PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : internette tek cüz okumakla hatim olur mu???Alper...
03-06-2008, 19:56
bir dini kaynakta (ehli sünet alimlerin ilmihal kitaplarında ) okumuştum ki; tek bir cüz okuyp diğer cüzleri okumadan ya da duymadan ,diğer cüzler de aynı yerde okunmadan hatim olmaz...
bu konuyu sormak istiyorum bi bilgisi olan var mı? yoksa biz hatim yapdığımızı sanıp hatimsiz mi oluyoruz

Aşiyân
03-06-2008, 20:04
Kardeşim ya siz yanlış okudunuz yada yanlış hatırlıyorsunuz.. yada farklı bir sey..

öyle bır sey yok. Nerde okuduğunuzu hatırlıyorsanız bızede soyleyın..
Ben merak ettim bakmak isterim değerli kardeşim..

Çünkü sohbetlerde, cemaatlerde vs vs her yerde bır çok hatım dağıtılıyor hiç biriside aynı anda aynı yerde okunmuyor ki hatım bır kışıden de olur 30 kişiden de olur. sınırlama olmaz yeterki Kur'an ilk harfinden son harfine kadar okunsun ve secdeleri yerine gelsin..

Kaynağıda belirtirseniz çok sevinirim.. :flowers:

umeyme
03-06-2008, 20:53
evet Alper'e katılıyorum.Bende hatim olmayacağına dair bir yazı okumuştum.
hatim bir kişinin okumasıyla olurmuş.böyle toplu halde okunanlarda hatim sevabı olmazmış..ancak okuduğunuz kuranın sevabı olurmuş :)

bunun için bende artık netteki hatim kampanyalarına katılmıyorum :)
yanlış anlaşılma olmasın ama kuran okumanın sevabı oluyor sadece hatimden elde edilen sevap olmuyomuş.çünkü hatim sadece bir kişinin okuyup hatmetmesiyle olurmuş.
yineledim yazdıklarımı ama olsun :)

kaynak yazı bulurdum ama şimdi vaktim yok.belki daha sonra arayıp bulurum:flowers:

Dadaş
31-05-2012, 01:49
Soru
Bazıları ,cüzleri parçalayıp başka başaka insanlara verilerek okunan hatimin hatim olmıyacağını ileri sürüyor. Birisi kuranı okusa son süresi olan nas süresini başkasına okutsa o hatim olmaz diyo bu böyle midir?Bazen internetten veya televizyondan cüzler alınıp hatimler indiriliyor. Yani dünyanın çesitli yerlerindeki insanlar ile. Böyle bi hatim kabul oluyor mu? Hatim duasında bulunmak şart mıdır?

Cevap
Değerli Kardeşimiz;

İslam dini ibadetlerin cemaatle yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine dokuz değil, yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Nitekim okuduğumuz bir fatihayı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

Nur Külliyatından “İhlâs Risalesinde” bu hakikat şu misâlle çok güzel aydınlatılır:

Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar)


Okunan kur'an ve kur'an hatmi nurani olduğu için bir lamba gibidir. Bir lamba için birisi gazyağı, diğeri fitil, bir başkası cam, kibrit v.s getirse lamba yandığında herkes tam bir lambaya sahib olur ve lambadan istifade eder. Herbirinin elinde bir ayna olsa lamba benim yanımdadır diyebilir. Birinin istifadesi diğerinin istifadesine engel olmaz. Değişik cüzleri okuyup kur'anı hatmeden kimselerde böyle manevi bir lamba yakmışlardır. Bunun ışıkları da sevaplarıdır. Okunan hatime katılanlar bu manevi nurdan aynı şekilde sevap alırlar ve birinin sevap kazanması diğerine engel olmaz.

Kısaca; Cüzlerin dağıtılarak kur'anın okunmasıyla hatim yapılmış olur.

İnternetten alınan cüzlerle yapılan hatim geçerlidir ve sevabı vardır. Hatim duasında bulunmak şart değildir.soru

Farklı yerlerdeki insanların Kuran cüzlerini paylaşarak hatim sevabı alması ile ilgili hadis yada ayetler var mı? hatim sevabı alabilmek için çüz leri paylaşanların aynı mekanda olma şartı var mı?

Cevap
Değerli Kardeşimiz;

Farklı yerlerdeki insanların ortak hatim indirmesinde bir sakınca yoktur. Bu şekilde de hatim indirilebilir.

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Yasin suresini okuyun." [Ebu Davud, Cenaiz 24, (3121); İbnu Mace, Cenaiz 4, (1448).

Hadiste, "muhtazara okuyun" demiyor, "ölülerinize okuyun" diyor. Alimler çoğunlukla "ölüler" tabirinden ölüme yaklaşanları yani muhtazarları anlamış ise de, bazıları zahirî manayı esas alarak ölülere okumayı esas almıştır. Ama, "en doğrusu her ikisinin de kastedildiğini anlamaktır" diyenler de olmuştur.

Bir kısım Hanefiler bu hadise dayanarak "Kişi amelinin sevabını bir başkasına bağışlayabilir, ameli kıraat, namaz, oruç, sadaka, hacc, hangi çeşitten olursa olsun farketmez" diye hükmetmiştir. Mu'tezile "Kişi için ancak çalıştığı vardır" (Necm 39) ayetini göstererek itiraz etmiş ise de, ulema mukabil deliller zikrederek Mu'tezilî görüşü reddetmişlerdir (Feyzu'l-Kadir 2, 67). (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 15/238-239.)

Bunun gibi bir gurup toplanıp Kuran hatmi yapsa her birine bir hatim sevabı gidebilir. Çünkü hadisten de anlaşıldığı üzere insan bir amelinin sevabını başka bir kimseye hediye edebilmektedir. Ayrıca cemaatle yapılan ibadetlerdeki faziletin fazla olmasıyla ilgili hadisler de bu konuyu desteklemektedir.


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet