PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuantum Fiziğinin Tasavvuf İle BenzerliğiDua Nur
09-05-2012, 21:05
TASAVVUFİ BAKIŞ

Bir yerde olan her yerde, her yerde olan hiçbir yerdedir.” Mevlana

KUANTSAL BAKIŞ

Yerel Olmama

Kuantum mekaniğinde, klasik fizikten farklı olarak, uzaktan etkileşimler ortaya çıkar. Adeta Voodoo (Vudu) büyüsü gibi uzak ilişki içerir. “Erewhon” sözcüğü ile hem “hiçbir yerde” hem de “şimdi burada” ifadelerine gönderme yaparak, her iki ifadeyi tek kelime ile ifade eder. Yerel olmama, bir bakıma “Erewhon”dur. Hem her yerde, hem de hiç bir yerdedir parçacıklar.

Dua Nur
09-05-2012, 21:07
“Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz.” Mevlana

“İki kişiden her biri diğerine “Ey Ben” diye hitap etmedikçe, aralarındaki muhabbet sıhhatlı olamaz.” Cuneyd

---------------

Dolaşıklık

Kuantum dolaşıklığı ile nesneler birbirinden ayrı, ama yine de iletişim halinde bulundukları bir durumu ifade eder. Klasik fizikte buna benzer bir durum söz konusu değildir. Dolaşıklık, geçmişte bir zaman etkileşime girmiş parçacıklar arasında bir tür hayali bağ olarak tanımlanabilir.

Yaptığımız bir gözlem-ölçüm bununla ilişkili olarak diğerini uzaklıktan bağımsız olarak etkiler. Uzaklıkla bağın gücü azalmaz. Yanı başındaki bir ilişki olabileceği gibi, evrenin kıyısındaki bir parçacıkla da aynı güçte ilişkilidir.

Dua Nur
09-05-2012, 21:09
Ben sizin yüzünüzün aynasıyım. Sizin gözlerinizden kendi yüzüme bakarım.” Simnani

Rabbimi kalbimin gözüyle gördüm. Dedim
ki: ‘Kimsin Sen?’ cevap verdi: ‘Sen’.” Hallac-ı Mansur

“Rabbinizi kendinizin bilgisi ile bildiğiniz zamanlarda sahip olduğunuzdan farklı bir bilgi ile kendinizi bilirsiniz; artık kendinizi O, vasıtasıyla bilirsiniz. İbn Arabi.

“Yaratma Tanrı'nın bu yaratılmamış hakîkatlere varlık feyzini vermesinden başka bir şey değildir.” İbn Arabî

----------------

Gözleyen ve Gözlenen

Kuantum mekaniğinde, deneyler gözlemlerle bir sonuca bağlanır. Gözleyen bilinçli bir deneycidir. Bir şey gerçekten, ancak gözlem yapıldığı zaman ve gözlemle bağlantılı olarak oluşur .

Ölçme bir gözlemdir ve ölçümle var oluşlar ortaya çıkar. O zaman “ilk oluşu” ve “yaratılışı” ortaya çıkaran da daha büyük bir gözlemcidir. Büyük gözlemci, yaratılanları giğerlerinin gözleri ile görür. Klasik fizik gözlemleyici ile gözlemleneni birbirinden ayrı tutar. Kuantum mekaniği gözlemleyiciyi de sisteme dahil eder.

Dua Nur
09-05-2012, 21:11
“Beden ruh vasıtasıyla hareket eder, fakat siz ruhu göremezsiniz: Ruhu bedenin hareketleriyle bil.” Mevlana

----------------

Maddeye eşlik eden dalga

Her parçacığa ve hatta insan kadar büyük kütlelere bile bir dalga eşlik eder. Klasik fizikte dalgalar; elektromanyetik dalgalar ve mekanik dalgalar olarak iki tiptedir. Dalga deyince öncelikle hepimizin aklına sudaki dalga hareketi gelir. Bu bir mekanik dalgadır. Bir taşın suya düşmesi ile oluşan bir dalga, üzerinde bulunan bir topu yer değiştirmeden hareket ettirir. Topu sürüklemez, bulunduğu yerde düşey olarak salınır.

Böyle hem tanecik hem de dalga karakteri taşıyan parçacıklara dalga (wave) ve parçacık (particle) kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiş dalgalı-tanecik (wavicle) adını verenler de olmuştur. Yavaş hızlarda parçacık karakteri ağır basarken, ışık hızına yakın hızlarda dalga karakteri ağır basar. Işık hızına yakın hızla atılan bir taş camı kırmadan geçebilir

Dua Nur
09-05-2012, 21:15
Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.” İmam-ı Azam

“O, onların önlerindekileri de, arkalarındakilerini de bilir. Onların ilmi ise asla bunu kavrayamaz.” TÂHÂ - 110

-----------------

Belirsizlik İlkesi

Bir parçacığın aynı zamanda hem momentum hem de konumunun her ikisini eşanlı bilmek ya da ölçmek imkansızdır. Yani, parçacığın davranışını betimleyen belli özel değişkenlerin birinin bilgisinin artışı, diğerinin bilgisini azaltır ya da belirsizleştirir. Kesin ölçüm diye bir şey olmaz ve bu bizim bilgimiz veya ölçme hassasiyetlerimiz ne kadar gelişirse gelişsin aşılamayacak bir sınırlamadır.

Dua Nur
09-05-2012, 21:17
“Görünen suret, gayb alemindeki surete delalet eder, o da başka bir gayb suretinden vücut bulmuştur.” Mevlana

“... Tanrı sizin aynanızdır, yani, sizin kendi özünüzü seyrettiğiniz bir ayna ve siz, siz O’nun aynasısınız, yani O’nun kendi ilahi sıfatlarını seyrettiği bir ayna.” İbn Arabi

“…Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar birşey Ondan uzak kalamaz; bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır." Sebe' Sûresi, 34:3.

“Biçim mevcudiyete Biçimi olmayandan gelmiştir, tıpkı dumanın ateşten gelişi gibi.” Mevlana

De ki: "Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz mutlaka biter. Bir o kadarını daha getirsek de yetmez."

Kehf-109

-------------------------------

Görünenin arkasındaki “saklı düzen”

Bilinen madde evrenin arkasında, maddi evrenine yansıma yapan bir saklı ve örtük düzen var. Esas belirleyici olan bu saklı düzendir. Var olan her şeyin aslı ya da gerçeği oradadır. Bizi evrenimizde var olanlar, gerçeğin soluk bir yansımasıdır. Çevremizdeki görülür ya da aşikar alemde ayrı ayrı bulunan tüm nesneler, varlıklar, yapılar ve olaylar; parçalanamayan bir bütünlüğe ait daha derin, saklı bir düzenden hasıl olan, geçici olan alt-bütünlüklerdir.

Hayal etme, formun yaratılışıdır, o zaten kendisini sürekli kılacak tüm hareketlerin tohumlarını ve niyetlerini kendisinde barındırır. Ayrıca bedeni de etkiler, böylece yaratılış saklı düzenin daha ince seviyelerinden bu şekilde gerçekleştiğinde, dışsal olanda tezahür edene kadar saklı düzende varlığını sürdürmeye devam eder.

Dua Nur
09-05-2012, 21:23
“Çünkü yoktan var eden de, tekrar dirilten de odur.” Buruc süresi- 13

“O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O'nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.” Yasin Süresi, 82

“Hiç görmediler mi, Allah, yaratmayı nasıl başlatıyor, sonra onu tekrarlıyor/yeni baştan yapıyor. Kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır.” Ankebut süresi, 19

------------------

Çiftlerle sürekli yaratılış

Etrafımızı çeviren ağaçlar, güller, yapraklar, gezegenler, galaksiler, kitaplar hiç şüphe yok ki katı gerçektirler ve maddeseldirler. Klasik fizikte elle tutulan atomlar “hiçbir şey” haline gelmişlerdir. Parçacıklar sürekli “yaratılır” ve “yok edilir”. Bundan dolayı, çok geçici bir varoluşa sahiptirler.

Enerji, bu parçacıkları yaratmak için boşluktan “ödünç alınır” ve hemen hemen aynı anda geri verilir. Oluşan parçacıklar zıtları ile birlikte ortaya çıkar ve bu çiftler oluşur oluşmaz birbirlerini yok eder.

Dua Nur
20-10-2012, 18:22
Belirsizlik kuantumun özündedir, atom altı hatta bazen atom üstü parçacıkların hareketinin belirsizliğini tanımlar kuantum bilimi… Anlayamadığımız bilemediğimiz kanunlarla hareket eden bir düzen vardır daha keşfetmediğimiz…

İslam önemli bir belirsizliğin cevabını verir bizlere; ölüm ve sonrası… Burası da belirsizliklerle doludur, İslam ve özellikle Kuran da anlayamadığımız bazı ayetler vardır, zaten bu ayetlerde Allah (cc) “Siz bilmezsiniz, biz biliriz” diye söylemektedir.

Çok derin henüz açıklanamayan şeyleri anlatır bize kuantum, bu belirsizliğin şuanda göremediğimiz ölçemediğimiz konumda olması ve İslam’ın bazı belirsizliklere verdiği kesin cevaplar bizi Kuantum ve İslam yazısında buluşturdu.

Örneğin; ruh neydi, neredeydi, nasıl ölçebilirdik, ölçebildiğimiz şeylerdeki kavrayamadığımız değişikliklerin sebebi bu gözlemleyemediğimiz, enerji formları mıydı? Düşünce neydi peki? Nasıl bir enerji formuydu, öldüğümüzde ne oluyordu hangi formda nerede oluyorduk?

Sorular, sorular bitmeyen sorular…

Her maddenin ya da atomun özünde aynı şeyin olduğu gerçeği kabul gördü dünyada, insanı ve onu insan yapan düşünceyi tanımlama çabası sürüp gitti yıllarca…

Kuantum Fiziği her ne kadar yorumlara açık ve kabul görmeyen tezlerle dolu olsa da fikirler vermeye başladı insanlara…
Kuantum düşünce tekniği geliştirildi, çekim gücünden bahsediyordu, elde etmek istediğimiz şey ile bizim aramızda gözlemleyemediğimiz bir enerji formu vardı ve düşünerek çekim gücü oluşturabiliyorduk bu tekniğe göre…

İslam ise tamamen buna ve buna benzer nedenini bilmediğimiz ritüel ve inançlara dayanıyordu, örneğin en büyük ibadet; Allah’ı düşünmekti, yogada yada reiki de yaptığınız hareketler namazı anlatıyordu belki de, ellerini açmak istemekti… Kelimeler, kuantum bilimi ile açıklanmaya çalışılan düşünme olgusunun somut göstergesiydi, ne tesadüftür ki İslam kelimelere ve onun anlamlarına çağrıştırdıklarına çok dikkat ediyordu…

İnsanın mutlu bir şekilde yaşaması için bir yaşam şekli öneriyor İslam, ve biz hala bazı şeylerin neden emredildiğini anlayamıyoruz, örneğin suyun kristallerinin olumlu düşünceyle harika formlara dönüştüğünü biliyor muydunuz? İnsan vücudunun ise %70’inin su oluşu… Tesadüf kuantum için çok ama çok saplantılı bir kelimedir, tesadüf mü, yoksa belli bir düzende mi hala bilemiyoruz…

Peygamberlerin mistik mucizeleri daha keşfetmediğimiz bir bilim dalı mı yoksa asla açıklayamayacağımız bir mucize mi? Kuantum bilimcileri, içerideki küçük maddeciklerin dalga formunda mı parçacık formunda mı olduğunu anlamaya çalışadursunlar, bu sonsuz evren neden vardı? İnsanoğlunun yaşı daha 150.000 iken evren neden 15 milyar yıllık bir varlıktı? Her şey neden mucizevi bir şekilde yaratılmamıştır? Neden 150000 yıllık bir yaşam için 15 milyar yıl geçmesi gerekmiştir?

Yediğimiz besinlerin atomları ve göremediğimiz atom altı parçacıklar bir süre sonra vücudumuza karışır biz olur, İslam’da okunmuş su ve pirinç inancı nereden gelmektedir? Yoksa düşünceler ve konuştuğumuz kelimeler suyun kuantum formlarını etkilemekte midir?

Velhasıl Kuantum Bilimi ve İslamiyet arasında çok ama çok ince bir o kadar da uzun bir bağ var, bunu yakalamak için Kuantum Bilimini, kuantum fiziğini ve kuantum düşünce tekniğini, öte yandan İslam’ı, Peygamberi Hz Muhammed’i(sav), Kuran-ı Kerim’i karşılaştırabilmemiz için çok iyi öğrenmemiz gerekmektedir.

Yazı dizimizde ayrıntılara inerek Kuantum Bilimi ve İslam arasındaki bağı daha yakından inceleyeceğiz. Yunus’un “kendini bilme ilmi” diye tabir ettiği neydi? Şems ve Mevlana’nın taşıdıkları SIR neydi? Tibet’teki rahiplerin, Afrika’daki kabile reislerinin, Kızılderili liderlerinin, ABD’deki kişisel gelişim uzmanlarının taşıdığı SIR ile tasavvuftaki SIR aynı mıdır? Tüm bu sorulara zamanla ve sabırla cevap bulacağız.

değişimehazırım

Tahsin EMİN
20-10-2012, 19:17
Dünyada hiç bir şey yoktur ki onu Allah yaratmamış olsun...
Dolayısıyla Kur'an'ı maddi ve manevi tavsiyeleriyle Allah'ın yarattığı diğer müsbet (somut, ispatlanmış) ilimleri birbirinden ayıramazsınız... Çünkü Allah'ın yarattığı her meşru şey Kur'an'ın emrettiği maddiyatına da maneviyatına da uygun ve onunla örtüşür ve yüzleşir... Amanne...
Lakin müslümanlar olarak nasıl iman edeceğimiz ve hayatımızı nasıl tanzim edeceğimiz Kur'an'ın'da açık açık beyan edilmiştir...
Bize düşen Allah'ın belirttiği şekilde yaşamaktır...

ebkem
20-10-2012, 21:54
:yn:

Usluba dikkat.

ebkem
20-10-2012, 22:16
Ha bir de şu var, bu kuantum fiziği teorisi denilen yeni yetme ne zaman neşet etmiş. Tasavvuf ve islam ne zaman doğmuş. İlk önce doğanın sonra bitmiş olan benzeri söz konusu olsa dahi taklid edenin mi taklid edilenin mi suçu vardır? Ya ortada yüzyıllar, milyar asırlar sözkonusu.

Allesen hangi iddia ile geliyonuz ahlın alıyo mu olric?

ŞehbaL
21-10-2012, 01:50
İnsanın yaşamış olduğu halin açıklanamaz olması mümkün değildir. Peygamberlerin mucizeleri bile araştırılıyor. Misal: Hz. Musa'nın kızıldenizi iki'ye ayırma olayını rüzgarın arkadan sert estiği için gerçekleştiğine dair araştırmalar-deneyler vardı. Yazıyı baştan sona okumadım-bu bir itiraftır :P - baştaki bir iki yazıyı okudum geçtim. Benlik bir yazı değil. Tasavvufta yaşanan hallerinin kuantum fiziğindeki karşılığını öğrenmek pek de elzem değil benim için :) ama şu yönden bakmadan edemedim. Tasavvuf ehlini küçümseyen bre insanlar bakın küçük gördüğünüz herkes üstün fizikçiymiş :D Yanın, yanın da kuantum fiziğinin yeni keşfettiği şeyleri, eskiden keşfedip ünlü fizikçi olmuş tasavvuf ehlini küçümsemeyin bir daha :D

Cevad
21-10-2012, 15:28
bazı konularda benzerlik var ama bazıları zorlama olmuş.

Dua Nur
21-10-2012, 17:43
İnsanın yaşamış olduğu halin açıklanamaz olması mümkün değildir. Peygamberlerin mucizeleri bile araştırılıyor. Misal: Hz. Musa'nın kızıldenizi iki'ye ayırma olayını rüzgarın arkadan sert estiği için gerçekleştiğine dair araştırmalar-deneyler vardı. Yazıyı baştan sona okumadım-bu bir itiraftır :P - baştaki bir iki yazıyı okudum geçtim. Benlik bir yazı değil. Tasavvufta yaşanan hallerinin kuantum fiziğindeki karşılığını öğrenmek pek de elzem değil benim için :) ama şu yönden bakmadan edemedim. Tasavvuf ehlini küçümseyen bre insanlar bakın küçük gördüğünüz herkes üstün fizikçiymiş :D Yanın, yanın da kuantum fiziğinin yeni keşfettiği şeyleri, eskiden keşfedip ünlü fizikçi olmuş tasavvuf ehlini küçümsemeyin bir daha :D

SİZ BAŞKA AÇIDAN ALGILIYORSUNUZ, BİLİM VE TASAVVUF'UN AYNI ŞEYLER SÖYLEDİĞİNİ ANLAYAN TASAVVUF EHLİ BAŞKA AÇIDAN BAKIYOR OLAYA. Bilim bu gün tasavvufu onaylıyorsa gelinen aşama dini yüceltmez. Din zaten yücedir, bilimi yüceltir ve bilimin dinden ayrı bir şey olmadığını ortaya koyar.

ŞehbaL
21-10-2012, 18:54
Kusura bakmayın da bana böyle şeyler pek ilgi çekici gelmiyor :gl bir insan inanmıyorsa onu ikna edemezsiniz. Tasavvuf kalp işidir. Kuantum fiziği böyle dese bile sizce, inkar edenler: "Ya biz kimleri küçümsüyormuşuz" mu diyecekler? Isbat-ı vacip hususunu dahi selef alimler hoş karşılamazken bir de kalkıp isbat-ı tasavvuf mu yapacağız? Yani mevlanaya, ibni arabiye gidip kuantum dediklerinizi tasdikliyor deseniz "vay be" mi diyecekler?! Tasavvuf ehli için bunlar önemli değil. İslam'ın Hak din olduğu belliyken bile kabul etmeyenler var. Sıkıntı ısbat da değil, kabul edip etmemekte. Tasavvuf hâl ile belli olur, hâl ile hayran bırakır. Kuantum fiziğiyle değil.

Dua Nur
21-10-2012, 19:46
Bilim adamları kuantum fiziğini keşfettiklerinde müslüman olmadılar. Bazıları oldu ama diğerleri olmadı. Buna rağmen tasavvuf ile iştigal edenler bilimin gerçekleriyle sevindiler. Tasavvuf ile ilgilenmeyenlerin bazıları inanmamakta direnirken, bazıları tasavvufa yöneldi. Bu bir kalp işidir. Kalp inanmıyorsa bilim ne dese boş . Ama inanan bir kalp bilimi takip ediyorsa nur üzerine nurdur. Bilim söylediği için inanmıyoruz. Bilim bizim söylediklerimizi onayladıkça seviniyoruz.

ŞehbaL
21-10-2012, 19:55
Somut örnek verebilir misiniz? Kuantum fiziği tasavvuf ile paralel ilerledi diye mutlu olan bir mutasavvıf söyler misiniz bana?

Dua Nur
21-10-2012, 19:57
Somut örnek verebilir misiniz? Kuantum fiziği tasavvuf ile paralel ilerledi diye mutlu olan bir mutasavvıf söyler misiniz bana?

Ahmed Hulusi

ŞehbaL
21-10-2012, 20:09
Ahmed Hulusi

Siz bu verdiğiniz ismin kim olduğunu biliyor musunuz? Ya kişiyi tanımıyorsunuz ya da mutasavvıfın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz :gl Size mutasavvıf sordum. Siz bana Ahmed Hulusi diyorsunuz :) Google aratıp karşıma "bu adama dikkat!" diye çıkan yazıları es geçerek direkt kendi sitesinde kendini nasıl tanımladığını okudum. Bu bile mutasavvıf olmadığını anlamama yetti :gl Eğer verebileceğiniz mutasavvıf ismi varsa beklerim. Yoksa bu konu Ahmed Hulusi-siz öyle dediniz yoksa adamın fikirlerini tek tek araştırmadım- ve kuantum fiziği olarak değerlendirilse daha mantıklı olur :gl

Dua Nur
21-10-2012, 20:10
Siz bu verdiğiniz ismin kim olduğunu biliyor musunuz? Ya kişiyi tanımıyorsunuz ya da mutasavvıfın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz :gl Size mutasavvıf sordum. Siz bana Ahmed Hulusi diyorsunuz :) Google aratıp karşıma "bu adama dikkat!" diye çıkan yazıları es geçerek direkt kendi sitesinde kendini nasıl tanımladığını okudum. Bu bile mutasavvıf olmadığını anlamama yetti :gl Eğer verebileceğiniz mutasavvıf ismi varsa beklerim. Yoksa bu konu Ahmed Hulusi-siz öyle dediniz yoksa adamın fikirlerini tek tek araştırmadım- ve kuantum fiziği olarak değerlendirilse daha mantıklı olur :gl

Çok iyi bir aile dostumuzdur

talib
21-10-2012, 20:13
Hulusi bey bir silsileye mensup değildir. Ama zikr dersi tarif eden talebeleri varmış. Kendi kafalarından mı yaparlar bilemiyorum ama umumi zikirler haricinde hususi zikirleri herkes kendi kafasına göre veremez.

ŞehbaL
21-10-2012, 20:17
Çok iyi bir aile dostumuzdur

Şahsen benim için sizin "aile dostunuz" olması pek de mühim değil :gl ahmed Hulusi dışında somut bir örnek var mı?

Dua Nur
21-10-2012, 20:18
Osman efendi isminde bir hocası varmış, nakşibendi. Yaşamıyor.

Kitaplarını hadis ve kuran ışığında yazar. Modern bilimlerle harmanlar.

Şeyh veya hoca olduğunu iddia etmiyor. Tasavvufi yaklaşımları çok tutuluyor ve kitapları yok satıyor.

Dua Nur
21-10-2012, 20:19
Şahsen benim için sizin "aile dostunuz" olması pek de mühim değil :gl ahmed Hulusi dışında somut bir örnek var mı?

Var, kitaplarını okuyan ve önerdiği zikirleri yapan binlerce doktor, mühendis, bilim adamı, iş adamı. Hepsi birer tasavvuf ehli, ama medyatik değil.

ŞehbaL
21-10-2012, 20:20
Osman efendi isminde bir hocası varmış, nakşibendi. Yaşamıyor.

Kitaplarını hadis ve kuran ışığında yazar. Modern bilimlerle harmanlar.

Şeyh veya hoca olduğunu iddia etmiyor. Tasavvufi yaklaşımları çok tutuluyor ve kitapları yok satıyor.

Kendisini Muhammedî meşrebli oalrak tanıtıyor. Rehber kabul etmiyor. O şekilde açıklamış :gl Ben ısrarla başka isim soruyorum.

Dua Nur
21-10-2012, 20:21
Kendisini Muhammedî meşrebli oalrak tanıtıyor. Rehber kabul etmiyor. O şekilde açıklamış :gl Ben ısrarla başka isim soruyorum.

bende ısrarla cevap verdim yukarda, vermeye devam edeceğim. Abdulkadir geylani rehberidir.

Dua Nur
21-10-2012, 20:24
kısa bir mola ; forumdayım ama bilgisaydarın başından ayrılıp 15 dak sonra dönerim :))

ŞehbaL
21-10-2012, 20:36
bende ısrarla cevap verdim yukarda, vermeye devam edeceğim. Abdulkadir geylani rehberidir.

Ben diyorum ki; Rehber kabul etmiyor. o şekilde açıklamış. O şekilde kendini tanıtmış. Siz ısrarla o rehberidir, bu rehberidir diyorsunuz. Ki bir zamanlar o insanları rehber edinmesi şimdiki duruşunun değişmemiş olacağı manasına gelmez. Hele ki onun kuantum fiziği kabulu, abdulkadir geylani hz kabulüdür manasına hiç gelmez. Günümüzde yaşayan, mutasavvıf olan bu konuyu kabul eden bir alim yok galiba.

Cevaplar için teşekkür ediyorum :) Hayırlı akşamlar.

Dua Nur
21-10-2012, 20:46
Ben diyorum ki; Rehber kabul etmiyor. o şekilde açıklamış. O şekilde kendini tanıtmış. Siz ısrarla o rehberidir, bu rehberidir diyorsunuz. Ki bir zamanlar o insanları rehber edinmesi şimdiki duruşunun değişmemiş olacağı manasına gelmez. Hele ki onun kuantum fiziği kabulu, abdulkadir geylani hz kabulüdür manasına hiç gelmez. Günümüzde yaşayan, mutasavvıf olan bu konuyu kabul eden bir alim yok galiba.

Cevaplar için teşekkür ediyorum :) Hayırlı akşamlar.

:))

nedir kuantum?

ŞehbaL
21-10-2012, 20:56
:))

nedir kuantum?

Kuantum fiziğinin konusu: maddenin içindeki parçalar-atom,netron,proton vs- ve parçacıkların birbiri ile olan etkileşimidir. Eğer daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız mercii ben değilim (=

Dua Nur
21-10-2012, 20:59
Kuantum fiziğinin konusu: maddenin içindeki parçalar-atom,netron,proton vs- ve parçacıkların birbiri ile olan etkileşimidir. Eğer daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız mercii ben değilim (=

Abdulakadir geylani bu söylediklerinizi neden red etsin?

ŞehbaL
21-10-2012, 21:03
Abdulakadir geylani bu söylediklerinizi neden red etsin?

:D Abdulkadir Geylani hz kuantum fiziğini kabul etmez mi dedim? Yoksa sizin kuantum fiziği ve tasavvuf arasında bağ kurmanızı ve Tasavvufu kuantum fiziği ile isbat etmenizi ahmed hulusiye dayandırmanız ve onu da Abdulkadir Geylani'ye dayandırmanızı mı kabul etmedim? Ki yine söylüyorum -iyi tahlil edin- Ahmed Hulusi rehber kabul etmiyor ve kendisini Muhammedî kabul ediyor. Benim dediklerimi es geçerek cevap verirseniz sadece böyle yazışır dururuz :D

Dua Nur
21-10-2012, 21:04
:D Abdulkadir Geylani hz kuantum fiziğini kabul etmez mi dedim? Yoksa sizin kuantum fiziği ve tasavvuf arasında bağ kurmanızı ve Tasavvufu kuantum fiziği ile isbat etmenizi ahmed hulusiye dayandırmanız ve onu da Abdulkadir Geylani'ye dayandırmanızı mı kabul etmedim? Ki yine söylüyorum -iyi tahlil edin- Ahmed Hulusi rehber kabul etmiyor ve kendisini Muhammedî kabul ediyor. Benim dediklerimi es geçerek cevap verirseniz sadece böyle yazışır dururuz :D

Abdul kadir geylani rehberidir. Nakşibendidir.

Tahsin EMİN
21-10-2012, 21:09
Ne kadar somut veriler ortaya koyarsaniz koyun... Bilimcilik oynayin... Deneycilik oynayin... Atomculuk oynayin... Jeofizikcilik oynayin... Oynayin da oynayin...
Neticede su sekilde iman etmek zorundasiniz:
"Mü'minler (ancak!) "gayb"a iman ederler..." (Bakara Suresi, ilk ayetler...)
Hadi iyi oynamalar...

ŞehbaL
21-10-2012, 21:21
Abdul kadir geylani rehberidir. Nakşibendidir.

"Ben kabul etmiyorum" diyor siz "onun rehberi Abdulkadir Geylani'dir" diyorsunuz :) Selametle ;)

Dua Nur
21-10-2012, 21:23
"Ben kabul etmiyorum" diyor siz "onun rehberi Abdulkadir Geylani'dir" diyorsunuz :) Selametle ;)

Ediyor. Onu rehber kabul ediyor ve nakşibendidir kendisi.

garip70
21-10-2012, 21:26
Kuantum da maddenin yok olduğu en küçük birime iniliyor bildiğim kadarıyla.
Maddenin nasıl yok olduğunu sorarsanız... Atomdan, proton elektron, daha küçük birime inilirse kuark...
Daha da küçük parçalara inilirse ki kuantum fiziğinde değişik isimler veriliyor, maddenin en küçük parçasına varılıyor.
Kuranda bu ''ZERRE(miskale zerretin)'' olarak isimlendirilmiş. Bundan sonra madde yok oluyor.
Artık bundan sonrası, Sonsuz bir enerji denizi...
Denizin bir köşesinde olan bir dalgalanma, öbür köşesinde de yankısını bulur.
Galiba buna ''Kelebek Etkisi'' adı da veriliyor.
Dünyada her hangi bir çiçeğin üzerinde kanat çırpan bir kelebek, kainatın öbür köşesinde fırtınalar oluşturabilir.
Her şey aynı enerji denizinden olduğuna göre, yaptığın her hareketin sonucunu kendi üzerinde de görebilirsin.
Kötülük yaparsan kötülük, iyilik yaparsan iyilik seni bulur.
Onun içindir ki, birisine kötülük yaptığını sanırsın, ama kendine yapmışsındır.

Dua Nur
21-10-2012, 21:30
Allah İsmi”yle işaret edilenin, ilminde seyrini oluşturan muazzam-muhteşem-mükemmel isimleri(özellikleri-kuantum potansiyel-Evren içre evrenlerin bir hayal, bir tasarım alanı olarak mevcut olduğu her türlü şekil, sınır, mekân gibi kavramların söz konusu olmadığı; varlığında sonsuz anlam yaratan mertebe(Tasavvuftaki tanımlamasıyla "Esmâ mertebesi"!)-Bizim boyut ve programımıza göre açıklanan(99 ile sınırlanamayan), “Allah’ı tanımanın anahtarlarıdır!}

Ahmed Hulusi

ŞehbaL
21-10-2012, 21:34
Ediyor. Onu rehber kabul ediyor ve nakşibendidir kendisi.

Siz yazdıklarımı okumuyorsunuz galiba. Neyse selametle :)

Dua Nur
21-10-2012, 21:35
Siz yazdıklarımı okumuyorsunuz galiba. Neyse selametle :)

sanada :))

ŞehbaL
21-10-2012, 21:38
Ha bu arada küçük bir dipnot: Abdulkadir Geylani hz bağlı olanlar kadiri olur nakşibendi değil :gl

Tahsin EMİN
21-10-2012, 21:40
Sade Müslüman olanlar ne olur..?

Dua Nur
21-10-2012, 21:41
onu sever ama nakşibendi olur. nakşibendiler Abdulkadir geylaniyi sever, tüm evliyaları da.

ŞehbaL
21-10-2012, 21:47
Abdul kadir geylani rehberidir. Nakşibendidir.onu sever ama nakşibendi olur. nakşibendiler Abdulkadir geylaniyi sever, tüm evliyaları da.Bu kadar çelişki yetmez mi (= Yani dediğinizi yine kendiniz çürütüyorsunuz :D

Dua Nur
21-10-2012, 21:49
Bu kadar çelişki yetmez mi (= Yani dediğinizi yine kendiniz çürütüyorsunuz :D

Kitap yazan bir insan tüm evliyaları sever. En başta Geylani hazretlerini. Feyz alır ve yazar.

Üsdat nakşibendidir. Ama geylaniye bağlı olması çelişki değildir. Hatta bir kaç kişiye.

ŞehbaL
21-10-2012, 21:52
Kitap yazan bir insan tüm evliyaları sever. En başta Geylani hazretlerini. Feyz alır ve yazar.

Üsdat nakşibendidir. Ama geylaniye bağlı olması çelişki değildir. Hatta bir kaç kişiye.

Yok artık diye bir reklam vardı :) Öyle tepki verdim birden (= Neyse. Son kez selametle diyorum :D

Dua Nur
21-10-2012, 21:54
Yok artık diye bir reklam vardı :) Öyle tepki verdim birden (= Neyse. Son kez selametle diyorum :D

sanada:))))

AynAlı
21-10-2012, 21:57
Sade Müslüman olanlar ne olur..?Muhammedi mi? ama oda kabul görmüyor işte :)

hotaru
21-10-2012, 22:13
Muhammedi mi? ama oda kabul görmüyor işte :)


sade müslümanın tarifi nedir?? kimler sade müslümandır?? ve kim tarafından kabul görmüyorlar??

Tahsin EMİN
22-10-2012, 02:00
sade müslümanın tarifi nedir?? kimler sade müslümandır?? ve kim tarafından kabul görmüyorlar??

Sade müslüman, bugün günümüzde icinde yasadigimiz toplumda var olan ve burada da ifade edilen bir cemeat icersinde bulunmayan, bulundugu cemeatin kriterleriyle muhataplarini yargilamayan ya da hayatini sekillendirmeyen, falanca bir cemeat semsiyesi altinda bulunmayan,
Ama bu sekilde olmasina ragmen, falanci cemeatin önderi, seyhi, lideri konumunda olanlar dahil ve onlardan el almis müntesiplerine kadar var olan müslümanlari da müslüman olduklarindan dolayi (cemeatci olduklarindan degil) seven, kardes ve yaran bilen, veli ve evliya edinen insanlardir ya da müslümanlardir diyebilirim sade müslümanlara örnek olarak...
Mesela,
Abdülkadir Geylani taraftarlari, Kadiri...
Naksibendi taraftarlari, naksi,
Süleyman Hilmi TUNAHAN'in müntesipleri Süleymanci deniyor ya,
Iste, sade dedigimiz ama bu olusumda var olan müslümanlari kendine kardes bilen bir cemeati ve bagliligi olmayanlara ne diyecegiz...?
Onu sormustum...?

talib
22-10-2012, 02:20
Bu sade müslüman hanefi ya da şafii değil mi, çok bilmiş arkadaş!

Bunu öne alarak, onlar öyle biz ise sade müslümanız diyor musunuz?

itikadda maturidi, eşari olursun, amelde mezheplerden birine uyarsın sıkıntı yok, ama ihlası elde etmede, marifetullah tedrisinde bir tarike uyarsın, her nedense bu cemaatçiliği gizli ya da aşikar oynamak isteyenleri bu durum rahatsız eder.

hadi oradan...

Bizim adımız müslümandır. Elhamdülillah ehli sünnetin anladığı şekilde müslümanız. Bu şu demek, diğer batıl itikadlardan uzağız. Yoksa Hz. Ali tanrı diyen adam da ben müslümanım der. İtikadda, amelde bir mezhebimiz vardır, elhamdülillah kamil mürşidleri de hoca kabul etmişiz. Artık herkes kabiliyetine göre yol alır.

Tahsin EMİN
22-10-2012, 02:38
Cemeatcilik bizleri rahatsiz etmez...
Üniversite anfisindeyiz, tesettürlü bir kizimiza bir grup tesettürlü ögrenci yaklasir,
"Hangi cemeattensiniz...?" der...
O da; "Bagli bulundugum, el verdigim, görevinde ve hizmetinde bulundugum bir cemeatim yok" der...
"Ha öyle miydi" diyerek resmen hareketleriyle alay vari bir sekilde ondan uzaklasirlar...
Kisi ne kadar cemeatci olursa olsun, o cemeatin önderine ne kadar baglanirsa baglansin, muhatabi oldugu insanlar ile iletisimde Kur'an ve Sahih Sünnet dilini kullanmak zorundadir... Bu dili kullanirsa muhatabiyla dalga gecen olmaz... Lakin, cemeatci dilini kullananlar cemeatten olmayanlarla hemalay ederler hem de adam yerine komazlar...
Yarin Kiyamet Günü'nde Mahmut Efendi'ye bagli olan birini Allahü Teala bagliligiyla degil, cemeatciligiyle degil, "müslümanligiyla" degerlendirecektir...
Cemeatci olmak demek koyun gibi güdülmek demektir baska da bir aciklamasi yoktur...
Ne kadar kizarlarsa kizsinlar,
Abdülaziz BAYINDIR, Mustafa ISLAMOGLU gibi hocaefendiler "cemeatci" yelpazeden uzak olusumlardir... Buradaki insanlar muhataplarini hoca ve cemeatci yelpazesiyle degil, objektif degerler kriterleriyle degerlendirirler...
Allah cemeatcilikten bizleri korusun...

Tahsin EMİN
22-10-2012, 02:42
Türkiye'de bir cemeat, diger cemeat tarafindan, sapik, bid'atci, delaletci falan kilinmissa,
Ne Kur'an kriter alinmistir ne de Sünnet... Cemeatin kriterleri referans alinmistir...
Cemeatiniz batsin...

ebkem
22-10-2012, 03:37
Türkiye'de bir cemeat, diger cemeat tarafindan, sapik, bid'atci, delaletci falan kilinmissa,
Ne Kur'an kriter alinmistir ne de Sünnet... Cemeatin kriterleri referans alinmistir...
Cemeatiniz batsin...


Ya hu gel de sabur ile cevap ver şimdi.. Sen o batsın denen cemaat erlerinin (hakikatten sapmayan) mübareklerin yüzü suyu hürmetine meteorların başına düşmesinden paçayı sıyırıyorsun. Allah aşkına binlerce günahın kol gezdiği şu çifkeflikte Allah neye binaen tutuyor sanıyorsun şu gökkubbeyi tepende? Allah asıl senin putlarını yıksın bre aciz!

cemaliii
22-10-2012, 11:45
Ya kişiyi tanımıyorsunuz ya da mutasavvıfın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz :gl Bu bile mutasavvıf olmadığını anlamama yetti :gl Eğer verebileceğiniz mutasavvıf ismi varsa beklerim.

şehbal senin aklına galiba mutasavvıf deyince, sadece ak sakallı,sarıklı şalvarlı cübbeli elinde tesbih zikir çeken kişiler aklına geliyor.:D ben bütün kitaplarını okudum hulusu efendinin,sana da tavsiye ederim. ayrıca kendisini YAKİNEN de tanırım.

hotaru
22-10-2012, 15:56
Iste, sade dedigimiz ama bu olusumda var olan müslümanlari kendine kardes bilen bir cemeati ve bagliligi olmayanlara ne diyecegiz...?
Onu sormustum...?Cemeatiniz batsin...

sayın meftun önceki dediğinizi bir sonraki mesajınızla yerle bir ediyorsunuz??
tafta kumaşı bilir misiniz?? ışığın geliş açısına göre farklı renk tonları olur?? sizinde rüzgarınız nereden esiyorsa dedikleriniz sürekli birbiriyle çelişiyor, bu kadar yanar döner biri misiniz siz??

yıllardır bir cemaatin içindeyim ne kendim ne de çevremdeki hiç kimse, cemaate bağlı olmayan birini yargılamadık buna hakkımız da yok, zira bu kişinin kendi tercihidir. Fakat bir cemaatteyim diye yaftalandığım çok oldu dikkat edin masum rolü oynuyorsunuz ama foruma bırakılan mesajlara bakarsanız en çok ehli tasavvufun eleştirildiğini ve müslüman safından dışarı çıkarılmaya çalışıldığını görürsünüz. Görebilmek içinde samimi olmak lazım o da ayrı mesele tabi, saygılar efendim...

AynAlı
22-10-2012, 16:15
sade müslümanın tarifi nedir?? kimler sade müslümandır?? ve kim tarafından kabul görmüyorlar??sade müslüman hiçbir tarikatae ve cemaate girmemiş demek. bugün ümmetin çoğunu oluşturan müslümanlar. Ben Muhammediyim yani Peygamber olarak Muhammed (SAV)ı kabul etmiş başka rehber kabul etmemiş Ahmed Hulusi sade müslümandır.

hotaru
22-10-2012, 16:18
Rabbimiz;" Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz." buyuruyor. Herhangi bir cemaate bağlı olsun ya da olmasın hiç farketmez tüm müslümanları kardeşim olarak görüyorum, görmek zorundayım. Biraz aynaya bakın sayın AynAlı siz cemaate bağlı olanları ötekileştirmediğinize emin misiniz??

talib
22-10-2012, 17:39
sade müslüman hiçbir tarikatae ve cemaate girmemiş demek. bugün ümmetin çoğunu oluşturan müslümanlar. Ben Muhammfediyim yani Peygamber olarak Muhammed (SAV)ı kabul etmiş başka rehber kabul etmemiş Ahmed Hulusi sade müslümandır.

İşte bunu daha anlayamadınız. Ben sade müslümanım dersin ama bir mezhebe tabiisin. Eğer ehli sünnet değilim, amelde bir mezhebim de yok dersen, ben sana "sade" -kendi kafasına- müslüman diyeyim. Yok eğer bağlı isen bir mezhebe nasıl "sade" oluyorsun.

Ehli tarikatın sizden bir farkı -artısı- var. Mezbehe tabi olmakla birlikte marifetullah tedrisi için naibi Rasulullah olan bir mürşidi kamile bağlıdırlar. O kadar.

Tahsin EMİN
22-10-2012, 18:00
sayın meftun önceki dediğinizi bir sonraki mesajınızla yerle bir ediyorsunuz??
tafta kumaşı bilir misiniz?? ışığın geliş açısına göre farklı renk tonları olur?? sizinde rüzgarınız nereden esiyorsa dedikleriniz sürekli birbiriyle çelişiyor, bu kadar yanar döner biri misiniz siz??

yıllardır bir cemaatin içindeyim ne kendim ne de çevremdeki hiç kimse, cemaate bağlı olmayan birini yargılamadık buna hakkımız da yok, zira bu kişinin kendi tercihidir. Fakat bir cemaatteyim diye yaftalandığım çok oldu dikkat edin masum rolü oynuyorsunuz ama foruma bırakılan mesajlara bakarsanız en çok ehli tasavvufun eleştirildiğini ve müslüman safından dışarı çıkarılmaya çalışıldığını görürsünüz. Görebilmek içinde samimi olmak lazım o da ayrı mesele tabi, saygılar efendim...


Istediginiz cemeat bünyesinde olursunuz, kim ne diyebilir ki... Demedim de zaten...
Lakin, cemeat bünyesindekiler, muhataplarini kendilerine indirilenle degil de cemeatin düsünce kriterine göre okudugundan bir cok problemde yan yana geliyor...
Darlik burada...
Ben de cemeat bünyesinde bulundum... Cemeatimin hocalarini alt yapimla dinledim bagliligimla dinlemedim, ve bir cok görüslerine katilmadigimi da söyledim, iste tam da burada da problemler olabiliyor, cünkü agabeylerin dedigi her sey kabül edilmelidir mantigiyla bakiliyor...
Biz de cemeattekileri kardes biliyoruz amanne lakin benim su an bir cemeatim yok müslümanligimdan baska...
Masum rolü oynamiyorum...

hotaru
22-10-2012, 18:13
Istediginiz cemeat bünyesinde olursunuz, kim ne diyebilir ki... Demedim de zaten... diyorsunuz ama başka bir mesajda cemaatiniz batsın demekten de geri durmuyorsunuz?? hangi mesajı yazan gerçek meftun?? ya da hangi mesaj meftun'un gerçek düşüncesi??


Lakin, cemeat bünyesindekiler, muhataplarini kendilerine indirilenle degil de cemeatin düsünce kriterine göre okudugundan bir cok problemde yan yana geliyor...
Darlik burada...
Ben de cemeat bünyesinde bulundum... Cemeatimin hocalarini alt yapimla dinledim bagliligimla dinlemedim, ve bir cok görüslerine katilmadigimi da söyledim, iste tam da burada da problemler olabiliyor, cünkü agabeylerin dedigi her sey kabül edilmelidir mantigiyla bakiliyor...

bu nasıl oluyor anlayamadım?? nasıl farklı bakış açıları oluyor cemaatlerin?? zira Kur'an ve Sünnete dayanmıyorsa söylenenler zaten arıza vardır, Kur'an ve Sünnete dayanan söylemlere siz neden katılmıyorsunuz??


Biz de cemeattekileri kardes biliyoruz amanne lakin benim su an bir cemeatim yok müslümanligimdan baska...
Masum rolü oynamiyorum... biz zaten müslümanlar olarak kardeşiz efendim, illaki bir cemaate mensup olmanıza gerek yok gönlünüz bilir onu..

Tahsin EMİN
22-10-2012, 18:27
diyorsunuz ama başka bir mesajda cemaatiniz batsın demekten de geri durmuyorsunuz?? hangi mesajı yazan gerçek meftun?? ya da hangi mesaj meftun'un gerçek düşüncesi??bu nasıl oluyor anlayamadım?? nasıl farklı bakış açıları oluyor cemaatlerin?? zira Kur'an ve Sünnete dayanmıyorsa söylenenler zaten arıza vardır, Kur'an ve Sünnete dayanan söylemlere siz neden katılmıyorsunuz??

biz zaten müslümanlar olarak kardeşiz efendim, illaki bir cemaate mensup olmanıza gerek yok gönlünüz bilir onu..


Cemeatiniz batsin derken, yukaridaki ifadelerimle onu bütünlesenize, has bir olaydan yola cikarak, has bir ifade kullandim, her bir müslüman cemeatten uzak olsun falan anlaminda söylemedim, o cümlemin muhatabi, hususi bor hadise ve hadisenin de hususi insanlariydi...
Sizler rengaren görüyorsunuz, baktiginiz yerde tek bir renk olmasina ragmen siz farkli renkler görebilecek bir zihin dünyasindasiniz...
Bence hanimefendilerin dünyasinda böyle güzel renkli bakis acilari mevcuttur... Hos yani...

Tahsin EMİN
22-10-2012, 18:34
Kur'an'da emredilen ya da yasaklanan bir fiil, tarafimizdan nasil kabül edilmez ben anlayamadim dogrusu...
Kur'an'da emredilen ve yasaklanan her husus, canimizdan da öndedir, yasamimizin da olmazsa olmazidir...
Müslüman olup da Kur'an'da begenmemezlik yapar mi, yapabilir mi..? Hasa...

hotaru
22-10-2012, 18:37
Cemeatiniz batsin derken, yukaridaki ifadelerimle onu bütünlesenize, has bir olaydan yola cikarak, has bir ifade kullandim, her bir müslüman cemeatten uzak olsun falan anlaminda söylemedim, o cümlemin muhatabi, hususi bor hadise ve hadisenin de hususi insanlariydi...

ne demek istediğinizi anlayamadım kusura bakmayın :S

Tahsin EMİN
22-10-2012, 18:49
İşte bunu daha anlayamadınız. Ben sade müslümanım dersin ama bir mezhebe tabiisin. Eğer ehli sünnet değilim, amelde bir mezhebim de yok dersen, ben sana "sade" -kendi kafasına- müslüman diyeyim. Yok eğer bağlı isen bir mezhebe nasıl "sade" oluyorsun.

Ehli tarikatın sizden bir farkı -artısı- var. Mezbehe tabi olmakla birlikte marifetullah tedrisi için naibi Rasulullah olan bir mürşidi kamile bağlıdırlar. O kadar.


Amelde bir mezhebim yok... Olmak zorunda mi...?

Ben müslümanim, müslüman oldum ve 3 kistasa inandim... Iman ettim...

1- Allahü Teala...

2- Kur'an-i Kerim...

3- Hz Muhammed (SAV)...

Ben bir müslüman olarak mezheplerden haberim yok... (Bir örnek..)

Ben bu anlamda sade bir müslüman olarak "KAFAMA GÖRE(!!!)" takilabilir miyim...?

Yukarida arkadas mezhebi Kur'an'dan daha önde gördügünde ha bire muhatabina balyoz indiriyor... Ve muhatabini "KAFASINA GÖRE TAKILAN" biri olarak da ifade ediyor...
Bunun adi en basit ifadesiyle "IFTIRA"dir...
Iman ile elinde Kur'an'i ve Kur'an'in pratigi olan Hz Muhammed olan bir müslüman kafasina göre nasil hareket eder, edebilir...
Zinayi yasaklayan kim..?
Giybeti, dedikoduyu ve iftirayi yasaklayan kim..?
Kumari, alkolü, puta tapiciligi, sanem'i, Allah'a ortak kosmayi yasaklayan kim..?
Ihtilafimiz oldugu zaman Kur'an'a degil de "heva ve hevese" göre hüküm vermeyi yasaklayan kim..?
Mahrem ve namahrem kadinlari ve erkekleri sinirlandiran kim...?
vs.. vs...
Namazi, orucu, zekati, ikram ve infaki, abdesti, dogru ve dürüst olmayi, bedeni, elbiseyi ve cevreyi temiz tutmayi, hacci, kurbani, iyilikde bulunmayi, müslümanlarla kardes olmayi, sevgiyi, saygiyi, hürmet ve muhabbeti, Kur'an'a uymayi, Peygamber'e uymayi, bilmediklerimizi alimlere sormayi kim emrediyor...?
vs... vs...
Bunlari Allahü Teala emretmiyor mu...?
Bunlari Kur'an emretmiyor mu...?
Bunlari Peygamber yasamamis mi...? Teblig etmemis mi..?

Yani, Allah'a, Kur'an'a ve Peygamber'e inanan biri zaten kafasina göre hareket edemez, öyle bir yetkimiz yok, yasayacaksan Kur'an'a göre yasayacaksin, iskembene ve kafana göre degil...

Müslüman ahmak olur mu..?

Ahmak olmazsa, müslüman oldugunu ifade eden birine, digeri sunu nasil ifade edebilir:
"Kafana göre takilirsan..."

La havle...

Tahsin EMİN
22-10-2012, 18:52
ne demek istediğinizi anlayamadım kusura bakmayın :S

Güzel kardesim kalsin, kardesiz, müslümanlariz, sizin cemeatte olmaniz katimda degerinizi azaltmaz bilakis yükseltir,
Müslümaniz, kardesiz, bundan daha bir güzellik var mi..?
Allahü Teala yolunu ve yolumuzu acik eylesin...
Öyle cok kiviriyorsunuz falan gibi beni de itham etmeyiniz, üzmeyelim birbirimizi...
Öyle görünüyorsam tarafinizdan, yapacak bir sey yok, demek ki kiviriyormusum...
Selamlar...

hotaru
22-10-2012, 18:58
Güzel kardesim kalsin, kardesiz, müslümanlariz, sizin cemeatte olmaniz katimda degerinizi azaltmaz bilakis yükseltir,
Müslümaniz, kardesiz, bundan daha bir güzellik var mi..?
Allahü Teala yolunu ve yolumuzu acik eylesin...
Öyle cok kiviriyorsunuz falan gibi beni de itham etmeyiniz, üzmeyelim birbirimizi...
Öyle görünüyorsam tarafinizdan, yapacak bir sey yok, demek ki kiviriyormusum...
Selamlar...


öyle olsun bakalım, sizi üzmek, incitmek gibi bir niyetim yoktu sadece gördüklerimi yazdım

Tahsin EMİN
22-10-2012, 19:02
"Mezhepsiz" ithaminin karsiligi yoktur...

Neden mi...? Ifade edeyim...

Bir müslüman kendisini mezhepsiz olarak ifade ediyor...

Böyle biri, bilmedigini ögrenmek icin nereye bakacak...?

Kur'an'a...

Oraya bakti ama ayetin mesajini iyi anlayamadi...

Simdi ne yapacak, ayeti anlayan ve manasini cözebilecek konumda olan bir biline gidecek...

Bu alim bir insan olabilir...

Bu müctehid biri olabilir... Imam Azam gibi vs...

Bu, bir müfessir ya da onun bir eseri olabilir... Hak Dini Kur'an Dili gibi vs...

Bu, bir hadis-i serif olabilir ve ondan anlayan bir muhaddis olabilir vs...

Dolayisiyla, mezhebi bir usul, yöntem ya da yol olarak kabül ediyorsaniz,

Falancalar mezhepsiz!!! ithaminin da,

Ben mezhepsizim ithaminin da, bir karsiligi yoktur...

Bunu maal esef halan iki taraf da anlayamadi....

Tahsin EMİN
22-10-2012, 19:06
öyle olsun bakalım, sizi üzmek, incitmek gibi bir niyetim yoktu sadece gördüklerimi yazdım


Gördüklerinde öyleysem, öyleyimdir o zaman... Ben öyle olmadigimi saniyordum ama insaniz olabiliyormusum demek ki...

(Üniversitede bir grup cemeatten ögrenci, basörtülü bir ögrencinin yanina gelir, derler ki, hangi cemeattensin, o da, benim bagli bulundugum, hizmetinin icersinde oldugum ve zikir halkasinda bulundugum bir cemeatim yok, dedi, onlar da öylemiydi diyerek alayci bir eda ve fiille ondan uzaklastilar, böyle hususi bir mesele (umumi degil) icin öyle bir ifade kullandim, hatali da olmus, ama genel bütün cemeat müntesipleri hakkinda kullanmadim öyle bir ifadeyi... Allahü Teala cemeatten olanlarin da olmayanlarin da yar ve yardimcisi olsun...)

ömerusta
22-10-2012, 19:38
insanın inanması kendini o inanca vermesi tüm fiziği kimyayı varda kılar yokta ALLAH c.c. hın varlığı vede yokluğu gibi kimse varlığınıda yokluğunuda kanıtlayamaz ancak karşı taraf nasıl inanırsa öyledir
tasavuf inanmak kanmaktır aklı inandığına teslim etmektir kanmak kandırılmak manasında değil doymak manasında düşünülmeli gibi yorumlansada iki düşüncede doğrudur
şöyle demek dahada doğru olur teslim olsanızda olmasanızda iplerin ucundaki kuklalar gibisiniz
ne kadar direnirseniz direnin gösteri zamanınız belirli dir oyun belirli oyuncu belirli oynatan belli
ya tabi olur kurtulursunuz ya asi olur helak olursunuz

ŞehbaL
22-10-2012, 21:42
şehbal senin aklına galiba mutasavvıf deyince, sadece ak sakallı,sarıklı şalvarlı cübbeli elinde tesbih zikir çeken kişiler aklına geliyor.:D ben bütün kitaplarını okudum hulusu efendinin,sana da tavsiye ederim. ayrıca kendisini YAKİNEN de tanırım.

Hayır, benim için mutasavvıf kavramı "ak sakallı, sarıklı, şalvarlı, cübbeli ve elinde tesbih sürekli zikir çeken kişiler" şeklinde değildir.

Siz Yaşar Nuri ÖZTÜRK'ün de fikirlerine katılıyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi?

talib
22-10-2012, 23:15
İşte bunu daha anlayamadınız. Ben sade müslümanım dersin ama bir mezhebe tabiisin. Eğer ehli sünnet değilim, amelde bir mezhebim de yok dersen, ben sana "sade" -kendi kafasına- müslüman diyeyim. Yok eğer bağlı isen bir mezhebe nasıl "sade" oluyorsun.

Ehli tarikatın sizden bir farkı -artısı- var. Mezbehe tabi olmakla birlikte marifetullah tedrisi için naibi Rasulullah olan bir mürşidi kamile bağlıdırlar. O kadar.


Amelde bir mezhebim yok... Olmak zorunda mi...?

Ben müslümanim, müslüman oldum ve 3 kistasa inandim... Iman ettim...

1- Allahü Teala...

2- Kur'an-i Kerim...

3- Hz Muhammed (SAV)...

Ben bir müslüman olarak mezheplerden haberim yok... (Bir örnek..)

Ben bu anlamda sade bir müslüman olarak "KAFAMA GÖRE(!!!)" takilabilir miyim...?

Yukarida arkadas mezhebi Kur'an'dan daha önde gördügünde ha bire muhatabina balyoz indiriyor... Ve muhatabini "KAFASINA GÖRE TAKILAN" biri olarak da ifade ediyor...
Bunun adi en basit ifadesiyle "IFTIRA"dir...
Iman ile elinde Kur'an'i ve Kur'an'in pratigi olan Hz Muhammed olan bir müslüman kafasina göre nasil hareket eder, edebilir...
Zinayi yasaklayan kim..?
Giybeti, dedikoduyu ve iftirayi yasaklayan kim..?
Kumari, alkolü, puta tapiciligi, sanem'i, Allah'a ortak kosmayi yasaklayan kim..?
Ihtilafimiz oldugu zaman Kur'an'a degil de "heva ve hevese" göre hüküm vermeyi yasaklayan kim..?
Mahrem ve namahrem kadinlari ve erkekleri sinirlandiran kim...?
vs.. vs...
Namazi, orucu, zekati, ikram ve infaki, abdesti, dogru ve dürüst olmayi, bedeni, elbiseyi ve cevreyi temiz tutmayi, hacci, kurbani, iyilikde bulunmayi, müslümanlarla kardes olmayi, sevgiyi, saygiyi, hürmet ve muhabbeti, Kur'an'a uymayi, Peygamber'e uymayi, bilmediklerimizi alimlere sormayi kim emrediyor...?
vs... vs...
Bunlari Allahü Teala emretmiyor mu...?
Bunlari Kur'an emretmiyor mu...?
Bunlari Peygamber yasamamis mi...? Teblig etmemis mi..?

Yani, Allah'a, Kur'an'a ve Peygamber'e inanan biri zaten kafasina göre hareket edemez, öyle bir yetkimiz yok, yasayacaksan Kur'an'a göre yasayacaksin, iskembene ve kafana göre degil...

Müslüman ahmak olur mu..?

Ahmak olmazsa, müslüman oldugunu ifade eden birine, digeri sunu nasil ifade edebilir:
"Kafana göre takilirsan..."

La havle...

Ya HU kusura bakma, yüzüne karşı diyeceğim ama aşırı derecede anlayışsızsın :)

Mezhebi Kur'an'dan önde görmek iftirası ile de kim dinden çıkacak, bunu ahirette anlarsın ;)

Gelelim klasik şakirt anlayışsızlığına... -yani evliyaullah ile tarikatlar ile uğraşacağım diye kendinize de yazık ediyorsunuz. e bari biraz akıllınız çıksa diyeceğim...; zaten az bir akıl inkarın karşısında dururdu ya-

1. "Sade" müslümanız deyişinizin içinin ne kadar boş olduğunu zaten size gösterdim yazımda, siz de bunu anlatmışsınız ama kendiniz yine anlamamışsınız. Siz ne kadar sadeyim deseniz de, böyle diyenlerin hemen hepsi -çook azı müstesna- bir mezhebe tabidir itikadi ve ameli olarak. Ya da sizin anlatımınızla alimlerden, selefin eserlerinden istifade eder. Demek ki ne kadar sadeyiz de deseniz bir yerlerden istifade var. Ben Kur'an ve hadisi şeriflerden kendim hüküm çıkarırım demez. Ehli tarikten ne farkınız var? Tek fark. Onlar ilaveten, itikadda, amelde sizlerle bir olduğu halde artı olarak sadece marifetullah tahsili için de bir yerlerden istifade eder. Direk ya da yalnız ben Kur'an'dan alırım demez ya da ben zaten has adamım demez. Hz. Peygamber nasıl hali ile örnek oldu ise, o halin bugünkü temsilcilerinden de istifade eder.

2. Eğer bunlardan hiçbiri değil de hiç kimseden, hiçbir şeyden istifade etmemek olarak "sade"lik algınız varsa, işte o kafasına göreliktir. Öyle adem kaç tane var yeryüzünde kendi başına Kur'an ve hadis yetsin ona!? Varsa mutlak müctehid kendi aklı ile Kur'an ve hadis yeter bana desin, yoksa bu boş bir iddiadır.

Hasılı kelam,siz de sade müslüman değilmişsiniz bunu anladınız. Siz de -umum müslümanlar- en azından bir itikadi, ameli mezhebe tabisiniz. Biraz daha hassasiyet taşıyanlar marifetullah ikliminden de nasibdar olmak adına kendilerine rehber edinmişlerdir. Tek fark bu!

cemaliii
23-10-2012, 00:24
Hayır, benim için mutasavvıf kavramı "ak sakallı, sarıklı, şalvarlı, cübbeli ve elinde tesbih sürekli zikir çeken kişiler" şeklinde değildir.

Siz Yaşar Nuri ÖZTÜRK'ün de fikirlerine katılıyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi?

peki size göre mutasavvıf nedir? nasıl birşeydir? ahmet hulusiyi ne kadar tanıyorsunuz? mutasavvıf olarak kabul etmemenizin sebebi nedir?

bu arada benim yaşar nuri sevgimle bu konunun alakası nedir?

fakiri
23-10-2012, 01:05
Amelde bir mezhebim yok... Olmak zorunda mi...?

La havle...

MEZHEPSİZLİK, DİNSİZLİĞİN KÖPRÜSÜDÜR.

Zâhid el-Kevserî


Onay ve İmza
fakiri

Not: bu vatandaş düne kadar, "Ben amelde Hanefiyim" diyordu.Demek ki, neymiş -köprüden geçinceye kadar- Hanefiymiş !!! Mezhebsiz olduğu bizatihi kendi itirafı ile belli olmuştur. "Hanefiyim" beyanları forumda dikiş tutturmak içindi...Baktı ki, dikişlerim çok sağlam tuttu, artık gerçek hüviyetini ortaya koymakta bir beis de görmüyor ! Bilumum kankalarına ve sevenlerine duyrulur !

ŞehbaL
23-10-2012, 02:31
peki size göre mutasavvıf nedir? nasıl birşeydir? ahmet hulusiyi ne kadar tanıyorsunuz? mutasavvıf olarak kabul etmemenizin sebebi nedir?

bu arada benim yaşar nuri sevgimle bu konunun alakası nedir?seviyorsunuz demedim, fikirlerini kabul ediyorsunuz dedim. istediğinizi sevip, istediğinizin fikirlerini kabul edebilirsiniz. Ben onu demekle; "Ben yaşar nuri Öztürk'ün fikirlerini kabul etmiyorum ama siz kabul ediyorsunuz bu ahmed Hulusi için de olabilir"i kastettim. Ahmed Hulusi kimdir diye arattım, kendi sitesinde kendisini tanıtışını okudum ve benim için yetti. Daha derini önemli değil.

Zaten konu: Kuantum fiziğinin tasavvufu isbat etmesi. İlk yorumları okudunuz mu bilmiyorum. Ben böyle şeylerin gereksiz olduğundan bahsettim. Kimse kuantum fiziği tasavvufu ısbat etmiş vs diye tasavvufu kabul etmez. Kalp işidir dedim. Mutasavvıfların bundan mutlu olduğundan bahsetti konu sahibesi. Ben de isim istedim. Ahmed Hulusiyi verdi sadece. Aslında Ahmed Hulusilik bu kadar bir bahis olması gerekirken konu farklı mecralara kaydı. Ben farklı isim istedikçe onun öğrencileri, onun tabii olmasından vs bahsedildi..

Yani karşı tarafın soruları algılanmadığı müddetçe verilen cevaplar yavan kalıyor. Cevap verilmek için cevap veriliyor. Benim için bu konu öyle oldu. Cevap için cevap.. o kadar..

Eğer mutasavıfın ne olduğunu, kişilerin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorsanız farklı bir konu açabilirsiniz. Zira bana göre bu konu hayli farklı cevaplar yüzünden merciinden kaydı. Bir de bunu eklemeye gerek yok.

Cevad
23-10-2012, 04:03
Kuantum fiziğini bulan bilimadamlarının çoğu budist oldu

Tahsin EMİN
23-10-2012, 07:15
MEZHEPSİZLİK, DİNSİZLİĞİN KÖPRÜSÜDÜR.

Zâhid el-Kevserî


Onay ve İmza
fakiri

Not: bu vatandaş düne kadar, "Ben amelde Hanefiyim" diyordu.Demek ki, neymiş -köprüden geçinceye kadar- Hanefiymiş !!! Mezhebsiz olduğu bizatihi kendi itirafı ile belli olmuştur. "Hanefiyim" beyanları forumda dikiş tutturmak içindi...Baktı ki, dikişlerim çok sağlam tuttu, artık gerçek hüviyetini ortaya koymakta bir beis de görmüyor ! Bilumum kankalarına ve sevenlerine duyrulur !


Müslüman ahmak olur mu, olabiliyormuş demek ki...

O cümle niçin ifade edilmiş yazının devamından anlaşılıyor...

Ben mezhepsizim, yani, yöntemim, yolum ve usulüm yoktur demenin hiç bir karşılığı yoktur...

Böyle diyen birine de, falanca mezhepsizmiş, dolayısıyla o kişi sapık, mezhepsiz, densiz falan demenin de bir karşılığı yoktur...

Nedeninin de ifade ettim...

Çünkü müslümanın elinde Kur'an'ı vardır... Dolayısıyla o Kur'an'ı müslüman hayatına ve yaşamına aksettirecektir, aksettirme noktasında bilmedikleri, anlamadıkları varsa, bilenlerden, bilgi sahibi olanlardan, ülemdan da bilmediklerini öğrenecektir ve böylece Kur'an'ın emirleri ve yasakları istikametinde yolunu ve yöntemini tayin edecektir...

Bana sorarsanız,

Benim mezhebim falan yok yani, benim yolum ve yöntemim yok diyenler, karşılığı olmayan, anlamsız ve manasız söz sarfettiklerinden, pratiği olmayan bir beyanatta bulunduklarından dolayı,

Hem ahmaktırlar ve hem de geri zekalıdırlar...

Böyle anlamasız ve manasız ifadeleri ciddiye alıp, muhatabını mezhepsiz zannedenler de, yolsuz, yöntemsiz ve usulsiz zannedenler de,

Daha da ahmaktırlar, daha da salaktırlar ve daha da cahildirler ve daha da geri zekalıdırlar...


NOT: Kur'an'ın mealini okuyanlar ya da Kur'an'ın Arapça'sını okuyup anlayanlar ne dediğimi anlayacaklardır... Mesela Allah söyle buyurur:

"(Ey Muhammed) Kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar birdirler asla iman etmezler..."

Ben bu ayeti anlayamıyorum... Sanıyorum ki kafir olanları uyarmaya gerek yok... Onlara tebliğ etmeye gerek yok... Ama "bilen"e müracaat ettiğimde o da diyor ki:

"Yanlışsın... Çünkü o ayette ifade edilen kafirler hususi kafirlerdir... Yani, Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz'e karşı çıkan ve uyarısını kabül etmeyen, bir elin parmakları sayısınca ifade edilen kafirlerdir... Onun için bu ayet hususi bir durumu arzeder..."

Ben de "ram" oluyorum...

Çünkü Allah: "Bilmediklerinizi bilenlere sorunuz" buyurur...

Onun için,

Benim yolum ve yöntemim yoktur diyenler ahmaktırlar...

Benim yolum ve yöntemim yoktur diyenlere de verip veriştirenler daha da ahmaktırlar...

NOT: Şunu da açıklayayım:

Bu forumun "anlama sorunu" olan tek üyesi vardır o da, Fakiri'dir... Bu arkadaşa müsavi hiç bir arkadaş yoktur... Tekrar ifade ediyorum, forum neyimiş anlamadım, ben buradan ücret mi alıyorum, maaş mı alıyorum, maddi bir takım kaygılarım mı var, dünyalık mı kazanıyorum ki forumda dikiş tutturmak için taklalar atacağım, anında çeker giderim forumdan ne yani burada sadece karşılıklı konuşuyoruz başka da bir şey yaptığımız yok,

Onun için şunu da ifade edebilirim, bu forumun en iftitacısı da Fakiri'dir... İkincisi yoktur...

Tahsin EMİN
23-10-2012, 07:25
Kuantum fiziğini bulan bilimadamlarının çoğu budist oldu

Budizm ile hiçlik anlayışınin paralelliği vardır zaten... Sorun da burada ya...

Dua Nur
23-10-2012, 08:45
seviyorsunuz demedim, fikirlerini kabul ediyorsunuz dedim. istediğinizi sevip, istediğinizin fikirlerini kabul edebilirsiniz. Ben onu demekle; "Ben yaşar nuri Öztürk'ün fikirlerini kabul etmiyorum ama siz kabul ediyorsunuz bu ahmed Hulusi için de olabilir"i kastettim. Ahmed Hulusi kimdir diye arattım, kendi sitesinde kendisini tanıtışını okudum ve benim için yetti. Daha derini önemli değil.

Zaten konu: Kuantum fiziğinin tasavvufu isbat etmesi. İlk yorumları okudunuz mu bilmiyorum. Ben böyle şeylerin gereksiz olduğundan bahsettim. Kimse kuantum fiziği tasavvufu ısbat etmiş vs diye tasavvufu kabul etmez. Kalp işidir dedim. Mutasavvıfların bundan mutlu olduğundan bahsetti konu sahibesi. Ben de isim istedim. Ahmed Hulusiyi verdi sadece. Aslında Ahmed Hulusilik bu kadar bir bahis olması gerekirken konu farklı mecralara kaydı. Ben farklı isim istedikçe onun öğrencileri, onun tabii olmasından vs bahsedildi..

Yani karşı tarafın soruları algılanmadığı müddetçe verilen cevaplar yavan kalıyor. Cevap verilmek için cevap veriliyor. Benim için bu konu öyle oldu. Cevap için cevap.. o kadar..

Eğer mutasavıfın ne olduğunu, kişilerin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorsanız farklı bir konu açabilirsiniz. Zira bana göre bu konu hayli farklı cevaplar yüzünden merciinden kaydı. Bir de bunu eklemeye gerek yok.

Ahmed Hulusi mertebe kaydetmiş bir tasavvuf ehlidir.

Siz onu bir kaç paragrafta tanıdınız. Biz yıllardır tanıyoruz.

Sevmek zorunda değilsiniz.

Onun sevenleri ve yolundan gidenleri çok. Yolundan giden mutasavvıflar medyatik olmadıkları için isim yapmadılar.

Burada reklam için konuşmuyorum. Konu kaydı o kadar.

garip70
23-10-2012, 10:36
Çok iyi bir aile dostumuzdur


Dua Nur kardeşim, selamünaleyküm. Ahmet Hulisi'den için çok iyi bir aile dostumdur diyorsunuz.
Kendilerini biraz tanıtabilir misiniz?
Çok ilginç fikirleri var. Din ilmini, bugün avrupada kabul gören(modern bilim diye tabir ettikleri) bilim ile açıklamaya çalışıyor.
Ama şahsen kendisini merak edenlerden biriyim.
Örneğin:
Hayatını nasıl kazanıyor?
Çalıştığı bir işi var mı?
Yazar... Tamam ama yazılarını ve kitaplarını para karşılığında yapmıyor.
Emekli mi?
Bir cemaat lideri olarak geliri mi var?
Çünkü amerikada yaşamak masraflı olsa gerek.
Fikirleri konusuna değinmiyorum. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, coğrafya... bilimleri ile dine açıklık getiriyor.
Dini konularda merak edilenlere maddi olarak açıklık getiriyor. Katıldığım yerleri var, katılmadığım yerleri var. Ama şu bir gerçek, insanın dünyaya bakış ufkunu genişletiyor.

Ama işte... İnsanız... Özel hayatı konusunda merak ettiklerimiz de var. Yanlış anlamayın lütfen.
Açıklık getirirseniz sevinirim.
Saygılar efendim.

Dua Nur
23-10-2012, 10:57
Dua Nur kardeşim, selamünaleyküm. Ahmet Hulisi'den için çok iyi bir aile dostumdur diyorsunuz.
Kendilerini biraz tanıtabilir misiniz?
Çok ilginç fikirleri var. Din ilmini, bugün avrupada kabul gören(modern bilim diye tabir ettikleri) bilim ile açıklamaya çalışıyor.
Ama şahsen kendisini merak edenlerden biriyim.
Örneğin:
Hayatını nasıl kazanıyor?
Çalıştığı bir işi var mı?
Yazar... Tamam ama yazılarını ve kitaplarını para karşılığında yapmıyor.
Emekli mi?
Bir cemaat lideri olarak geliri mi var?
Çünkü amerikada yaşamak masraflı olsa gerek.
Fikirleri konusuna değinmiyorum. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, coğrafya... bilimleri ile dine açıklık getiriyor.
Dini konularda merak edilenlere maddi olarak açıklık getiriyor. Katıldığım yerleri var, katılmadığım yerleri var. Ama şu bir gerçek, insanın dünyaya bakış ufkunu genişletiyor.

Ama işte... İnsanız... Özel hayatı konusunda merak ettiklerimiz de var. Yanlış anlamayın lütfen.
Açıklık getirirseniz sevinirim.
Saygılar efendim.

Mekke eşrafından zengin üst düzey bir bürokratın torunudur. Annesi Türkiye'den evlenince doğum yeri İstanbul olmuştur.

Emekli sarı basın kartı sahibi bir gazetecidir.

ATASAY kuyumculuğun sahibinin kızı ile evlidir. Maddi hiç bir sıkıntısı yoktur.

Allah ilmin karşılıksız olduğu için kitaplarından para almamaktadır. Ama eserleri aslına sadık kalmak ve isim belirtmek şartıyla HERKES TARAFINDAN ÇOĞALTILIP satılabilir. Para herkesin kendine aittir, telif ödemez.

Cemaat lideri değildir, bunu kesin red ediyor. Hocaefendi diye hitap edilmesinden hoşlanmıyor.

Hiç bir vakıf veya cemaatten geliri yoktur, adına para toplanmasına kesin razı değildir. Bunları yapan varsa yargıda hesabını verir.

Çok samimi aile dostları ve arkadaşları dışında kimseyle görüşmez.

Bilgisayarda kitaplarını yazarken aynı zamanda zikirlerini yapar. Okurken, yazarken, konuşurken kalbi zikirlerini rahatlıkla yapabilen biriridir.

Modern Bilimi yakından takip eder. Tüm bilimsel yazılar, makaleler, dergiler elinde mevcuttur.

Ana dili gibi ingilizce konuşur.

Kitaplarının hepsi aynı zamanda ingilizce basılmıştır.

garip70
23-10-2012, 11:11
Teşekkür ederim can...

Dua Nur
23-10-2012, 11:14
Teşekkür ederim can...

Sağolun kardeşim

garip70
23-10-2012, 11:15
Mekke eşrafından zengin üst düzey bir bürokratın torunudur. Annesi Türkiye'den evlenince doğum yeri İstanbul olmuştur.

Emekli sarı basın kartı sahibi bir gazetecidir.

ATASAY kuyumculuğun sahibinin kızı ile evlidir. Maddi hiç bir sıkıntısı yoktur.

Allah ilmin karşılıksız olduğu için kitaplarından para almamaktadır. Ama eserleri aslına sadık kalmak ve isim belirtmek şartıyla HERKES TARAFINDAN ÇOĞALTILIP satılabilir. Para herkesin kendine aittir, telif ödemez.

Cemaat lideri değildir, bunu kesin red ediyor. Hocaefendi diye hitap edilmesinden hoşlanmıyor.

Hiç bir vakıf veya cemaatten geliri yoktur, adına para toplanmasına kesin razı değildir. Bunları yapan varsa yargıda hesabını verir.

Çok samimi aile dostları ve arkadaşları dışında kimseyle görüşmez.

Bilgisayarda kitaplarını yazarken aynı zamanda zikirlerini yapar. Okurken, yazarken, konuşurken kalbi zikirlerini rahatlıkla yapabilen biriridir.

Modern Bilimi yakından takip eder. Tüm bilimsel yazılar, makaleler, dergiler elinde mevcuttur.

Ana dili gibi ingilizce konuşur.

Kitaplarının hepsi aynı zamanda ingilizce basılmıştır.
İhya oldum efendim teşekkürler...

fakiri
23-10-2012, 12:21
Müslüman ahmak olur mu, olabiliyormuş demek ki...

O cümle niçin ifade edilmiş yazının devamından anlaşılıyor...

Ben mezhepsizim, yani, yöntemim, yolum ve usulüm yoktur demenin hiç bir karşılığı yoktur...

Böyle diyen birine de, falanca mezhepsizmiş, dolayısıyla o kişi sapık, mezhepsiz, densiz falan demenin de bir karşılığı yoktur...

Nedeninin de ifade ettim...

Çünkü müslümanın elinde Kur'an'ı vardır... Dolayısıyla o Kur'an'ı müslüman hayatına ve yaşamına aksettirecektir, aksettirme noktasında bilmedikleri, anlamadıkları varsa, bilenlerden, bilgi sahibi olanlardan, ülemdan da bilmediklerini öğrenecektir ve böylece Kur'an'ın emirleri ve yasakları istikametinde yolunu ve yöntemini tayin edecektir...

Bana sorarsanız,

Benim mezhebim falan yok yani, benim yolum ve yöntemim yok diyenler, karşılığı olmayan, anlamsız ve manasız söz sarfettiklerinden, pratiği olmayan bir beyanatta bulunduklarından dolayı,

Hem ahmaktırlar ve hem de geri zekalıdırlar...

Böyle anlamasız ve manasız ifadeleri ciddiye alıp, muhatabını mezhepsiz zannedenler de, yolsuz, yöntemsiz ve usulsiz zannedenler de,

Daha da ahmaktırlar, daha da salaktırlar ve daha da cahildirler ve daha da geri zekalıdırlar...


NOT: Kur'an'ın mealini okuyanlar ya da Kur'an'ın Arapça'sını okuyup anlayanlar ne dediğimi anlayacaklardır... Mesela Allah söyle buyurur:

"(Ey Muhammed) Kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar birdirler asla iman etmezler..."

Ben bu ayeti anlayamıyorum... Sanıyorum ki kafir olanları uyarmaya gerek yok... Onlara tebliğ etmeye gerek yok... Ama "bilen"e müracaat ettiğimde o da diyor ki:

"Yanlışsın... Çünkü o ayette ifade edilen kafirler hususi kafirlerdir... Yani, Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz'e karşı çıkan ve uyarısını kabül etmeyen, bir elin parmakları sayısınca ifade edilen kafirlerdir... Onun için bu ayet hususi bir durumu arzeder..."

Ben de "ram" oluyorum...

Çünkü Allah: "Bilmediklerinizi bilenlere sorunuz" buyurur...

Onun için,

Benim yolum ve yöntemim yoktur diyenler ahmaktırlar...

Benim yolum ve yöntemim yoktur diyenlere de verip veriştirenler daha da ahmaktırlar...

NOT: Şunu da açıklayayım:

Bu forumun "anlama sorunu" olan tek üyesi vardır o da, Fakiri'dir... Bu arkadaşa müsavi hiç bir arkadaş yoktur... Tekrar ifade ediyorum, forum neyimiş anlamadım, ben buradan ücret mi alıyorum, maaş mı alıyorum, maddi bir takım kaygılarım mı var, dünyalık mı kazanıyorum ki forumda dikiş tutturmak için taklalar atacağım, anında çeker giderim forumdan ne yani burada sadece karşılıklı konuşuyoruz başka da bir şey yaptığımız yok,

Onun için şunu da ifade edebilirim, bu forumun en iftitacısı da Fakiri'dir... İkincisi yoktur...


Yukarıdaki laf salatalarının hiç bir kıymet-i harbiyesi olabilir mi ? Bugüne kadar milyarlarca müslüman mezheblere göre yaşamış ve amel etmiştir.
Mezhebsizliği tercih edenler arasında da mezhebsiz kafalar tarafından müslümanlra "alim" diye yutturulmak istenen insanlar var. Yaşayan en son örneği Yusuf Karadavii..Bu şahıs, açıkça kendisinin bir mezhebe bağlı olamdığı söylemiştir. Keza, yine mezhebsiz kafaların sıkça isminden bahsettikleri Mevdudi " “mezhebiniz nedir?” sualine karşı “mezhebim yok!” cevabını veren bir sapıktır...
Yukarıdaki cümleleri sarfeden zekâi'ye göre, bu şahıslar da bizatihi kendilerine sahip çıkan bu kişi tarafından AHMAK ilân edilmiş oluyor...
Demek ki neymiş, bunlar kendi kılavuz ve hocalarını dahi herhangi bir forumda cevab vermekte zorlandığı yazılara karşı AHMAK ilân edebiliyor...
İşte bu şahsın ne kadara eksantirik ve garabet biri olduğunu böylece görün ve bilin ...

ehibba
27-10-2012, 01:27
"Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir."
(EN'ÂM - 159)