu hocaefendinin vurgusu dahilinde olmalı.
kendisi buhari ve müslimde farklı içerikli olarak ihsan hadisinin bulunduğunu söylüyor.
benim buraya almamdaki kasıt ise nette bariz bir saldırının nasıl yapıldığına dair.
bütün olarak ele alındığında o kısa videodaki gibi bir sonuç çıkmıyor malesef

Kadere iman etsek ne lazım gelir demişler, o da inansanız da olur gibi bir şey diyor. Bize göre ise kesinlikle inanmalıdır. İman şartlarındandır. Buhari ve müslim de kadere iman yoktur diyemiyor, bazı hadisi şeriflerde zikredilmemiş diyor. Olabilir. Tüm iman esasları bir ayeti kerimede, bir hadisi şerifte yer almayabilir. Toptanı esas alınır. Bütüncül bakılır. Öyle olursa, kadere iman, iman esaslarındandır.

Kadere iman etmeyelim diyenler bize yanlış anlamaları örnek veriyorlar. İslamı da yanlış anlayanlar var. Ne lazım gelir? Hiç. Anlatabiliyorsan doğrusunu anlat, anlamaycak ise daha senin vazifen değildir bir şey etmek.

Kafkas Kartali
16-01-2012, 00:58
Kadere iman edeceğiz elbette.ama bu hocaefendinin vurgusu dahilinde olmalı.
kendisi buhari ve müslimde farklı içerikli olarak ihsan hadisinin bulunduğunu söylüyor.
benim buraya almamdaki kasıt ise nette bariz bir saldırının nasıl yapıldığına dair.
bütün olarak ele alındığında o kısa videodaki gibi bir sonuç çıkmıyor malesef
cübbeli ahmet hocaya ne gibi bir reddiye de bulundu acaba mustafa bey?

UBEYDUN
16-01-2012, 01:05
Kadere iman etsek ne lazım gelir demişler, o da inansanız da olur gibi bir şey diyor. Bize göre ise kesinlikle inanmalıdır. İman şartlarındandır. Buhari ve müslim de kadere iman yoktur diyemiyor, bazı hadisi şeriflerde zikredilmemiş diyor. Olabilir. Tüm iman esasları bir ayeti kerimede, bir hadisi şerifte yer almayabilir. Toptanı esas alınır. Bütüncül bakılır. Öyle olursa, kadere iman, iman esaslarındandır.

Kadere iman etmeyelim diyenler bize yanlış anlamaları örnek veriyorlar. İslamı da yanlış anlayanlar var. Ne lazım gelir? Hiç. Anlatabiliyorsan doğrusunu anlat, anlamaycak ise daha senin vazifen değildir bir şey etmek.
talib bir kavram kargaşası var.
islamoğlunun kaderden ne anladığı ile sizin anladığınız arasında fark var.belki olması gerekene daha fazla neden vurgu yapmıyor denebilir.bu haklı da bir sorgudur.aşağıda ebubekir sifil bir şeyler diyor beraber okuyalım.sonra şunu soralım islamoğluna sifilin vurgu yaptığı ayetleri sorsanız inkarmı eder?


Meselenin modernistleri rahatsız eden yönü şudur: Kader inancı insanın iradesizliğinin kabulü üzerine oturmakta, bu da "kadercilik"e yol açmaktadır. Oysa insan iradesini istediği istikamette kullanmakta özgürdür. Fiillerinden dolayı sorumlu tutulmasının anlamı da buradadır. Allah Teala insanı herhangi bir şey yapması için zorlamaz…
Oysa kadere iman, imanı ve yakini genel olarak bizimkinden daha kuvvetli olduğunda şüphe bulunmayan bizden önceki nesillerde herhangi bir arızaya yol açmamıştır. İnsanlık tarihinin müşahede ettiği en muhteşem medeniyetleri kuranlar onlar olduğuna göre, kader inancı konusunda modernistlerde bir kafa karışıklığı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Modern insan, hayrın da şerrin de Allah Teala'nın takdiriyle olduğunu kabullendiğinde yeryüzü egemenliğini kaybedeceğini bilmekte, buna yanaşmadığı için kaderi ve takdiri reddetmeyi tercih etmektedir. Ona göre başarı ve başarısızlık, iyilik ve kötülük matematik bir kesinlikte ve mutlak olarak insan iradesinin ürünüdür.
Oysa Kur'an'da şöyle buyurulur: "Yeryüzünde vuku bulan ve nefislerinizde meydana gelen hiçbir kötülük yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre pek kolaydır. Bu, elinizden çıkan şeylere üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiğiyle şımarmayasınız diyedir. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez." (57/el-Hadîd, 22-3)
Bu ayet, "Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir" (4/en-Nisâ, 79) ayetiyle birlikte ele alındığında, insanın, başarı olarak gördüğü hususları kendinden bilerek böbürlenmesi için hiçbir sebep olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Evet belki Kur'an'da "kadere iman edin!" diyerek bizi doğrudan kadere imana çağıran bir ayet yok. Ama yukarıda zikredilenler ve daha pek çok benzerleri bize şunu ikaz edip durmaktadır: Başımıza gelen her musibet, kadere imanı inkâr da dahil olmak üzere kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir.

UBEYDUN
16-01-2012, 01:09
cübbeli ahmet hocaya ne gibi bir reddiye de bulundu acaba mustafa bey?
abim ben ciddi bir takipçisi değilim varsa bir reddiyeside bilmiyorum

fakiri
16-01-2012, 01:29
UBEYDUN

E.Sifil'e çok selâmımızı söyle de bize Hz.İbrahim Aleyhisselâm'ın Nemrud tarafından ateşe atılılıp atılmadığına inanıp-inanmadığını bir sor. Eğer, inanıyorsa -ki biz inanır biliyoruz- İbrahim Aleyhisselâm'ın mancınıktan çıktıktan sonra Cebrail Aleyhisselâm'ın havada iken gelip "Ya, İbrahim bir arzun var mı yerine getireyim" sözüne karşılık "Benim her türlü halimi Rabbim bilmiyor mu ? Senden hiç bir talebim yok.." diye cevap vermesini insanlara verilen irade-i cüziyye konusunda nereye koyacağız , irade-i kulliyye ve kader konusunda nasıl karşılayacağız ? Hz. İbrahimin bu sözleri E.Sifil'in yukarıdaki sözlerine göre "kadercilik" olmuyor mu ?

UBEYDUN
16-01-2012, 01:36
UBEYDUN

E.Sifil'e çok selâmımızı söyle de bize Hz.İbrahim Aleyhisselâm'ın Nemrud tarafından ateşe atılılıp atılmadığına inanıp-inanmadığını bir sor. Eğer, inanıyorsa -ki biz inanır biliyoruz- İbrahim Aleyhisselâm'ın mancınıktan çıktıktan sonra Cebrail Aleyhisselâm'ın havada iken gelip "Ya, İbrahim bir arzun var mı yerine getireyim" sözüne karşılık "Benim her türlü halimi Rabbim bilmiyor mu ? Senden hiç bir talebim yok.." diye cevap vermesini insanlara verilen irade-i cüziyye konusunda nereye koyacağız , irade-i kulliyye ve kader konusunda nasıl karşılayacağız ? Hz. İbrahimin bu sözleri E.Sifil'in yukarıdaki sözlerine göre "kadercilik" olmuyor mu ?
fakiri verdiğin örnekle kaderin ne alakası var.Allah tealanın basar ,semia,ilm ..gibi sıfatları ile alakalıdır bu.İSlamda azimette vardır ruhsatta.eyyup aleyhisselamda azimet yanlısıdır.diğer tüm nebi ve resuller gibi salavetullahi aleyhim ecmain.hani eyyup aleyhisselam bana şeytan dokundu halim sana malum demişti....

fakiri birde kahvehane ağzı ile konuşma ki sana değer versinler

fakiri
16-01-2012, 01:42
fakiri verdiğin örnekle kaderin ne alakası var.Allah tealanın basar ,semia,ilm ..gibi sıfatları ile alakalıdır bu.İSlamda azimette vardır ruhsatta.eyyup aleyhisselamda azimet yanlısıdır.diğer tüm nebi ve resuller gibi salavetullahi aleyhim ecmain.hani eyyup aleyhisselam bana şeytan dokundu halim sana malum demişti....

fakiri birde kahvehane ağzı ile konuşma ki sana değer versinler

Sorularımı sana değil, E.Sifile sor diye sormuştum. Ama, sen kendi aklınla yetersiz ve tuhaf bir cevab verdin.
Neyse, bu yazım ne ağzı oldu acaba ?...:)

UBEYDUN
16-01-2012, 01:46
sanırım düzeltebileceğini düşünmüyorum.hep öyle anılacaksın.genede Allah'tan ümid kesilmez.
ebu cehilin sülbünden şehitler çıkardığına göre...

giriftar
16-01-2012, 02:10
abim katiplikmi mesleğiniz.siz hüsnü hatimeyi garantiledinizde mi başkaları hakkında iflah olmaz diyebiliyorsunuz
Genel söyledim kardeş.
ALLAHIN RESULÜNE İTİRAZ BAŞKA NASIL DAMGALANABİLİRKİ.
Selametle.

UBEYDUN
16-01-2012, 02:17
Genel söyledim kardeş.
ALLAHIN RESULÜNE İTİRAZ BAŞKA NASIL DAMGALANABİLİRKİ.
Selametle.
halbuki Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki günahlaır dilediğinde afvediyor değilmi.MaşaAllah ehli sünnet olmak böyle bir şey herhalde.

cemaliii
16-01-2012, 02:23
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=108423&highlight=
burada islamoğluyla ilgili görüşlerimizi yazdığımız için tekrara lüzum yok.

giriftar
16-01-2012, 02:24
halbuki Allah kendisine şirk koşulmasının dışındaki günahlaır dilediğinde afvediyor değilmi.MaşaAllah ehli sünnet olmak böyle bir şey herhalde.

Arkadaş,
Müslümanlık davası itikat temellerimize dinamit konularak yaşanmaz.
Ehl-i Sünnetin kalesi alimlere karşı çıkarak yaşanmaz.
BİZİM İTİKADIMIZDAN ŞEK VE ŞÜPHEMİZ YOKKİ.
1400 YILDIR SAHİH BİRŞEKİLDE BİZE ULAŞMIŞ DİNİMİZ,KİTABIMIZ,İTİKADIMIZ.
ADIDA EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT.
Bu adamların derdi ne olaki,Müslümanların arasına ikilik sokarlar.
İTİKADIMIZLA İLGİLİ ŞEKİMİZ VE ŞÜPHEMİZ YOK.
DERDİMİZ İSLAMI DEVLET PLANINDA HAKİM GÖRMEK.
BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ BURAYA YÖNLENDİRMELİYİZ.
HEDEF SAPTIRAN ZAMANE ALLAMELERİ GÖLGE ETMESİNLER YETER.

cemaliii
16-01-2012, 02:29
Allah razı olsun abla... İnşallah bundan sonra üslubuma daha dikkat ederim. Büyüklük gösterdiniz. Size de selamet dilerim.

hirahos kardeşim. ne diye geri adım atıyorsun. geri adım atarak iyi mi yaptığını sanıyorsun. sen düşüncene göre insanları kırmamaya çalışıyorsun. ama bence yanlış. çünkü bu konuda sen ve fakiri sonuna kadar haklı. haklılığını söyleyerek ve haksızlık yapan mod büşra hanımı uyarıp doğruya sevketmek yapabileceğin en büyük iyilik o kardeşe.

fakiri sonuna kadar haklıdır. büşra hanım benimde gereksiz yere çok mesajımı kafasına göre silmiştir. kendisinin uyarılması lazım.

UBEYDUN
16-01-2012, 02:32
Arkadaş,
Müslümanlık davası itikat temellerimize dinamit konularak yaşanmaz.
Ehl-i Sünnetin kalesi alimlere karşı çıkarak yaşanmaz.
BİZİM İTİKADIMIZDAN ŞEK VE ŞÜPHEMİZ YOKKİ.
1400 YILDIR SAHİH BİRŞEKİLDE BİZE ULAŞMIŞ DİNİMİZ,KİTABIMIZ,İTİKADIMIZ.
ADIDA EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT.
Bu adamların derdi ne olaki,Müslümanların arasına ikilik sokarlar.
İTİKADIMIZLA İLGİLİ ŞEKİMİZ VE ŞÜPHEMİZ YOK.
DERDİMİZ İSLAMI DEVLET PLANINDA HAKİM GÖRMEK.
BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ BURAYA YÖNLENDİRMELİYİZ.
HEDEF SAPTIRAN ZAMANE ALLAMELERİ GÖLGE ETMESİNLER YETER.

her konuda sizin gibi düşünmeyenler şeytan sözcüsü oluyor o zaman.hele şeytanın sözcüsünün hükmünüde söyleyiver.
sözünüz esriniiizken şimdi siz onun esiri oluverdiniz.
forumu kapatın buraya ehli sünnet budur diye bir yazı asın olsun bitsin.
o şeytan bu kafir...
kelam alimlerinin tartıştığı denilen bir konuda bir tarafa geçip sonra diğer tarafı küfre nisbet ediyorsunuz.evet islamoğlu hatalı görüşlerede sahib biridir ama onun şerefi ise mahfuzdur.
kimsenin bir müminin şerefine leke sürmeye hakkı yok.ha müslüman olarak görmüyorsanız başka.

giriftar
16-01-2012, 03:22
her konuda sizin gibi düşünmeyenler şeytan sözcüsü oluyor o zaman.hele şeytanın sözcüsünün hükmünüde söyleyiver.
.Kardeş,her konuda benim gibi düşünmüyenler diye bir düşmanlığım olamaz.İtikadımız,fıkhımız,ameli işlerimiz,alimlerimiz,velilerimiz hakkında aşağılamalar var.Bidat konusu içine giren işler yapılıyor.Değilse benle bir alıp veremediğ olsa ne,olmasa ne
sözünüz esriniiizken şimdi siz onun esiri oluverdiniz.
forumu kapatın buraya ehli sünnet budur diye bir yazı asın olsun bitsin.
o şeytan bu kafir...Benim yazmama gerek yok,biz Ehl-i Sünnet itikadına iman etmişiz.Ya Allahcc aşkına bu gibi adamların derdi neki,bizim itikadımızdan şüphemiz yokki.İTİKAT VE AMEL NOKTASINDA EHL-İ SÜNNET NEYİ EKSİK BIRAKMIŞTA,BU VE GİBİLER BOŞLUK DOLDURACAK.
kelam alimlerinin tartıştığı denilen bir konuda bir tarafa geçip sonra diğer tarafı küfre nisbet ediyorsunuz.evet islamoğlu hatalı görüşlerede sahib biridir ama onun şerefi ise mahfuzdur.Kelam,fıkıh,itikat alimlerimiz ne buyurdularsa amenna.Onların müçtehidlerinin yanılmaları bile sevap.Saygı ve hürmet duyarım.Yalnız günümüz allame taslaklarıyla o mirleri birbirine karıştırma.
kimsenin bir müminin şerefine leke sürmeye hakkı yok.ha müslüman olarak görmüyorsanız başka.

KİMSENİN ŞEREFİNE SÖZÜMÜZ OLAMAZ.Nereden çıkardınız anlamadım.Bu şahsın hakkında bazı iddialar,mahkemelik durumlar duydum,bilemiyorum,tam bilgi sahibi de değilim bu konuda.

Yeni-OSMANLI
16-01-2012, 03:29
mustafa islamoglu sia görsülüdür aslinda...takiyye yapmaktadir ve ehli-sünneti savunanlarin kafasini karistirmayi amaclamaktadir

hirahos
16-01-2012, 04:17
hirahos kardeşim. ne diye geri adım atıyorsun. geri adım atarak iyi mi yaptığını sanıyorsun. sen düşüncene göre insanları kırmamaya çalışıyorsun. ama bence yanlış. çünkü bu konuda sen ve fakiri sonuna kadar haklı. haklılığını söyleyerek ve haksızlık yapan mod büşra hanımı uyarıp doğruya sevketmek yapabileceğin en büyük iyilik o kardeşe.

fakiri sonuna kadar haklıdır. büşra hanım benimde gereksiz yere çok mesajımı kafasına göre silmiştir. kendisinin uyarılması lazım.

Ağabeyim, forumdaşlardan da tepki gelince üslubum biraz sert kaçmış olmalı diye geri adım attık ve tekraren vurgulayalım: Bu geri adım, mod olarak icraatlarını desteklediğim ve fikirlerini kabul ettiğim anlamına gelmez. Yazdığını pekala anlamıştım ve çok yanlış görüşleri var. İnşallah daha sakin bir şekilde kendisine soracaklarım vardır. Hakkım saklıdır. :)

hirahos
16-01-2012, 04:30
Cibril Hadis-i Şerfine bakınız...

"İman nedir? diye sormuş Peygamber efendimiz, insan kıyafetinde gelen Cebrail As'a...

Cebrail As. öğretiyor: Amentü billahi, melaiketihi, kütübihi ve Rusulih, yevmi'l ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah'u Teala... Allah'a, Meleklerine, kitaplarına, Resullerine (Paygamberlerine), ahiret gününe (öldükten sonra dirilmeye, haşr, hesap, mizan, mükafat ve mücazata) ve KADERE hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine (olduğuna) İMAN etmendir..."

Böyle üç soru var ve cevabını veriyor Cibril-i emin... Resulullah efendimiz, hadise sonunda "size dininizi öğretmek için geldi Cibril" buyuruyorlar...

Cebrail as., ancak Allah Tealadan aldığını, Allah'ın emrini ileten şerefli bir elçi... Kitap'ta bunun da yeri var. Ayrıca Resulullah efendimiz vurguluyorlar: Öğrettikleri dindir, dinin kendisidir...

Kitap'ta Kader'e imanı göremiyoruz, İman rükunları, şartları arasında yok demek ne oluyor, böyle diyeni savunmak ne anlama geliyor şimdi çıkardınız mı? :)

Yine de vurgulayalım: Peygambersiz bir yeni din icad etmek! Kendi anlayışını Peygamber efendimizin yerine koymak. Sünneti dışlayarak, kendini "Sünnet" olarak yutturmak...

Allah korusun. Bunun nasıl bir dalalet olduğunu izah etmeye gerek var mı? Bunu savunmak için nasıl bir yoksunluk gerekir? Malumat eksikliği, bilmemek, hak etmeyeni alim zannetmek olabilir mi?

Büşra
16-01-2012, 12:01
Eğer duyumsal verilere ,görsel eleştirilere itimad etse idik cübbeli hoca hakkında da sui zan beslerdik.
Ben islamoğlunun bir çok eserini okudum.Okuduğum eserlerine yapılan eleştirileride okudum.
İhtilaflı meseleler yeni gün yüzüne çıkmış gibi lanse etmeye niye çalışırsınız ki
imam azam zamanında bile vuku bulan ihtilaflar olmuştur.
hatta oğluna söylediği şu sözler beni çok etkilemişti 'biz hakkı ortaya çıkarmak için munazara ediyorduk,şimdi hak benim diye
tartışıyorlar'.Tarihte bunu okuyabilirsiniz.Benim liderim,itikadda önderim falan değil islamoğlu.Hayat kitabı Kur'anın da üçte ikisini okudum
sonra bıraktım.İlmini kimse inkar edemez.İsabet edip etmemesi onu bağlar bizi değil.
Usul bildiğimi iddia etmiyorum ama usul başka bir şey ,nebinin hayatında cehil dahil Allah rasulunun zina edene bile tavrı hoşgörü
iken af buyrun avamdan (kimine göre az bile görünse ) bilgi fazlalığı olan insanlara sivri çıkışlar yapılmasını doğru
bulmuyoruz.Eleştiri yaparken modluğu kullanmak ne derece doğru bunu vicdanlarınıza bırakıyorum.

mahmud enes
19-01-2012, 21:11
[QUOTE=ya ne zaman kişlerin üzerinden tartışmaları terkedeceğiz?[/QUOTE]

ne zaman İslama dine şeriatı garra'ya ve geçmiş ülema ve evliyaullaha sövmeyi bırakıp bizde onların yolundayız diyeceklerine ana kadar yakalarından bırakmıyacagız. nasslar ve deliller onları boğacak inşaAllah cc. varsa yürekleri neden cübbeli ahmed hoca canlı yayında gelsinbler konusalşım tartışalım dedi gitmediler. yalancı oldukları belli rezil olacaklar da o yuzden..

Bîdâr
19-01-2012, 21:23
Neyse, hatayı ısrar edip sürdürüp katlamayalım:

Üslubum sert kaçmış olabilir. Daha yumuşak söyleyebilirdim. Düşününce bu hatamı çıkardım.

Büşra Betül'den özür diler, helallik isterim. Kabul ederse.

Bahane değil ama, tam o sıra başka bir forumda Sahabe-i Kiram'a, Bedir ehline hakaret eden bir yazarı sırf şehid oldu diye savunan Müslümanları okumuştum. Gerginlik hissetmiştim. Buraya yansıtmış olabilirim. Bahane olmaz. Üslubuma dikkat etmeliydim. Üslubum hariç yazdığım her cümlenin arkasındayım. :)

Barıştık mı Büşra Betül abla?

Fi emanillah. Dua ediniz.

Klasik hirahos :)

Bazen öyle büyük laflar ediyorsunuz ki korkuyorum bu lafların altında kalacaksınız.
Sevgili hirahos İslamoğluna ilmi eleştiride bulunabilirsiniz-ki O'na ilminiz yetiyorsa-
Ama O'nu sevenlere falan laf giydirmek öyle doğru bir davranış olmuyor.
Ha bu arada Forum sayfalarında yazmaklada İslamoğlu olunmuyor.
Haddinizi bilin.

fakiri
05-02-2012, 12:56
M.İslamoğlu'nun Üç Muhammed kitabına yapılan bu nreddiyeyi hiç okudunuz mu ? Bir yorulun isterseniz...


http://www.muslumangenc.com/kitaplar/oku/0/0/mustafaislamoglu/reddiyeler/0627mavera42.htm

Büşra
05-02-2012, 14:59
M.İslamoğlu'nun Üç Muhammed kitabına yapılan bu nreddiyeyi hiç okudunuz mu ? Bir yorulun isterseniz...


http://www.muslumangenc.com/kitaplar/oku/0/0/mustafaislamoglu/reddiyeler/0627mavera42.htm


önce üç muhammedi okumanızı tavsiye ederim sonra reddiyeyi okuyun inş.
Üç Muhammed bir gerçektir.Üç tasavvur mevcut günümüz de okudukça fark edeceksiniz.
Ama islamoğlu hatasız değildir ki hatasız beşer yoktur.

fakiri
05-02-2012, 15:02
Reddiyeyi yazan Metin Çetin adlı kardeşimiz, kitabı okumuş ve hemen hemen satır satır reddiyesini yapmış... Ben okudum ve fevkalâde buldum.

reis
05-02-2012, 20:04
İnsanın meramı olsa Kur'an'a bile bi dünya reddiye yazabilir.
Yollar yürümekle, kalemler reddiye yazmakla aşınmaz..
Ne demişti Temel, "anlama anlayrım da kavrama kavrıyamayrım"

fakiri
05-02-2012, 20:10
Madem temel'den bahsedildi, şu halde bir Temel Fıktası da biz ekleyelim:

MEZHEPSİZ İLE TEMEL

Fıkra bu ya, günlerden bir gün mezhepsizin birinin yolu Karadeniz illerine düşmüş.Uğradığı kıraathanede etrafındakilere misyonu gereği başlamış neden mezhepsiz olmak lâzım geldiğini ve
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) zamanında böyle bir şey olmadığını anlatmaya.. Ancak, Karadenizliler bu anlattıklarını hiç iltifat etmemişler ve hemen hep bir ağızdan onun çok yanlış düşündüğünü
ve böyle bir şey olamayacağını seslendirmişler. Mezhepsiz hangi konudan bahsetse, ileri sürdüğü fikirler ehl-i sünnet alimlerinin fikirleri ve görüşleri ile karşılık buluyormuş..
Hatta verilen cevaplar git-gide yüksek sesle seslendiriliyor ve homurdanmalara dönüşüyormuş..
Mezhepsiz bakmış vaziyet hiç de iç açıcı değil,işler sarpa sarmadan sesini kesmiş ve beşuş bir cehre ile üzüntülü bir halde yerine oturmuş.
Bu sırada usulca yanına yaklaşan
Temel ; ----Ula Uşağum ne olti ? demiş.. Satmak istetuğun salyankozlara hiç aliçi ve müştueri çikmati teğul mi ?
Mezhepsiz ; ---Bana-- demiş, Bütün bunları Üniversitedeki modernist ve reformist profesörler öğretti...
Temel ; ---Modernoist ve reformoist profesörlerun sağa punlari öğreteçekleruna, Müslüman mahallelerunde salyankoz satilmayacağuni öğretsa idiler taha iyi olurti.---demiş.

talib
05-02-2012, 20:15
Tarkata soğuk bakan insanlar arasında her neden ise kendi başına cemaat kuran insanlar pek revaç buluyor. Tarikatın olmadığı yerde böyle cemaatler türer. İnsan karşı gibi görünse de doğal netice bu oluyor.

Bu yeni oluşan cemaatleri faydadan uzak görmüyoruz. Tabi ki güzeldir. Ama iki alkış alanın hemen Peygamber varislerine çatması, anlamadığı yerden, tasavvuftan dem vurması işin itiraza açık konusu.

Büşra
05-02-2012, 22:19
herkes mensubiyetini taşıdığı fikrin yeri geldiğinde hatası olduğunu kabul etme cesaret ve dürüstlüğünü göstermeli o vakit.

ruhene
08-02-2012, 13:27
Büşra hanim ,merak ediyorum tasavvuf hakkinda ne düşünüyorsunuz?

Büşra
08-02-2012, 14:34
Büşra hanim ,merak ediyorum tasavvuf hakkinda ne düşünüyorsunuz?

soru yeni gördüm
kavramların ne manada kullandığını iyi bilmek gerek.
Tasavvuf Allah'a giden yollardan biridir yalın haliyle.İslama bakışın sezgisel ve mistik bir yönüdür
Bir kaç defa dile getirmeye çalıştım kişilerin İslam la tanışıklığı çok önemlidir
yıllarca cahilce yaşayıp bir şekilde hakikatle tanışıp ona teslim olan insanları
hele ki kendi neşriyatları üzerinden besleniyorlarsa geri çevirmek çok zordur
bu anlamda bizim şöyle bir şansımız vardı bir çok kaynağı okuma olanağı bulduk hatta
sahası olan insanlarla hem hal olma fırsatı yakaladık
Allah'a hamdolsun tekfirci bir zihniyete sahip değilim
şuan maksudinin kitaplarına göz atıyorum kendisi tekfircidir.
velhasıl şeyhe rabıta olayının islamda olmadığını düşünüyorum.
Tarikat ehli arkadaşlarım var tasavvıf ehli arkadaşlarımda var
bir bayanın erkeğin iki kaşı ortasını düşünerek feyz almasını doğru bulmuyorum
yani doğru bulmayan ulemaya ittiba ediyorum diyelim :)

ruhene
10-02-2012, 12:52
Sİze tavsİyem mevlana halİdİ baĞdadİnİn rİsalelerİnİ okumaniz...yada tasavvuf nedİr? Sİtesİ yada menzİl net.sİtelerİnİ zİyaret etmenİz.
Rabita (vesİle )konusuna Şu aÇidan baksaniz allah bİzİ doĞrudan dÜnyaya gÖnderemezmİydİ ? Neden anne ve babamizi vesİle yapti.bİz neden kabeye namaz kiliyoruz haŞa allah kabe mİ? İŞte binlar hep vesİle allaha yaklaŞtirirlar.allaha ulaŞmak İÇİn vesİleler aramaliyiz.kendİ baŞina kalan hÜsran olur.İlmİne gÜvenen hÜsrana uĞrar.Şeytan meleklerİn hocasiydi allahin halİfesİ olan adem a.s bİat etmedİ.v.s.

Büşra
10-02-2012, 13:20
Sİze tavsİyem mevlana halİdİ baĞdadİnİn rİsalelerİnİ okumaniz...yada tasavvuf nedİr? Sİtesİ yada menzİl net.sİtelerİnİ zİyaret etmenİz.
Rabita (vesİle )konusuna Şu aÇidan baksaniz allah bİzİ doĞrudan dÜnyaya gÖnderemezmİydİ ? Neden anne ve babamizi vesİle yapti.bİz neden kabeye namaz kiliyoruz haŞa allah kabe mİ? İŞte binlar hep vesİle allaha yaklaŞtirirlar.allaha ulaŞmak İÇİn vesİleler aramaliyiz.kendİ baŞina kalan hÜsran olur.İlmİne gÜvenen hÜsrana uĞrar.Şeytan meleklerİn hocasiydi allahin halİfesİ olan adem a.s bİat etmedİ.v.s.

Tabi ki Allah'a giden yollarda vesileler aramalıyız Allah bunu maide süresinde emrediyor
velakin bu vesilelerin de ölçüsü vardır.
Verdiğiniz örnekler rabıta ile hiç örtüşmüyor,anne babasız dünyaya gelmek Rabbin ol emriyle vuku bulacağı ama insan tahayyülüne aykırı
bir durum.Kabeye doğru namaz kılmak ta vahiy bir emir vahiyde mantık aranmaz,vahye teslim olunur
Düşünme ile feyzin nasıl alındığını ben anlayamıyorum,feyiz emir ve nehiyleri hayatın her alanına yerleştirmekle olur
şu konuda hem fikiriz tek başına iman güçlü tutulmaz bir cemaat olmalı,taassubiyet olmamak kaydıyla tabi
ben en çok cemaatlerin nefis terbiyelerini takdir ediyorum hakikaten nefsini ezenler var bu büyük bir iradeyi gerektirir.

ruhene
10-02-2012, 13:22
sorularinizin cevaplarini bulacaksiniz.bu arada forum yÖnetİmİnden ÖzÜr dİlİyorum baŞka sİteye yÖnlendİrdİĞİm İÇİn.lÜtfen nefİs yapmayin.ve Özell,kle ayetle cevap vereceksenİz o ayet ne İÇİn nuzul edİlmİŞ onu araŞtirp gÖnderİn.ÇÜnkÜ mealcİ arkadaŞlar ayet İnİŞ sebebİnİ bİlmeden hemen ayet mealİyle cevap verİyo.
Bİlmeden Çok bÜyk yanliŞlara dÜŞÜyorlar.
Bİz Şeyhİmİzİ allahi gÖrevlİ kildiĞi Özel kullar olarak gÖrÜyoruz.nasil mukaddes yerler gÜnler aylar varsa İnsanlarda var.allah dostlari allahin verdİĞİ yetkİ İle ÇaliŞirlar onun İznİ olmazsa hİÇbİrŞey olmaz.

ruhene
10-02-2012, 13:24
NEDEN ALLAH BİZİ ANNE VE BABAMIZI VESİLESİYLER GÖNDERDİ .DOĞRUDAN YARATSAYDI.YAPAMAZMI GÜCÜ YETMEZMİ(HAŞA)Kabeye doğru namaz kılmak ta vahiy bir emir vahiyde mantık aranmaz,vahye teslim olunur
.HAŞA KABE ALLAH MI?NEDEN ORAYA DÖNÜYORUZ CEVAB BEKLİYORUM.

ruhene
10-02-2012, 13:26
Ayrica vesİlelerİ abartmamaliyz Çok doĞru ...onlari allahin yerİne koymammaliyiz...bunlar Çok Önemlİ Şeyler.

veri
10-02-2012, 13:29
Kabeye doğru namaz kılmak ta vahiy bir emir vahiyde mantık aranmaz,vahye teslim olunur
.HAŞA KABE ALLAH MI?NEDEN ORAYA DÖNÜYORUZ CEVAB BEKLİYORUM.

vahiyde mantık vardır:) ilgiliye duyrulur.
kabe'nin hususiyetlerini internetten rahatça araştırabilirsiniz? o konuya girmeyeceğim.

lakin namaz kılmak için bir yönün saptanması müslümanlarda bulunması gereken düzen disiplin gibi kaidelerden biri olarak bakılmalı.
düşünün her yöne kılınan namaz nasıl garip olurdu.
Allah'ın ne ibadetimize ne de kabeye doğru kılmamıza ihtiyacı yok iken. ins lerdeki bir acziyetten dolayı ve çeşitli faydaları olabileceği anlaşılabilir.
anlatmak istediğimi nedense kelimelere dökemiyorum hakkınızı helal edin.

ruhene
10-02-2012, 13:31
Tabİkİ doĞru verİ kardeŞ...bu hadİseye bİrde vesİle aÇisindan bakalim.kabe, allaha ulaŞmak İÇİn en Önemlİ vesİlelerden bİrİsİdİr.ANNE VE BABA RIZALIĞI ALLAHA ULAŞMAKTA ÖNEMLİ BİR VESİLE...ALLAH DOSTLARIYLA BERABER OLMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR VESİLE ...

Büşra
10-02-2012, 13:32
NEDEN ALLAH BİZİ ANNE VE BABAMIZI VESİLESİYLER GÖNDERDİ .DOĞRUDAN YARATSAYDI.YAPAMAZMI GÜCÜ YETMEZMİ(HAŞA)Kabeye doğru namaz kılmak ta vahiy bir emir vahiyde mantık aranmaz,vahye teslim olunur
.HAŞA KABE ALLAH MI?NEDEN ORAYA DÖNÜYORUZ CEVAB BEKLİYORUM.

reklam yasak olduğu için sitenin adını sildim ama uygun bir zaman bakacağım inş.
subhanallah kardeşim nasıl bir benzetme bu şimdi,
Kuran beytullah tabirini kullanır kabe için Allah'ın evi,peygamberimizden önce inşaa edilmiştir
Hz İbrahim a.s oğluyla tamiratını öğreniyoruz beyandan.
sireti incelerseniz Allah rasulu zamanında nerede sohbet edilse o sohbet taşlarının yahut ağaçlarının olduğu yerde adaklar adanır
kurban kesilirdi,hatta Hz Ömerin peygamberin çevresinde üç kez dönüp toprağı öptüğüne dair(inş yanlış hatırlamıyorum) bir hadis okumuştum.
Hz Ömer aynı işlevi yaparken içinden 'muhakkak ki senin hiç bir değerin yoktur,eğer nebiyi böyle yaprken görmese idim şuan bunu yapıyor olmazdım' diyor.Kabe insanların her birinin farklı yöne secde etmesini engelleyen vahyi bir semboldür.

ruhene
10-02-2012, 13:50
Kuran beytullah tabirini kullanır kabe için Allah'ın evi,peygamberimizden önce inşaa edilmiştir
Hz İbrahim a.s oğluyla tamiratını öğreniyoruz beyandan.
sireti incelerseniz Allah rasulu zamanında nerede sohbet edilse o sohbet taşlarının yahut ağaçlarının olduğu yerde adaklar adanır
kurban kesilirdi,hatta Hz Ömerin peygamberin çevresinde üç kez dönüp toprağı öptüğüne dair(inş yanlış hatırlamıyorum) bir hadis okumuştum.
Hz Ömer aynı işlevi yaparken içinden 'muhakkak ki senin hiç bir değerin yoktur,eğer nebiyi böyle yaprken görmese idim şuan bunu yapıyor olmazdım' diyor.Kabe insanların her birinin farklı yöne secde etmesini engelleyen vahyi bir semboldür. AYNEN KATILIYORUM AMENNA...
HOCAM HADİSEYENEDEN TEK BİR AÇIDAN BAKIYORSUN.NEDEN VESİLE AÇISINDAN BAKMAK İSTEMİYORSUN

KABE ALLAHIN EVİ DEĞİLMİ?MEKKELİLER ALLAHIN KOMŞULARI DEĞİLMİ? MEDİNELİLER PEYGAMBERİMİZİ KOMŞULARI DEĞİLMİ?HACDA MEKKE VE MEDİNEDE KİMSEYİ NEDEN İNCİTMEYİN DİYORLAR.ORADA YAŞAYAN HERŞYE EDEPLİ YAKLAŞMALIYZ.YERLERE TÜKÜRMEMELİYİZ VS.ÇÜNKÜ ONLARIN RAZILIĞI ALLAHIN VE RESULUNUN RAZILIĞIDIR.İŞTE BUNLAR BİRER ARAÇTIR ...KESİNLİKLE AMAÇ DEĞİLŞDİR.SEYRİ SÜLUKTA AŞİĞIN MAŞUĞUNA ULAŞMASINDA VESİLELRDİR.

Büşra
10-02-2012, 14:03
AYNEN KATILIYORUM AMENNA...
HOCAM HADİSEYENEDEN TEK BİR AÇIDAN BAKIYORSUN.NEDEN VESİLE AÇISINDAN BAKMAK İSTEMİYORSUN

KABE ALLAHIN EVİ DEĞİLMİ?MEKKELİLER ALLAHIN KOMŞULARI DEĞİLMİ? MEDİNELİLER PEYGAMBERİMİZİ KOMŞULARI DEĞİLMİ?HACDA MEKKE VE MEDİNEDE KİMSEYİ NEDEN İNCİTMEYİN DİYORLAR.ORADA YAŞAYAN HERŞYE EDEPLİ YAKLAŞMALIYZ.YERLERE TÜKÜRMEMELİYİZ VS.ÇÜNKÜ ONLARIN RAZILIĞI ALLAHIN VE RESULUNUN RAZILIĞIDIR.İŞTE BUNLAR BİRER ARAÇTIR ...KESİNLİKLE AMAÇ DEĞİLŞDİR.SEYRİ SÜLUKTA AŞİĞIN MAŞUĞUNA ULAŞMASINDA VESİLELRDİR.

est.Hoca değilim .
Söylemiştim ya kişinin islamla müşerref oluşu çok önemlidir
amellerin hesabını vereceğiz,küçük büyük denmeden en gizli dediklerimiz bile mizanda önümüze konacak
Rabıta yapılmalı! bakın buraya dikkat edin rabıta bağ kurmaktır,Kuranı kerimde bir kaç yerde geçer.
Ölüm rabıtası yapılsın,kişi ölümü aklından çıkarınca hayatına günah giriyor zaten
ama bir bayanın ya da erkeğin şeyhinin iki kaşı ortasını düşünmesi,yahut hatmelerde ki şeyhin bulunulduğu mekana gelecek olması inancı
çok tehlike arzeden şeyler bir araştırın.Arkadaşlarımın sohbetlerine iştirak ettim hatmelerinde bizzat bulundum
'hocaefendi gelecek sakın gözlerinizi açmayın kör olursunuz dediler' subhanallah var mı böyle bir durum,böyle bir bakış olur mu
ismini vermek istemiyorum cemaatin Allah hepimizi islam üzere ayakları sabitlenenlerden eylesin.

ruhene
10-02-2012, 14:10
Rabitaya bİrde sadiklarla beraber olun ayetİnden bakalim.sadik okun demİyor allah sadiklarla beraber olun dİyor...sadik olmak Çok zor İŞ...pekİ kİmler sadik? Nebİler sonra sahbaeler sonra tabİnİler tebeİ tabİİnler ve sonra allah dostlari...bİze dÜŞen onlarla beraber olamak kitmİr gİbİ...kitmİr ne yapti sadiklarla beraber oldu necİs olmasina raĞmen (Şafİlere gÖre ) cennete gİdecek hatta kuran'a dahİ gİrdİ adi...ne bÜyÜk bİr Şeref ve onur ...bİz o kitmİrİn ...kelİmeler yetersİz...bİz o vahŞİ r.a nin atinin ....

Büşra
10-02-2012, 14:17
Sadıklarla beraber olun,evet Allah sadıklarla beraber olmayı nasip etsin.
En büyük sadık nebilerdir.Allah bize son nebinin izinden tavizsiz gidebilmeyi nasip etsin kardeşim.
Ben inş.anlatmak istediğimi anlattım,sizi de anlamaktayım.
anlayamadığım niye i gibi bazı harflerini büyük yazıyorsunuz :)

ruhene
10-02-2012, 14:28
bir bayanın ya da erkeğin şeyhinin iki kaşı ortasını düşünmesi,yahut hatmelerde ki şeyhin bulunulduğu mekana gelecek olması inancı
çok tehlike arzeden şeyler bir araştırın.Arkadaşlarımın sohbetlerine iştirak ettim hatmelerinde bizzat bulundum
'hocaefendi gelecek sakın gözlerinizi açmayın kör olursunuz dediler' subhanallah var mı böyle bir durum,böyle bir bakış olur mu
ismini vermek istemiyorum cemaatin Allah hepimizi islam üzere ayakları sabitlenenlerden eylesin

MENZİL CEMAATINA TÖVBE EDİP (şeyhle beraber yapılıyor) adap yapmayan kimse hatmelere giremez..
ehli tasavvuf rabıta yaparken feyzin şeyhten geldiğini düşünmesi şirktir.Ama feyzin allahtan geldiğini ve şeyhin aracı ,tevesül olduğunu bilmesi caizdir.
(şeyhin bulunulduğu mekana gelecek olması inancı)
ÇOK GÜZEL BİR SORU...:)))
Allahu teala güneşe yetki vermiş AYNI anda tüm dünyayı aydınlatıp ısıtıyor dimi...bu güneştir insanlara hizmet için yaratılmıştır.bir komutan emir vererek aynı anda askerlerini hareket ettirebiliyor dimi...
bizim görüntümüzü cep telefonuyla bir anada görebiliyoruz dimi...yusuf a.s. züleyha annemize az aklsın niyetini bozacaktı ve duvarda babası yakup a.s süretni gördü dimi.meryem annemize yemek geliyordu dimi...kısa kısa geçiyorum kusura bakmayın...
işte allah isterse sevdiği kulunun gözü, eli ,ayağı olur...hadistir.Allah şeytana bir sürü yetki vermiş ona ,nanıyoruzda neden dostuna verilen yetk, ve ikramlara inanamıyoruz...

ruhene
10-02-2012, 14:29
normal yazıyorumda sonradan bozuluyor

Büşra
10-02-2012, 14:34
menzil cemaatıne tevbe etmeden girip hatmeye katılan bir ilkim o zaman :)
Allah dostlarına saygı duyuyorum zaten onları abartan müridler .

ruhene
10-02-2012, 14:35
mürşidler bir pınardır.suyun pınardan geldiğini düşünmek şirktir.suyu gönderen ALLAH c.c dir.müridler kovadır.nasibleri kadarını doldururlar giderler...önemşli olan dolu kovayı dökmeden taşımaktır...vesselam....hayırlı cumalar...

ruhene
10-02-2012, 14:38
çok büyük bir adapsızlık olmuş...sizi nasıl almışlar...ya unuttular yada siz bir şey söylemediniz... yada siz yalan söylüyorsunuz.

Büşra
10-02-2012, 14:43
çok büyük bir adapsızlık olmuş...sizi nasıl almışlar...ya unuttular yada siz bir şey söylemediniz... yada siz yalan söylüyorsunuz.

subhanallah yalan söylemekten Allah'a sığınırım ,benim kendileri hakkında ki görüşlerimi blirler
munazaralarımız olur,neyse kardeşim şahsıma laf söylediğiniz zaman araya nefs girer
imam hatipte çok sevdiğim bir hocam vardı belli günlerde ders verirdi topluca giderdik kızlarla
derken sonra ben sohbetlerine katıldım,hadisler işleniyordu sonra bir gün hatme yapılacaktı
sormadılar bile hatta ben girmek istemedim,doğru mu değil mi bilemediğim için onlar katılmamı istediler.
Ben ve Rabbim şahid kimseyi inandırmak zorunda değilim,ifadelerinize dikkat edin.

ruhene
10-02-2012, 14:48
Ben olabilecek üç ihtimaleden bahsettim.sizi doğrudan itham etmedim...(sormadılar bile )cevabını vermişsin.

uykusuz
10-02-2012, 14:49
"Kul bazen istekleriyle kendisine zulmederken, Allah kula her istediğini vermeyerek merhamet eder."
Mustafa İslamoğlu

uykusuz
10-02-2012, 14:51
"Allah'ın razı olduğunu yapmak kulun İslam'ı, Allah'ın yaptığından razı olmak kulun imanıdır."
Mustafa İslamoğlu

Büşra
10-02-2012, 14:53
Ben olabilecek üç ihtimaleden bahsettim.sizi doğrudan itham etmedim...(sormadılar bile )cevabını vermişsin.

:) iyi olmuş sormadıkları şahid olduğum için bu konuda beni ikna edemezsiniz.
Birbirimize tavsiyemiz Allah'ın razı olacağı bir kul olabilmek için çabalarımızı son haddine kadar kullanalım
yolun yolum hayırlı olsun demektir kardeşim.Kerih ameli uyarırsın,menzil de değilim diye akidemle alakalı ithamların olursa
genel demek istiyorum tefrika olur anlaşamayız.

Allah bizi kendisinin razı olduğu,'ey razı olunmuş nefs,gir cennetime '(fussilet süresi) dediklerinden eylesin...

veri
10-02-2012, 16:39
biri tartışmayı özetlesin:)

ruhene
10-02-2012, 16:42
'ey razı olunmuş nefs,gir cennetime '(fussilet süresi) dediklerinden eylesin...
mutmainne olmuş nefisten bahsediyorsun.nefsin basasmakları var emmare,levvame mülhime mardiyye razıyyemakamalrı gibi...bu makamalra ancak kalp doktorlarıyla çıkılir.bu makamlarda insannın bütün azaları ve hücreleri ve zerreleri Allah c.c( lafzai celal )zikreder ileri boyutunda kelimei tevhid zikrini yapar insanınn bütün vücüdü...onlar yatarken uyurken ayakta iken allahı zikredreler.bizim gibi kalbi zikirden uzak kimseler de onların yanında olmaya çalışmalı ve yardımcı olmalıyız.onları hali başkadır.anlayamazsınız itiraz edersiniz .herşeyin bir görünmeyen boyutu vardır .(bunu ehli tasavvuf bilir)

Büşra
10-02-2012, 16:50
biri tartışmayı özetlesin:)

objektif olarak siz özetleyebilirsiniz :)

Büşra
10-02-2012, 16:53
'ey razı olunmuş nefs,gir cennetime '(fussilet süresi) dediklerinden eylesin...
mutmainne olmuş nefisten bahsediyorsun.nefsin basasmakları var emmare,levvame mülhime mardiyye razıyyemakamalrı gibi...bu makamalra ancak kalp doktorlarıyla çıkılir.bu makamlarda insannın bütün azaları ve hücreleri ve zerreleri Allah c.c( lafzai celal )zikreder ileri boyutunda kelimei tevhid zikrini yapar insanınn bütün vücüdü...onlar yatarken uyurken ayakta iken allahı zikredreler.bizim gibi kalbi zikirden uzak kimseler de onların yanında olmaya çalışmalı ve yardımcı olmalıyız.onları hali başkadır.anlayamazsınız itiraz edersiniz .herşeyin bir görünmeyen boyutu vardır .(bunu ehli tasavvuf bilir)


zikire karşı olduğumu nerde söyledim ki ?
Kuran da bir zikirdir.
Bu konu çok uzar kardeşim ortada bir bozukluk ben göremiyorum
bu hususta da şunu söyleyebilirim bir kardeş bana
'ben günde şu kadar Allah diyorum sen kaç tane diyorsun demişti
bende sadece tebessüm ettim.
önemli olan sayılar değil samimiyettir,ihlastır inş.
Rabbim nefsin esiri olmaktan bizleri korusun.

veri
10-02-2012, 16:58
objektif olarak siz özetleyebilirsiniz :)

tartışılan konuyu anlamış değilim...
ikinizin anlatma veya anlama problemi gibi algıladım.
eksik cümlelerden dolayı sıkıntı çıkmış

ruhene
10-02-2012, 17:03
'ey razı olunmuş nefs,gir cennetime '(fussilet süresi) dediklerinden eylesin...
mutmainne olmuş nefisten bahsediyorsun.nefsin basasmakları var emmare,levvame mülhime mardiyye razıyyemakamalrı gibi...bu makamalra ancak kalp doktorlarıyla çıkılir.bu makamlarda insannın bütün azaları ve hücreleri ve zerreleri Allah c.c( lafzai celal )zikreder ileri boyutunda kelimei tevhid zikrini yapar insanınn bütün vücüdü...onlar yatarken uyurken ayakta iken allahı zikredreler.bizim gibi kalbi zikirden uzak kimseler de onların yanında olmaya çalışmalı ve yardımcı olmalıyız.onları hali başkadır.anlayamazsınız itiraz edersiniz .herşeyin bir görünmeyen boyutu vardır .(bunu ehli tasavvuf bilir)
bu yazının neresinde sizin zikire karşı olduğunuz yazıyo...ben sadece bilgi paylaşmak istedim...bu kadar ön yargı neden??

ruhene
10-02-2012, 17:07
kuran okumak namaz kılmak salavat getirmek zikirdir doğrudur ve çoook sevaptır...Amaaa kalbin ilacı lafzai celal zikridir.hadişte insanda bir yer vardır o kirlenirse bütün beden kirlenir o temiz olursa bütün beden temizlenir bu anacak lafzai celalle olur...

Büşra
10-02-2012, 17:16
kuran okumak namaz kılmak salavat getirmek zikirdir doğrudur ve çoook sevaptır...Amaaa kalbin ilacı lafzai celal zikridir.hadişte insanda bir yer vardır o kirlenirse bütün beden kirlenir o temiz olursa bütün beden temizlenir bu anacak lafzai celalle olur...

zikir örneği verince karşı olduğumu düşündüğünüzü sandım affen
teşekkür ederim paylaşım için.

Allah yüreğinizde ki güzelliklerle yargılasın inş.

ŞehbaL
10-02-2012, 17:17
Konu İslamoğlun'dan rabıtaya ordan da zikre mi kaymış ne =)

ruhene
10-02-2012, 17:31
islamoğlunu allaha havale ettik...bizi ilgilendirmiyor...rabıta zikir muhabet ihlas bizi ilgilendiriyor.

Büşra
10-02-2012, 17:56
islamoğlunu allaha havale ettik...bizi ilgilendirmiyor...rabıta zikir muhabet ihlas bizi ilgilendiriyor.

Allah razı olsun güzel bir muhabbet oldu şahsım adına
Rabbim kendisiyle olan bağımızı kuvvetlendirsin,zikirlerimizi daim eylesin ihlasıda diri tutmamızda
bizim yardımcımız olsun dua ile kardeşim...

ömerusta
11-02-2012, 00:54
bir şeye var demek kolay görürsünüz okursunuz anlarsınız bilirsiniz var dersiniz ama yok demek o kadar zor ki bakmadığınız ayet kalmayacah hadis kalmayacak okuyacak anlayacak bileceksiniz kendinize deliller getirecek kaynak bulacaksınız sonradan biri bulup var demiyecek hal gecekleşecek ben bulamadım diyeceksiniz yok diyemezsiniz çünkü ilmin sonu yoktur bir alim gelir var der
böyleyken bütün ehli sünnet var derken yok demek sapkınlık olmuyormu kadere imanı yok saymak
lastiği patlak arabaya binen yolda kalmaya mahku olur lastiğinizin patlak olduğuınu söyleyenlerede kızmak yerine teşekür etmeniz gerekir her halde bekliyoruz

Büşra
11-02-2012, 01:54
bir şeye var demek kolay görürsünüz okursunuz anlarsınız bilirsiniz var dersiniz ama yok demek o kadar zor ki bakmadığınız ayet kalmayacah hadis kalmayacak okuyacak anlayacak bileceksiniz kendinize deliller getirecek kaynak bulacaksınız sonradan biri bulup var demiyecek hal gecekleşecek ben bulamadım diyeceksiniz yok diyemezsiniz çünkü ilmin sonu yoktur bir alim gelir var der
böyleyken bütün ehli sünnet var derken yok demek sapkınlık olmuyormu kadere imanı yok saymak
lastiği patlak arabaya binen yolda kalmaya mahku olur lastiğinizin patlak olduğuınu söyleyenlerede kızmak yerine teşekür etmeniz gerekir her halde bekliyoruz

abi kader yoktur demiyor islamoğlu ,ben iman kitabını okudum.
Amentünün esaslarında kader ibaresi sonradan eklenmiştir diyor kelamcılar tarafından.
Kuran da kader kelimesi bir çok yerde geçer.
İki bakış arasında fark var,meşhur cibril hadisi dışında Kuran da iman esaslarında kader /kelamcıların tarif ettiği boyutta değil
yani kader yoktur diyor derseniz yanlış olur acizane.
Açıklamasını da yapmış ,diyorlar ki Allah benim hırsız olmamı istediği için hırsız oldum,yahut benim kaderimde adam öldürmek varmış
diyerek cinayet işliyorlar bu bakış açısının yanlış olduğunu anlatıyor bende katılıyorum açıkcası.
Allahın mukeddaratı ayrı,levhi mahfuzda ilmi bilerek insanların sonunun ne olacağı ayrı cüz i irade ile yaptıklarının mesuliyeti ayrıdır.
inş anlatabildim.Ama islamoğlunun her görüşüne katılmıyorum,ilmini beğeniyorum yoğrulmuş,dil biliyor yanlışı onu bağlar bizi değil.
Ki kader muhtelif bir mevzu.Kelamcılar ortalığı karıştırıyor.

ömerusta
11-02-2012, 02:47
yok yok kardeşim bizler tasavuf eytimi alırken böylesine ince konulara çok dikkat ederiz bir harf dahi konuyu değiştirir mustafa islam oğlu dokuz osmancılar var onları örnek göstererek yani sinek bile kanadını oynatamaz ALLAH c.c.emri olmadan ayetini kötüye yorumlayanları örnekliyerek sizin dediğinizi
diyor fakat bir sohbetinde amentüden imanınşartlarından yok diyor işte burada zıtlaşıyoruz bizde diyoruzki lehde veya aleyhte kuranda olmayan bir ayet göster diyoruz gösteremiyor sonra hayız gören kadınların namaz kılabileceğini oruç tuta bileceğini söylüyor kadınların hayız kanını şehit kanı gibi kutsaldır sohbetini dinledim önceleri mesehepleride ret ediyordu şimdi döndü geçen gün saydi nursinin
hayatını anlatan filmi övüyor guya karşı koyanlara zulmedenlere ALLAH c.c. sızlar ifadesini kullanıyor
şeriyatı bilen onu kendisine şiyar edinen alim sıfatı adledilen bir insan okelimeyi kullanmaz kullanamaz
onlar ALLAHI c.c. ret bile edebilirler ama siz ALLAH c.c. lar diyemezsiniz
derseniz ALLAH c.c. hın olmayan onun ilmi yaratması dışında birilerinin varlığını idda ediyor durumuna düşersiniz buda sizin şeriyatsızlığınızı gösterir ha bunu kazım efendi ayşe hanım söylerse cehaliğine verilir hata yapıyor deriz bir bu değil kuran kardeşliği namazda buluşalımdiye guruplar oluşturup
değişik illerde dernekler kurarak işte şu kuranda yok işte bukuranda yok gibi sözlerle müslümanların kafalarını karıştırıp sapmalarına vesile oluyorlar tamam kuranda bulamadığınız bazı konuları hadisde bulursunuz daha değişik metotları kullanırsınız örnek verirsek risaliye nur başlı başına kuranın tercümesidir bire birmidir dersekhayır değildir bakın biz tarık olarak bunu çekinmeden söylüyor vede okuyor ilim ediyoruz buda bir metoddur yani şunu demek istiyoruz ibrahim hakkı efendi uzay ilminden bahseder abdulkadir geylani hz leri uzayı bağdat caddesi gibi biliriz diyor bunlar bu ilmi kurandan almıyorlarmı nerde bu ilim kuranda kaç kişi göstere bilir mustafa islam oğlu vede yandaşları göstere bilirmi hayır o zaman bu ilmi yokmu sayacağız caca bey kırşehirde bir cami yaptırıyor bu günkü uzay mekiğini taştan resmediyor caminin dört kenarına yerleştiriyor vede uzayda ölçüler veriyor 500 yılönce
bu ilmin kuranda yokmu sayacağız< olmadığını göstere bilirmi yoksa yine suçu islamla haberiolmayan bazı kaderci dediğimiz her şeyi kadere bağlayan cuzi iradeyi yok sayanlaramı yükleyeceğiz
iyi takip ederseniz sizinde gerçekleri göreceğinizi umarım selametle kalın aşk kendini ona unutmaktır
o da hakka olur akıl kurana teslim edilirse akıl olur oda kuranda yok olur anladın sanırım kardeşim

Cevad
11-02-2012, 04:36
Kainatın Aynasıyım
Mademki Ben Bir İnsanım
Hakkın Varlık Deryasıyım
Mademki Ben Bir İnsanım

ömerusta
11-02-2012, 13:45
insan kahakta hak insanda
ne ararsan var insanda
çokmarifet var insanda mademki ben insanım

bunca temenni dilekler
vız gelir çarkıfelekler
bize eğilsin melekler
mademki ben bir insanım


evet adem olmak ademden olmak adam olmak insan olmak
bu kadar güzelliğin özelliğin verildiği meleklerin secde ettiği yaratık başı boş yemek içmek eylenmek türemek olmamalı vazifesi bunu hayvanlarda yapıyor yer yüzünde yaradanını temsil etmeli halinde hareketinde konuşmasında susmasında dahi hakkı temsil etmeli biri bilmeli birliği bilmeli itişmemeli
düşerse adem düştü bilmeli düşeni kaldırmalı her sözünde hakkı bildirmeli uymalı bir olana indirdiği
kurana geleni emir saymalı bu davaya baş koymalı ki adam olsun adem olsun ona bakan ondan hakkı bulsun baş eğsin dağ taş tüm mahlukta itaatt eylesin ona eyilmeli önünde hakkın eyildiği gibi meleklerin secdede olmalı başı kaldırırmı başını secdeden hakkı bilen kişi mahsun olmalı buruk olmalı
azgülmeli çok ağlamalı kusurlarına pişmanım ben pişmanım demeli tüm yaptıklarına öyle dik durmalı
geldiği yere giderken vuslata kavuşurken
aksi olursa uymazsa yaradana baş kaldırırsa unutursa ademliğini adamlığını insanlığını kimi temsil ettiğini hayvandan daha aşşağılara esveli safiline inerki uyduğuyla haşrolur
secde edilen secde olur mahlukun ayakları altında yaradılanın en aşşağlığı olu verir
madem ki ben bir insanım insan gibi olmam lazım
emeğine sağlık cavat kardeş sabah sabah insanlığımı hatırlattın ALLAH c.c. seni ehli beyte uyan vede onlarla haşrolan kullardan eylesin amin

Büşra
11-02-2012, 13:57
Yıllar önce bir kelamcının kitabında okumuştum söylediklerinizi
sanırım kelamcıların fikirlerinden kaynaklanıyor yeni düşünceler.
Ama bakıyorsunuz her fikrin savunucu ve red edicisi var.
Mutlak surette kabul gören bir topluluk var mı?
Biz babamı bile mezheplerin bağlayıcılığı hususunda ikna edemiyoruz şartım hangisine uyarsa o olurum diyor çıkıyor işin içinden :)
ki öncesine kadar aynı şeyi bende yapıyordum ta ki usul okuyana kadar ,
şimdi ittiba etmeye çalıştığım görüşün her amelini öğrenmeye çalışıyorum bu da öyle kolay değil
Allah bizleri nakısıyetimiz dolayısıyla her daim merhametiyle kuşasın.
Allah bildiklerimizle amel etmeyi nasip etsin,en önemlisi farklı düşünse bile aynı secdeye baş koyma adına hiç değilse
din kardeşlerimize merhamet nazarlarıyla bakabilmeyi nasip etsin
bütünüyle tam bir adem olsa idim eleştirilerimide o bütünlükte yapardım elbet ama ben çok nakısım kendi adıma...

vesselam.

ruhene
15-02-2012, 13:29
Tasavvufçularla kelamcılar arasındaki bu münazara devam etmiş ve de edecektirde...Resurullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz veda hutbesinde yolu göstermiş :
1-ehlibeyt ( hadisleri amel etmek ve seyyidleri takip etmek)
2-kuran-ı kerim ( bol bol okumak , anlamak ve yaşantımıza yansıtmak)

rabbinsadikkulu
03-05-2012, 01:13
http://www.youtube.com/watch?v=Ern2AzYjkSI&feature=related

rabbinsadikkulu
15-05-2012, 14:18
...................................

Enfüsî
17-05-2012, 04:39
TASAVVUFCULAR KELAMCILAR VEYA BAŞKA "İŞÇİ"LER

Tasavvufçularla kelamcıların "barışması" daha doğrusu, Yaptıklarının dünyayı kurtarmak değil, meslek olduğunu anlamaları inşallah gerçekleşecektir.!

Bu ihtilafat, söylenip durulmasına rağmen meslek kelimesinin veya ıstılahının anlamının unutulduğuna da bağlanabilecektir. (Bu unutmak kalemi koyduğu yeri unutmak değil unuttuğunu unutarak unutmaktır. Buna Allahla Aldatılmak dA derlerse de ben o kadar yüksekten atmayacağım.)

.Ya da yanlış tanımlamalarının olduğu veya bazı mabeynde hiç tanımlanmamış bile olabildiği. ama kullanıldığı..


* * *


ca ce cı ci co cö cu cü = sadece iş = meslek = Helal para; (kaba değil matematiksel hesaplarla ortalama seviye veya altında ise helal para. !)

Allah, amellere, miktarına, söylencelerinde, envai çeşit mabeynelere değil amellerle şekillenen, insanın ölçemeyeceği kalplere bakacaktır. Özel amellerin, kalbin mizanında göz önüne verilmesi veya fırlatılacak olmasından başka önemi yok gibidir. Hele yaptığını beğenmek kuruntusu hiç olmamalı. İnsanlar için: zaten âdil olan düzeni derece derece müşahedat ve ahirde muhasebat söz konusudur.!! Allahu teala Zulmetmez! Ama insanlar kenidlerine zulmeder!

Peygamberler=dolu iş=vakfiyet=helal yaşam! Muhasebe yok; veya olacaklar adil düzeni müşahade ve azap değil ikram tadında. İbret alabilen hiç kimseye onların aynen izlediğini izlemek verilmemiştir! İcma-i ümmet sünnetin mirasıdır hadislerin değil! silsile kelimesinden nefret etmeyin! Sadece yanlışlık öznelerine bile değil fiillerinden bahsetmeye odaklanınız. yoksa hedef şaşırırsınız.

* * *

Meslekcilik/müddeilik doğasından gelen, birbirlerine karşı yanlış anlayış veya anlamlandıramayayışlarının sona ermesi ile,

Birbirilerinin anlamadıklarını anladıktan sonra, (herhangi) her iki tarafın gönüllü barışmak istediği ile gerçekleşebilecektir.

Hitap ederken, önde gelenlerin, kendilerini, içlerinde buldukları insanlara zaten "az çok ama doğru" yöntemle vaaz ettiklerini karşılıklı anlayacaklar. Yani insanın kendini içinde bulduğu yere kader, gösterdiği konjonktürel gayrete ve usuldeki-insiyatif ismi verilecektir. Ve aslında 2 değil 3 parça olsa daha iyi anlaşılacak olan "*Kader zulmetmez, *iblis yakar, ayrıştırır; *beşer zulmeder" şeklinde olan kader diye söyledikleri ama ne olduğunu tam olarak bilmediklerini, bilmediğimizi anlamya yaklaşacaklardır.

Ve zahiri alemdeki yansımanın/anlayışların doğrulması gerçekleşebilecektir.

Ve iblisin bilgi ağlarını, radyomanyetizmal enerji ağlarıyla(ne demekse!) örtmekle yaptığı derkedilerek, o ağın olmayışı/zayıflayışı durumu cüz-iyen hayal edilebilecek. ve hatta sanal olmayan(insan yapımı olmayan) o ağların etkisiz olacağı "haşrötesi haller" de az daha tasavvur edilmeye yaklaşacak, "kainatın bilinen kanun-modellemelerinin" baya dönüşebileceğini daha kolay hayal edebileceklerdir.

* * *

Bazı kelamcılar kendilerini, bilmeden ve değişik hallere de girmeden, "enel hak" hatta fazlasını "derlerken" bulabilirler. (dinleyici nezdinde) Yani bazı şeylerin şirk olmadığını öyle bir anlayacaklar ki.! Ya da bilmem ne olmadıklarını! ya da anlamalılar! sonra hadis ilmini kendi nefisleri için daha iyi anlayacaklar. sonra hemen azcık da risale i nurcu olacaklar. tabi ki risale meslek-cilerine tabi olmadan! yani bence olmalılar!
İslam kuran ve hadis deği kuran ve sünnettir. bu yüzden milyon sayılabilecek hadisler (furkan verilmiş) insanı saptıramaz!

Hadis ayıklama diye bir iş yoktur! Tevil vardır! edemeyen dokunmasın! illa rahatsızlanırsa, kendi işini yapsa dokunmuş gibi olur. Eski devirler bire bir taklit edile-mez! Edilmemeli!

Bazı Tasavvufcular, avamın avam değil, biraz da "havası sırtında taşıyan ilim sahipleri ama bilgi sahipsizleri" olduklarını anlayacaklar. veya anlamalılar! Yönetmek sevdasının kalplerinde değil geleneklerinde birikerek varolduğunu hadler aşıldığından derkedeceklerdir. Düşünmeme suçunu derkedeceklerdir. Kendileri olmasa elbet başkasının o ilmi vazifeyi yapacaklarını olasılık içinde derkedecekler.

M.İSLAMOĞLU'NU PEK BİLMEYİZ AMA ONUN NE YAPMAMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEYELİM

Elbette hataları var. Bence hadiscilerle uğraşmayı bırakıp sünnete tabi olanlara muhabbet etmeli. kendi denklerini bulmalı! Hatalarını konuşmak, Avamın haddi değil! Birbirinden yanlış oldukları yüzünden gidecek yer bulamatanların danıştığı İslamoğlunu hoş görünüz! kendisi aleyhine konuşanların belki hepsinden çok biliyor İnşallah! Ama bizce kendi denkleriyle de muhatap olmalıdır!

Bir kere onun peşine avamı takmış olmanın cezası bizce Hapistir! Kader Âdalet eder. zulmetmez. Sadece kendine tabi olan avam sapmayacak sapmasın diye bilenleri yerden yere vurmanın cezası hem kendi efradı hem başkaları nezdinde küçük düşürülmektir.

Kadir mısırlıoğlunun yukardaki videodaki duruşundaki asaletinin, çelişki diye nitelemenin absürdiyeti ve kibirliliği de teyid edilecektir. bu videoda da gayet hoş bir denge gördüm. bunu başka yerlerde de gördüm. (Başta Fgülen hocaefendide). Allah razı olsun.

*Mİslamoğlu (kurancı değil) tefsirci. ne yapmamaya çalıştığı, bizce, bazı tasavvufcular gibi yapmamaktır. haklıdır.
*Cübbeli hoca hadis ve tevilin nakilcisi. m.i. nun yolundan geçmeden(mapus) zannetmem onu anlayacaktır.

NE Derlerse demişsinler! Ben ikisini de severim.! Bu da benim çelişkim! Kavrayışı(ilmi değil bilgisi) yetmeyenler beni ikili oynamakla suçlayabilir. onlar da o kadar anlar.

*Kadir Mısırlıoğlu, büyük mütefekkir ve tarihcidir. denge insanı. (her ne kadar dengeleyici sözlerden birini unutursa veya bilemezse bayağı ağır olabilse de.)

hepsi barışınca "kendi hatalarını başkaları anlamadan yavaş yavaş göreceklerdir." bu her kardeş olan nefs için yazılmıştır!

Hiç kimseye etrafındaki iyi insanlarla denenmemek yazılmamıştır!

ÖZET:

Münafık Aramak Münafıkların Adamı Olmak gibidir.

Sonuçtaki görülen "sadece görüşmemekten, karşılıklı atışmak ve cemaatleşmemek" ten ibaret gibidir. veya cemaatin anlamını unutmakladır. CAMİYLE CEMAAT OLMAZ! O CEMAAT SENİN ENDEKİ HADİSLERDE GEÇEN CEMAAT DEĞİL! ama bence en az haftada 5-10 vakit camiye gitmemek münasip değil. evle cemaat olmaz. Kanaatimize göre Vaaz eden insan için iki şey mecburdur: 1.maddi olanakarı ve kolaylıklar "ortalamanın altında" veya "ortalama" olmalıdır. 2. Halka karışmaktır. meşhur olmanın şerrini öldürecek tek şey budur. elbette kolay yol değildir. ama ileri derecede ciddi vaizler için mecburdur.

Biz Burada, bir cüz-ü cemiyet-i islam içinde, daha çok sanal konuşuruz sanal karışırız. Hocalar gerçekten karışmalıdır.

Yapması gereken bazısı İnatla cemaatleşmediler, tv internetle sanal cemaat oldular. o da bir nevi diyalok ve hoş görü olabilir. bundan 100 yıl öncesine kıyasla iyi bir şey. ama yetersizdir.

***

En son unuttukları zaten unutulmak isteyen ibni arabi belki akla gelerek "o bunu mu demek istemişdi" diye bir ağızdan maşallah diye ekleyeceklerdir. Mesela "iblis melek cin"le ilgili anlattıkları olabilir. bilmiyorum çünkü okumam!

Said garibi isteseler de istemeseler de kendini ispat ettiğinden hepsi az çok onu anlayacaklardır.

Ama en son herkes ASM efendimizi daha iyi anlayacaklar. sonra serüveni.

Bu denklemler, düşmanın ne olduğunu anlamadan, Bakara suresinin ilk ayetleri tekrar edilmeden, ğaybe iman vurgulanmadan geçilirse, bir geçici hayal görünecek, meseleler bilgeliklere dönüşecek, çok hızlı geçip gidebilecektir.

Allahu Âlem.

______________
NOT: Sadece MI i saymak adaletsizlik olurdu diye birkaçını saydım.
NOT2: Bunu dün yazdığım halde şimdi yapıştırdım. eksik olduğu ve yorultulduğumuz için. kusura bakmasın M.İ., benim için önemli değil! Belki böyle hayırlıdır! Kimin ne olduğunu, münafık çünafık (ne demekse!) anlamak için değil belki yeri gelirse, kimin neyde ehil olduğunu/olmadığını anlamak için.
NOT4: BOP başlamakta olan değil bitmekte olan bir şeydir. 100 yıldan daha önce başlayan bir şeyin kokusunu alanlar yeni yeni "bop bop" diye zırvalmaktadırlar. Suriyede olan zulüm, bop'un yan ürünüdür. bop illa kağıt ve zihindeki bir plan da değil! komplocu zihniyeti bırakmak lazım! iblis dedikleri VAR dır!
NOT5: birini, hiç bir yerde, söylemedikleri ve söylediğini bilmediklerimiz için desteklemeyiz. nerede desteklediğimizi sınırlarıyla söyleriz biter.