PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İmam-ı Rabbânî Hazretlerine Yapılan Bir Bühtanın PüskürtülmesiMurat Yazıcı
23-01-2012, 01:30
Bayram Ali Öztürk'ün bir konuşmasında sarfettiği bazı sözler mükerreren karşımıza çıkıyor. Konuşmanın aslı şurada:

http://www.youtube.com/watch?v=t4iqTcGMwm8

Konuşmasının bir yerinde diyor ki:

"İmam-ı Rabbânî'nin kuddise sirruh buyurduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah!... Bir eti kemiği var farklı olarak."

B. Ali Öztürk'ün sözü burada bitti. Hemen şunları vurgulayalım:

1. İmam-ı Rabbânî hazretleri hiç bir yazısında böyle bir ifade kullanmamıştır.
2. "Muhammed aleyhisselam eşittir Allahü teâlâ" sözü zahiren küfürdür.

Bayram Ali Öztürk şimdi hayatta olmadığına göre, kendisine niye böyle konuştuğunu ve ne demek istediğini sormak imkânına sahip değiliz. Belki meczub bir kişi idi, belki gerçek bir âşık idi ve muhabbet sarhoşluğu ile, sekr halinde böyle bir söz söyledi, belki sözlerinin zahiri ile onun asıl kasdı örtüşmüyor ve sözünün bir te’vili var. Bunların hepsi ihtimal dâhilinde olabilir. Ancak, bu konuşmayı YouTube'da veya başka yerlerde yayınlayarak fitne ateşine benzin dökenlere acaba ne demeliyiz?

Şimdi bazı Vehhabilerin de Bayram Ali Öztürk'ün bu sözlerini kaynak alarak İmam-ı Rabbânî hazretlerine saldırdıklarını görüyoruz. Bu ahmaklara, "İmam-ı Rabbânî hazretleri bunu nerede söylemiş?" denince, şaşırıp kalıyorlar.

İmam-ı Rabbânî rahimehullah, Mektubat'ın çeşitli yerlerinde eski zamanlarda yaşamış bazı tasavvuf ehlinin sekr (şuursuzluk, kendinde olmama, manevî sarhoşluk) halinde söyledikleri bazı sözlerden bahsetmekte, sekr sahiplerinin mâzur olduğunu, ama bunlara uyanların, bunların sözlerini taklid edenlerin mâzur olmadığını, cezalandırılacaklarını bildirmektedir (mesela, bkz. Mektubat, c.1, m. 95 ve m. 100). Nitekim, 3. cilt, 80. mektubda da bazı şeyhlerden sekr hâlinde sâdır olan bir sözden bahsedilmektedir. Bu gibi sözlerin sekr ile söylenmiş olduğunu ve bunları taklid etmenin câiz olmadığını izah eden İmam-ı Rabbânî hazretlerini, bahis konusu sözlerin bizzat sahibiymiş gibi anlamak ve anlatmak eğer münâfıklık değilse, aşırı ahmaklık alâmetidir.

İmam-ı Rabbânî rahimehullah, Mektubat'ın 167. mektubunda buyuruyor ki:

İyi dinle ve iyi anla ki, bizim ve sizin ve hattâ herşeyin, yerlerin, göklerin, yüksekliklerin, alçaklıkların yaratanı, varlıkta durduranı birdir. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Benzeri ve ortağı yoktur. Şekli ve görünüşü olmaz. Baba, çocuk değildir. Onun gibi, Ona benzer birşey düşünülemez. Onun birşey ile birleşmesi, bir şeyde bulunmasını düşünmek çok çirkin olur. Bir yerde bulunması, bir yerde görünmesi olamaz. Onda zaman yoktur. Zamanı O yaratmıştır. Bir yerde değildir. Heryeri O yaratmıştır. Hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Her iyilik ve yükseklik Onda vardır. Hiçbir kusur ve aşağılık Onda olamaz. İşte bunun için, mâbut olmaya, tapınmaya hakkı olan yalnız Odur. Tapınmaya lâyık olan ancak Odur. Hindûların Râm ve Kerşen denilen putları, Onun yarattığı şeylerden zevallı iki dânesidir. Her ikisinin de anası ve babası var idi. Râm, Ceretin oğlu ve Leknenin kardeşi idi. Sîtanın kocası idi. Râm, kendi çoluk çocuğunu koruyamamıştı. Başkalarını nasıl koruyabilir? İyi düşünmek lâzımdır. Câhillere uymamalıdır. Yerleri gökleri yaratana, Râm ve Kerşen gibi ismler takanlara milyonlarca yazıklar olsun! Bunların hâli, büyük bir pâdişâha, aşağı bir çöpçünün ismini takanlara benzemektedir. Râm ile Rahmanı aynı şey sanmak, ne akılsızlıktır? Yaratan, yarattığı ile bir olur mu? Anlaşılamayan birşey, bilinen şeylere benzetilemez. Onlarla birleşemez. Râm ve Kerşen yaratılmadan önce, âlemlerin yaratanına Râm ve Kerşen denilmiyordu. Bunlar yaratıldıktan sonra, ne oldu ki, o eşsiz olan ulu Allaha, Râm ve Kerşen denildi? Râm ve Kerşenin ismleri, yerlerin, göklerin sahibinin adı sanıldı! Olamaz, olamaz, hiç olamaz! Gelip geçmiş olan, yüzyirmidörtbine yakın Peygamberlerin hepsi insanları, yalnız bir yaratana ibâdet etmeye çağırdılar. Ondan başkasına tapınmağı yasak ettiler. Bütün Peygamberler, kendilerinin âciz birer mahlûk olduklarını söylediler. Allahü teâlânın büyüklüğünden, kuvvetinden korkarlar ve titrerlerdi. Hindûların tapındıkları kimseler ise, herkesin, kendilerine tapınmasını istediler. Kendilerini mâbut olarak tanıttılar. Bir yaratanın varlığına inanıyorlardı. Fakat, Onu kendilerine hulûl etmiş, kendileri ile birleşmiş sanıyorlardı. Bunun için, herkesin kendilerine tapınmasını istiyorlardı. Kendilerine tanrı diyorlardı. Her kötülüğü yapıyorlardı. Tanrı, her istediğini yapar ve yarattığı şeyleri istediği gibi kullanır diyorlardı. Bunlar gibi, daha nice bozuk ve saçma sözleri vardı. Kendileri sapıtmış, başkalarını da saptırmışlardı. Peygamberler böyle değildiler. Başkalarına yasak ettikleri kötülüklerden kendileri de ençok sakınırlardı. Kendilerinin de, herkes gibi insan olduklarını söylerlerdi. Fârisî mısra' tercümesi:

Yollardaki ayrılığı gör! Nerden nereye?

Murat Yazıcı
23-01-2012, 01:32
Bu mesele birkaç senedir YouTube'da var, forumlarda da bahis konusu oluyor. Bu forumda da sanıyorum defalarca tartışıldı.

Yukarıdaki yazıyı hazırlamamın temel saiki, başlıkta ifade ettiğim gibidir: İmam-ı Rabbânî hazretlerine yapılan bu bühtanı cevaplamak, ortadan kaldırmak. Çünkü, bu sebeple İmam-ı Rabbânî hazretlerine hakaret eden, hatta tekfir eden nasipsizler vardır.

İşin bir de ikinci vechesi var. Bazı İsmailağa cemaati mensuplarının veya sempatizanlarının şu hatalardan birini veya birden fazlasını işlediklerini gördük:

1. Kendi hocalarını müdafaa etmek için, İmam-ı Rabbânî hazretlerinin bu sözü söylediği iddiasını kabul ve tekrar etmek.
2. Bahis konusu sözün -belki bir te'vil ile beraber- doğru olabileceğini sanmak.
3. Sözün bozukluğunu, uygunsuzluğu anladıkları halde, sükut etmek, düzeltmemek.

İki misal veriyorum. İstenirse herhalde başka çok örnekler bulunabilir; ancak ne demek istediğimi anlatmak için bu ikisi yeterlidir. Dikkat edilirse, bunların ikisi de çok yenidir (Aralık 2011).

http://img534.imageshack.us/img534/5541/bayramali1.png


http://img254.imageshack.us/img254/423/bayramali2.png

Murat Yazıcı
23-01-2012, 01:35
İlave misaller:

http://img690.imageshack.us/img690/9530/bayramali3.png

Murat Yazıcı
23-01-2012, 01:36
http://img59.imageshack.us/img59/3658/bayramali4.png

Murat Yazıcı
23-01-2012, 01:37
http://img834.imageshack.us/img834/366/bayramali5.png

Murat Yazıcı
23-01-2012, 01:38
http://img209.imageshack.us/img209/2262/bayramali6.png

Murat Yazıcı
23-01-2012, 01:39
http://img708.imageshack.us/img708/9168/bayramali7.png

Havas
31-01-2012, 02:46
teşekkür ederim.allah allah razı olsun...sinirli değilim..neden?

Son.Fedai
31-01-2012, 03:05
Arkadaş sen bunları bilerek mi yazıyorsun?

Havas
31-01-2012, 03:12
forumun kuralları bidat savunmaksa çıkarabilirsiniz.İslam insanların verdiği kutsiyyeti değil,bizzat kuranın belirlediği kutsiyyeti savunur.Hakeza her insan hata yapar ve şirke ve küfre açıktır.Eleştri çok ayrı bir kavram ,hakaret çok ayrı bir kavram.Bu forum kutsiyyetci,layusel bir anlayışla şahısları görüyor ve inanıyorsa zaten bu kuraan akaidine ters ve yanlıştır..
böyle bir yanıt beni çok şaşırttı..rabbaninin hataları yokmu diyeceğiz?internette binbir yerde eleştriler dolanırken bu eleştrilere yanıt vermeyelimmi?

Bayram hoca eğerki bu sözü söylemiş ve ölmüşsse kafirdir.Eğer tevbe etmişsse allah inşaallah tevbesini kabul eder.
Seker halinde olmak birisini imansızlıktan kurtarmaz..Ona masumiyyey kazandırmaz.Birde olayı negatiften düşünelim.mesela.Firavun seker halinde ölmesi onu masummu edecek?


Son olarak insan zahire göre hüküm verir...Batını ancak allah bilir...Dolayısıyla bir insan lailahe illellah muhammeden resulullah derse mümin deriz..Acaba kalben tasdik ettimi?onu bilemeyiz..onu ancak allah bilir

Son.Fedai
31-01-2012, 03:18
Seker halinde olmak birisini imansızlıktan kurtarmaz..r
Şu üç kişiden kalem kalkmıştır, uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilam oluncaya kadar çocuktan, akıl gelinceye kadar deliden (Buhari-Müslim)


Son olarak insan zahire göre hüküm verir...Batını ancak allah bilir...Dolayısıyla bir insan lailahe illellah muhammeden resulullah derse mümin deriz..Acaba kalben tasdik ettimi?onu bilemeyiz..onu ancak allah bilir
Peki Bayam hoca La ilahe İllallah demiş midir?

Havas
31-01-2012, 03:25
evet dostum bilerek yazıyorum ...Kuran akaidine ters bir eleştri bulursan bizi aydınlat ,hemen düzeltelim..

Son.Fedai
31-01-2012, 03:27
evet dostum bilerek yazıyorum ...Kuran akaidine ters bir eleştri bulursan bizi aydınlat ,hemen düzeltelim..
Yani bilerek imam rabbani KS ya yalan mı isnad ediyorsun?

Havas
31-01-2012, 03:35
Bayam hocanın nereye gittiğini ancak allah bilir..."Yağfiru limen yeşau ve yuaziibu men yeşa"ayet
Allah dilediğine şefaat eder dilediğinede azab eder"
Bu ayete binaen bizim nereye gideceğimiz bile garanti değilidir....

Biz ancak kuranın bize öğrettği küfür ve şirk akidelerine göre zahiren hüküm veririz..Takdir ancak ve ancak alemlerin rabbi olan allahındır.

Son.Fedai
31-01-2012, 03:39
Biz ancak kuranın bize öğrettği küfür ve şirk akidelerine göre zahiren hüküm veririz..
Peki o zaman zahiren Hüküm ver

Hz. Musa AS ın ağaç vesilesi ile Allah CC ile konuşmuştur

Ne diyeceğiz o zaman?

Buyur zahiren hüküm ver...


Ya da Kehf suresinde Hızır AS ın yaptıklarına ne diyeceğiz

Bir zalim, katil ve saftirik biri mi diyeceğiz HAŞA

Buyur ver hükmü...

hirahos
31-01-2012, 03:48
Alimler demişlerdir ki İmam Rabbani Hazretlerine ancak münafıklar buğz eder; ona ancak münafıklar düşmanlık besler... :rtfm:

Biz de alimlerin sözüne amenna deriz.

Son.Fedai
31-01-2012, 03:50
SORDUĞUN SORUYA SEN CEVAB VER..bir müslümana böyle cahilane sorular yakışmıyor....
Kime bu söz?

Son.Fedai
31-01-2012, 04:03
Kuranın neresinde bu söyleme has bir ifade var
“Sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmişlerdir.”Fetih 10

Hz. Muhammed Mustafa SAV ye biat edenler Allah CC a biat etmiş sayılır

Biat konusunda Allah CC ile Hz. Muhammed Mustafa SAV aynıdır.

hirahos
31-01-2012, 07:02
Hiç bir referans kalmadı kurandanda, şimdi alimlerlemi iş kurtarmaya çalışıyorsunuz..Biz burada rabbaninin kuran akaidine ters ifaderini ortaya koyduk.

Şu satırlar seni ele veriyor. Nasıl bir kişiliksin göstermiş... İlmin yok. Maneviyatın yok. Boyundan büyük işlere kalkışıyor, kendince İmam Rabbani Hz.leri gibi zirve bir ismi güya Kur'an'a göre ölçüp biçiyorsun. Sen Kur'an'a bu derece malik misin? Sünnet ve hikmetin nerede?

Alimleri devreden çıkaran, Sünneti de devreden çıkarır. Sünneti devreden çıkaran da netice Kitab'ı zay eder. Dinsiz olur. Kural bu. İster kabul et ister etme... Kendine...

İslamiforumda bir gvs var idi... O sen misin?

Murat Yazıcı
31-01-2012, 10:31
daha evamı var...yorum sizin..


Bu yazıyı sen mi hazırladın? Başkasının hazırladığı bir yazıyı kendin yazmış gibi göndermek, "intihal" (eser hırsızlığı) olarak ve ahlak dışı bir hareket olarak kabul edilmektedir. Ben bu yazının çok benzerini şurada görebiliyorum:

http://tevhidvesirk.blogspot.com/2010/03/mektubat-rabbani-cilt-1-2.html

Bu yazı sadece yazarının anlayışsızlığını, zekasızlığını ve kötü niyetli olduğunu göstermektedir. Üstelik, benim burada ele aldığım konuyla alakası yoktur.

Ayrıca yazar, kendisi için "gayb" olan hususlar hakkında hüküm vermektedir. Mesela, bazı rüyalar için "uydurulmuş" demektedir (burada İmam-ı Gazali rahimehullah hakkındaki rüyalara saldırmaktadır):

http://tevhidvesirk.blogspot.com/2010/03/imam-gazali-ihyauulumid-din-cilt-1.html

Rüyanın uydurma olduğunu nereden biliyor? Başkasının gördüğü bir rüyanın uydurma olduğunu, görülmemiş olduğunu iddia etmek "gaibden" haber vermek değil midir? Diyor ki:

Yine bir rüya, Allah ve Resulune iftira (S.7) [Bu rüyaya "iftira" diyen ahmağa derim ki: Niye iftira imiş? Sen geri zekalıysan biz ne yapalım?]

Vaktiyle Mağrib'de Ebû'l-Hasen b. Harzehem nâmında herkesin sevib saydığı büyük bir âlim varmış. Bu zât (İhyâu Uhîmi'd-Dîn) i okuyunca: «Sünnete muhaliftir; bid'attir bu!» diyerek memlekette ne kadar İhya nüshası varsa, hepsinin toplanıp yakılmasını emretmiş. Halk derhal emre imtisâlen bulabildikleri bütün nüshaları getirmiş­ler, Ve Cum'a günü yakmağa karar vermişler. Cum'a gecesi Ebû'l-Hasen bir rüya görmüş. Rüyasında camiye girmiş ve caminin bir kö­sesinde bir nur parladığını müşâhade etmiş. Bir de, bakmış ki, o nur Uz. Peygamber (S.A.V.) dir. Yanında da Hz. Ebû Bekirle Hz. Ömer fR.A.) oturuyorlar. Bu arada imâm Gazali, elinde İhyâu Ulûmi'd-Dîn olduğu hâlde huzura gelerek: «Yâ Resûlallah! Şu adam benim has-rnımdır» demiş ve kitabı takdim ettikten sonra ilâve etmiş: «Yâ Re­sûlallah! Bu kitaba bir bak! Eğer şu adamın dediği gibi bunda senin/ sünnetine muhalefet ve bid'at eseri varsa, ben Hak Teâlâ'ya tevbA ediyorum. Sence makbul ve şerîatine muvafık bir şey ise adalet] iktizâsı hasmımdan hakkımı alarak beni şad eyle!»

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) kitabı alarak baştan sona bir göz gezdirdikten sonra: «Vallahi bu güzel bir şey!» diyerek Hz. Ebû Bekir'e uzatmış. O da aynı şekilde kitabı kanşdırdıktan sonra: «Ya Resûlal­lah! Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin ederim ki, bu kitâb hakîkaten güzeldir» demiş ve kitabı Hz. Ömer'e vermiş. Ömer (R.A.) da kitaba bakarak aynı şeyi söylemiş. Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Ebıi'l - Hasen'in soyulmasını ve müfteri had­di (cezası) olmak üzere şiddetle dövülmesini emir buyurmuş. Emri derhal yerine getirilmiş ve Ebu'l-Haseni dövmeye başlamışlar. Sırtına beş kırbaç vurulduktan sonra Hz. Ebûbekir rikkate gelerek şefaat etmiş ve: «Yâ Resûlallah! Bu zâtın böyle yapması senin sün­netini iâzîm maksadiyle bir ictihadda bulunmasından ileri gelmiştir. Bunu af buyur!» demiş. Ebû'l-Hasen yaptığına pişman ve hatâsına tevbe etmiş, imâm Gazâlî de onu afv eylemiş. Ebû'l-Hasen bir daha ömrü boyunca Ihyâ'yı elinden bırakmamış ona tazimde bulunmuş, imâm Ebû'l-Hasen uykusundan uyandığı zaman rüyasını arkadaş­larına anlatmış. Bundan sonra tam bir ay, vurulan yerleri sızlamış. Vefatında dahî o kırbaç yerleri sırtında müşahede olunmuş. Ibn Subki (Tabakat) nam eserinde bu hikaye’nin sahih olduğunu söylemiştir.

Murat Yazıcı
31-01-2012, 10:46
Seker halinde olmak birisini imansızlıktan kurtarmaz..Ona masumiyyey kazandırmaz.Birde olayı negatiften düşünelim.mesela.Firavun seker halinde ölmesi onu masummu edecek?


Bunları nereden uydurdun? Alimler sekr halinde yanlış sözler söyleyenlerin mazur olduğunu bildiriyorlar.

Ayrıca, zeka seviyen hakkında iyi şeyler düşünemiyoruz. Şuurlu iken zaten kafir olan bir kişinin, sekr halinde ölürse kurtulduğunu kim söyledi?

Havas
31-01-2012, 10:51
Firavun seker halinde ölürse masummu gidecek?

Murat Yazıcı
31-01-2012, 10:53
Yine kutsiyyetci ,yüceltmeci anlayışın arkasına sığınrak,karşınızdaki bir müslümanı aşağılacı ifadeler kullanarak ,rabbaniniin hatalarını savunmaya çalışıyorsunuz.Bu sadece bir aczin ifadesidir..Benim kim olduğumu alalh biliyor .Bunu gizlemem zaten..sizden sadece Rabbaninin mektubatını tartışmaya açalım dedim,okadar..
Yine çok şey değişmiyor.

Ne geveliyorsun oğlum sen?

Sapık ve zekasız birisinin bir yazısını buraya kopyalamışsın. Yazıda cevap verilecek bir bilgi veya belge yok ki. Rüyalara uydurma diyen kişi gerçekten zekasızdır. Ayrıca, kendisi için gaib olan bir husus hakkında hüküm vermektedir. Bu da su-i zan ile şirk arasında gidip gelir.

Murat Yazıcı
31-01-2012, 10:54
Firavun seker halinde ölürse masummu gidecek?

"La havle..." deyip geçsem mi?

Sen bir "mağara adamı" mısın? Okuman yazman yok mu? Şöyle yazmıştım:

"Şuurlu iken zaten kafir olan bir kişinin, sekr halinde ölürse kurtulduğunu kim söyledi?"

Alimlerin yazdığı şudur: Bir Müslüman, sekr ile hatalı bir söz söylerse, mazurdur. Ancak, onu şuurlu olarak taklid edenler mazur olmaz.

Murat Yazıcı
31-01-2012, 12:40
Esas konuya dönersek:

Başka forumlarda, Ali Hoşafçı imzalı bir yazı gördük. Bahis konusu yazı kanaatimce çok uzundur, ancak şu iki pasajı burada nakletmekte fayda görüyorum:

"Bayram Hoca o anki duygularını yanlış ifade ederek maksadını aşan kelimelerle ağzından çıktığını, “öyle bir inanca sahip olmaktan Allaha sığınırım” diyerek hatalı olduğunu söyleyip hatasından dönmüştür. ...

Tasavvuf erbabı geçmiş ve şimdiki alimlerinden bu tür sözleri işitildiği zaman bu sözleri normal görmemeliler. Bilmeden o sözleri savunmaya kalkıp karşı tarafı tekfir etmemeliler. O sözün küfür sözü olduğunu kabul etmesi gerek. Yoksa her cemaat alimlerini körü körüne savunursa kötü niyetli müteşeyyihlerin, ajanların İslam’a zarar verecek sözleri, bazı cemaatler tarafından güzel görüle bilinir. Bu da zamanla İslam’a büyük zararlar verebilir. (Ali Hoşafçı)"

Ancak maalesef, yukarıda verdiğim misallerde de görüleceği üzere, bu guruba mensup birçok kişinin bu ikazlardan haberi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu ikazların çok geç yapıldığı ve yeterince yayılmamış olduğu anlaşılıyor. Bununla beraber, Ali Hoşafçı'nın son paragrafta söyledikleri takdire şayandır.

Havas
31-01-2012, 14:18
Yine bir rüya, Allah ve Resulune iftira (S.7)[/COLOR] [Bu rüyaya "iftira" diyen ahmağa derim ki: Niye iftira imiş? Sen geri zekalıysan biz ne yapalım?]

Vaktiyle Mağrib'de Ebû'l-Hasen b. Harzehem nâmında herkesin sevib saydığı büyük bir âlim varmış. Bu zât (İhyâu Uhîmi'd-Dîn) i okuyunca: «Sünnete muhaliftir; bid'attir bu!» diyerek memlekette ne kadar İhya nüshası varsa, hepsinin toplanıp yakılmasını emretmiş. Halk derhal emre imtisâlen bulabildikleri bütün nüshaları getirmiş­ler, Ve Cum'a günü yakmağa karar vermişler. Cum'a gecesi Ebû'l-Hasen bir rüya görmüş. Rüyasında camiye girmiş ve caminin bir kö­sesinde bir nur parladığını müşâhade etmiş. Bir de, bakmış ki, o nur Uz. Peygamber (S.A.V.) dir. Yanında da Hz. Ebû Bekirle Hz. Ömer fR.A.) oturuyorlar. Bu arada imâm Gazali, elinde İhyâu Ulûmi'd-Dîn olduğu hâlde huzura gelerek: «Yâ Resûlallah! Şu adam benim has-rnımdır» demiş ve kitabı takdim ettikten sonra ilâve etmiş: «Yâ Re­sûlallah! Bu kitaba bir bak! Eğer şu adamın dediği gibi bunda senin/ sünnetine muhalefet ve bid'at eseri varsa, ben Hak Teâlâ'ya tevbA ediyorum. Sence makbul ve şerîatine muvafık bir şey ise adalet] iktizâsı hasmımdan hakkımı alarak beni şad eyle!»

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) kitabı alarak baştan sona bir göz gezdirdikten sonra: «Vallahi bu güzel bir şey!» diyerek Hz. Ebû Bekir'e uzatmış. O da aynı şekilde kitabı kanşdırdıktan sonra: «Ya Resûlal­lah! Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin ederim ki, bu kitâb hakîkaten güzeldir» demiş ve kitabı Hz. Ömer'e vermiş. Ömer (R.A.) da kitaba bakarak aynı şeyi söylemiş. Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Ebıi'l - Hasen'in soyulmasını ve müfteri had­di (cezası) olmak üzere şiddetle dövülmesini emir buyurmuş. Emri derhal yerine getirilmiş ve Ebu'l-Haseni dövmeye başlamışlar. Sırtına beş kırbaç vurulduktan sonra Hz. Ebûbekir rikkate gelerek şefaat etmiş ve: «Yâ Resûlallah! Bu zâtın böyle yapması senin sün­netini iâzîm maksadiyle bir ictihadda bulunmasından ileri gelmiştir. Bunu af buyur!» demiş. Ebû'l-Hasen yaptığına pişman ve hatâsına tevbe etmiş, imâm Gazâlî de onu afv eylemiş. Ebû'l-Hasen bir daha ömrü boyunca Ihyâ'yı elinden bırakmamış ona tazimde bulunmuş, imâm Ebû'l-Hasen uykusundan uyandığı zaman rüyasını arkadaş­larına anlatmış. Bundan sonra tam bir ay, vurulan yerleri sızlamış. Vefatında dahî o kırbaç yerleri sırtında müşahede olunmuş. Ibn Subki (Tabakat) nam eserinde bu hikaye’nin sahih olduğunu söylemiştir.
İslam uyudurukların, masalların,yalanların dini değildir.Yukarda peygambere sahabeye atfen anlatığınız hikayenin hadis kaynaklarındaki yerini gösterirsen sevinirim.
İkinci olarak ben aklımdan çok memnunum allahaşukur.Bilmeden anlamadan,konuya vakıf olmadan yazdığınız için ,aşağılayıcı teyakuza geçiyorsunuz..
Seker halinde küfür ehli sünnet ikiye bölünmüştür..bir kısmı seker halinde küfrü küfür sayarken bir kısmı ,maduriyyete binaen küfür saymamıştır..Ben küfür olduğu tarafındayım..
Çünkü kuranda küfre girenlerin birkısımı bilinçli bir küfrü seçmişken ,bir kısmı ise kendini hak yolda bildiği halde ,bilinçsiz yani bilmeden küfre düşmüştür...ne anlatmak istediğim anlaşıldı herhalde?
--------------------------
Son olarak rüya ile yaptığın eleştrinin islami değerlerle hiç bir alakası yoktur.İslamda ruyaya inanma zorunluluğu yoktur.Ruya ile amel edilmez,asla ve asla bir delil olarak gösterilemez.

alanyali07
31-01-2012, 14:45
İslam uyudurukların, masalların,yalanların dini değildir.Yukarda peygambere sahabeye atfen anlatığınız hikayenin hadis kaynaklarındaki yerini gösterirsen sevinirim.
rahatsızmısın arkadaşım sen, sen Hz.Peygamberi (aleyhissalatü vesselam) rüyanda görsen "şöyle şöyle oldu,şöyle şöyle gördüm" desen, biride sana "bunun hadis kaynaklarındaki yerini göster " diye birşey denebilir mi ? sende hiçmi mantık yok :)Son olarak rüya ile yaptığın eleştrinin islami değerlerle hiç bir alakası yoktur.İslamda ruyaya inanma zorunluluğu yoktur.Ruya ile amel edilmez,asla ve asla bir delil olarak gösterilemez.
senin de görüldüğü rivayet edilen ve kaynaklara geçmiş bir rüyaya "iftira,yalan" deme hakkın yoktur..elinde kesin bir hüccet mi var o rüyanın olmadığına dair..yok..inanmazsan inanma..ama kendi düşünceni millete empoze etmeye çalışma..millet sana inanmak zorundamı ?

Murat Yazıcı
31-01-2012, 14:49
İslam uyudurukların, masalların,yalanların dini değildir.Yukarda peygambere sahabeye atfen anlatığınız hikayenin hadis kaynaklarındaki yerini gösterirsen sevinirim.
.

Yine manasızca gevelemeye devam ediyorsun. "Ben" bir hikaye anlatmadım ki, hadis kaynaklarındaki yerini göstereyim. İmam-ı Gazali rahimehullah hakkında görülen bir rüya var. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz. Ancak, bu rüyayı görene "uydurdu" veya "hayır yok böyle bir rüya" demek, hem geri zekalılıktır, hem su-i zandır, hem de -gaibe taş atmak olduğu için- şirke kadar gider.

Hem ulema bu tür rüyalarda bir mahzur görmemişken, itiraz etmek için mantıklı bir sebep yoktur.

hirahos
31-01-2012, 14:56
Cevap vermediğine göre gavs denilen üye islamiforumdaki gvs aynı kişi... Orda yaptığın münafıklıklar yetmedi, şimdi ihvana mı bulaştın?

Forum seni bilmez. Bu arkadaş pekçok dini konuda zırvalar yazabilen bir şahıs... Okudukça parmaklarınızı ısırırsınız. Ölçüsü, ayarı yok... Daha ne hokkabazlıkları var torbasında, biz biliriz. Şahid olduk. Zamanla açtığı konulardan forum seni zaten tanıyacak. Sen karanlık birisin. Sonun da karanlık. Ve zulmetini bu foruma da bulaştırdın... :rtfm:

fakiri
31-01-2012, 17:24
En önce şu eksantirk ve ucube ibareyi düzeltelim ki;
İmam-ı Rabbani Tevhid inancına değil, şeytanların, iblislerin ve şeytanlaşmış insnaların inançlarına ters veya aykırı görüşler serdetmiştir eserlerinde...Asıl Tevhid İnancı da zaten, İmam-ı Rabbani ve emsali büyüklerden öğrenilir. Eğer,Tevhidi kim bunlardan öğrenmez ise, o kendini "Allahı Birliyorum" zanneder de sürekli şirke düşer !
Bunu hiçbir zaman unutmayınız.

Havas
31-01-2012, 17:33
Cevap vermediğine göre gavs denilen üye islamiforumdaki gvs aynı kişi... Orda yaptığın münafıklıklar yetmedi, şimdi ihvana mı bulaştın?

Forum seni bilmez. Bu arkadaş pekçok dini konuda zırvalar yazabilen bir şahıs... Okudukça parmaklarınızı ısırırsınız. Ölçüsü, ayarı yok... Daha ne hokkabazlıkları var torbasında, biz biliriz. Şahid olduk. Zamanla açtığı konulardan forum seni zaten tanıyacak. Sen karanlık birisin. Sonun da karanlık. Ve zulmetini bu foruma da bulaştırdın... :rtfm:
resullah münafıkları bildiği halde böyle isnatlarda bulunmmammışken sen ise bir kardeşini münafıklıkla suçlayabiliyorsun...:punch:
Senin kendi dininden bihabersin..O kadar rabbanicisin eleştrilere bir cevab yazda millet ne olduğunu anlasın...sende galiba şu dedikoduu ekibdensin.........seninle işim yok ..ehli ilim lazım..

fakiri
31-01-2012, 18:02
Arkadaşlar,
Forumda farkında iseniz tasavvuf, mutasavvıf ve ehl-i sünnet düşmanı modernist ve mezhepsizler sayıalrını her geçen gün arttırıyorlar ! Acaba diyorum, bunlar bir yerlerden kurularak hususi böyle maruf forumlara, özel piyon olarak mı gönderiliyorlar ?
Şüphelerim var ...Siz ne dersiniz?

bi husben
31-01-2012, 18:06
bayram ali Öztürk'ün bir konuşmasında sarfettiği bazı sözler mükerreren karşımıza çıkıyor. Konuşmanın aslı şurada:

http://www.youtube.com/watch?v=t4iqtcgmwm8

konuşmasının bir yerinde diyor ki:

"İmam-ı rabbânî'nin kuddise sirruh buyurduğu gibi muhammed mustafa eşittir allah!... Bir eti kemiği var farklı olarak."

b. Ali Öztürk'ün sözü burada bitti. Hemen şunları vurgulayalım:

1. İmam-ı rabbânî hazretleri hiç bir yazısında böyle bir ifade kullanmamıştır.
2. "muhammed aleyhisselam eşittir allahü teâlâ" sözü zahiren küfürdür.

?[/i]

cuppelİnİn bİ konuŞmasinda bu tÜrden bİ olay gecmİŞtİ İfade aynen ŞÖyle

allah ete kemİĞe bÜrÜndÜ mahmutta gorundu Şeklİnde

fakiri
31-01-2012, 18:09
cuppelİnİn bİ konuŞmasinda bu tÜrden bİ olay gecmİŞtİ İfade aynen ŞÖyle
allah ete kemİĞe bÜrÜndÜ mahmutta gorundu Şeklİnde

Şu sözü bir isbat ediver arkadaş ta,bir güzel döşenelim ona adamakıllı !..

:good::oleyo:

mehmetsami
31-01-2012, 18:24
cüppeli böyle bir söz söylemiş...bir yaşıma daha girdim

Havas
31-01-2012, 18:41
Yine manasızca gevelemeye devam ediyorsun. "Ben" bir hikaye anlatmadım ki, hadis kaynaklarındaki yerini göstereyim. İmam-ı Gazali rahimehullah hakkında görülen bir rüya var. İsteyen inanır, istemeyen inanmaz. Ancak, bu rüyayı görene "uydurdu" veya "hayır yok böyle bir rüya" demek, hem geri zekalılıktır, hem su-i zandır, hem de -gaibe taş atmak olduğu için- şirke kadar gider.

Hem ulema bu tür rüyalarda bir mahzur görmemişken, itiraz etmek için mantıklı bir sebep yoktur.
geveleyen ben değil sizsiniz..Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..
...........................

ruya ile iligili görüş ulemanın ortak görüşüdür..delil istersen verebilirim..Müslümanın rüyalarla işi yoktur.Müslüman ancak gerçeklerle yüzleşir..
Rüya ancak peygamberler için bir vahiy yoludur..Kuran ile sabittir..
Bizim için rüyanın bir değeri yoktur..Çünkü şeyteni veya rahmani olduğunu hiç bir zaman ayıramayız..


-------------

resulu ruyada görmek ile hadis şu manada algılanmalıdır.Gerçekten resulu gören onu görmüş gibidir,fakat şerre kapalı olmayıp,şeytanda bir surette "ben muhammedim"diyerek sizi peygamber gördün diye kandırabilir...Dolayısıyla bu ruyalarında çok bir değeri yoktur..

fakiri
31-01-2012, 19:03
Bu söz küfürdür !
Bunlar, iyice zıvanadan çıktı arkadaş !

hirahos
31-01-2012, 20:13
resullah münafıkları bildiği halde böyle isnatlarda bulunmmammışken sen ise bir kardeşini münafıklıkla suçlayabiliyorsun...:punch:
Senin kendi dininden bihabersin..O kadar rabbanicisin eleştrilere bir cevab yazda millet ne olduğunu anlasın...sende galiba şu dedikoduu ekibdensin.........seninle işim yok ..ehli ilim lazım..

Öyleyse cevap veresin: İslamiforumdaki gvs ile aynı kişi misin?

Murat Yazıcı
31-01-2012, 23:32
geveleyen ben değil sizsiniz..Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..
...........................Sen gerçekten aşırı derecede zekasız bir kişisin. Ya da, arsızca anlamamazlıktan geliyorsun.

Ben bir "hadis" mi yazdım ki, kaynak göstereyim?

Artı, bahis konusu "hikaye", İmam-ı Gazali rahimehullah hazretlerinin eserinden değildir. Çünkü rüyayı gören ve olayı yaşayan başkasıdır. Sahih olarak nakleden de meşhur Şafii alimlerinden İbni Sübki'dir rahimehullah. Belki İmam-ı Gazali hazretlerinin bu rüyadan ve olaydan haberi bile yoktur.

Öyleyse sen ne zırvalıyorsun?

***

Rüya da dini bir meselede delil olarak kullanılmamaktadır. İhya kitabının faziletlerine işaret eden bir menkıbedir. İhya'nın kıymetine dair zaten ulemadan onbinlerce şahid vardır. Aradan 950 sene gibi bir zaman geçtiği halde, hala okunmakta ve okutulmaktadır. Köpeklerin havlaması güneşe zarar vermez.

Son.Fedai
01-02-2012, 00:00
RABBBANİ'NİN MEKTUBATINDAKİ İSLAM AKAİDİNE TERS İFADELER (DEVAM)

Bunların neresini beğenmedin de akideye ters diyorsun?

Ordan burdan yazı daha doğrusu bilmem kimin düşüncesini kopyalayıp getireceğine "şu yazının şurasını anlamadım" diye edepli şekilde sorsan, bilen kardeşler de anlatsalar hem sen hem biz faydalansak daha güzel olmaz mı?

Havas
01-02-2012, 00:13
ucuzdan ağzımı bozacak değilim..Senin ilmin yazdığınla ortada..Gazaliinin arakasına ulemayı yerleştirerek verdiğin o uyduruk fantastik hikayeyi savunmaya çalışıyorusunuz..Hemde resule binaen!

Hadisin ne olduğunu iyi öğren..

Mektubatın küfür şirklerini ,kurana rağmen amennamı diyeceksin...

"Kimdir Allah'a boş yere iftira edenden, yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim? Şüphe yok ki zalimler, muratlarına erişmezler."enam 21

Ankebut suresi 68. ayet: Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir

rabbaninin ortada buyur savun bakalım.Nasıl savuncaksın bu şirk akidelerini?Nasıl uyduracaksın kurana acaba?

Fakat siz ve sizin gibiler çoğunlukla ,ilmilikten uzak oldukları için ,kutsiyyetciliğin,yüceltmeciliğin araksına saklanarak ,kendi fantazilerini kurtarmaya çalışırlar..Beyinsizlik sadece ehl küfre has bir kavram olmayıp,adeta takım tutar gibi dini benimseyen,ibrahim ayhisselamın kavmi gibi ,atalarının dininden ve geleneğinden ayrılmayan,azizlerine kayıtsız şartsız teslim olup,ilahi kitaba bakmaya bile yeltenmeyenlerde beyinisizdir..
Mektubatı bir değerlendir bakalım kurana göre!muhteşem beyinli arkadaşım
Sana denen tek laf kalır..
lekum dinukum veliyediyin!

Murat Yazıcı
01-02-2012, 00:17
Muhatabımız zekasız olduğunu zımnen kabul etmiş oluyor. Çünkü, aşağıdaki sözlerime mantıklı bir cevap veremeyip, azgınca küfretmeye başlamıştır.


geveleyen ben değil sizsiniz..Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..
...........................Sen gerçekten aşırı derecede zekasız bir kişisin. Ya da, arsızca anlamamazlıktan geliyorsun.

Ben bir "hadis" mi yazdım ki, kaynak göstereyim?

Artı, bahis konusu "hikaye", İmam-ı Gazali rahimehullah hazretlerinin eserinden değildir. Çünkü rüyayı gören ve olayı yaşayan başkasıdır. Sahih olarak nakleden de meşhur Şafii alimlerinden İbni Sübki'dir rahimehullah. Belki İmam-ı Gazali hazretlerinin bu rüyadan ve olaydan haberi bile yoktur.

Öyleyse sen ne zırvalıyorsun?

***

Rüya da dini bir meselede delil olarak kullanılmamaktadır. İhya kitabının faziletlerine işaret eden bir menkıbedir. İhya'nın kıymetine dair zaten ulemadan onbinlerce şahid vardır. Aradan 950 sene gibi bir zaman geçtiği halde, hala okunmakta ve okutulmaktadır. Köpeklerin havlaması güneşe zarar vermez.

Havas
01-02-2012, 00:22
Demek rüya ilede fazilet artıyormuş.:)..görmemiştim..hasbunellah
gazali onun içinmi ekledi?biraz resullu sahabili karışık rüya eklenince ,mübarek bir kitab oluyor..:Cool:

Aaaah!Yarabbi bizi kuran ve resulunun yolundan ayırma...

Murat Yazıcı
01-02-2012, 00:23
rahatsızmısın arkadaşım sen, sen Hz.Peygamberi (aleyhissalatü vesselam) rüyanda görsen "şöyle şöyle oldu,şöyle şöyle gördüm" desen, biride sana "bunun hadis kaynaklarındaki yerini göster " diye birşey denebilir mi ? sende hiçmi mantık yok :)


senin de görüldüğü rivayet edilen ve kaynaklara geçmiş bir rüyaya "iftira,yalan" deme hakkın yoktur..elinde kesin bir hüccet mi var o rüyanın olmadığına dair..yok..inanmazsan inanma..ama kendi düşünceni millete empoze etmeye çalışma..millet sana inanmak zorundamı ?


Mantıklı bir cevap alabildin mi? Sanmıyorum.

Üstelik burada şöyle bir durum var: Ben İmam-ı Gazali hazretleri ile ilgili bahis konusu rüyayı ve olayı herhangi bir "delil" olarak yazmadım; gavs rumuzlu şahsın yazılarını kopyaladığı siteden naklettim. Orada, İmam-ı Gazali hazretlerine saldırmak için aktarılmış. O siteyi hazırlayan kişi küfürbaz ve ahmak bir şahıstır. Tek yaptığı sövmek ve "iftira!" diye bağırmak.

Şöyle demiştim:

Rüyanın uydurma olduğunu nereden biliyor? Başkasının gördüğü bir rüyanın uydurma olduğunu, görülmemiş olduğunu iddia etmek "gaibden" haber vermek değil midir?

Son.Fedai
01-02-2012, 00:24
Demek rüya ilede fazilet artıyormuş.:)..görmemiştim..hasbunellah
gazali onun içinmi ekledi?biraz resullu sahabili karışık rüya eklenince ,mübarek bir kitab oluyor..:Cool:

Aaaah!Yarabbi bizi kuran ve resulunun yolundan ayırma...
Birader

Senin niyetin pek sağlam değil heralde

Hakaret etmeden nereyi anlamadığını soracaksan sor yoksa kimseye hakaret etme

Murat Yazıcı
01-02-2012, 00:25
Muhatabımız zekasız olduğunu zımnen kabul etmiş oluyor. Çünkü, aşağıdaki sözlerime mantıklı bir cevap veremeyip, azgınca küfretmeye başlamıştır.


geveleyen ben değil sizsiniz..Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..
...........................Sen gerçekten aşırı derecede zekasız bir kişisin. Ya da, arsızca anlamamazlıktan geliyorsun.

Ben bir "hadis" mi yazdım ki, kaynak göstereyim?

Artı, bahis konusu "hikaye", İmam-ı Gazali rahimehullah hazretlerinin eserinden değildir. Çünkü rüyayı gören ve olayı yaşayan başkasıdır. Sahih olarak nakleden de meşhur Şafii alimlerinden İbni Sübki'dir rahimehullah. Belki İmam-ı Gazali hazretlerinin bu rüyadan ve olaydan haberi bile yoktur.

Öyleyse sen ne zırvalıyorsun?

***

Rüya da dini bir meselede delil olarak kullanılmamaktadır. İhya kitabının faziletlerine işaret eden bir menkıbedir. İhya'nın kıymetine dair zaten ulemadan onbinlerce şahid vardır. Aradan 950 sene gibi bir zaman geçtiği halde, hala okunmakta ve okutulmaktadır. Köpeklerin havlaması güneşe zarar vermez.

Havas
01-02-2012, 00:34
dostum gazaliyi kutsamak adına yazdığın o hikayede resulu ve sahabeyi kullanarak milleti kandırmaya girer bu..
Resule isnatta dikkatli ol!..Çünkü buda resulullaha bir isnattır...ruyada olsa..Çünkü çok farklı bir amaç için kullanılıyor..
Gazaliye geldiğimizde eserlerinde hadis kitablarında olmayan hadisleri bulabilirsin..konumuz bu değil..

Murat Yazıcı
01-02-2012, 00:36
Bu yazıyı sen mi hazırladın? Başkasının hazırladığı bir yazıyı kendin yazmış gibi göndermek, "intihal" (eser hırsızlığı) olarak ve ahlak dışı bir hareket olarak kabul edilmektedir. Ben bu yazının çok benzerini şurada görebiliyorum:

http://tevhidvesirk.blogspot.com/2010/03/mektubat-rabbani-cilt-1-2.html

Bu yazı sadece yazarının anlayışsızlığını, zekasızlığını ve kötü niyetli olduğunu göstermektedir. Üstelik, benim burada ele aldığım konuyla alakası yoktur.

Ayrıca yazar, kendisi için "gayb" olan hususlar hakkında hüküm vermektedir. Mesela, bazı rüyalar için "uydurulmuş" demektedir (burada İmam-ı Gazali rahimehullah hakkındaki rüyalara saldırmaktadır):

http://tevhidvesirk.blogspot.com/2010/03/imam-gazali-ihyauulumid-din-cilt-1.html

Rüyanın uydurma olduğunu nereden biliyor? Başkasının gördüğü bir rüyanın uydurma olduğunu, görülmemiş olduğunu iddia etmek "gaibden" haber vermek değil midir? Diyor ki:

Yine bir rüya, Allah ve Resulune iftira (S.7) [Bu rüyaya "iftira" diyen ahmağa derim ki: Niye iftira imiş? Sen geri zekalıysan biz ne yapalım?]

Vaktiyle Mağrib'de Ebû'l-Hasen b. Harzehem nâmında herkesin sevib saydığı büyük bir âlim varmış. Bu zât (İhyâu Uhîmi'd-Dîn) i okuyunca: «Sünnete muhaliftir; bid'attir bu!» diyerek memlekette ne kadar İhya nüshası varsa, hepsinin toplanıp yakılmasını emretmiş. Halk derhal emre imtisâlen bulabildikleri bütün nüshaları getirmiş­ler, Ve Cum'a günü yakmağa karar vermişler. Cum'a gecesi Ebû'l-Hasen bir rüya görmüş. Rüyasında camiye girmiş ve caminin bir kö­sesinde bir nur parladığını müşâhade etmiş. Bir de, bakmış ki, o nur Uz. Peygamber (S.A.V.) dir. Yanında da Hz. Ebû Bekirle Hz. Ömer fR.A.) oturuyorlar. Bu arada imâm Gazali, elinde İhyâu Ulûmi'd-Dîn olduğu hâlde huzura gelerek: «Yâ Resûlallah! Şu adam benim has-rnımdır» demiş ve kitabı takdim ettikten sonra ilâve etmiş: «Yâ Re­sûlallah! Bu kitaba bir bak! Eğer şu adamın dediği gibi bunda senin/ sünnetine muhalefet ve bid'at eseri varsa, ben Hak Teâlâ'ya tevbA ediyorum. Sence makbul ve şerîatine muvafık bir şey ise adalet] iktizâsı hasmımdan hakkımı alarak beni şad eyle!»

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) kitabı alarak baştan sona bir göz gezdirdikten sonra: «Vallahi bu güzel bir şey!» diyerek Hz. Ebû Bekir'e uzatmış. O da aynı şekilde kitabı kanşdırdıktan sonra: «Ya Resûlal­lah! Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin ederim ki, bu kitâb hakîkaten güzeldir» demiş ve kitabı Hz. Ömer'e vermiş. Ömer (R.A.) da kitaba bakarak aynı şeyi söylemiş. Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Ebıi'l - Hasen'in soyulmasını ve müfteri had­di (cezası) olmak üzere şiddetle dövülmesini emir buyurmuş. Emri derhal yerine getirilmiş ve Ebu'l-Haseni dövmeye başlamışlar. Sırtına beş kırbaç vurulduktan sonra Hz. Ebûbekir rikkate gelerek şefaat etmiş ve: «Yâ Resûlallah! Bu zâtın böyle yapması senin sün­netini iâzîm maksadiyle bir ictihadda bulunmasından ileri gelmiştir. Bunu af buyur!» demiş. Ebû'l-Hasen yaptığına pişman ve hatâsına tevbe etmiş, imâm Gazâlî de onu afv eylemiş. Ebû'l-Hasen bir daha ömrü boyunca Ihyâ'yı elinden bırakmamış ona tazimde bulunmuş, imâm Ebû'l-Hasen uykusundan uyandığı zaman rüyasını arkadaş­larına anlatmış. Bundan sonra tam bir ay, vurulan yerleri sızlamış. Vefatında dahî o kırbaç yerleri sırtında müşahede olunmuş. Ibn Subki (Tabakat) nam eserinde bu hikaye’nin sahih olduğunu söylemiştir.

Buna karşı şu terbiyesiz ve zekasız veledin tepkisi şudur:


Yukarda peygambere sahabeye atfen anlatığınız hikayenin hadis kaynaklarındaki yerini gösterirsen sevinirim.


Ne zeka ama değil mi?

Bu kadar küstah ve saygısız bir kişi, bizden saygı ve nezaket görmeyi haketmiyor. Çünkü büyük alimlere hakaret ediyor.

İntihal ahlaksızlıktır.

Alimlere hakaret ve düşmanlık, imansız gitmeye sebeptir.

Basit Türkçe cümleleri, bizim burada yazdığımız düz ve açık ifadeleri anlayacak dil bilgisine ve zekaya sahip olmayanların, Mektubat gibi eserleri tenkide kalkışması ise aşırı hamakat alametidir.

Murat Yazıcı
01-02-2012, 00:41
dostum gazaliyi kutsamak adına yazdığın o hikayede resulu ve sahabeyi kullanarak milleti kandırmaya girer bu..


Muhatabımız zekasız olduğunu zımnen kabul etmiş oluyor. Çünkü, aşağıdaki sözlerime mantıklı bir cevap veremeyip, azgınca küfretmeye başlamıştır.


geveleyen ben değil sizsiniz..Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..
...........................Sen gerçekten aşırı derecede zekasız bir kişisin. Ya da, arsızca anlamamazlıktan geliyorsun.

Ben bir "hadis" mi yazdım ki, kaynak göstereyim?

Artı, bahis konusu "hikaye", İmam-ı Gazali rahimehullah hazretlerinin eserinden değildir. Çünkü rüyayı gören ve olayı yaşayan başkasıdır. Sahih olarak nakleden de meşhur Şafii alimlerinden İbni Sübki'dir rahimehullah. Belki İmam-ı Gazali hazretlerinin bu rüyadan ve olaydan haberi bile yoktur.

Öyleyse sen ne zırvalıyorsun?

***

Rüya da dini bir meselede delil olarak kullanılmamaktadır. İhya kitabının faziletlerine işaret eden bir menkıbedir. İhya'nın kıymetine dair zaten ulemadan onbinlerce şahid vardır. Aradan 950 sene gibi bir zaman geçtiği halde, hala okunmakta ve okutulmaktadır. Köpeklerin havlaması güneşe zarar vermez.

saglıkcı
01-02-2012, 00:44
Köpeklerin havlaması güneşe zarar vermez.

Son.Fedai
01-02-2012, 00:45
dostum gazaliyi kutsamak adına yazdığın o hikayede resulu ve sahabeyi kullanarak milleti kandırmaya girer bu..
Resule isnatta dikkatli ol!..Çünkü buda resulullaha bir isnattır...ruyada olsa..Çünkü çok farklı bir amaç için kullanılıyor..
Gazaliye geldiğimizde eserlerinde hadis kitablarında olmayan hadisleri bulabilirsin..konumuz bu değil..
Birader

Sen şu linke tıklayıp bi oku

http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=111362

fakiri
01-02-2012, 01:24
Yaw, bu "Yalnız Kuran" diyenlerin biri gidiyor, sürüsü kuruyusucuların ikisi-üçü geliyor foruma ! Bir zamanlar da Mahmut Akar nick'li birisi vardı ! Bu sıralar sesi-soluğu çıkmıyor ! Ama, şimdikiler onu aratmıyorlar vesselâm.

Havas
01-02-2012, 01:32
3. “ALLAHşöyle bildirdi.” diyerek ALLAH’a iftira ediyor. (S.336)
İmâm-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: "Ramazân-ı şerifin son ongününde idi. Teravih namazını kıldıktan sonra, kendimde bir gevşeklik hissedipyatağıma yatmak istedim. Yatarken, bu gevşekliğin çokluğundan evvelâ sağ tarafadöneceğimi unuttum. Hâlbuki bu sünnet idi. Sol tarafa dönüp yattım. Bir müddetsonra sünneti terk ettiğim hatırıma geldi. Bunu ilk defa terk ettiğimidüşündüm. O anda unutarak ve sehven olduğu bildirildi. Fakat, sünneti terketmekkorkusu benden gitmedi. Hemen kalktım; sağ tarafa dönüp yattım. Bunu yaptık tansonra ALLAHü teâlânın nihâyetsiz nur ve feyzleri zâhir oldu ve şöylebildirildi: "Sen bu kadar sünnete riayet edince, ahirette hiçbir şekildesana azâp etmem!"

Şimidi bir baklaım
Araf suresi, 143:

"Ne zaman ki, Musa, mikatımıza geldi, Rabbi ona kelâmıyla ihsanda bulundu. "Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana." dedi. Rabbi ona buyurdu ki; "Beni katiyyen göremezsin ve lâkin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sonra sen de beni göreceksin." Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince, "Sen sübhansın", "tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim," dedi."aYETTE ALLAH c.c görülemeyeceği belirtitirken rabbani görüyor..peki ya alllahdan işittiği cümleye ne diyelim?.Kuran dışı ayetleremi inanıyorsunuz
Ya allaha attığı iftira ne olacak?

fakiri
01-02-2012, 01:47
3. “ALLAHşöyle bildirdi.” diyerek ALLAH’a iftira ediyor. (S.336)
İmâm-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: "Ramazân-ı şerifin son ongününde idi. Teravih namazını kıldıktan sonra, kendimde bir gevşeklik hissedipyatağıma yatmak istedim. Yatarken, bu gevşekliğin çokluğundan evvelâ sağ tarafadöneceğimi unuttum. Hâlbuki bu sünnet idi. Sol tarafa dönüp yattım. Bir müddetsonra sünneti terk ettiğim hatırıma geldi. Bunu ilk defa terk ettiğimidüşündüm. O anda unutarak ve sehven olduğu bildirildi. Fakat, sünneti terketmekkorkusu benden gitmedi. Hemen kalktım; sağ tarafa dönüp yattım. Bunu yaptık tansonra ALLAHü teâlânın nihâyetsiz nur ve feyzleri zâhir oldu ve şöylebildirildi: "Sen bu kadar sünnete riayet edince, ahirette hiçbir şekildesana azâp etmem!"

Şimidi bir baklaım
Araf suresi, 143:

"Ne zaman ki, Musa, mikatımıza geldi, Rabbi ona kelâmıyla ihsanda bulundu. "Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana." dedi. Rabbi ona buyurdu ki; "Beni katiyyen göremezsin ve lâkin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sonra sen de beni göreceksin." Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince, "Sen sübhansın", "tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim," dedi."aYETTE ALLAH c.c görülemeyeceği belirtitirken rabbani görüyor..peki ya alllahdan işittiği cümleye ne diyelim?.Kuran dışı ayetleremi inanıyorsunuz
Ya allaha attığı iftira ne olacak?

Bak paşam ! gavs mısın yoksa bu forumun javs'ı mısın nesin ! Her şeyden önce sen ilmin ve bilgin olmadığı halde deriniğini bilmediğin sularda yüzüyorsun ! Bu durumda senin boğulman ve gark olman an meselesidir... Buraya getirip mealini astığın ayeti kerime Allahın görülmeyeceğini değil, bilâkis görülebileceğinin delildir. Nerden mi biliyorum: Gözlerini 4 bin kere aç ta oku ve öğren !

Bu ayeti kerimenin tefsirinde müfessir Beyzâvi şöyle buyuruyor:

Beyzâvî'nin beyanı veçhile bu âyet Allah'ı ru'yetin cevazına ve imkânına delâlet eder. Zira; Vâcib Tealâ Mûsâ (A.S) a «Ben görülmem ve görülmekliğim mümkün değildir» demedi ; «Sen beni göremezsin» demekle rü'yeti Mûsâ (A.S.) dan nefiv tarikıyla cevap verdi.
Musa (A.S.) ın görememesinden Vâcib Tealâ'nın görülmemesi lâzımgelmez ve görülmek muhal olmuş olsaydı Musa (A.S.) Vâcip Tealâ hakkında muhalolan şeyi talepte bulunmazdı. Çünkû Allah-u Tealâ hakkında muhal olan şeyibilmeyip taleb etmek enbiya-yi kiram için muhaldir. Şu halde Mûsâ (A.S.) ınAllahı ruyeti taleb etmesi ru'yetin cevazına delil-i sarihtir.
Şimdi anladın mı ne kadara cahil ve bilgisiz olduğunu...Bu yüzden sen bu işleri bırak ve forumda asılmış ilim metinlerinden istifade etmeye bak ! Özellikle senin ve senin giblerinin bu foruma verebileceği hiç bir şey yok ! Bunu çok iyi ve kesin olarak bilesin.
:rtfm:

Havas
01-02-2012, 02:01
sen o gözle allahı gör...hemde alemlerin rabbini..Benim ahmak arkadaşım böyle konular seni aşar..Sadece bir kadi beydaviden alıtı ile bu iş olmaz..
Musa aleyhisselam bizzat alla cc zatıyla görmek istiyor..İşte sorun burada..İnsan Allahı zatıyla ne görebilir,nede aklen tam anlayabilir..Senin o kuş beynin anlımıştır inşaallah diyelim..Aslında sen yazmasan sevinirim,sende o buhranı püskürtecek melekeyi giöremiyorum...Bir ayeti böyle anlarsan!!

fakiri
01-02-2012, 02:10
sen o gözle allahı gör...hemde alemlerin rabbini..Benim ahmak arkadaşım böyle konular seni aşar..Sadece bir kadi beydaviden alıtı ile bu iş olmaz..
Musa aleyhisselam bizzat alla cc zatıyla görmek istiyor..İşte sorun burada..İnsan Allahı zatıyla ne görebilir,nede aklen tam anlayabilir..Senin o kuş beynin anlımıştır inşaallah diyelim..Aslında sen yazmasan sevinirim,sende o buhranı püskürtecek melekeyi giöremiyorum...Bir ayeti böyle anlarsan!!

Haydaa...Çömeze bak sen ! Beydavinin sözüyle olmazmış ! Ülen Beydavi dediğin adam müfessir-kadıydı kadı ! Senin ne unvanın var ? Sen kimsin ki, bir ulema hakkında böyle konuşuyorsun ? Burasını köprü altı çocuklarının yuvası mı zannettin sen?
Haydi yürü de ense traşını görELİM DİYORUM !

Murat Yazıcı
01-02-2012, 10:27
aYETTE ALLAH c.c görülemeyeceği belirtitirken rabbani görüyor..peki ya alllahdan işittiği cümleye ne diyelim?.Kuran dışı ayetleremi inanıyorsunuz
Ya allaha attığı iftira ne olacak?

[/INDENT]

Sen hakikaten geri zekalısın. Naklettiğin pasajda "gördüm" diye bir ifade yok. Bizim yazdığımız basit, düz Türkçe sözleri anlayamayan senin gibi birinin Mektubat gibi bir eseri tenkide kalkışması, hem küstahlık hem de ahmaklıktır. İslam alimleri evliyanın "keşif, ilham, keramet" gibi hallerini sözbirliği ile bildirmişlerdir. (Öyle anlaşılıyor ki, bu mahlukun herhangi bir bilgiyi veya açıklamayı hazmedecek, anlayacak kapasitesi olmadığı gibi, anlamaya niyeti de yoktur. Ancak başka okuyucular için not edelim: İmam-ı Rabbani rahimehullah 135. mektubun sonunda diyor ki: "Allahü teâlâyı dünyada görmek, yalnız Muhammed aleyhisselâma mahsûstur. Onun ayakları altında bulunan Evliyâya hâsıl olan hâl, görmek değildir.")

Üstelik, benim açtığım konuyu rehin almaya ve saptırmaya devam ediyorsun. (Yöneticilerden ricam; Bu şahsın bu başlık altındaki tüm mesajlarını silmeleridir. Anlamadığı konuları efendice sorup cevaplar almak istiyorsa, başka bir başlık açar, orada yazıp sorar.)

Hem yazılarını buraya kopyaladığın lağım çukuru karakterli adamın ahmak olduğunu anladık. Öyleyse benzer yazıları buraya taşımakta ısrar etmenin ne faydası var? Senin doğruyu-yanlışı tefrik edecek zeka ve sağduyuya sahip olmadığın çok açık.

Ayrıca sen bana hala cevap verebilmiş değilsin.

Yukarıda 57. nolu mesajımda yazdıklarıma cevap vermedikçe (veya, hatalı olduğunu kabul edip özür dilemedikçe) senin hakkındaki hükmümüz koyulaşarak devam eder:


Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..


Sen gerçekten aşırı derecede zekasız bir kişisin. Ya da, arsızca anlamamazlıktan geliyorsun.

Ben bir "hadis" mi yazdım ki, kaynak göstereyim?

Artı, bahis konusu "hikaye", İmam-ı Gazali rahimehullah hazretlerinin eserinden değildir. Çünkü rüyayı gören ve olayı yaşayan başkasıdır. Sahih olarak nakleden de meşhur Şafii alimlerinden İbni Sübki'dir rahimehullah. Belki İmam-ı Gazali hazretlerinin bu rüyadan ve olaydan haberi bile yoktur.

Öyleyse sen ne zırvalıyorsun?

Murat Yazıcı
01-02-2012, 11:06
Dikkatinizi çekerim,Hiç bir rabbanici çıkıpta direk bu eleştrilere cevab verebildimi? Hayır..

Verebilrimi? hayır

Hakka karşı batılı kim savunabilirki..Ortada bir "eleştiri" yok; sadece bir dizi sayıklama ve küfür var. Ben baktım, "eleştiri" görmedim. Sadece anlayışsızlık, zekasızlık, cehalet, inkar, seviyesizlik, küstahlık ve bir dizi hakaret. Düz Türkçe yazıları doğru anlayamayan adamlar, Mektubat'ı tenkid mi edecek?

İmam-ı Gazali rahimehullah gibi tüm ümmetin tanıdığı bir alim hakkında nakledilen bir rüya hakkında bile, "uydurma, iftira!" ve "bu hangi hadis kitabında var?!!" diye geveleyen adamlara, ne cevap vereceğiz? Bu ahmak kafirlerin herhangi mantıki veya ilmi bir cevabı anlama kapasitesi yoktur.

Hem biz senin geri zekalı olduğunu kesin olarak ispat ettik. Sen kaçmaya devam ettikçe, ben hatırlatacağım.

Yukarıda 57. nolu mesajımda yazdıklarıma cevap vermedikçe (veya, hatalı olduğunu kabul edip özür dilemedikçe) senin hakkındaki hükmümüz koyulaşarak devam eder:


Hadis için kaynak bile gösteremediniz.Gazalinin eserinden ,hiç bir kaynağı olmayan uyduruk bir hikayeyi resulullaha atfen burada bir delil olarak sundunuz...Valla çok büyük cesaret..

"bana bir söz isnat eden cehenennemdeki yerine hazırlansın" diyor resulullah..
Buna gazali de dahildir..


Sen gerçekten aşırı derecede zekasız bir kişisin. Ya da, arsızca anlamamazlıktan geliyorsun.

Ben bir "hadis" mi yazdım ki, kaynak göstereyim?

Artı, bahis konusu "hikaye", İmam-ı Gazali rahimehullah hazretlerinin eserinden değildir. Çünkü rüyayı gören ve olayı yaşayan başkasıdır. Sahih olarak nakleden de meşhur Şafii alimlerinden İbni Sübki'dir rahimehullah. Belki İmam-ı Gazali hazretlerinin bu rüyadan ve olaydan haberi bile yoktur.

Öyleyse sen ne zırvalıyorsun?

Havas
01-02-2012, 13:39
bizde özür sorun değil.Anlattığın hikaye bir hadis olarak algılanmıştır özür dilerim..Şimdi gelellim sana ,Bir resulu bir sahabeyi ,bir ruya ile,İnsanlara delil gibi göstermek ,haklılığını ortaya koymaya çalışmak,resulu ekreme ve sahabeye pis bir isnat değilimidir?

Merak etme ,her islam alimine biz değerini veririz.Fakat onlara tapmayız ,onları senin gibi yücelik vasfının arkasına saklamayız..Bizim için referans kuran ve sünnettir.Her insan ve bıraktığı eser eleştriye açıktır.

resule bile bir yalan isnattları burada sunmaktan çekinmiyorsun,"allahı ancak muhammet a.s görebilirmiş.."rabbani bunu söylerken delili neydi acaba?

gavs ,gavs azam,kutb,kutb irşad...gibi islam tasavufunun küfr içeren bir tasnifi rabbani neye göre yaptı acaba?
Bunların özelliklerini bielirlerken delili neydi acaba?i
Vatikan gibi papa ,piskopos rahib,,gibi sınıfsal bir mübareklik tasnifinin benzerini islam tasavufunda yansımasına benzer görünen bu sınıflamayı yaparken delilleri neydi?
Kitabında direk allahdan işitmesi ,direk peygamberden tasdik aldığını söyleyerek bunu kitablarında delil göstermesi şirk değilmidir?
melukut alaeminden haberler sunmasu ,4 nakşibendiyi orada görmesine ne diyelim?
İslamı bilen bir müslüman bu zırvaların nesine inanır..

"alllah katında sizin en üstün olanınız takva bakımından üstün olanınızdır"ayet

Seni alimlerin değil ,seni kuranın ışığında sen kurtarabilirsin..

Allah ağzını düzeltsin!

Havas
01-02-2012, 14:14
Ekleme

Keşf ve ilham ile ilim adamı olunmaz.Kuranın tasdiklemedği bidat bir yöntemdir.İslam ,araşatırmayı deneysellği ve düşünmeyi emreder.
EFELA YENZURUNE İLEL İBİLİ KEYFE HULİKAT .VE İLESSEMAİ KEYFE RUFİAT.VE İLEL ÇİBALİ KEYFE NUSİBET .VE İLEL ERDU KEYFE SUTİHAT.FEZEKKİR! İNNEME ENTE MUZEKKİR!


Mümin araştırmacı ,sorgulayıca ,düşünen olacak....Pozitifi bilimilere açık olcak..Çünkü tabiattaki tüm bilimler allaha götürür..
Allhın varlığına delildir..

Takkeyi ,cübbeyi alıp iki rüya ila bana ilim verildi diyenler tam bir yalancıdır..

fakiri
01-02-2012, 14:20
Artık bu forumda İmam-ı Gazalilere, İmam-ı Rabbanilere salvo atışlarla saldırmak serbeset herhalde !..
Şu halde bu sebepten dolayı hiç kimse cezalandırılmaması gerekiyor ! Yönetim bunu onaylıyor mu ? Onaylamıyor mu ?

Murat Yazıcı
01-02-2012, 14:25
Şimdi gelellim sana ,Bir resulu bir sahabeyi ,bir ruya ile,İnsanlara delil gibi göstermek ,haklılığını ortaya koymaya çalışmak,resulu ekreme ve sahabeye pis bir isnat değilimidir?

Pis olan senin zihniyetin ve üslubundur. Üstelik, hala rüya ile ilgili meseleyi niye buraya taşıdığımı anlamadığın gözüküyor.

Bir kişi -senin gibi- zekasız olabilir; ama sağduyu sahibi ise haddini bilir, kurtuluşa erer. Ama sen haddini bilmiyorsun; cahil ve zekasız olduğun halde, azgın bir küstahlık içindesin. Etrafa küfür/kafir saldırıyorsun.


resule bile bir yalan isnattları burada sunmaktan çekinmiyorsun,"allahı ancak muhammet a.s görebilirmiş.."rabbani bunu söylerken delili neydi acaba?

Senin patolojik bir yalancı olduğunu söylersek, acaba hata mı etmiş oluruz?

Sen yalnız geri zekalı değil, aynı zamanda aşırı cahilsin. Peygamberimizin sallallahü teala aleyhi ve sellem Miraç'ta Allahü tealayı gördüğü meşhurdur. İmam-ı Rabbani hazretleri buna işaret ediyor.

Ahmak herif. İtham etmeden, iftira etmeden, küfür etmeden evvel "ben bunu anlamadım, acaba ne denmek isteniyor?" diye sorsana. Kötü niyetli ve karanlık karakterli birisi olduğun için, anlamadan, öğrenmeden küfretmeye başlıyorsun.


gavs ,gavs azam,kutb,kutb irşad...gibi islam tasavufunun küfr içeren bir tasnifi rabbani neye göre yaptı acaba?
Bunların özelliklerini bielirlerken delili neydi acaba?i

Bu mefhumların küfür olduğunu söyleyenin elinde delil yoktur. Müslümanlara kafir dediği için kendisi kafirdir.


Kitabında direk allahdan işitmesi ,direk peygamberden tasdik aldığını söyleyerek bunu kitablarında delil göstermesi şirk değilmidir?
melukut alaeminden haberler sunmasu ,4 nakşibendiyi orada görmesine ne diyelim?

Sen materyalist-ateist olabilirsin. Bizler Müslümanız. Evliyanın kerametleri, ilham ve keşifleri vardır. Bunları inkar eden alim yoktur.

Modernist zındıklar alim sayılmazlar tabii.

Bütün hezeyanlarına teker teker cevap vermek çok vakit alır. Bu kadarı şimdilik yeterli olsa gerek.

fakiri
01-02-2012, 14:52
Artık bu forumda İmam-ı Gazalilere, İmam-ı Rabbanilere salvo atışlarla saldırmak serbeset herhalde !..
Şu halde bu sebepten dolayı hiç kimse cezalandırılmaması gerekiyor ! Yönetim bunu onaylıyor mu ? Onaylamıyor mu ?

İslami Fikir Paylaşım Kuralları

MADDE : 1- İhvan Forum'da hiç bir akıma, hiç bir mezhebe; bunların değerlerine, hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz.

VE FORUMUN JAVS'INDAN İMAM-I RABBANİ HZ.LERİNE SALDIRILAR :
mektubattaki tevhidinancına ters ifadeler ???!!!
2. Rasulullah’ıngeleceğini haber verdiği yalanı (S.12)
3. Büyükvelilerin onun geleceğini müjdelemişlerdir yalanı (S.15)
4. Cezbeve süluk menzillerinde ALLAH’ı eşyanın aynı gördüm itirafı (S.15)
5. Bekamakamında batıl tasavvuf inançlarını benimsemesi sapıklığı (S.16)
6. Kur’anİslamı yerine Tasavvuf İslamını sunması ve sapıtması (S.17-18)
7. Bugünlerde bana Arş-ı Mecidin fevkine (üstüne) çıkma vaki olmaktadır yalanı(S.19-20)
8. Birincimertebede bir yükselme oldu . Arştan öte makamlara ulaştım yalanı. (S.40)
9. Arştanöte bir makam var ya, işte ruhumu orada buldum (yani melekut aleminde) yalanı(S.51)
10. ALLAHRasulu ve halifelerin makamlarını görmesi ve onlara ulaşması yalanı (S.64-65)
11. Budefa tecelliler, yüzü kara, kötü bir kadın suretinde, uzun boylu bir erkeksuretinde göründü iftirası(S.72)
12. İmam-ıRabbani, velileri sarhoş ve ayık veliler diye ikiye ayırması iddiası (S.95)
13. Birşairin kafir sözünü kendisine isim yapmasına kızan İmam-ı Rabbani aynı sözlerisöyleyen şeyleri koruması tenakuzu (S.98)
14. Bütünmutasavvıflar küfür sözlerini Müslümanlara bu sarhoşluk halinde söylenen birsözdür diyerek yutturabilmeyi başarabilmişlerdir. (S.118)
15. İmam-ıRabbani’nin küfür sözleri tevil edişi ve iki yüzlülüğü (S.251)
16. Hz.Ebubekirinsanların cennete girmelerine izin verecek ve Hz.Ömer de ellerinden tutupcennete götürecektir yalanı (S.551)
17. ŞeyhülislamAhmed Namık-i Cami ALLAH adına yalan söylüyor. (S.331)
18. İmam-ıRabbani ALLAH adına yalan söylüyor. (S.336)
19. “ALLAHşöyle bildirdi.” diyerek ALLAH’a iftira ediyor. (S.336)
20. “ALLAHRasulu icazet yazmak için gelip yatağının üzerine oturuyor.” Yalanı (S.236-237)
21. “Şeytanıİmam-ı Rabbani’nin sinesinden dışarı çıkardılar.” Yalanı (S.337)
22. İmamRabbani ALLAH c.c. zahir ismiyle nasil alay ediyor
"""Eğer rabbani bu eseri yazmışsa o bir sapkındır.Başka biri yazmışssa ona isnat eddiyse ,asıl sapkın odur.."""
"""resule bile bir yalan isnattları burada sunmaktan çekinmiyorsun,"allahı ancak muhammet a.s görebilirmiş.."rabbani bunu söylerken delili neydi acaba?"""
"""Kitabında (İMAM-I RABBANİ İÇİN SÖYLÜYOR) direk allahdan işitmesi ,direk peygamberden tasdik aldığını söyleyerek bunu kitablarında delil göstermesi şirk değilmidir?
melukut alaeminden haberler sunmasu ,4 nakşibendiyi orada görmesine ne diyelim?"""


BİR BAŞKA ÜYE ŞAYET, SON DEVRİN MÜCEDDİDİİLAN EDİLEN MAHMUD EFENDİ VEYA FETHULLAH GÜLEN HAKKINDA YUKARIDAKİ SALDIRILARDAN SADECE BİRİNİ "............... HOCA ALLAH'IN İSMİYLE ALAY EDİYOR." CÜMLESİNİ SARFETMİŞ OLSAYDI, KENDİSİ ÇOKTAN İSTİRAHATA ÇEKİLMİŞTİ !

Havas
01-02-2012, 15:02
Bizler elhamdulilah müslümünanız.Senin gibi seviyesiz ve edebsiz biri için ağzımı bozacak değilim..Şimdi yorumlarına bakallım...Kayda değer hiç bir şey yok.Miraç konusunda biraz ilim ortaya koymaya çalıştın ama yine pek bir şey verememişsin...Allahı dünyada hiçbir insan göremez..Miraç olayı tartışmalı olup ,peygamberimizin bizzat cenabı hakkı maddi göz ile görmediği inancı hakimdir..

Sen hiç araştırma geliştirme yapma..Bekle sana allah o ilimleri ilham ile keşf ile verir..:D
BAK AYET NE DİYOR??
"Gerçek dua ve ibadet ancak O'nadır. O'ndan başka çağırdıkları putlar kendilerine hiçbir cevap vermezler. Durumları, suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen adamın durumu gibidir. Hiçbir zaman suya kavuşamaz. İşte kafirlerin yalvarışıda böyle, boşunadır."rad/14
Bak buradaki put ,yeni putlarla değişti biliyorsun..Manevi oldular..Allah senin ağzını düzeltsin..

fakiri
01-02-2012, 15:08
EY YÖNETİM ! ARTIK UYANIN DA BALIĞA GİDELİM !
ADAM FORUM KURALLARINIZDA YAZDIĞINIZ """...hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz."""
İLKESİNİ SÜREKLİ İHLÂL EDİYOR-ETMİŞ!
ŞU HALDE CEZALANDIRMAK İÇİN DAHA NEYİ VE KİMİ BEKLİYORSUNUZ ?????????????
:punch::blink::blink:

NOT:HERHALDE BENİM DE BU ADAMA HAKARET ETMEM VE BÖYLELİKLE BENİM DE CEZALANDIRILMAMA GEREKÇE BEKLENİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. !

fakiri
01-02-2012, 15:18
http://www.ihvanforum.org/images/misc/quote_icon.png fakiri Nickli Üyeden Alıntı http://www.ihvanforum.org/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.ihvanforum.org/showthread.php?p=1029620#post1029620)
Artık bu forumda İmam-ı Gazalilere, İmam-ı Rabbanilere salvo atışlarla saldırmak serbeset herhalde !..
Şu halde bu sebepten dolayı hiç kimse cezalandırılmaması gerekiyor ! Yönetim bunu onaylıyor mu ? Onaylamıyor mu ?İslami Fikir Paylaşım Kuralları

MADDE : 1- İhvan Forum'da hiç bir akıma, hiç bir mezhebe; bunların değerlerine, hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz.

VE FORUMUN JAVS'INDAN İMAM-I RABBANİ HZ.LERİNE SALDIRILAR :
mektubattaki tevhidinancına ters ifadeler ???!!!
2. Rasulullah’ıngeleceğini haber verdiği yalanı (S.12)
3. Büyükvelilerin onun geleceğini müjdelemişlerdir yalanı (S.15)
4. Cezbeve süluk menzillerinde ALLAH’ı eşyanın aynı gördüm itirafı (S.15)
5. Bekamakamında batıl tasavvuf inançlarını benimsemesi sapıklığı (S.16)
6. Kur’anİslamı yerine Tasavvuf İslamını sunması ve sapıtması (S.17-18)
7. Bugünlerde bana Arş-ı Mecidin fevkine (üstüne) çıkma vaki olmaktadır yalanı(S.19-20)
8. Birincimertebede bir yükselme oldu . Arştan öte makamlara ulaştım yalanı. (S.40)
9. Arştanöte bir makam var ya, işte ruhumu orada buldum (yani melekut aleminde) yalanı(S.51)
10. ALLAHRasulu ve halifelerin makamlarını görmesi ve onlara ulaşması yalanı (S.64-65)
11. Budefa tecelliler, yüzü kara, kötü bir kadın suretinde, uzun boylu bir erkeksuretinde göründü iftirası(S.72)
12. İmam-ıRabbani, velileri sarhoş ve ayık veliler diye ikiye ayırması iddiası (S.95)
13. Birşairin kafir sözünü kendisine isim yapmasına kızan İmam-ı Rabbani aynı sözlerisöyleyen şeyleri koruması tenakuzu (S.98)
14. Bütünmutasavvıflar küfür sözlerini Müslümanlara bu sarhoşluk halinde söylenen birsözdür diyerek yutturabilmeyi başarabilmişlerdir. (S.118)
15. İmam-ıRabbani’nin küfür sözleri tevil edişi ve iki yüzlülüğü (S.251)
16. Hz.Ebubekirinsanların cennete girmelerine izin verecek ve Hz.Ömer de ellerinden tutupcennete götürecektir yalanı (S.551)
17. ŞeyhülislamAhmed Namık-i Cami ALLAH adına yalan söylüyor. (S.331)
18. İmam-ıRabbani ALLAH adına yalan söylüyor. (S.336)
19. “ALLAHşöyle bildirdi.” diyerek ALLAH’a iftira ediyor. (S.336)
20. “ALLAHRasulu icazet yazmak için gelip yatağının üzerine oturuyor.” Yalanı (S.236-237)
21. “Şeytanıİmam-ı Rabbani’nin sinesinden dışarı çıkardılar.” Yalanı (S.337)
22. İmamRabbani ALLAH c.c. zahir ismiyle nasil alay ediyor
"""Eğer rabbani bu eseri yazmışsa o bir sapkındır.Başka biri yazmışssa ona isnat eddiyse ,asıl sapkın odur.."""
"""resule bile bir yalan isnattları burada sunmaktan çekinmiyorsun,"allahı ancak muhammet a.s görebilirmiş.."rabbani bunu söylerken delili neydi acaba?"""
"""Kitabında (İMAM-I RABBANİ İÇİN SÖYLÜYOR) direk allahdan işitmesi ,direk peygamberden tasdik aldığını söyleyerek bunu kitablarında delil göstermesi şirk değilmidir?
melukut alaeminden haberler sunmasu ,4 nakşibendiyi orada görmesine ne diyelim?"""


BİR BAŞKA ÜYE ŞAYET, SON DEVRİN MÜCEDDİDİİLAN EDİLEN MAHMUD EFENDİ VEYA FETHULLAH GÜLEN HAKKINDA YUKARIDAKİ SALDIRILARDAN SADECE BİRİNİ "............... HOCA ALLAH'IN İSMİYLE ALAY EDİYOR." CÜMLESİNİ SARFETMİŞ OLSAYDI, KENDİSİ ÇOKTAN İSTİRAHATA ÇEKİLMİŞTİ !

EY YÖNETİM ! ARTIK UYANIN DA BALIĞA GİDELİM !
ADAM FORUM KURALLARINIZDA YAZDIĞINIZ """...hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz."""
İLKESİNİ SÜREKLİ İHLÂL EDİYOR-ETMİŞ!
ŞU HALDE CEZALANDIRMAK İÇİN DAHA NEYİ VE KİMİ BEKLİYORSUNUZ ?????????????
:punch::blink::blink:

NOT:HERHALDE BENİM DE BU ADAMA HAKARET ETMEM VE BÖYLELİKLE BENİM DE CEZALANDIRILMAMA GEREKÇE BEKLENİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. !

Son.Fedai
01-02-2012, 15:56
Bir resulu bir sahabeyi ,bir ruya ile,İnsanlara delil gibi göstermek ,haklılığını ortaya koymaya çalışmak,resulu ekreme ve sahabeye pis bir isnat değilimidir?
Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür

Herkes için olmasa da gören için delildir

İster kabul edersin, ister reddedersin

Bizlerin kabul veya red etmesiyle işler yürümüyor

fakiri
01-02-2012, 17:35
yaw, burada bir hayli düşündüğüm halde bir türlü anlamadığım, akıl erdiremediğim bir şey var !Forumun soru-cevap bölümünde "İmam-ı rabbanicilere bir soru" başlığında bir konu açtım.
İşte, İmam-ı Rabbani Hz.lerini sevdiklerini söyleyip te onun için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar var ya bunalr, hakkaten kendilerine acınılası varlıklardır !Şimdi burada forumun javsı gelmiş İmam-ı Rabbani Hz.lerine olmadık hakaretleri yapmış-yapıyor. (Bakınız 72 No'lu mesaj) Peki hani oertlaıkta İmam-ı Rabbaniyi seven Don Kişotlar ! Nerdeler acaba ? Biz onlar için yalancı ve sahtekâr dediğimiz zaman tepki çekiyoruz, javs nick'li adam sürekli hakaret ve küfür yağdırmış se-seda yok ! Yuh olsun sizin kalıbınıza ve kimliğinize !

:oleyo:

hirahos
01-02-2012, 19:19
gvs denen MÜNAFIK kişinin islamiforumda açtığı bir konudan bir mesaj:

gvs
Dec 26 2011, 02:49 PM
islam ,yaşamsı en kolay dindir.cenabı hakkuranı mübinde tüm sorumluklarımızı bize bildirmiş,tevilini bize bırakmıştır.Bunu, Allahın kullarına, rahmet kapılarını nekadar geniş bir şekilde açtğının bir göstergesi olarak algılayabiliriz.Azılı düşmanıız hakkında bilgi vermiş.Şeytana kul köle olamayın diye tekrar tekrar uyarmış.
Nefsani saplantılarımızı ,açıklamış tedavilerini göstermiş..affetmiyceği küfr,şirk kavramlarını örnkleme ile anlatmış.resullede pratikliğini göstermiş..
Ve demiş ..ve eniğbuduni haza sıratınmustekiym....bana ibadet edin!işte doğru yol budur..! demiş...

Bir ciltlik bir kitab (Kur'anı kastediyor) ve bu kadar basit bir uygulama! ne kadar güzel dimi.....

şimdi tarihe bakalım insan bu basit uygulamayı nasıl yorumlamış??


namaz kıl demiş! bir tatışma

kurban kes... bir tatışma

zekat ver... bir tartışma

hacca git..bir tartışma..

miras bir tatışma

ölüm sonrası bir tartışma

allaha imsn bir tartışma

gönderdiği resul bir tartışma.........................ve daha binlerce konu!

Binlerce cilt kitablar yazılmış.kurallar konmuş .bu kurallar daralttıkca daraltılmış,ayrılıklar,savaşlar sürmüş gitmiş.

.insan direk kurandan ,ilimiyle amel etse daha güzel deyilmi?
neden dini zorlaştırıyoruz?


Senin mezhebin nedir? Sorusuna verdiği cevap: benim mezhebim benim.

http://www.islamiforum.com/lofiversion/index.php?t66344.html

Bu münafık, alimlere kolayca hakaret eder. İmam Rabbani Hz.lerine dil uzatır... Ona dedik ki:

Sen MÜNAFIKSIN. Karanlık birisin. Senin sonun da karanlık. Son nefesinde bu hakaretlerinin karşılığını göreceksin. Eğer tevbe etmezsen, bu hakaretlerinden vazgeçmezsen son nefesinde KÜFR üzere öleceksin. Bunları delillere dayanarak, alimlere yaslanarak söylüyoruz. Alimler demişler ki İmam Rabbani Hz.lerine ancak MÜNAFIKLAR düşmanlık eder, ona ancak MÜNAFIKLAR buğz eder. Arifler de demişlerdir ki Velilere düşmanlık edenler, onlara hakaret edenler son nefeslerinde mutlaka KÜFR üzere ölürler. Ebedi felaket onların cezasıdır.

Bakınız gavs denen bu münafık, ordaki gvs münafığı olup olmadığını AÇIKÇA söyleyemiyor...

hirahos
01-02-2012, 19:28
Bu da gvs denen münafık serserinin En başında mübarek Peygamber efendimiz bulunan silsile ile dalga geçtiği mesajı:

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)
Selman Fârisî (r.a.)
Kasım Bin Muhammed (r.a.)
Ca'fer-i Sâdık (r.a.)
Bayezid Bistâmî (r.a.)
Ebu'l-Hasan Harakânî (k.s.)
Ebû Ali Farmedî (k.s.)
Yûsuf Hemedânî (k.s.)
Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
Ârif Rivegerî (k.s.)
Mahmûd Fağnevî (k.s.)
Ali Ramîtenî (k.s.)
Muhammed Baba Simasî (k.s.)
Emir Külâl (k.s.)
Şah Nakşbend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
Alauddin Attar (k.s.)
Ya'kub Çerhî (k.s.)
Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
Muhammed Zahid (k.s.)
Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî (k.s.)
Muhammed Ma'sum es-Serhindî (k.s.)
Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
Abdullah Dehlevî (k.s.)
Mevlânâ Halid Bağdâdî (k.s.)
imam cennetekuşu kerremellhu veche h.z
şeyh yunusemre k.s harzetleri
şeyh gvs trabzoni k.s hazretleri..

özellik son 3 müceddide uyan hidayete gider inşaallah..gerçekten isabetli görüşleri var bu evliyaullahın...

http://www.islamiforum.com/index.php?s=&showtopic=66638&view=findpost&p=618755

En sonuna kendini yazıyor, kendini müceddit evliya olarak takdim ediyor: bir de özellikle bana uyarsanız kurtulursunuz diyor. Pislik serseri...

fakiri
01-02-2012, 19:42
bir nick 'i de "ge-ve-se = yani geveze" olan forum JAVS'ının sadece şu astığı
"15. İmam-ıRabbani’nin küfür sözleri tevil edişi ve iki yüzlülüğü" ibare bile kendisinin derhal asılması içinyeterli bir sebeptir. Ama, ne hikmetse forum yönetimi kışkırtmalara uyguladığı hışmını, alimlere ve İslâm büyüklerine hakaret edenlere uygulamıyor !

Havas
02-02-2012, 01:27
Sizin düştüğünüz rezilliğe bir bakın acınanacak haldesiniz..Manevi putlarınız eleştrilmesini biri hakaret sayarken,diğeri cehl ehlinin resulullaha yaptıkları dedikolarla karizma kurtarmaya çalışıyor..
Ondan sonrada cenabı hakka yalvarıp ,düşünüyoruz..Yarabbi ümmeti islam neden bu zillete düştü,neden geri kaldı?
Bilimi reddeden,Allahı zikri ,hu çekmek olarak algılayan,kutsadıkları manevi putlarına elsürdürmeyen ,Kuranın ayetlerini bırakıpta ,fazilet yükledikleri şeyhlerinin tavsiyelerini ayet gibi delil kabul eden,araştırma geliştirme ve sorgulamadan uzak ,bidatların kol gezdiği ,tağuta ve tağutlara köle bir islam ehli ileri gidebilirmi?

"Gerçek dua ve ibadet ancak O'nadır. O'ndan başka çağırdıkları putlar kendilerine hiçbir cevap vermezler. Durumları, suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen adamın durumu gibidir. Hiçbir zaman suya kavuşamaz. İşte kafirlerin yalvarışıda böyle, boşunadır."ayet""Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür

Herkes için olmasa da gören için delildir

İster kabul edersin, ister reddedersin

Bizlerin kabul veya red etmesiyle işler yürümüyor"" denmiş..

ruya peygamber için bir delildir..Çünkü o bir peygamberdir.korunmuş ve seçilmiştir..Rahmani ve şeytani ruya ayırımını yapabilirler..
Fakat hiçbir insan rüyayı delil sayamaz..Millet tarafından ne kadar yüce bilinirse bilinsin ,rahmani veya şeytani ruya ayırımını yapamaz..Yaptım veya yapıyorum derse ve delil olarak sunarsa o bir zındıktır..Çünkü hiç bir yüceleştrilmiş şahıs,peygamberler gibi korunmamıştır..
Evliya ile hadisi bana şimdi sunar bunlar muhtemelen....:)

Bizim veli olarak nitelediğimiz kulların alla c.c katında velilik garantisi yoktur..Kuranı kerimin veli kullarının kim olduğunu kesinen bilemeyiz..Doğaldırki sosyal hayatımızda bize davranışları ve ilmiyle örnek zaatlar vardır,onları sever saygı duyarız.Allahın veli kulu olarak niteleyebiliriz.Bizim nitelememizin allah katındada veli sayılacağı manası taşımaz..Bu nedenledirki ,hiç bir şahsa kayıtsız şartsız bağlanmamalı,daima ben ne yapıyorum?,bu adam doğrumu söylüyor ,sorgulayıcı akli melekemizi kullanmalıyız..
Akli meleke doğruyu neye göre bulacak?
tabiki ALLAHI KELAMI KURANI KERİME GÖRE..

fakiri
02-02-2012, 01:34
Foruma musallat olan İmam-ı Rabbani düşmanı JAVS yine geldi!

fakiri


http://www.ihvanforum.org/images/misc/quote_icon.png (http://www.ihvanforum.org/images/misc/quote_icon.png) fakiri Nickli Üyeden Alıntı http://www.ihvanforum.org/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.ihvanforum.org/showthread.php?p=1029620#post1029620)
Artık bu forumda İmam-ı Gazalilere, İmam-ı Rabbanilere salvo atışlarla saldırmak serbeset herhalde !..
Şu halde bu sebepten dolayı hiç kimse cezalandırılmaması gerekiyor ! Yönetim bunu onaylıyor mu ? Onaylamıyor mu ?İslami Fikir Paylaşım Kuralları

MADDE : 1- İhvan Forum'da hiç bir akıma, hiç bir mezhebe; bunların değerlerine, hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz.

VE FORUMUN JAVS'INDAN İMAM-I RABBANİ HZ.LERİNE SALDIRILAR :
mektubattaki tevhidinancına ters ifadeler ???!!!
2. Rasulullah’ıngeleceğini haber verdiği yalanı (S.12)
3. Büyükvelilerin onun geleceğini müjdelemişlerdir yalanı (S.15)
4. Cezbeve süluk menzillerinde ALLAH’ı eşyanın aynı gördüm itirafı (S.15)
5. Bekamakamında batıl tasavvuf inançlarını benimsemesi sapıklığı (S.16)
6. Kur’anİslamı yerine Tasavvuf İslamını sunması ve sapıtması (S.17-18)
7. Bugünlerde bana Arş-ı Mecidin fevkine (üstüne) çıkma vaki olmaktadır yalanı(S.19-20)
8. Birincimertebede bir yükselme oldu . Arştan öte makamlara ulaştım yalanı. (S.40)
9. Arştanöte bir makam var ya, işte ruhumu orada buldum (yani melekut aleminde) yalanı(S.51)
10. ALLAHRasulu ve halifelerin makamlarını görmesi ve onlara ulaşması yalanı (S.64-65)
11. Budefa tecelliler, yüzü kara, kötü bir kadın suretinde, uzun boylu bir erkeksuretinde göründü iftirası(S.72)
12. İmam-ıRabbani, velileri sarhoş ve ayık veliler diye ikiye ayırması iddiası (S.95)
13. Birşairin kafir sözünü kendisine isim yapmasına kızan İmam-ı Rabbani aynı sözlerisöyleyen şeyleri koruması tenakuzu (S.98)
14. Bütünmutasavvıflar küfür sözlerini Müslümanlara bu sarhoşluk halinde söylenen birsözdür diyerek yutturabilmeyi başarabilmişlerdir. (S.118)
15. İmam-ıRabbani’nin küfür sözleri tevil edişi ve iki yüzlülüğü (S.251)
16. Hz.Ebubekirinsanların cennete girmelerine izin verecek ve Hz.Ömer de ellerinden tutupcennete götürecektir yalanı (S.551)
17. ŞeyhülislamAhmed Namık-i Cami ALLAH adına yalan söylüyor. (S.331)
18. İmam-ıRabbani ALLAH adına yalan söylüyor. (S.336)
19. “ALLAHşöyle bildirdi.” diyerek ALLAH’a iftira ediyor. (S.336)
20. “ALLAHRasulu icazet yazmak için gelip yatağının üzerine oturuyor.” Yalanı (S.236-237)
21. “Şeytanıİmam-ı Rabbani’nin sinesinden dışarı çıkardılar.” Yalanı (S.337)
22. İmamRabbani ALLAH c.c. zahir ismiyle nasil alay ediyor
"""Eğer rabbani bu eseri yazmışsa o bir sapkındır.Başka biri yazmışssa ona isnat eddiyse ,asıl sapkın odur.."""
"""resule bile bir yalan isnattları burada sunmaktan çekinmiyorsun,"allahı ancak muhammet a.s görebilirmiş.."rabbani bunu söylerken delili neydi acaba?"""
"""Kitabında (İMAM-I RABBANİ İÇİN SÖYLÜYOR) direk allahdan işitmesi ,direk peygamberden tasdik aldığını söyleyerek bunu kitablarında delil göstermesi şirk değilmidir?
melukut alaeminden haberler sunmasu ,4 nakşibendiyi orada görmesine ne diyelim?"""


BİR BAŞKA ÜYE ŞAYET, SON DEVRİN MÜCEDDİDİİLAN EDİLEN MAHMUD EFENDİ VEYA FETHULLAH GÜLEN HAKKINDA YUKARIDAKİ SALDIRILARDAN SADECE BİRİNİ "............... HOCA ALLAH'IN İSMİYLE ALAY EDİYOR." CÜMLESİNİ SARFETMİŞ OLSAYDI, KENDİSİ ÇOKTAN İSTİRAHATA ÇEKİLMİŞTİ !

EY YÖNETİM ! ADAM FORUM KURALLARINIZDA YAZDIĞINIZ """...hiç bir âlim ve fâzıl bilinen kişiye, hiç bir tarîkâte, cemaate veya mensublarına aşağılayıcı, hakâret edici, alaya alıcı, tekfir edici, müşrik ve sapık ilân edici üslûb ve ithâm kullanılamaz."""
İLKESİNİ SÜREKLİ İHLÂL EDİYOR-ETMİŞ!
ŞU HALDE CEZALANDIRMAK İÇİN DAHA NEYİ VE KİMİ BEKLİYORSUNUZ ?????????????
:punch::blink::blink:

NOT:HERHALDE BENİM DE BU ADAMA HAKARET ETMEM VE BÖYLELİKLE BENİM DE CEZALANDIRILMAMA GEREKÇE BEKLENİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. !

giriftar
02-02-2012, 03:49
İhya'nın kıymetine dair zaten ulemadan onbinlerce şahid vardır. Aradan 950 sene gibi bir zaman geçtiği halde, hala okunmakta ve okutulmaktadır. Köpeklerin havlaması güneşe zarar vermez.

Allahcc razı olsun gönüldaş.
Diline bereket.
En büyük alimlere saldıran bu ucubeler nereden türediler ki acep.
Allah dostlarına saldıran mankafalar bilmiyormu ki,ALLAHCC DOSTLARININ KORUYUCUSUDUR.
Onlar hal ehlidir.
Materyalist mankafa mantıkla anlaşılmazlar.

Havas
02-02-2012, 13:45
Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi! (Ankebut 41)

Havas
02-02-2012, 13:58
Bozacılaın şahidleri tabiki şıracılardır.Onlar hiç bir zaman allahı kendilerine şahit gösterirmi.?Adamın eserini savunamıyorda,ülemayı şahid gösteriyor...Kuranı kerim siz ve sizin gibilere beyinsiz içi boş kereste boşu boşuna demiyor..Allahın kulu köpeği olmaktan gurur duyarım.Senin gibi ehlicahaletin köpeği olmaktan allaha sığınırım..

Rabbanici vardı bir sürü!nerede bunlar? bunlarmı dava için çıhad edecek?Bunlar ancak bir tarik içinde mürid secilip"bak seni hakka götürüyoruz"denerek yolunacak tavuk gibidir..


innel batıla kane zahuka!

Murat Yazıcı
02-02-2012, 23:32
Bozacılaın şahidleri tabiki şıracılardır.

Adamın eserini savunamıyorda,ülemayı şahid gösteriyor...

Kuranı kerim siz ve sizin gibilere beyinsiz içi boş kereste boşu boşuna demiyor..

Senin gibi ehlicahaletin köpeği olmaktan allaha sığınırım..

Rabbanici vardı bir sürü!

Bunlar ancak bir tarik içinde mürid secilip"bak seni hakka götürüyoruz"denerek yolunacak tavuk gibidir..Hem geri zekalı, hem yalancı, hem küfürbaz.

Sen istediğin kadar bağırmaya devam et. Senin gibi edebsiz, seviyesiz, necaset bulaşığı mahlukların "hak" ve "doğru" yolu temsil etmediği izahtan varestedir.

Kimlere ve neye düşmanlık ettiğini kabre girince anlarsın.

Cevad
03-02-2012, 00:14
bu söz küfürdür sahibi umarım tevbe etmiştir. imam rabbani hz ise asla böyle söylemez.

Cevad
03-02-2012, 00:20
gavs hacerul esvede tevessul etmek şirk mi ?

Havas
03-02-2012, 00:52
gavs hacerul esvede tevessul etmek şirk mi ?kesinlikle şirktir....
kabeye bile tevesül şirktir..Biz müsülüman olarak kabeye tapmıyoruz..Allaha tapıyoruz..Peki neden kabeye gidip tavaf edip dua ediyoruz?
Allah orayı kutsadığı için,ve bunuda emrettiği için(hac)...Kabe sadece bir işaret noktasıdır.Orada allaha yapılan ibadet ve dua makbuldur..Allahın insan için koyduğu bir rahmet bölgesidir..
Fakat bir müslüman allahı unutup ,kabeye taparsa,iş zıvanadan çıkar...

fakiri
03-02-2012, 01:08
Bence bu sapık onlarca abide şahsiyeti ve mutasavvıfı şirkle ve yoldan çıkmakla yaftaladıktan ve yukarıdaki fetvaları da verdikten sonra, halâ bu forumda yazı asabiliyorsa, artık forumun din işlerinden sorumlu admini olmalıdır !
Çünkü, bu kadar küfür ve hezeyana başka türlü tahammül edilemez !
:kahretsin:

Havas
03-02-2012, 01:09
evet çok merak ediyorum çıkar adına, resulu ekremi bir ruya ile şahid gösterenden daha edebsiz kimdir?
sana desemki ,reslullahı ruyada gördüm.Bana dediki "ey gavs hak yoldasın devam et" dedi desem ve bunu kendi davamda delil göstersem ne düşünürdün????

Ağzındaki çu necasetleri sil,Batılda olduğum bir noktayı bana göster,hemen tevbe edip imanımı yeniliyeyim...

kabir için çok kesin konuşma!Allah haşa!!! senin uşağın değil....senin dediğini yapsın..Senin adamını batılıyla savunmak imanın bir gereğimi acaba????

manifesto
03-02-2012, 01:18
cuppelİnİn bİ konuŞmasinda bu tÜrden bİ olay gecmİŞtİ İfade aynen ŞÖyle

allah ete kemİĞe bÜrÜndÜ mahmutta gorundu Şeklİnde

Ben ona rastlamadım da Cübbeli güya Peygamberimizi rüyasında görmüş ve aynı Mahmut Efendinin yüzüymüş kaşlar gözler :)
Öyle diyordu
BAYRAMALİ ÖZTÜRK Hoca da böyle bir şeyi söylemiş videosunu falan da izledik ama gönlünden ne geçiyordu bilemeyiz tabi
Hemen KAFİRDİ öldü kafir öldü falan diyecek değiliz
Camii de kıbleye yönelmiş Rabbine kulluk ederken öldürüldü veya şehit edildi
Şimdi nasıl bu adama kafir diyelim sapık diyelim
Sizde hiç mi insaf kalmadı ben anlamadım
Bir sözü yanlış söylemiş veya söz manasını aşmış olabilir
Sözü eleştirelim ama adamı tekfir etmek hoş değil..

fakiri
03-02-2012, 01:20
Hey millet ! Görüyorsunuz değil mi ? Ne alimler ve ne deryalar var şu dünyada !!!!
Ömrümüz hep boşa geçmiş değil mi ? Halâ havcer-i esvedi ve kâbe-yi muazzamayı kutsuyoruz !
Oysa, bütün bunlar hep şirk sizin haberiniz yok !
Şaka bir yana, içimizde bu foruma bugüne kadar bu kadar KAÇIK ve SAPIK birinin geldiğini bilen var mı ?

Murat Yazıcı
03-02-2012, 01:29
kesinlikle şirktir....
kabeye bile tevesül şirktir..

Bu sözler kesin olarak küfürdür.

Bu şahıs için "kafir oldu" demiyorum, çünkü bir kişinin Müslümanken kafir olması, yani küfre girmesi için önce Müslüman olması lazımdır.

Murat Yazıcı
03-02-2012, 01:34
Bir sözü yanlış söylemiş veya söz manasını aşmış olabilir
Sözü eleştirelim ama adamı tekfir etmek hoş değil..

"gavs" rumuzlu şahıs bu konuyu rehin alıp tamamen zıvanadan çıkarmasaydı, esas konuyu konuşuyor olacaktık. Maalesef, bu ortamda, "ilmi" veya hiç olmazsa serinkanlı ve "mantıklı" bir şeyler yazmak, aydınlatıcı bilgileri paylaşmak zorlaşıyor.

Şöyle yazmıştım:

Başka forumlarda, Ali Hoşafçı imzalı bir yazı gördük. Bahis konusu yazı kanaatimce çok uzundur, ancak şu iki pasajı burada nakletmekte fayda görüyorum:

"Bayram Hoca o anki duygularını yanlış ifade ederek maksadını aşan kelimelerle ağzından çıktığını, “öyle bir inanca sahip olmaktan Allaha sığınırım” diyerek hatalı olduğunu söyleyip hatasından dönmüştür. ...

Tasavvuf erbabı geçmiş ve şimdiki alimlerinden bu tür sözleri işitildiği zaman bu sözleri normal görmemeliler. Bilmeden o sözleri savunmaya kalkıp karşı tarafı tekfir etmemeliler. O sözün küfür sözü olduğunu kabul etmesi gerek. Yoksa her cemaat alimlerini körü körüne savunursa kötü niyetli müteşeyyihlerin, ajanların İslam’a zarar verecek sözleri, bazı cemaatler tarafından güzel görüle bilinir. Bu da zamanla İslam’a büyük zararlar verebilir. (Ali Hoşafçı)"

fakiri
03-02-2012, 01:36
Bu sözler kesin olarak küfürdür.
Bu şahıs için "kafir oldu" demiyorum, çünkü bir kişinin Müslümanken kafir olması, yani küfre girmesi için önce Müslüman olması lazımdır.

Yaw size ne oldu böyle ?
Bu forumdakileri ŞEYTAN mı çarptı nedir?
Nekadar dayufka yürekli oldunuz-kesildiniz ?
Adam, Silsile-i Zeheb'in bütün abide şahsiyetlerini şirkle ve küfürle yaftaladı, yetmedi Haceri- Esved'i ve hatta Kâbe-i Muazzamayı hakir gördü ve onlara tevessüle şirk dedi;
bizim çok yufka yürekli ve merhametli Murat beymiz de "Bu şahıs için "kafir oldu" demiyorum" :confused1: cümlesiyle başlayan edebiyat parçalama yolunu tercih etti !
Yuh Olsun hepinize !

Murat Yazıcı
03-02-2012, 01:38
Yazılanı doğru anlayalım. Hiç olmazsa "ne demek istiyorsun?" diye soralım.

Kafir için "küfre girdi" denmez; zaten kafir idi. Kafirliğinde devam ediyor işte.

manifesto
03-02-2012, 01:40
Bazı sözler vardır ki manaya bakmaz maksada bakar.Manası sözün kendisi olmayabilir.Sizin Allah'ınız ayaklarımın altında sözü meşhurdur yada Hallac-ı Mansur'un meşhur "Enel Hak" sözü.
Avam'a bakan yanı yoktur bu tür sözlerin
Ve bence forumda olsun başka yerde olsun sen kafir oldun dinden çıktın bu adam kesin kafir falan gibi sözleri çok sık zikretmemeliyiz.
Ne gerek var
Hz.Ömer değil mi ey taş eğer Peygamber seni öpmeseydi ben seni öpmezdim deyip kutsallıklardan uzak durmamış mı.
Kabe müslümanların kıblesi , yoksa onun taş yapısı değil onu değerli kılan , temsil ettiği mana önemlidir ve Rabbin ona verdiği değer
Eğer Allah c.c. Kabe'ye değer vermeseydi bizim için hiçbir değeri olmazdı.

fakiri
03-02-2012, 01:42
Yazılanı doğru anlayalım. Hiç olmazsa "ne demek istiyorsun?" diye soralım.
Kafir için "küfre girdi" denmez; zaten kafir idi. Kafirliğinde devam ediyor işte.

Elbetteki şeytanın bütün elçileri kafirdir ve kafirlikelrine devam ederler. ihvanforum da onları bağrına basar ve yazdıklarını herkesin okumasına vesile olur !
Gel de , A'raf suresi 155.âyeti hatırlama!
:kahretsin:

Havas
03-02-2012, 02:06
Haceri- Esved'i ve hatta Kâbe-i Muazzamayı etti ! !
şeytanın pis yalancı ******** kelbi...insanlara yalan isnattan utanmıyormusun ...Kabe bir işarettir dedim ,kişi allahın emriyle bu işarete(kabeye) yönelir ve ibadet eder...direk kabeye ibadet,direk kabeden yardım istemek şirktir.....

fakiri
03-02-2012, 02:15
A musibet ! A kaşalot Beyinli!
Direk kabeye ibadet ve direk kâbeden istemek te nasıl oluyormuş ? Var mı böyle bir iş yapan ? Yani, "Ey Kâbe bana şu hususta yardım eyle!" diye dua eden birine mi rastladın ? Yaw sen, ne kadar geri zekâlı birisin ?
Bakırköydeki kaçıklar senden çok daha akıllıdır. Sana nasıl oluyor da bu dünyada serbestçe dolaşma izni veriyorlar anlamış değilim !

giriftar
03-02-2012, 02:20
Gavsmış,zırnık olmaz senden,
Halden bilmez,
Hal ehline saldırır.
Gerçek Müslümanı bilmez,Alim Müslümana saldırır.
Ey Allah yolunun cahili,
MÜSLÜMAN OLSAN İÇKİ İÇMEZSİN,
HIRİSTİYAN OLSAN ÇANA SIÇMAZSIN.
EEEY UCUBE MATERYALİST KAFALI,
MANEVİYATI,RUHANİYETİ REDDEDEN MANKAFA,
SEN NECİSİN...

manifesto
03-02-2012, 02:24
Ya arkadaşlar birbirinizi tekfir etmekten sıkılmadınız mı :)
İki satır sonra zıvanadan çıkıyoruz bilmem farkındamıyız

ZIVANA DEMİŞKEN arkadaşlar

"zıvana osmanlı mimarisinde sütunları sabitlemek için kullanılan demir halkadır,sütun o halkadan kurtulur ise başı bir yana altı bir yana sallanır zıvanadan çıkar"

fakiri
03-02-2012, 02:41
Tevekkeli boşuna , "herkes üzerinde bulunduğu hali ve işi çok iyi öğrenmelidir" dememişler büyüklerimiz...
İşte zıvanadan çıkmış bir insanın zıvananın ne olduğunu en güzel bir şekilde tarif edişi...

Cevad
03-02-2012, 02:54
kimse kabeye tapmadığı gibi peygamberede tapmıyor. sadece onu Allaha yakınlaşma için ziyaret ediyor. bir taşı ziyaret şirk değilse allah dostunu ziyaret niye şirk olsun.

manifesto
03-02-2012, 02:57
kimse kabeye tapmadığı gibi peygamberede tapmıyor. sadece onu Allaha yakınlaşma için ziyaret ediyor. bir taşı ziyaret şirk değilse allah dostunu ziyaret niye şirk olsun.

o zaman problem yok bence , gavs da bundan bahsediyor
Hani yani insanlar bir an bu hakikati unutabilir
Kabenin taşını bilmem neyini öpmek için birbirini yiyebilir
Buna gerek yok demek gerek
Amcam KABE'nin örtüsüdür diyerek bir parçasını kesip alıp gelmiş
Mukaddes emanet muamelesi
Yani bazı şeyleri yerli yerine koymak gerek
Kabe hepimiz için çok önemli çok kıymetli çok değerli
Ama..

Son.Fedai
03-02-2012, 03:01
Kabe hepimiz için çok önemli çok kıymetli çok değerli
Ama..
Ama??

Yani??

fakiri
03-02-2012, 03:01
gavs da bundan bahsediyor
Bozacıya destek elbetteki şıracıdan gelecektir !
Ne de olsa ;
"İkiniz bir fidanın zakkum açan dalıısınız"

manifesto
03-02-2012, 03:07
Ama??

Yani??

Aması şu Fedai Hz.Ömer ne diyor Hacerül Esved taşı için..Bize de aynısını söylemek düşer.

Son.Fedai
03-02-2012, 03:10
Aması şu Fedai Hz.Ömer ne diyor Hacerül Esved taşı için..Bize de aynısını söylemek düşer.
Arkadaşım

Siz hiç kimsenin söylemediği bir sözü sanki söylenmiş ya da söylenebilir gibi söylüyorsunuz

Birisi; bir kişiye kafir olmadan, kafir olma ihtimali var diye kafirmiş gibi davranabilir mi?

Bu ne kadar doğru ise sizin yazdıklarınız da o kadar doğru...

maksut ibrahim
05-08-2013, 14:25
Şu sözü bir isbat ediver arkadaş ta,bir güzel döşenelim ona adamakıllı !..

:good::oleyo:http://www.youtube.com/watch?v=s7eXpDI-jR0

fakiri
05-08-2013, 14:56
http://www.youtube.com/watch?v=s7eXpDI-jR0


Maksud yine anlama meleken yerlerde sürünüyor! Biz Cübbeli'nin Yunus Emre Hazretlerine ait bu sözünü başka kişiler için kullanmasını hiç doğru bulmadığımızı daha önce söylemiştik... Çünkü bu söz Yunus Hazretlerineaittir ve hiç bir kamil mürşid bir diğerinin sözünü İNTİHAL edip kullanmaz !.. Eğer, kulanan olursa o kişi veya kişiler nakıs demektir.
Gelelim Yunus Emre'nin "ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜM, YUNUS DİYE GÖRÜNDÜM"beyitine...
Önceşunu söyleyeyim ki, biz bu büyüklerimizin sözlerini şerh edecek bir ilme sahip değiliz. Sadece kanaatimizi yazıyoruz.
Hazret burada, demek istiyor ki, insanlar sadece şu zahir gözle gördüğümüz gibi, et ve kemikten yani, nefislerinden ibaret bir yaratık değillerdir. Bunun çok fevkinde mücerred bir cevhere (ruha) sahiptirler. Bunun için, aldanmayın, insanları çok iyi tanıyın demek istemektedir. Yoksa, burada -haşa- "Allah benim" şeklinde birniyet ve ifadenin esamesi bile okunamamıştır. Ey Munafıklar ! Uydurduğunuz kuyruklu yalanı tekrar ede-ede gerçek olacağını zannediyorsunuz !

:rtfm:

maksut ibrahim
05-08-2013, 17:57
Maksud yine anlama meleken yerlerde sürünüyor! Biz Cübbeli'nin Yunus Emre Hazretlerine ait bu sözünü başka kişiler için kullanmasını hiç doğru bulmadığımızı daha önce söylemiştik... Çünkü bu söz Yunus Hazretlerineaittir ve hiç bir kamil mürşid bir diğerinin sözünü İNTİHAL edip kullanmaz !.. Eğer, kulanan olursa o kişi veya kişiler nakıs demektir.
Gelelim Yunus Emre'nin "ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜM, YUNUS DİYE GÖRÜNDÜM"beyitine...
Önceşunu söyleyeyim ki, biz bu büyüklerimizin sözlerini şerh edecek bir ilme sahip değiliz. Sadece kanaatimizi yazıyoruz.
Hazret burada, demek istiyor ki, insanlar sadece şu zahir gözle gördüğümüz gibi, et ve kemikten yani, nefislerinden ibaret bir yaratık değillerdir. Bunun çok fevkinde mücerred bir cevhere (ruha) sahiptirler. Bunun için, aldanmayın, insanları çok iyi tanıyın demek istemektedir. Yoksa, burada -haşa- "Allah benim" şeklinde birniyet ve ifadenin esamesi bile okunamamıştır. Ey Munafıklar ! Uydurduğunuz kuyruklu yalanı tekrar ede-ede gerçek olacağını zannediyorsunuz !

:rtfm:

Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.


fakiri bak buda Allahin sözü

Kaptan
29-07-2015, 13:40
degisik küfür stillerinden bir örnek;

İmam-ı Rabbani Şeyh Hamid Nehari'ye yazdığı 393. Mektupta Aynü'l-kuzat'ın, Temhidat aldı eserinde söylenen:

"O ki, siz İlâh olarak bilirsiniz, bize göre Muhammed (sav) olmaktadır.
O ki, siz Muhammed (sav) olarak bilirsiniz, bize göre yüce Sultan İlâh'tır"

lafons7275
29-07-2015, 18:36
Bu misillu ibareler, tevhidden haber verip sekrin galebesi hallinde meşayihten sudur etmektedir. O sekrin galebesi dahi, cem mertebesi olup ondan:
-Tarikat küfrü... diye anlatılır.Zira, ikiliğin ve imtiyaz onların nazarında kalkmış olduğundan, mümkini Vacib Taala'nın aynı olarak bulmaktadırlar. Hatta, mümkini asla bulamazlar. Şühudlarında, Vacib Taala'nın gayrı kalmaz.Ne var ki, üstte anlatılan görüş, cern mertebesine mahsustur. Salik bu makamdan terakki edip sekrin ifratından gözünü açar ise, o zaman, Muhammedi Allahu Teala'nın kulu ve Resulü olarak görür.

efonaltı
29-07-2015, 22:40
Bu misillu ibareler, tevhidden haber verip sekrin galebesi hallinde meşayihten sudur etmektedir. O sekrin galebesi dahi, cem mertebesi olup ondan:
-Tarikat küfrü... diye anlatılır.Zira, ikiliğin ve imtiyaz onların nazarında kalkmış olduğundan, mümkini Vacib Taala'nın aynı olarak bulmaktadırlar. Hatta, mümkini asla bulamazlar. Şühudlarında, Vacib Taala'nın gayrı kalmaz.Ne var ki, üstte anlatılan görüş, cern mertebesine mahsustur. Salik bu makamdan terakki edip sekrin ifratından gözünü açar ise, o zaman, Muhammedi Allahu Teala'nın kulu ve Resulü olarak görür.
Boyle sacma youmlar insani sirke sokar.insan takvada nekar ustun olursa allah cc kudret ve azameti karsindaki yerinin nekadar ufak bir durum oldugunu anlar.allah cc buyurken onun kullari ve peygamberleri kuculdukce kuculur..yani senin anlatiginin tam tersi.
Rabbani naksiligi kurtarmak adina yaptigi sacma bir yorum.
Kendisede bir mertebe koyuyor"cem mertebesi"..
Islamda boyle bir mertebe yok..sen boyle mertebe koyarsan bende "mertebei kubra" adinda bir mertebe koyarim.
Bu yorum bu mertebei kubra denen en ustun mertebeden yapildi derim.

lafons7275
30-07-2015, 09:41
Boyle sacma youmlar insani sirke sokar.insan takvada nekar ustun olursa allah cc kudret ve azameti karsindaki yerinin nekadar ufak bir durum oldugunu anlar.allah cc buyurken onun kullari ve peygamberleri kuculdukce kuculur..yani senin anlatiginin tam tersi.
Rabbani naksiligi kurtarmak adina yaptigi sacma bir yorum.
Kendisede bir mertebe koyuyor"cem mertebesi"..
Islamda boyle bir mertebe yok..sen boyle mertebe koyarsan bende "mertebei kubra" adinda bir mertebe koyarim.
Bu yorum bu mertebei kubra denen en ustun mertebeden yapildi derim.

Tok açın halinden anlamaz.

efonaltı
30-07-2015, 16:03
Sizi anlamakta zorlanıyorum..kemalistlerde sizin gibi.ataturkun ateist olduğunu gösteren el yazmalarını delil olarak onune koyuyorsunuz ,nedense kabul etmiyor.galiba oda cem mertebesinde..

lafons7275
30-07-2015, 16:08
Sizi anlamakta zorlanıyorum....

Bence sen okuduğunu anlamakta zorlanıyorsun.

İmam Rabbani o sözler için tarikat küfrüdür diyor. Daha ne desin?

efonaltı
30-07-2015, 16:20
Kendiside aynı hastalığa yakalanmış.kadının aletinde Allah gormuş.20 sene imansız yaşamış..muavezeteyn surelerini kurandan saymamış.....nakşibaba denebilir.anlattıklarının islam ile alakası yok

lafons7275
30-07-2015, 16:27
kadının aletinde Allah gormuş.

Ne kadar da rahat yazıyorsunuz anlamıyorum.