PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuran'a Abdestsiz Dokunmaktevhid_yolcusu
13-10-2009, 12:08
Soru: Vakıa Suresi'nin 79. ayetinde bahsedilen dokunma nasıl bir dokunmadır. Kur'an'a abdestsiz dokunamazsınız diyenler bu ayeti delil gösteriyorlar. Ezbere ayet okuyabilirmişiz de onun yazılı olduğu kağıda dokunamazmışız. Bu nasıl bir anlayış kağıdı mı kutsuyoruz, ayeti mi ? Bunu gerçekten böyle mi anlamalıyız. ? Bu ayetin çerçevesinde olayı açıklar mısınız.?
Cevap: Vakıa Suresi'nin 79. ayeti söylendiği gibi Kur'an'a dokunmakla veya abdestli olmakla ilgili değildir.
Ayetin ifâde ettiği anlam, vahyi Hz.Muhammed’e kimlerin getirdiği ile ilgilidir.
Bu konuda müşrikler peygamberimizin cinlenmiş biri olduğunu (mecnun) ağzından çıkan bu hikmetli sözleri de ona cinlerin getirdiklerini söylüyorlardı.
Bu nedenle Allah:
"Biz Kur’an kovulmuş şeytanın sözü olamaz. O halde siz nereye gidiyorsunuz?" (81/25-26)
"Yıldızların battığı yerler üzerine yemin ederim ki bilirseniz bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu korunmuş kitapta bulunan şerefli bir Kur’ân dır. Ona ancak günah kirine bulaşmayan (Melekler) erişebilir. (ve Muhammed’e melekler getiriyor.) O alemlerin Rabbi’nden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz?" (56/75-81)
Cinlerin niçin bu kitaba erişemeyeceğini ise şu ayetler ifade etmektedir:
"Doğrusu biz (cinler) göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev hüzünleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki biz (daha önce) onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi, Rableri onlara bir hayır mı diledi?" (72/10) Bu ifadeler cinlere aittir ve bu kapı onlara kapatılmıştır.
Vakıa 79. ayetinin abdest veya dokunmayla hiçbir ilgisinin olmadığını birazcık arapça gramer bilenin anlaması zor değildir. Ayette kasdedilen mana şöyle;
"Günah kirine bulaşmayan, Allah’ın bu iş için tahsis ettiği meleklerden başkası ona dokunmaya güç yetiremezler." (56/79)
Ayette geçen Lâ harfi olumsuzluk anlamına kullanılan "Lâ-i neyih" değil cinsi hükümden nefyeden "Lâ-i nafiyedir." Bu, "dokunmayın" anlamında değil, "dokunamazsınız" anlamındadır. Yani isteseniz de o işi yapmaya güç yetiremezsiniz. Bir kimseye yapamayacağı bir işi söylerken "yapma" denmez, yapamazsınız denir; "gök yüzüne dokunamazsın" örneğinde olduğu gibi... Bu ifadeyi Kur’an için kullandığımızda "Bu kitaba dokunamazsınız" olur ki o zaman bunca abdestli ve abdestsiz insan dokunduğuna göre bu ifade havada kalır. Dokunulamayan Allah katındaki vahiylerdir. Onu cinler alıp getiremez demektir.
Ayetteki "mutahhar" kelimesi, su ile yıkanıp temizlenen insan anlamına değil, günâh kirine bulaşmayan yani günâh işlemeyen melekler anlamında kullanılmaktadır. Burada bahşedilen temizlik maddi temizlik değil manevi temizliktir. Aynen Tevbe 28.ayetinde bahsedilen "müşrikler pisliktir/necistir" de olduğu gibi. Buradaki necis ifadesi de maddi pislik anlamında değil akidede ki düşüncede ki manevi pislik demektir. Bu açıklamalardan sonra "La yemessuhu illel mutahharun" ayetinin açılmış anlamı şöyle olur;
"Kur’an’a günâha kirine bulaşmayan meleklerden başkası (yani sizin zannınız olan cinler) ona erişemezler ve onu getirmeye meleklerden başkası güç yetiremez."
Bu ayetin ifade ettiği gerçek bu iken hiç alakası olmayan "Kur’an’a abdestli olmayan dokunmasın" şeklinde ifadelendirmek gerçekle bağdaşmamaktadır. Abdest namaz için gereken bir temizliktir.
"Ey iman edenler! Namaz için kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar da ellerinizi, başınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta veya yolculukta iseniz yahut biriniz ayak yolundan gelmiş veya kadınlara dokunmuşsanız ve bu halde de su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de onunla yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi meshedin. Allah size güçlük çıkartmak istemez, ancak sizi tertemiz yapmak ve size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz." (05/06)
Allah Kur’an okumak için de şu tavsiyede bulunmuştur;
"Kur’an okuyacağın zaman (Ey Muhammed) kovulmuş şeytandan Allah’a sığın." (16/98)
Yani "Euzu billahimineşşeytanirracim" de.
Gerçek şu ki şeytanın iman eden ve yalnız Allah’a tevekkül edenler üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktur. (16/99)
"Ben sadece namaz için abdestle emrolundum." Maide 6.ayeti gelmezden önce peygamberimizin abdest almadan konuşmaz, selâm vermez, yemek yemez iken bu ayet geldikten sonra rahat hareket ettiğini ve sadece namaz için abdestin gerektiğini beyan etmiştir.
Bu nedenle namaz için abdest, Kur’an okumak için "Euzu besmele" gerekmektedir. Abdestli, abdestsiz, ayakta oturarak ve yanları üzere yatarak her halükarda Kur’an okunabilir. Ayrıca Kur’an sadece müslümanlar tarafından okunması istenen bir kitap değildir. Kur’an, kendisini bütün insanların okumasını istemektedir. İnanmayan onu okuyup öğrenmez ise iman etmesi nasıl mümkün olacaktır?
Allah’ın koymadığı bir takım şartları saygı adına koyarak insanları okumaktan, öğrenmekten uzaklaştırmayı nasıl becerdiklerini görüyoruz. Öyle korku verilmiştir ki Kur’an okumak için değil dokunmak için bile bir çok merasim gereklidir. Bu nedenle insanlar Kur’an’ı ellerine alıp okumamış, evlerinde süslü kılıflar içinde yüksek bir yerde koruma altına alıp hayattan uzak tutmuşlardır. Bugüne kadar okumama günahı işlemişler ama abdestsiz okuma günahı işlememişlerdir.
Hastalığımız bununla da sınırlı kalmamış. Merhum Gazali’nin tesbitiyle "Müslümanlar Kur’anı sadece okumak için öğrenirler. Dinlerini öğrenmek için okumazlar."
Halbuki dünyanın her yerinde insanlar öğrenmek için okurlar.
İşte müslüman toplumun hali perişanının altında bu temel yanlış yatmaktadır. Allah kullarına hallerini düzeltmek için kitap gönderiyor. Onlar o kitabı öğrenmek için okuma zahmetine katlanmıyorlar. Bunların içinden kabuğunu çatlatanlara karşı da birileri çamur atma, tekerlerine çomak sokma kampanyası yürütüyor ve "Kur'an herkes tarafından anlaşılmaz, el sürülmez, hayata tatbik edilip kirletilemez" gibi hezeyanlar saçıyorlar. Bu tür sözler, ne Kur’an’a saygılarından ne de İslam’a itaatlarından kaynaklanıyor. Bunlar İslam'a mani olmanın bir başka yolunu tutmaktadırlar.
Müslümanlar olarak bizler düşmanın sözüne değil dostumuz olan Allah'ın sözüne kulak verelim. Genç, ihtiyar, kadın, erkek, her yaşta Allah'ın dinini öğrenmek için Kur'anı okumaya çalışalım, öğrenelim, öğrendiklerimizi yaşamaya çalışalım. Allah'ın dinini yüceltenleri elbette Allah yüceltecek ve şereflendirecektir.
Bilesiniz ki bütün şeref Allah'ın yanındadır.

dostluk
13-10-2009, 16:02
79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.

Buradaki nefiy (olumsuzluk), nehiy (men etmek) mânâsınadır. Yani temiz olmayan kirli eller Ona dokunmasın, ancak maddî ve manevî pisliklerden, kötülükten ve necasetten temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler ona dokunsun. Bu âyet sebebiyledir ki, fıkıhta cünüp iken Kur'ân okunamayacağı ve abdesti olmayanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir.

80. Çünkü O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır.


81. Şimdi siz bu söze mi yağ süreceksiniz? Yani hürmetsizlik edip inkâr içinde ve temizlenmeden onu kirletmeye mi kalkışacaksınız?


elmalılı hamdi yazır..

kuran açıksa madem burda herşey açıca yazılmış..şeyhe mürşide,alime gerek yoksa açıp kuranı okuyacaksak müffessir görüşlerinede gerek yoktur..


ikilem içindesiniz..müslüman mahallesinde salgongoz satmak gibi birşey desem teşbihte hata olmaz sanırım..


kime şimdi kuranın abdestsiz okunacağını dikte etmeye çalışıyorsunuz..!

gidin bunu ataist forumlarda yazın..! onlara kuranı sevdirin,bizler seviyoruz ve hürmetsizlik edip kuranı kirtleterek okumak istemiyoruz..!
http://www.ihvanforum.org/kuran-i-kerim/62926-kur8217an-nasil-okunmali/#post624796


· Kur’an-ı Kerim’den deliller; Kur’an-ı Kerim’e göre abdestsiz, cünüp veya da adetli olanlar Kur’an’a dokunamaz. Bu husus Vakıa Suresinin 79. Ayetinde “O’na (Kur’an’a) temizlenenlerden başkası el süremez” şeklinde açıklanmıştır. Bu yüzden; abdestsizlikten, cünüplükten ve hayızdan temizlenmeyenler mushafa el süremezler.
· Hadislerden delilleri; Zaten konu Hz Peygamberin hadislerinde de aynı şekilde açıklanmıştır. Örnek olarak; Amr Bin Hazm rivayetine göre; Hz Peygamber mektupla “Kur’an’a ancak temiz olanlar el sürsün” şeklinde yazılı bir talimatı sahabelere göndermiştir. Bu konuda Abdullah İbn-i Ömer’den, Selmani Farisi’den gelen rivayetler başta olmak üzere daha başka rivayetlerde vardır.


Bu konuda Ehli-i Sünnet alimlerinin yolundan gidilmelidir. Örnek olarak aşağıdaki alimler abdestsiz Kur’an’a dokunulmayacağını açıklamış olan güvenilir alimlerimizdir.
· Haram olduğuna dair kaynaklar;
o ARAPÇALAR: 1-Kadı Beyzâvî, 2-Rûhul Meânî, 3-Ruhul Beyan, 4-Ahkâmül Kur’an, 5-Tefsir-i Kebir. (Bu eserlerde Vakıa Sûresi’nin 79. âyetinin tefsirine bakılabilir.)6-Dürerül Hükkâm, 7-El-Muğnî, 8-Muhit, 9-Kâfî, 10-Hidâye, 11-Merâkıl Felah,. 12-Tahtâvî, 13-EI-Mezâhibül Erbaa, 14-Bedâiü.s Sanâyî, 15-İtkan.
o TÜRKÇELER: 1-Elmalılı Tefsiri, 2-Çantay Tefsiri, 3-5 Prof. ve l doçent tarafından hazırlanan TDV meali, 4-Enver Baytan, eski İstanbul Müftüsü A. Fikri Yavuz ve Ahmed Davudoğlu tarafından hazırlanan meallerde, ilgili yere bakılabilir. (Yani Vakıa Sûresi, 79. âyet)5-Ahmed Zühdü Paşa’nın (Osmanlıca) Mecmua-ı Zühdiye,6-Numan Kurtulmuş’un Âmentü Şerhi, 7-Fatih devri âlimlerinden Molla Hüsrev’in, 8-Büyük İslâm Fıkhı ismiyle tercüme edilen Dürer Tercümesi, . 9-Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslâm, 10-Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki’nin İslâm Dini,11-Eski Diyanet işleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali Bu eserlerin “Abdest” bahislerine bakılabilir. 12-Prof. İbrahim Canan’ın Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (4/289), 13-Ibn-i Abidin Tercümesi, (l /l 10, 1/217), 14-İmam Gazâlî Hazretleri’nin İhya u Ulûmiddin Tercümesi (1/797), .15-Kur’an İlimleri Ansiklopedisi ismiyle tercüme edilen İtkan Tercümesi (2/444).

Murat Yazıcı
13-10-2009, 18:59
Hastalığımız bununla da sınırlı kalmamış. Merhum Gazali’nin tesbitiyle "Müslümanlar Kur’anı sadece okumak için öğrenirler. Dinlerini öğrenmek için okumazlar."

Eğer burada bahsedilen "Gazali", İmam-ı Gazali ise (ki akla başka ihtimal pek gelmiyor), İmam-ı Gazali'nin yazıları bu sapık yazara destek vermez. Nitekim, İhya'da buyuruyor ki:

“Bu günahlar şayet başkasını ilgilendirmeyip kendisi ile Rabbi arasındaki kusurlarsa, cünüp olarak mescidde oturmak, abdestsiz mushafı tutmak, bidat şeylere inanmak, içki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkı ile ilgili olmayan günahların hepsinden hasret ve nedametle tevbe eder.” (İhya, Bedir Yay., c.4, s.65)

***

Yukarıdaki yazıyı sanıyorum bu forumda da daha evvel görmüştük. Zırva te'vil götürmez. Zındıkların hazırlayıp yaydığı bu gibi yazılara aldanacak kadar sağduyusuz olan kişilere de ne denilir? Allahü teâlâ hidayet etsin.

Bu fitneyi yayan bir münafıkdan daha evvel bahsetmiştik:

M. İslamoğlu'nun Abdestsizlik Fitnesi Üzerine (http://muratyazici.blogspot.com/2007/06/m-islamolunun-abdestsizlik-fitnesi.html)
M. İslamoğlu'nun Abdest Konusundaki Fitnesi (http://muratyazici.blogspot.com/2007/06/aadaki-makale-mustafa-islamolu-isimli.html)

Ali Eren bu kişiye uzun cevap vermişti. Ali Eren'in yazdıklarına şunu ilave edelim:

İmamlar [İmam-ı a'zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed] icma etmişlerdir ki, cünübün Kur'an-ı kerim taşıması ve ona dokunması haramdır.

Kaynak: Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İstanbul, 1980; s. 208.

Dört mezheb imamı, abdestsiz olanın Mushafa dokunmasının ve taşımasının caiz olmadığında ittifak etmişlerdir.

a.g.e. s. 190.

tevhid_yolcusu
13-10-2009, 19:05
Eğer burada bahsedilen "Gazali", İmam-ı Gazali ise (ki akla başka ihtimal pek gelmiyor), İmam-ı Gazali'nin yazıları bu sapık yazara destek vermez.

Senin gibi düşünmeyen sapıkmı oluyor murat?
Yeryüzünde herkes senin düşündüğün gübü düşünmez değilimi?
Sapık olmak ehli küfre yakışır arkadaşım.
İslam ehline sapık demek uygun bir tabir değildir.
Katılırsın yada katılmazsın senin bileceğin iş.
Ben böyle amel ediyorum,sende kendi bildiğin gibi amel et.

Murat Yazıcı
13-10-2009, 19:14
Senin gibi düşünmeyen sapıkmı oluyor murat?
Yeryüzünde herkes senin düşündüğün gübü düşünmez değilimi?
Sapık olmak ehli küfre yakışır arkadaşım.
İslam ehline sapık demek uygun bir tabir değildir.
Katılırsın yada katılmazsın senin bileceğin iş.
Ben böyle amel ediyorum,sende kendi bildiğin gibi amel et.

Senin şu yukarıya aldığın yazıda İslam alimlerine ve Müslümanlara hakaret ediliyor. Sen de bunu beğenip yayıyorsun. Doğrusu, bu yazıyı bir papazın veya hahamın yazdığı akla geliyor.

Bu şahıs demiş ki:

Allah’ın koymadığı bir takım şartları saygı adına koyarak insanları okumaktan, öğrenmekten uzaklaştırmayı nasıl becerdiklerini görüyoruz. Öyle korku verilmiştir ki Kur’an okumak için değil dokunmak için bile bir çok merasim gereklidir.


Mustafa İslamoğlu da şöyle hakaret ediyordu:

"Utanmadan yıllar yılı mezhepsizlik edebiyatı yapan mezhepçiler."
"Mezhepçilik yapan şarlatanlar sizi dolmuşa bindiriyor."
"Tulumbacı takımı."
"Dinini donundan biraz ciddiye alan bir Müslüman..."
"...bitli baklanın kör alıcısı."

Bu palyaçolar ağızlarına geleni yazacaklar, biz cevap vermeyeceğiz! Hem, sen burada fikrini ifade ediyorsun da, biz niye edemeyelim? Ben de böyle düşünüyorum.

Sakallı
13-10-2009, 19:21
Ne kadar zavallısınız yaa. Allah'ım, Sen bunları islah et...

Allah-u Teâlâ bizi Kur'an'ı Kerim'e abdestli dokunduk diye
hesaba çekmiyecek kardeş.. Biz işimizi sağlama alıp abdestli
alalım.. Ama bir de MİLYONLARCA Alimin de söylediği gibi
abdestsiz dokunamıyorsak, orasını sen düşün... Hem çok
mu zor ya! ABdest almak 2 dakikanı almaz. Su mu yok.
O zaman teyemmum al!.. Gerçi çok görmüyorum bunu size...
Hayizli kadın oruç tutabilir diyenler için gayet normal..................

tevhid_yolcusu
13-10-2009, 19:27
Bu palyaçolar ağızlarına geleni yazacaklar, biz cevap vermeyeceğiz! Hem, sen burada fikrini ifade ediyorsun da, biz niye edemeyelim? Ben de böyle düşünüyorum.

Tebrik ederim sizi.Tabiki cevap vereceksiniz,dedimya nasıl istiyorsanız öyle amel eddin diye.Benim için Kuran herkesin alıp eline okuyabileceği bir kitaptır böylede olması gerekiyor,yoksa mesajını okumayan anlayamaz.
Bu kitabı hırıstiyanlarda mecusilerde ateistlerde okuyacakki,öğrenecek.,
Yoksa nasıl evrensel olacak.Ne kadar zavallısınız yaa. Allah'ım, Sen bunları islah et...

Allah-u Teâlâ bizi Kur'an'ı Kerim'e abdestli dokunduk diye
hesaba çekmiyecek kardeş.. Biz işimizi sağlama alıp abdestli
alalım.. Ama bir de MİLYONLARCA Alimin de söylediği gibi
abdestsiz dokunamıyorsak, orasını sen düşün... Hem çok
mu zor ya! ABdest almak 2 dakikanı almaz. Su mu yok.
O zaman teyemmum al!.. Gerçi çok görmüyorum bunu size...
Hayizli kadın oruç tutabilir diyenler için gayet normal..................

Bak arkadaşım anlatamdığım bişey var.Yada siz anlamak istemiyorsunuz....
Abdestli okunmalı ama abdestsizde okunur...
Onu diyorum anladınmı kardeş.Zavallı olanlar Kitaptan uzak yaşayanlardır.
İnsanları zavallı olmaktan kurtaralım hep beraber.

Gök_Han
13-10-2009, 19:32
kutsal kitap yıllar boyu bazı insanlar tarafından hep duvarda asılı bırakıldı.
-aman elleme günah!
-aman dikkat et vs !

sözlerle insanlar korkuyla ya da şüpheyle yaklaştı kur'an'a.(yaklaştırıldı!)

artık korkuyu şüpheyi bırakıp
rahatça okuyarak,yaşantımıza çeki düzen verelim bir an önce diyorsun.hemfikiriz.
(doğru mu anlamışız?)

diyoruzda,yukarıda kardeşiminde belirttiği gibi
az bir vaktimizi ayırıp abdest alsak,
hem kur'an'ı ilk defa okuyacak olanda öğrense abdesti,saygımızı ifade etsek böylece
çok mu şey istiyoruz?

dostluk
13-10-2009, 19:33
79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.

Buradaki nefiy (olumsuzluk), nehiy (men etmek) mânâsınadır. Yani temiz olmayan kirli eller Ona dokunmasın, ancak maddî ve manevî pisliklerden, kötülükten ve necasetten temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler ona dokunsun. Bu âyet sebebiyledir ki, fıkıhta cünüp iken Kur'ân okunamayacağı ve abdesti olmayanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir.

80. Çünkü O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır.


81. Şimdi siz bu söze mi yağ süreceksiniz? Yani hürmetsizlik edip inkâr içinde ve temizlenmeden onu kirletmeye mi kalkışacaksınız?bunlarda ayeti kerime..

bu yazılanlar anlaşılmıyormu yani şimdi?

hani kuranı herkez açıp okuyup anlayacaktı..

bu ayetleri okuyan direkt olarak yalancı diyecek abdestsiz oku diyenlere..

ayetler gaçık,ve ard arda açıklamalı..

Sakallı
13-10-2009, 19:35
Seni gayet iyi anladım kardeşim...
Nitekim anlaşılmayacak bir durumunuz yok...
Ama şuna cevap ver.. Birkaç densizin mi söylediği
doğru oluyor yoksa
Ama bir de MİLYONLARCA Alimin
de söylediği gibi abdestsiz dokunamıyorsak bunların söylediği mi???

tevhid_yolcusu
13-10-2009, 19:40
az bir vaktimizi ayırıp abdest alsak,
hem kur'an'ı ilk defa okuyacak olanda öğrense abdesti,saygımızı ifade etsek böylece
çok mu şey istiyoruz?

Kardeşim,benim abdestle ilgili bi sorunum yok.
Ama demek istediğim,Kuran badestsizde okunur onu diyorum.
Kim nederse desin,günümüzde kitabımızın bütün insanlara ulaşması gerekiyor.Bunu yoluda kolaylaştırmaktır.Seni gayet iyi anladım kardeşim...
Nitekim anlaşılmayacak bir durumunuz yok...
Ama şuna cevap ver.. Birkaç densizin mi söylediği
doğru oluyor yoksa bunların söylediği mi???

Ben daha önceki mesajlarımda ilgili ayet hakkında müfessirlerin
görüşlerini yazdım.Sanırım okumadınız.Bi dönüp bakın.
Bilgi sahibi olursunuz.

dostluk
13-10-2009, 19:44
Kardeşim,benim abdestle ilgili bi sorunum yok.
Ama demek istediğim,Kuran badestsizde okunur onu diyorum.
Kim nederse desin,günümüzde kitabımızın bütün insanlara ulaşması gerekiyor.Bunu yoluda kolaylaştırmaktır.


pes diyorum ya..ayet var ayet..kuran bu,,hani sizin oku diye ,anla diye yırtındığınız kuran..kuran diyor temiz yaklaşın diye ,kuran diyor değer verin diye,kuran diyor hürmetsizlik etmeyin diye..

kuranı okuyan söz dinlemeyecekse okumsın madem..yada işine gelenleri okuyacak inanacak mantığına ters gelenleri okumayacakmı..

ya gerçekten allah firaset,basiret ne varsa versin ..

Sakallı
13-10-2009, 19:49
Sual: Bir müslüman Mushafı abdestsiz tutabilir mi?

CEVAP
Peygamber efendimiz, Bekara suresinin, (Hayzdan temizleninceye kadar

kadınlarınıza yaklaşmayın) mealindeki 222. âyeti ile, Vakıa suresinin,

(Kur’an-ı kerime temiz olanlardan başkası dokunamaz) mealindeki

79.âyet-i kerimesini açıklayarak buyuruyor ki:


(Kur'ana ancak hadesten [abdestsizlikten, cünüplükten, hayz ve

nifastan] temiz olan el değdirebilir.) [Nesai, Hakim, Beyheki, Taberani,

Darekutni]


(Hayzlı ve cünüp olan, Kur'andan bir şey okuyamaz.) [Tirmizi]

(Cünüp ile hayzlıya mescide girmek helal olmaz.) [İbni Mace]

(Hayzlı kadın namaz kılamaz.) [Ebu Davud]


Bütün fıkıh kitaplarında da Kur’an-ı kerime cünüp ve abdestsiz iken

dokunulamayacağı, cünüpken de okunamayacağı bildiriliyor. Bu açık hükme

rağmen, mezhepsizlerin sözüne kanarak, Allahü teâlânın emrine,

Resulullah efendimizin ve Onun vârisi âlimlerin sözlerine aykırı olarak

hayzlı ve nifaslı iken namaz kılan, Kur’ana cünüp dokunan veya

cünüpken okuyanlara yazıklar olsun.

tevhid_yolcusu
13-10-2009, 19:50
pes diyorum ya..ayet var ayet..kuran bu,,hani sizin oku diye ,anla diye yırtındığınız kuran..kuran diyor temiz yaklaşın diye ,kuran diyor değer verin diye,kuran diyor hürmetsizlik etmeyin diye..

kuranı okuyan söz dinlemeyecekse okumsın madem..yada işine gelenleri okuyacak inanacak mantığına ters gelenleri okumayacakmı..

ya gerçekten allah firaset,basiret ne varsa versin ..

Amin Rabbimiz hepimize feraset versin.
Bende diyorumki,o ayetin tefsirlerine bakın,okuyn diyorum.

Gök_Han
13-10-2009, 19:51
Kardeşim,benim abdestle ilgili bi sorunum yok.
Ama demek istediğim,Kuran badestsizde okunur onu diyorum.
Kim nederse desin,günümüzde kitabımızın bütün insanlara ulaşması gerekiyor.Bunu yoluda kolaylaştırmaktır.siz allah'ın kitabı için abdestsiz okunabilir diyeceksiniz,
sonra da bunun ismi kolaylaştırmak olacak!

ne söylesek boş.anlaşılan düşünceniz değişmeyecek.
herşeyin iyisini 'O,(cc) bilir.'

Murat Yazıcı
13-10-2009, 19:53
Benim için Kuran herkesin alıp eline okuyabileceği bir kitaptır böylede olması gerekiyor,yoksa mesajını okumayan anlayamaz.

Senin fikrinin zerre kadar kıymeti yoktur. 1400 senedir gelmiş ulemanın, alimler topluluğunun, dört mezheb imamının söylediği, Kur'an-ı kerimin abdestsiz tutulamayacağı yönündedir. Ezbere veya el ile dokunmadan bakarak okunabilir.

Bütün bu alimlere ve Müslümanlara hakaret eden kişinin zındık olduğu anlaşılır. Böyle kişilerin yazılarını beğenip yayanlar da aynı hükme tabi'dir.


Bu kitabı hırıstiyanlarda mecusilerde ateistlerde okuyacakki,öğrenecek.,
Yoksa nasıl evrensel olacak.


Ne zeka ama!

Kafirlere oruç tutmaları, namaz kılmaları, abdest almaları vs. emredilmemiştir. Onlara emredilen iman etmeleridir. İman ettikten sonra diğer emirlere muhatab olurlar.

Yazılarını yaydığın sapık kişiler arzu ettikleri gibi amel ederler. Kimse kafalarına tabanca dayayıp zorla abdest almaya zorlamıyor.

Müslümanlara, İslam alimlerine hakaret edenler ise bizden saygı ve sevgi beklemesin.

dostluk
13-10-2009, 19:55
Amin Rabbimiz hepimize feraset versin.
Bende diyorumki,o ayetin tefsirlerine bakın,okuyn diyorum.


sizde bu tevsirlere bakın o vakit,burakilerdede abdestsiz okunmaz deniyor..

1-Elmalılı Tefsiri,

2-Çantay Tefsiri,

3-5 Prof. ve l doçent tarafından hazırlanan TDV meali,

4-Enver Baytan,

eski İstanbul Müftüsü A. Fikri Yavuz ve Ahmed Davudoğlu tarafından hazırlanan meallerde, ilgili yere bakılabilir. (Yani Vakıa Sûresi, 79. âyet)

5-Ahmed Zühdü Paşa’nın (Osmanlıca) Mecmua-ı Zühdiye,

6-Numan Kurtulmuş’un Âmentü Şerhi,

7-Fatih devri âlimlerinden Molla Hüsrev’in,

8-Büyük İslâm Fıkhı ismiyle tercüme edilen Dürer Tercümesi, .

9-Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslâm,

10-Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki’nin İslâm Dini,

11-Eski Diyanet işleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali Bu eserlerin “Abdest” bahislerine bakılabilir.

12-Prof. İbrahim Canan’ın Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (4/289),

13-Ibn-i Abidin Tercümesi, (l /l 10, 1/217), 14-İmam Gazâlî Hazretleri’nin İhya u Ulûmiddin Tercümesi (1/797), .15-Kur’an İlimleri Ansiklopedisi ismiyle tercüme edilen İtkan Tercümesi (2/444).

ARAPÇALAR:

1-Kadı Beyzâvî,

2-Rûhul Meânî,

3-Ruhul Beyan,

4-Ahkâmül Kur’an,

5-Tefsir-i Kebir. (Bu eserlerde Vakıa Sûresi’nin 79. âyetinin tefsirine bakılabilir.)

6-Dürerül Hükkâm,

7-El-Muğnî,

8-Muhit,

9-Kâfî,

10-Hidâye,

11-Merâkıl Felah,.

12-Tahtâvî,

13-EI-Mezâhibül Erbaa,

14-Bedâiü.s Sanâyî,

15-İtkan.bu arada mealden din öğrenilir demenizin samimiyetide ortaya çıktı..

madem öğreniliyor neden müfessirlere bakılıyor,aha açık 3 ayet var..anlayamadımı 3 ayet mealinden kurana nasıl yaklaşılacağını..

tevhid_yolcusu
13-10-2009, 20:07
İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurmadır. (İbrahim Suresi, 52)

Bu (Kur'an), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.
(Casiye Suresi, 20)

"Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım."
(Zariyat Suresi, 56)

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
(Sad Suresi, 29)

Bu (Kur’an) insanlar için bir beyan sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. (Al-i İmran Suresi, 138)

Gerçek (şu ki), o (Kur’an,) elbette bir öğüttür. Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür.
(Müddessir Suresi, 54-55)

Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna Furkan’ı indiren (Allah) ne yücedir. (Furkan Suresi, 1)

Murat Yazıcı
13-10-2009, 20:26
Sual: Bir müslüman Mushafı abdestsiz tutabilir mi?

CEVAP
Peygamber efendimiz, Bekara suresinin, (Hayzdan temizleninceye kadar

kadınlarınıza yaklaşmayın) mealindeki 222. âyeti ile, Vakıa suresinin,

(Kur’an-ı kerime temiz olanlardan başkası dokunamaz) mealindeki

79.âyet-i kerimesini açıklayarak buyuruyor ki:


(Kur'ana ancak hadesten [abdestsizlikten, cünüplükten, hayz ve

nifastan] temiz olan el değdirebilir.) [Nesai, Hakim, Beyheki, Taberani,

Darekutni]


(Hayzlı ve cünüp olan, Kur'andan bir şey okuyamaz.) [Tirmizi]

(Cünüp ile hayzlıya mescide girmek helal olmaz.) [İbni Mace]

(Hayzlı kadın namaz kılamaz.) [Ebu Davud]


Bütün fıkıh kitaplarında da Kur’an-ı kerime cünüp ve abdestsiz iken

dokunulamayacağı, cünüpken de okunamayacağı bildiriliyor. Bu açık hükme

rağmen, mezhepsizlerin sözüne kanarak, Allahü teâlânın emrine,

Resulullah efendimizin ve Onun vârisi âlimlerin sözlerine aykırı olarak

hayzlı ve nifaslı iken namaz kılan, Kur’ana cünüp dokunan veya

cünüpken okuyanlara yazıklar olsun.

Güzel yazı, teşekkürler.

Kur'an-ı kerim bizlere Muhammed aleyhisselama tabi' olmamızı emrediyor. Peygambere (sallallahü aleyhi ve sellem) uyulmasını istemeyenin Kur'an-ı kerime inanmadığı anlaşılır. Vesselam.

tevhid_yolcusu
13-10-2009, 20:38
bu arada mealden din öğrenilir demenizin samimiyetide ortaya çıktı..Samimiyeti en iyi bilen Allahtır.Aslında demek istediğimi anladığınızı sanıyorum.Biraz daha kolaycı olun insanlara karşı.Sonuçta okunacak olan Allahın kitabı.Bütün insanlığa gelmiştir.Sizin yada bi kısım insanın tekelinde değildir. Herşeyin en doğrusunuda bilen Allahtır.

dostluk
13-10-2009, 20:48
Bunların içinden kabuğunu çatlatanlara karşı da birileri çamur atma, tekerlerine çomak sokma kampanyası yürütüyor ve "Kur'an herkes tarafından anlaşılmaz, el sürülmez, hayata tatbik edilip kirletilemez" gibi hezeyanlar saçıyorlar.

Bu tür sözler, ne Kur’an’a saygılarından ne de İslam’a itaatlarından kaynaklanıyor. Bunlar İslam'a mani olmanın bir başka yolunu tutmaktadırlar.


Müslümanlar olarak bizler düşmanın sözüne değil dostumuz olan Allah'ın sözüne kulak verelim.

Genç, ihtiyar, kadın, erkek, her yaşta Allah'ın dinini öğrenmek için Kur'anı okumaya çalışalım, öğrenelim, öğrendiklerimizi yaşamaya çalışalım. Allah'ın dinini yüceltenleri elbette Allah yüceltecek ve şereflendirecektir.
Bilesiniz ki bütün şeref Allah'ın yanındadır.

bunca abdestsiz okunamaz diyen alimlere düşman diyen ,hezayanla suçlayan,imana mani oluyor diye iftira atan bu alçak,kendisinimi müslüman sanıyır sadece..


sabrımın sınırı kalmadı..

tekrarlıyorum paylaştığınız konuları okuyun ve müslümanın değerlerine saldırmayan yazılar asınız ..!Vakıa 79. ayetinin abdest veya dokunmayla hiçbir ilgisinin olmadığını birazcık arapça gramer bilenin anlaması zor değildir. .

madem arapca gramer bilgisi lazım bu ayeti anlamada neden o vakit kuranı herkez çoluk çocuk anlar diyor,arabcamı anlıyor herkez,herkez türkçe gramer bilmiyor..!


yazının heryerinden hezayan fışkırıyor,Allah bu yazıyı yazanı düünyada ve ahirette hesabını sorsun inşallah..

hiçim
13-10-2009, 21:22
tevhid yolcusu kardeşim senin ne demek istediğini çok şükür anladım ama hiç tanımadığı insanlara "zavallı",sapık" diyen zihniyetlerde kendilerinin sütten çıkma akkaşık müslüman olduğunu zannediyorlar.
kardeşim millet temizken zor namaz kılıyor hayızlıyken ya da cünüpken mi kılacak var mı?
"temizlenenler" kuranın derinliğinde acaba göründüğü mana mı
isteyen inandığını uygulasın
ama Allah aşkına hakaretlerinizi kendinize saklayın,kimin zavallı ya da sapık olduğunu Rabbim bilir

Murat Yazıcı
13-10-2009, 21:50
tevhid yolcusu kardeşim senin ne demek istediğini çok şükür anladım ama hiç tanımadığı insanlara "zavallı",sapık" diyen zihniyetlerde kendilerinin sütten çıkma akkaşık müslüman olduğunu zannediyorlar.
...ama Allah aşkına hakaretlerinizi kendinize saklayın,kimin zavallı ya da sapık olduğunu Rabbim bilir

Meseleyi bu şekilde laf kalabalığına getirerek saptırmak doğru olmaz. Senin kardeşin "tevhid yolcusu"nun yazısında geçen bazı ifadeler şunlar:

Allah’ın koymadığı bir takım şartları saygı adına koyarak insanları okumaktan, öğrenmekten uzaklaştırmayı nasıl becerdiklerini görüyoruz. Öyle korku verilmiştir ki Kur’an okumak için değil dokunmak için bile bir çok merasim gereklidir. Bu nedenle insanlar ...
Bunların içinden kabuğunu çatlatanlara karşı da birileri çamur atma, tekerlerine çomak sokma kampanyası yürütüyor ve "Kur'an herkes tarafından anlaşılmaz, el sürülmez, hayata tatbik edilip kirletilemez" gibi hezeyanlar saçıyorlar. Bu tür sözler, ne Kur’an’a saygılarından ne de İslam’a itaatlarından kaynaklanıyor. Bunlar İslam'a mani olmanın bir başka yolunu tutmaktadırlar.

Burada İslam alimlerine ve Müslümanlara ağır hakaretler var. Bunları yazan ve beğenen kişilere "sapık" kelimesi az bile kalır.

Burada hakaret edilen kimdir?

Kimmiş "hezeyanlar saçanlar"? (Haşa)

İmamlar [İmam-ı a'zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed] icma etmişlerdir ki, cünübün Kur'an-ı kerim taşıması ve ona dokunması haramdır.

Kaynak: Mizan-ül Kübra (Dört Hak Mezhebin Büyük Fıkıh Kitabı), Berekat Yayınevi, İstanbul, 1980; s. 208.

Dört mezheb imamı, abdestsiz olanın Mushafa dokunmasının ve taşımasının caiz olmadığında ittifak etmişlerdir.

a.g.e. s. 190.

dostluk
13-10-2009, 22:16
“Kur’an okurken abdest almak, gerçekten de bu yazarın dediği gibi farz mıdır?” Önce mezkur yazıdan ilgili pasajı alalım:
“Hazret-i Kur’an’ı eline alan herkesin abdestli olması farzdır. Abdestsiz Kur’an ele alınamaz. Ancak dini kitaplar için böyle bir mecburiyet yoktur. Dini kitapların sadece içinde bulunan ayetlere elle dokunmak için abdestli olmak gerekir. Ayetten boş olan yerlere, yazılara abdestsiz dokunulabilir, okunabilir. Kur’an’la dini kitap arasında böyle bir ince fark vardır. Kur’an-ı Kerim’in ayetten boş olan kısımları da ayet hükmündedir. Bu yüzden dikişli kabına bile abdestsiz dokunulamaz. Abdestsiz kimseler bir mendil veya temiz bezle tutup bir yerlere koyarlar. Abdestsiz ele alamazlar.”

Ahmet Şahin..

-Efendim Kur’an’a abdestsiz dokunulabilir mi?


-Kesinlikle abdestsiz Kur’an’a dokunulmaz. La yemessühu illel mutaharrun (Vakıa / 79) gayet açıktır. Kanun evvela açık ifadesine göre uygulanır. Çözemezseniz altını ararsınız. La yemessühu “ona dokunamazlar” kim dokunabilir? “illa mutahherun “ ancak abdestli olanlar.” Açık yahu, gizli bir kelime değil ki bu.


Bu konuda hadisler var; “Ben hayızlı kadına mescide girmeyi, Kur’an okumayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı helal kılmam”


Hakim bin Hizam var, Peygamber onu Yemen valisi yapmış ve ona mektup yazmış “ böyle böyle davran” madde madde söylemiş. Orada var. Bu Kur’an’da var, hadiste var. Artık bunu zorlamaya gerek yok bence. Kur’an’ı abdestsiz tutup okuyamazsınız. Dinleyebilirsiz, ezbere okuyabilirsiniz ama cünüpken ezbere de okuyamazsınız, yalnız dinleyebilirsiniz. Hayızsanız ezbere okuyamazsınız, yalnız dinleme hakkınız var.


Kur’an-a ancak abdestli dokunulabilir. Ebû Dâvut, Beyhakî, Tabarânî, İbn Hibban, Hâkim’in Müstedrek’inde ve diğer hadis kitaplarında açık hadisler vardır. Bu konuda el-Mebsut, III/147; Kâsânî, I/33; Cassâs, III/415; Kurtubî, XIV/226 kitaplarına da bakılabilir.


Bir de diyorlar ki “Ona, ancak temiz olanlar dokunabilir.” Ayeti Levh-i Mahfuz’daki Kur’an içindir. Bu görüş de tutarsızdır. Çünkü Levh-i Mahfuz’a ulaşan insan var mı? Yok.. Allah (c.c.) olmayan şey için niye bir de yasak getirsin? Bu emrin biz, yeryüzünde yaşayanlar için olduğu gayet açıktır.

PROF.DR. CEVAT AKŞİT HOCAEFENDİ

dostluk
13-10-2009, 22:31
Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân-ı Kerime abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve ele alınamayacağı bütün fıkıh kitaplarında kayıtlıdır. Mezheplerin bu husustaki delili şu meâldeki âyet-i kerimedir: “Ona ter temiz olanlardan başkası dokunamaz.”1

Bazı tefsirlerde bu âyetin birkaç mânâya geldiği belirtilmekte ise de, üzerinde ittifak edilen mânâ şudur:
“Kurân’â hadesten, yâni abdestsizlikten ve guslü icap eden bir halden temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz.”

Peygamber Efendimiz de Yemenlilere yazdığı bir mektupta, Kur’ân-ı Kerim’e ancak abdestli olarak ve guslü gerektiren hallerden temizlendikten sonra el sürülebileceğini bildirmiştir.2

Fakat bazı zarurî durumlarda abdestsiz olarak da Mushaf’ın ele alınabileceği hususunda ruhsatlar mevcuttur. Yanma, suya düşme gibi tehlikeli durumlarda Kur’ân’ın zâyi olmaması için abdestli olmadan da bulunduğu yerden alınıp kurtarılabilir. Yine Kur’ân, bir yerden başka bir tarafa alınıp konulması gerektiği hallerde, temiz bir bez ve kâğıt parçası ile tutulup kaldırılabilir.

Ayrıca, eğer Kur’ân kendisine bitişik bulunmayan bir mahfaza, kap, çanta içinde ise veya bir beze sarılı halde bulunuyorsa, yine abdestsiz olarak ele alınabilir. Henüz rüştüne ermemiş bir çocuk öğrenmek maksadıyla abdestsiz olarak Kur’ân’ı ele alıp okuyabilir. Hattâ Mâlikî mezhebine göre, Kur’ân öğreticisi olan bir kimse abdestli olmadığı halde, eğer kadınsa ve hayızlı bulunsa bile, sırf öğretmek maksadıyla Kur’ân’ı eline alabilir.

Kur’ân-ı Kerim abdestsiz olarak ele alınmamakla birlikte, el sürmemek şartıyla bakarak okunabilir. Yine abdesti olmayan kimsenin ezbere Kur’ân âyet ve sûrelerini okumasında bir mahzur yoktur. Fakat cünüp olan bir kimse, aybaşı halinde ve lohusa olan kadın Kur’ân’a el süremeyeceği gibi, ne ezberinden, ne de Mushaf’a dokunmadan okuyamaz. Yalnız Fâtiha, Âyetelkürsi ve Muavvizeteyn’i (Kul eûzü’ler) gibi sûre ve âyetleri duâ maksadıyla okuyabilir.

1. Vâkıa Sûresi, 79.
2. Dârimî, Talâk: 3.
Mehmed Paksu

hiçim
13-10-2009, 22:34
79- Ona sadece tertemiz kimseler el sürebilir.
80- O, Allah tarafından indirilmiştir.(vakıa)


"Ona sadece tertemiz olanlar el sürebilir."
Bazı müşrikler Kur'an'ın şeytanlar tarafından yere indirilmiş bir mesaj olduğunu ileri sürdüler. Bu ayet bu iddiayı reddediyor. Çünkü yüce Allah'ın bilgisi ve koruması altında saklanan bu kitaba şeytanlar dokunamaz. Onu Peygambere getirenler, tertemiz meleklerdir. "Ona sadece tertemiz olanlar el sürebilir" ayetinin en tutarlı, en mantıklı açıklaması budur. Sebebine gelince ayetin başındaki "lâ" edatı cümledeki eylemin gerçekleşmeyeceğini belirten bir olumsuzluk edatıdır, yasaklama anlamı taşıyan bir edat değildir. Yoksa yeryüzünde bu Kur'an'ı temizler de, pisler de, mü'minler de, kafirler de elleyebilirler. Bu durumda olumsuz anlamı gerçeklik kazanamaz, askıda kalır. Yalnız eğer olumsuzluk müşriklerin Kur'an'ı şeytanların indirdikleri yolundaki iddialarına bağlanır da arkasından bu iddianın reddedildiği kabul edilirse cümlenin anlamındaki olumsuzluk gerçekleşmiş olur. Çünkü o takdirde Kur'an'ın gökte saklanan orjinaline "temizler"den başkası el sürmemiş, dokunmamış olur. Bir sonraki ayet de bu yaklaşım tarzını destekler. "O Allah tarafından indirilmiştir."Yani şeytanların getirdikleri bir mesaj değildir.
Yalnız elimizde bu ayetin başka bir anlama geldiğini belirten iki hadis vardır. Bu hadislere göre ayetin anlamı "Kur'an'a sadece temiz olanlar el sürebilir" biçimindedir. Fakat tefsir bilgini İbn-i Kesir bu hadisler hakkında şöyle diyor: "Bu hadisler zehri ve başkaları tarafından aktarılmıştır. Böyle bir aktarma zincirine güvenerek getirdikleri sözleri delil olarak kullanmamız doğru değildir. Bu hadisi Darukudni Amr b. Hazm'e, Abdullah b. Ömer'e ve Osman b. Ebul As'a dayandırarak aktarmıştır. Ama her üçünün aktarma zincirlerinde de tartışılabilir halkalar vardır. Doğrusunu Allah bilir."

dostluk
13-10-2009, 22:47
79- Ona sadece tertemiz kimseler el sürebilir.
80- O, Allah tarafından indirilmiştir.(vakıa)


"Ona sadece tertemiz olanlar el sürebilir."
Bazı müşrikler Kur'an'ın şeytanlar tarafından yere indirilmiş bir mesaj olduğunu ileri sürdüler. Bu ayet bu iddiayı reddediyor. Çünkü yüce Allah'ın bilgisi ve koruması altında saklanan bu kitaba şeytanlar dokunamaz. Onu Peygambere getirenler, tertemiz meleklerdir. "Ona sadece tertemiz olanlar el sürebilir" ayetinin en tutarlı, en mantıklı açıklaması budur. Sebebine gelince ayetin başındaki "lâ" edatı cümledeki eylemin gerçekleşmeyeceğini belirten bir olumsuzluk edatıdır, yasaklama anlamı taşıyan bir edat değildir. Yoksa yeryüzünde bu Kur'an'ı temizler de, pisler de, mü'minler de, kafirler de elleyebilirler. Bu durumda olumsuz anlamı gerçeklik kazanamaz, askıda kalır. Yalnız eğer olumsuzluk müşriklerin Kur'an'ı şeytanların indirdikleri yolundaki iddialarına bağlanır da arkasından bu iddianın reddedildiği kabul edilirse cümlenin anlamındaki olumsuzluk gerçekleşmiş olur. Çünkü o takdirde Kur'an'ın gökte saklanan orjinaline "temizler"den başkası el sürmemiş, dokunmamış olur. Bir sonraki ayet de bu yaklaşım tarzını destekler. "O Allah tarafından indirilmiştir."Yani şeytanların getirdikleri bir mesaj değildir.
Yalnız elimizde bu ayetin başka bir anlama geldiğini belirten iki hadis vardır. Bu hadislere göre ayetin anlamı "Kur'an'a sadece temiz olanlar el sürebilir" biçimindedir. Fakat tefsir bilgini İbn-i Kesir bu hadisler hakkında şöyle diyor: "Bu hadisler zehri ve başkaları tarafından aktarılmıştır. Böyle bir aktarma zincirine güvenerek getirdikleri sözleri delil olarak kullanmamız doğru değildir. Bu hadisi Darukudni Amr b. Hazm'e, Abdullah b. Ömer'e ve Osman b. Ebul As'a dayandırarak aktarmıştır. Ama her üçünün aktarma zincirlerinde de tartışılabilir halkalar vardır. Doğrusunu Allah bilir."


seyit kutubun tevsirinden paylaşmışsın...ama kendi fikri ,sonuçta ayette açıkladıkları yerler Allahın kelamımı ? tabiki ahyır kendi görüşleri..

ne diyor mantığa göre diyor..kuranın ayeti açık değilmi..?

hadisi beğenme,alim görüşlerini beğenme birde açık gelen anlaşılır gelen ayeti mantığa göre tevsir et..

bumudur?

kuranamı inanalım seyyit kutubamı şimdi..

iyide tarafsız olun..hani kuran mealden anlaşılıyordu.. ?

onca dedik mealden din öğrenilmez,açıklama lazım ayrıntı lazım diye bizi böyyle diyenleri safsata etmekle kurandan soğutmakla suçladınız..(suçlayanlara sözüm birde suçlayanlara teşekkür edenlere)

neden yarım sayfa tevsir koydunuz madem


_________________________

Bir de diyorlar ki “Ona, ancak temiz olanlar dokunabilir.” Ayeti Levh-i Mahfuz’daki Kur’an içindir. Bu görüş de tutarsızdır. Çünkü Levh-i Mahfuz’a ulaşan insan var mı? Yok.. Allah (c.c.) olmayan şey için niye bir de yasak getirsin? Bu emrin biz, yeryüzünde yaşayanlar için olduğu gayet açıktır.

PROF.DR. CEVAT AKŞİT HOCAEFENDİ

hiçim
13-10-2009, 22:52
benim o tefsiri koyma amacım farklı tefsirlerinde olabileceğini göstermekti anladınız sevindim ben de sizi anladım Allah razı olsun

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 00:53
tevhid yolcusu kardeşim senin ne demek istediğini çok şükür anladım ama hiç tanımadığı insanlara "zavallı",sapık" diyen zihniyetlerde kendilerinin sütten çıkma akkaşık müslüman olduğunu zannediyorlar.
kardeşim millet temizken zor namaz kılıyor hayızlıyken ya da cünüpken mi kılacak var mı?
"temizlenenler" kuranın derinliğinde acaba göründüğü mana mı
isteyen inandığını uygulasın
ama Allah aşkına hakaretlerinizi kendinize saklayın,kimin zavallı ya da sapık olduğunu Rabbim bilir

Kardeşim Allah razı olsun,bu arkadaşların beni anlayacak kapasiteleri yok.
Klasik anlayışların dışına çıkamıyorlar.
O yüzden ben burada çekiliyorum.Herkes sonuçta karşılığını alacaktır.

saglıkcı
14-10-2009, 01:06
Kardeşim Allah razı olsun,bu arkadaşların beni anlayacak kapasiteleri yok.
Klasik anlayışların dışına çıkamıyorlar.
O yüzden ben burada çekiliyorum.Herkes sonuçta karşılığını alacaktır.
Seni anlamak için senin kapasitende olmak lazım kusura bakma o da bizde yok.İyiki de yok.Çünkü sende kapasite yok.

Gök_Han
14-10-2009, 01:09
:ltf: arkadaşlar konuyu karşılıklı atışmaya çevirmeyelim.herkesin kendi görüşüne saygı dumalı...

saglıkcı
14-10-2009, 01:19
:ltf: arkadaşlar konuyu karşılıklı atışmaya çevirmeyelim.herkesin kendi görüşüne saygı dumalı...
Ne yani adam Kuran-ı Kerime Abdestsiz dokunmanın caiz olmadığını İslam alimlerinin kitablarindan alarak yazaçak ve bunları yazdılar diye hem bu yazıları aktaranlar ve böyle olduğuna inananlar (Tabiki daha ilerisi Bunu yazan alimler)kapasitesizlikle suçlanaçak (Yani zatı muhterm kapesitesinde olmamak) Bu suçlanan kimselerin sayısı 1300 kusur senedir gelmiş geçmiş ve alen yaşıyan milyarlarca Müslüman peki bizim suçladığımız kişi sayısı binler ola bilir.aradaki kıyası yapınız.Şahsileştirene şahsileştirerek cevab verilir.Bizim kılevyeye kilitmni vuralım.

Gök_Han
14-10-2009, 01:23
konu ile ilgili şahsi olarakta fikrilerimi beyan ettim.
benzer bir konuda da yorumlarımı arz ettim.
elbette ki klavyemize,fikirlerimize kilit vuralım demiyoruz :)
lakin bu bir tartışma konusudur.
tartışmak ayrı,meseleyi şahsileştirmek ayrıdır.

diyarbekri
14-10-2009, 02:01
Mücerred Kur'an-ı Kerim'den indi görüşlerlerini beyan edebilen

"Bunlar klasik görüşler kardeşim" deyip Ulemanın ittifak ettikleri meseleyi elinin tersiyle kenara atan.Onlar da beşerdir yanılabilir derken enaniyetlerini ortaya atıp,görüşlerini onlarla kıyas eden ve bunu yaparken kemale eren bu Din'de reformist görüşlerle fitne fesad yaymaya çalışan

Kur'an evrenseldir, herkes okumalıdır,Mushaf ehli küffara da ulaşmalıdır deyip,Asrı Saadetten buyana yapılmamış ve yapılmasına şiddetle karşı çıkılmış şeylere teşvik edip sonrada küffarın Mushafa ağzıma alamıyacağım şekilde yaptığı rezilliğe-vaki olmuştur,detayıyla aktarmayacağım- meydan hazırlarken yüzleri bile kızarmayan

"Kısır akıllılara" ders vermeye çalışan ve intibaha çağıran

Kendilerine güzel isimler takıp,hemfikir olmadıklarına acaba ne diyorlar ? diye kafamızda güzel soru işaretleri bırakan

Ne çok kapasiteliler varmışta haberimiz yokmuş
Tebrik ederim

dostluk
14-10-2009, 16:52
Rahmetli Prof.Dr.Orhan Karmış hocamızın sesinden 79-80-81. ayeti kerimeleri özellikle konuyla alakalı dinleyiniz..Vâkıa suresi


77.-79. âyet-i kerimeler (http://www.dinimizislam.com/sesliyayinlar/tefsir/0789.mp3)80.-87. âyet-i kerimeler (http://www.dinimizislam.com/sesliyayinlar/tefsir/0790.mp3)

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 17:01
Rahmetli Prof.Dr.Orhan Karmış hocamızın sesinden 79-80-81. ayeti kerimeleri özellikle konuyla alakalı dinleyiniz..
Vâkıa suresi


77.-79. âyet-i kerimeler (http://www.dinimizislam.com/sesliyayinlar/tefsir/0789.mp3)
80.-87. âyet-i kerimeler (http://www.dinimizislam.com/sesliyayinlar/tefsir/0790.mp3)


Kardeşim,bu konuyu bitirdikya,herkes bildiği gibi amel eder.
Sen nasıl istiyorsan.Ben bütün düşüncelerimi anlattım.
Kuran bütün insanlığa hitap ediyor dedim.Bu kitabı müslümanıda yahudiside,
mecusiside,kıptiside,vel hasıl yeryüzünde yaşayan bütün insanlar okuyacak.
Bütün insanlara abdest alarak okutmayı nasıl düşünüyorsun.
Sadece müslümanlara hitap etmiyor.
Ey insanlar diyor,bu bir hayat nizamıdır deniyor.
500 yıl evvel verilmiş fetvalarla Kuranı dünyaya okutamazsın.
Bugün Kuranın yabancı dillere çevrilmiş baskıları var.
Anlıyormusun,kabuğumuzu kırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Yeni fikirleri ortaya çıkarmalıyız.Eskiler eskide kaldı.
İtikadi noktada dinde değişiklikler yapamazsın,ama ameli konularda,
değişmek zorundasın.Gözlüklerimiz dar çerçeve,değiştirelim istersen.

dostluk
14-10-2009, 17:07
kardeşim,bu konuyu bitirdikya,herkes bildiği gibi amel eder.
Sen nasıl istiyorsan.ben bütün düşüncelerimi anlattım.
Kuran bütün insanlığa hitap ediyor dedim.bu kitabı müslümanıda yahudiside,
mecusiside,kıptiside,vel hasıl yeryüzünde yaşayan bütün insanlar okuyacak.
Bütün insanlara abdest alarak okutmayı nasıl düşünüyorsun.
Sadece müslümanlara hitap etmiyor.
Ey insanlar diyor,bu bir hayat nizamıdır deniyor.
500 yıl evvel verilmiş fetvalarla kuranı dünyaya okutamazsın.
Bugün kuranın yabancı dillere çevrilmiş baskıları var.
Anlıyormusun,kabuğumuzu kırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Yeni fikirleri ortaya çıkarmalıyız.eskiler eskide kaldı.
İtikadi noktada dinde değişiklikler yapamazsın,ama ameli konularda,
değişmek zorundasın.gözlüklerimiz dar çerçeve,değiştirelim istersen.

: )

sİze yazdiĞimi kİm sÖyledİ..

Bİz kaynakli konuŞuruz..

BulduĞum kaynaklari 1 sene sonrada olsa ekleyebİlİm..

Mahsurumu vardi ?ÇelİŞkİdesİnİz ÇelİŞkİde..

Manen temİzlİk dİyorsunuz ama kafİrler manen temİz deĞİldİr,kafİrler okusun dİyorsunuz..

Menevİ temİzlİk-maddİ temİzlİk abdest alinacak denİyor bunada karŞi Çikiyorsunuz..

Kuran aÇiktir dİyorsunuz aÇik olan ayetİ tevsİr edİyorsunuz..

Kuran mealle anlaŞilmaz dİyoruz ,kuran dÜŞmani oluyoruz..

BİZ 500 YIL ÖNCEKİ İSLAMI YAŞAMAK İSTİYORUZ SİZ ŞİMDİKİ İSLAMI YAŞAYIN..BİZ 500 YIL ÖNCE AMEL EDİLEN KURANA AMEL ETMEK İSTİYORUZ SİZ YENİLERİNE EDİN..

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 17:25
: )

Bİz kaynakli konuŞuruz..

Mahsurumu vardi ?ÇelİŞkİdesİnİz ÇelİŞkİde..

Manen temİzlİk dİyorsunuz ama kafİrler manen temİz deĞİldİr,kafİrler okusun dİyorsunuz..

Menevİ temİzlİk-maddİ temİzlİk abdest alinacak denİyor bunada karŞi Çikiyorsunuz..

Kuran aÇiktir dİyorsunuz aÇik olan ayetİ tevsİr edİyorsunuz..

Kuran mealle anlaŞilmaz dİyoruz ,kuran dÜŞmani oluyoruz..

BİZ 500 YIL ÖNCEKİ İSLAMI YAŞAMAK İSTİYORUZ SİZ ŞİMDİKİ İSLAMI YAŞAYIN..BİZ 500 YIL ÖNCE AMEL EDİLEN KURANA AMEL ETMEK İSTİYORUZ SİZ YENİLERİNE EDİN..


Bence mahsuru yok,kaynaklı konuş.Bende öyle yapıyorum.
İnsan kendisi karar veremiyorsa tabiki kaynaklı konuşacak.
Ben kafirlerde okumalı diyorum,çünkü Kuran onlarada hitap ediyor.
Ne badset almaya nede temizlenmeye karşı çıkmıyorum.
Daha öncede belirttim.Benim abdest almakla ilgili bi sorunum yok çok şükür.Alınması gereken heryerde,kuran okurkende alıyorum.
Ama abdestsizde okunabileceini savunuyorum.
Kuranın açık olan ayetini ben sizin için tefsir ettim,anlamayız diyorsun
o yüzden.
Ben meallae anlaşılır diyorum,ama hüküm çıkarmak ulemanın işi diyorum.
Sizse hiç anlaşılamayacağını savunuyorsunuz.Farkımız burda.
Bu din kıyamete kadar süreceğine göre,ameli noktalarda zamana göre değişiklikler yapılmalıdır.Bu kaçınılmaz bir durumdur.
Siz hangi fetvayı muteber görüyorsanız onla amel edin.
Sonuçta itikatte bir ihtilaf yok.Yani böyle farklı amellerle amel etmek
kimseyi islam dairesi dışına çıkarmıyor kardeşim.

dostluk
14-10-2009, 17:35
Ben meallae anlaşılır diyorum,ama hüküm çıkarmak ulemanın işi diyorum.


Sizse hiç anlaşılamayacağını savunuyorsunuz.Farkımız burda.

Bu din kıyamete kadar süreceğine göre,ameli noktalarda zamana göre değişiklikler yapılmalıdır.Bu kaçınılmaz bir durumdur.

.


nerde demişim hiç anlaşılmaz diye ? link verirsenzi hatamızdan döneriz..isbat edin dediğimi..

Red Baron
14-10-2009, 17:46
VAKIA:


75. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.
76. Bilirseniz bu büyük bir yemindir.
77. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ
Fi kitabim meknûn.
78. Korunmuş bir kitaptadır.

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
La yemessuhu illelmutahherûn.
79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
80. (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir

Vakıa 78 ayetine dikkat ederseniz "kitabun meknun" yani Korunmuş kitaptan bahsediliyor.İşte temiz kılınanlardan başkasının dokunamayacağı kitap bu kitaptır.
79 .cu ayette de "mutahherun" denmektedir.bu kelime kendisin temzileyen değil başkası tarafından temiz kılınan demektir.
Temiz kişi bu mutahher filinin faili değil mefuludur.Abdest ile temizlene kişi ise işin failidir.Mefulu değil.
Arapça bilenlerin dikkatine.

Dolayısı ile bu ayetten abdestsiz Kurana dokunulmaz hükmü çıkarılamaz.Öyle olsa hiç bir gayri müslimin Kuranı alıp okuma şansı olmaz.
O zaman Kuran neden indirildi,islamı öğrenmek isteyenler nasıl öğrenecek?
Belki de bu ayete Kurana dokululmaz anlamı vermek isteyenler Kuranla aramıza girmek isteyenlerdir.Onları atlayıp direk ilahi mesaja ulaşırsak istemedikleri şeyleri öğreniriz korkusu vardır.
Bildiğiniz gibi papazlar yüzyıllarca incilin tercümesini yaptırtmadılar.Halkın direk incili okumasına mani oldular.
Bu da aynı hikaye.İnsanları Kurandan olabildiği kadarıyla uzak tutmak.1000 yıldır müslüman olan bu ülkede bile Kuran Türkçeye çevrileri 80 yıl olmuyor.

Sakallı
14-10-2009, 18:06
İncil ve Tevrat'ı her millet okudu, sahip çıkılmadı..
Hıristiyan ve yahudilerin rezilliklerini hepimiz görüyoruz..

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 18:13
İncil ve Tevrat'ı her millet okudu, sahip çıkılmadı..
Hıristiyan ve yahudilerin rezilliklerini hepimiz görüyoruz..

Ama bizim kitabımız Kuran,incil ve tevrat değilki.
Gönderen tarafından korunuyor değilmi kardeşim.

Sakallı
14-10-2009, 18:13
Korunduğu için abdest emredilmiş kardeşim...
Abdest de sadece Müslümanlara has bir ibadettir.......

dostluk
14-10-2009, 18:16
bu mantıkla gidilirse bırakın abdesti cenabet,gusulsüz kuran okunur..

ne gerek var zaten zorlaştırmaya..oku gitsin..

tövbe yarabbim..

ihvan23
14-10-2009, 18:19
kitabımızı Kuran-ı Kerim i bir kenara bırakın.İslam büyüklerinin yazdığı kitapları bile ADESTSİZ HİÇ BİR MÜSLÜMAN ELİNE ALAMAZ OKUYAMAZ. HASBEL KADER BUNLARI YAPARSA ,BİLE BİLE.GÜNAHKAR OLMAZ BELKİ.AMMA EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI YAPMIŞ OLUR.

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 18:24
kitabımızı Kuran-ı Kerim i bir kenara bırakın.İslam büyüklerinin yazdığı kitapları bile ADESTSİZ HİÇ BİR MÜSLÜMAN ELİNE ALAMAZ OKUYAMAZ. HASBEL KADER BUNLARI YAPARSA ,BİLE BİLE.GÜNAHKAR OLMAZ BELKİ.AMMA EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI YAPMIŞ OLUR.

Olur,mektubatı ve menkabeleri okurkende abdest alalım artık.
Sen böyle dersen Kurana dokunmak mümkün değil zaten.
Siz böyle düşünün,İslam büyüklerinin yazdığı kitaplar,
kurana denk gibi sanki....İfade böyle.

dostluk
14-10-2009, 18:26
Olur,mektubatı ve menkabeleri okurkende abdest alalım artık.
Sen böyle dersen Kurana dokunmak mümkün değil zaten.
Siz böyle düşünün,İslam büyüklerinin yazdığı kitaplar,
kurana denk gibi sanki....İfade böyle.

sank siz diğer kitaplardan farklı tutuyorsunuzda abdest alıyorsunuz..yada alınsın diyorsunuz..

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 18:28
Konu şahsileştiği için ben çekiliyorum arkadaşlar.

ihvan23
14-10-2009, 18:28
Aynen İfade Öyle .anladiĞiniz doĞru.Kuran-ı Kerim'e abdestsİz dokunmayin.dokunursan ne olur ?söyleyeyim.ondan birşey alamazsın sapıtırsın

Sakallı
14-10-2009, 18:32
kitabımızı Kuran-ı Kerim i bir kenara bırakın.İslam büyüklerinin yazdığı kitapları bile ADESTSİZ HİÇ BİR MÜSLÜMAN ELİNE ALAMAZ OKUYAMAZ. HASBEL KADER BUNLARI YAPARSA ,BİLE BİLE.GÜNAHKAR OLMAZ BELKİ.AMMA EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI YAPMIŞ OLUR.Eyvaahh!:ohmy: Sen ne ettin kardeş... :blink: Adamlar Kur'an'ı abdestsiz
okuyor, :frantic: sen büyüklerin kitaplarından bahsediyorsun... :huh:


(Bu şarkı burda bitmez... :( )

dostluk
14-10-2009, 18:40
KUR’AN NASIL OKUNUR:- “Sana kitabı indiren O’dur. Kur’an’ın bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye ulaşanlar ise; ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. Bu inceliği ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar” (Al-i İmran:7) buyrulur.

Müteşabih ayetlerin manası, ilmin gelişmesi ile zamanla çözülür.

- Kur’an okunurken anlamı da okunmalıdır. Müteşabih ayetler üzerinde yorum yapılmamalıdır.

- Abdestsiz, maddi manevi temiz olmadan okunmamalıdır.

- “O Kur’an, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa:77-79) buyurur Allah.

- Kur’an abdestsiz ellenmez ama ezbere okunabilir. Cünüp, hayızlı ve nifaslı kimse, Kur’an’a el süremediği gibi okuyamaz da.

- Bazı kardeşlerimiz hasta iken besmele çekmeden fatihayı okuyabilir miyiz? diye soruyor. İkinci hata da işlenmiş olur.

- Bir insanın Kur’an’ı yalnız kendisinin öğrenip, okuması yeterli değildir. Peygamberimiz: “En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” buyurmuştur.

- Kur’an okumadan önce maddi manevi temizlik yapılmalıdır. Yüce Allah’la konuşmak demek olduğundan Kur’an’ı elimize almadan her türlü kirlilikten temizlenilmelidir.

- Peygamberimiz, Cebrail ile buluşacağında; soğan, sarımsak yemezdi. Onun için Kur’an okuyan ağzın temiz olması lazımdır. Soğan sarımsak yenmemeli, yendiyse de koku giderilmelidir. Sigara kokan ağızla Kur’an okunmamalıdır.

- Kur’an’ı elimize almadan kalp de lüzumsuz şeylerden arındırılmalıdır. İnsanın zevk alması, haz duyması buna bağlıdır.

- Kur’an’ı okumak için özel yer ve vakit seçilmelidir.

- Kur’an 23 yılda indirilmiştir. Sindire sindire indirilmiştir. Acele edilmeden sindire sindire okunmalıdır.

- Namazda içinden okunmaz, kendi kulağı duyacak kadar dıştan okunur. Ancak dilsiz ve sağır içinden okur.

- Hızlı da okunmaz, yuvarlanıvermez. Böyle okuma olmaz.

- Tilavet secdelerini okuyan ve dinleyenin secde yapması lazımdır.

- Lam harfi durma manasınadır. Diğer harflerde durulur. Kur’an’daki bazı yazı ve işaretlere dikkat edilmelidir. Bunlar yollardaki trafik işaretleri gibidir.

- Bir de okumasını bilen tecvid öğrenmelidir. Kur’an’ı güzel okuma bundan sonra olur. Kur’an, kurallarına uygun okunursa, öyle bir zevk öyle bir huzur verir ki, devamlı okumak istenir.

- Bakara 121 “Kur’an’ı hakkını gözeterek okurlar.”

- Müzzemmil 4 “Kur’an’ı tane tane oku”

- Kur’an, anlaşılamayacak kadar hızlı okunmaz. Üç günden daha az bir günde hatim olmaz. Şuursuzca da okunmaz

Mustafa Öselmiş

ihvan23
14-10-2009, 18:42
kardeşim biz duvardaki asılı Kuran-I Kerime ayağını uzatmaya haya eden ,O ODADA YATMAYAN.YATAMAYAN , SABAHA KADAR AYAKTA BEKLEYEN. VE HAYA EDERİM BU KURANIN KARŞISINDA UZANARAK YATMAYA DİYEN ECDADIN TORUNLARIYIZ ELHAMDÜLİLLAH

Gök_Han
14-10-2009, 18:43
Abdestli bulunmanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Abdestli bulunan oruç tutan gibidir.) [Deylemi]
(Güzelce alınan abdest, imanın yarısıdır.) [İbni Hibban]
(Abdest alanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Taberani]
(Can alıcı melek gelince, abdestli olan, şehidlik mertebesine kavuşur.) [Taberani]
(Bir mümin, abdest için yüzünü yıkayınca, gözü ile işlediği günahların hepsi su ile birlikte dökülür. Ellerini yıkayınca, elleriyle işlediği günahlar, suyun son damlası ile dökülür. Ayaklarını yıkayınca, ayakları ile işlediği günahlar, su ile dökülür. Böylece bütün [küçük] günahlardan temizlenmiş olur.) [Müslim]
(Abdest için yüzünü yıkayınca günahların kirpiklerinden dökülür. Ellerini yıkayınca el tırnaklarından, başını meshedince başından, ayaklarını yıkayınca ayak tırnaklarından günahların dökülür. Namazın sevabı yanına kalır.) [Ramuz]

biz alalım,öyle dolaşalım.
en iyisini allah (cc) bilir...

ihvan23
14-10-2009, 18:53
BİR gece yatağından uyandırılan,ve imza atması gereken bir evraka abdestsiz imza bile atmayan ecdadın torunları.Kuran-ı Kerimi abdestsiz okuyamaz eline alamaz. yine başının altına tuğlayı koyup sabah uyandığında abdestliğe teyemmümle giden bu ecdadın torunları.Kuran-ı Kerimi abdestsiz eline alamaz okuyamaz.

Red Baron
14-10-2009, 19:00
.

- “O Kur’an, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa:77-79) buyurur Allah.Tercüme yanlış.O korunmuş bir kitaptır demiyor.Korunmuş bir kitaptadır deniyor.

75. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.
76. Bilirseniz bu büyük bir yemindir.
77. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ
Fi kitabim meknûn.
78. Korunmuş bir kitaptadır.

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
La yemessuhu illelmutahherûn.
79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
80. (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir

tevhid_yolcusu
14-10-2009, 19:05
Tercüme yanlış.O korunmuş bir kitaptır demiyor.Korunmuş bir kitaptadır deniyor.

فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ
Fi kitabim meknûn.
78. Korunmuş bir kitaptadır.

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ


Allah razı olsun ince bir ayrıntı.

ihvan23
14-10-2009, 19:09
La yemessuhu illelmutahherûn.
79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
80. (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir .. tevhid kardeş burayıda iyi okudunmu

seheryeli
14-10-2009, 19:12
abdestsiz okumak bize göre çok yanlış

şayet okunabiliyorsa bunun geleneksel hale gelmiş bir uygulama olduğunu anlarız.

doğrusunu Allah bilir.

Red Baron
14-10-2009, 19:16
La yemessuhu illelmutahherûn.
79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
80. (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir .. tevhid kardeş burayıda iyi okudunmu

Daha önce de yazdım okunmadı anlaşılan.Tekrar yazıyorum.

Mutahherun kelimesi kendi kendisini temizleyen için kullanılmaz.Başkası tarafından temizlenen için kullanılır.
Temiz kılınanlar diye tercüme etmek lazımdır.
Mutahherun fiili sonucu temizlenmiş olan kişi bu fiilin öznesi değil nesnesidir.Faili değil mefuludur.
Dolayısı ile abdest alarak temizlenen kişi kullanılamaz.Başkası tarafından abdest aldırıldığı takdirde kullanılabilir.
Mutahherun keliemsi ile meleklerin kasdedildiği apaçıktır.

dostluk
14-10-2009, 19:26
Merhaba hocam, bazi programlarda ilahiyat profesörlerinin konusmasinda, Kur´ani abdestsiz bilgi amacla okunabildigi söyleniyor, yanliz dua amacli oldugu zaman abdestin sart oldugu ifadesi var. Siz egitiminiz geregi ne dersiniz hocam? Saygilarimla
Cevap :

Abdestsiz el sürmeden Kuran okunabilir.

Mustafa Karataş..

saglıkcı
14-10-2009, 22:12
Bismillahirrahmanirrahim
Rahmetli Porofösör Orhan Karmış Hocanın Tefsir konuşmasından alarak aktarıyorum.
فى كِتَابٍ مَكْنُونٍ
Fi kitabim meknûn.
لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
La yemessuhu illelmutaherun
Fi kitabim meknûn.Kuran-ı Kerim peygamber efendimize nazil olmadan önce saklanmış ve muhafaza edilmiş. Meknûn kelimesi burada mahfuz,mazbut manasında,siyaret edilmiş,hıfz edilmiş her bakımdan,hertürlü müdahaleden,her türlü değiştirmeden,hertürlü tağyirden,tebdilden,insan eli veya başka mahlukatın müdahalesiyle her hangi bir dejenerasyona (Tahrif etme,bozulma)bir bozukluğa,bir tahrife uğramaktan tamamen korunmuş bir kitabtır.O kuran,ı Kerim.Bu'nun lefhi mahfuz olduğunu söyleyen alimlerde olmuştur.Ayrıca Kuran-ı Kerimin aradan gecen uzun zamana rağmen hiç bir tahrife uğramamış( kıyamete kadarda uğramayacağınada)olmasını buna bağlayanlar da olmuştur.
Fi kitabim meknûn. La yemessuhu illelmutahherûn.O Kuran-ı Kerim'e ve yahutta lefhi Mahfuz'a ançak her türlü maddi ve manevi pisliklerden arınmış olanlar O'na ançak dokunur. La yemessuhu O'na dokunmaz illelmutahherûn.Ançak temiz olanlar dokunur.Alimlerin bir kısmı Bu'nun lefhi Mahfuz olması halinde, kitabim meknûn'Un lefhi Mahfuz manasında kabul edilmesi halinde burada mutaherun'un Melaikeyi Kiram olduğunu söylemiştir.Ama burada zikredilenin Nushafı Şerif olarak kabul edilmiştir ki;Cumhuru ülema bu görüşü benimsemiştir.Kuran-ı Kerim' ançak temiz olanlar (Necaset ve hadesten taharet ve her türlü abdestsizlik halinden uzak olanlar)Kuran-ı kerim'e dokunur.
Buradaki La yemessuhu'daki nefiy manasını ifade ediyor O'na dokunmaz demek.Ama bunu nefiy lafsıyla geldiği halde nehiy yani yasaklama anlamını ifade ettiğini alimler ifade etmişlerdir.Nitekim bununla ilgili Peygamberimiz'den(Sallallahüaleyhivessellem)bu ayeti Keimeyi tefsir eden Hadis-i Şerif'ler gelmiştir.
Bu Hadis-i Şeriflere göre Kuran-ı Kerime abdestsiz olarak dokunulmasının caiz olmadığı kanatine varmıştır,Alimler.

ıtri
17-10-2009, 02:59
arkadaşlar bende bişe sormak istiyorum ...
kuran kurslarında taleblere hayız halindeyken havlu yada bir eşarpla kuranı tutturup ezberse ezber dersse ders veriliyor ...
o zaman buda yasak değilmi
özel hallerinde bayanlara mescide girmek yasak ezberden kuran okumak yasaksa talebelere bu hak neden ? bununla alakalı bir hadis varmıdır yoksa o arada kuranı tutmayı yaran örtünün işlevi sahicimi ?... yani bi arkadaşda el tutmadan kuranı okuyabilir demiş.. ne yani havluyla tutunca günah olmuyor mu ?
hayır hafızlığa çalışan bi hanımın yılda en az 60 günü kafadan çıktı ..
.......................
ayrıca islamiyet böyle kalpkırmayı, üste gitmeyimi emrediyor (!) ?
kardeşe demediğinizi bırakmamışsınız ...
kapasite yok felan ağır laflar ...
hadislerini örnek verdiğiniz hz muhammed s.a.v eminim müşriklerle böyle konuşmamıştır..
az sakin gidin arkadaşlar ...
bu arada sorumada cevap verirseniz sevinirim ..
selametle ..

dostluk
17-10-2009, 03:17
ayrıca islamiyet böyle kalpkırmayı, üste gitmeyimi emrediyor (!) ?


kardeşe demediğinizi bırakmamışsınız ...

kapasite yok felan ağır laflar ...

hadislerini örnek verdiğiniz hz muhammed s.a.v eminim müşriklerle böyle konuşmamıştır..

az sakin gidin arkadaşlar ..
.
bu arada sorumada cevap verirseniz sevinirim ..
selametle ..

sorunuzdan önce mesajları tam okumadığınızı belirtmek isterim..

kapasitesiz suçlaması abdestsiz okunamaz diyenlere gelmiştir .. : )

tevhid_yolcusu Nickli Üyeden Alıntı http://www.ihvanforum.org/images/VA_Arwa/buttons/viewpost.gif (http://www.ihvanforum.org/soru-cevap/63038-kurana-abdestsiz-dokunmak-post625315/#post625315)
Kardeşim Allah razı olsun,bu arkadaşların beni anlayacak kapasiteleri yok.

___________________


sorunsa çok önceden başladı..

önce kuran mealden anlaşılır,mealden din öğrenmeyin diyenler kurandan ,islamdan insanları uzaklaştıranlardır vs gibi konular açıldı..kuranı arabca okuyanlara anlamadan okuyanlara dinini öğrenmemkle suçlandı..

ardından biz kuran anlaşılır lakin kuranda herşey yoktur herkez anlayamaz,müffessire ihtiyaç vardır,tevsire ihtiyaç vardır dedik sira kurandan açık ayet getirip örnekler verdi..

son olarak abdest konsunda tıkandı maalesef..çünki ayet meal açık..vakia suresi 79-80-81 ..bu ayetleri verince müfessir görüşleri yazdı arkadaş..

bizde dedik e hani kuran açıktı ! şimdi neden müfessir görüşleri verdiniz..


verdim dedi çünki siz anlamadınız..

e hani herkez kuranı anlardı !!

herkez anlarda biz neye anlayamıyoruz..biz kurandaki eeey insanlar hitabınamı girmiyoruz..

.....


sorunun cevabı..

kuranda nasıl abdest namazın ayrıntıları açıklanmışsa bu bilgilerinde açıklamalarını fıkıh alimlerimiz açıklamışlar..

ayyrı bir konuda işleyelim inşalah bu konuyuda..

selam ile..

ıtri
17-10-2009, 03:29
ben okudum yazılanları
gözden kaçırmışım diğer kardeşinde söylediklerini ..
o halde karşılıklı uslubu beğenmedim vesselam (: bi yeri korunmuş gibi görünmekte istemem .. gece gece hakka girmeyeyim ..
sorumada inşallah cevap alırım ..
selametle ..

fakiri
17-10-2009, 13:20
TAZİM, SAYGI ve HURMET gösterilmesi gerken değerlere, kitaplara, insanlara ve sair muhkaddesata TAZİM, SAYGI ve HURMET göstermek müslümanlar üzerine VACİPTİR. Eğer, böyle davranılmazsa insan imandan soyunur da hiç haberi olmaz.

seheryeli
17-10-2009, 13:35
banlanmış birinin konusu hakkında yorum yapmak
onun cevap hakkı olmadığından yanlış dır bana göre
yani nacizane fikrim
hak almayalım

dostluk
17-10-2009, 13:48
banlanmadı,ceza yedi 3 hafta..

ayrıyeten şahsına laf etmek evet yanlıştır lakin konusunu devam ettirmek yanlış değil..

musstafa
29-10-2009, 01:25
Kardeşim Allah razı olsun,bu arkadaşların beni anlayacak kapasiteleri yok.
Klasik anlayışların dışına çıkamıyorlar.
O yüzden ben burada çekiliyorum.Herkes sonuçta karşılığını alacaktır. sen ayeti oku anlama , ondan sonra millete deki kapasiteniz yetmiyor ne diyelimki sana , cenabı Allah akıl fikir ihsan etsin

Uzak Yollar
29-10-2009, 02:17
sen ayeti oku anlama , ondan sonra millete deki kapasiteniz yetmiyor ne diyelimki sana , cenabı Allah akıl fikir ihsan etsin

Kimin anlamadığı belli olmuyormu kardeş.
Konuyu bende okudum,konu sahibi arkadaşımız haklı.
Kuran hayat kitabıdır,raflarda,süslü torbalarda tutmakla anlaşılmaz,
Gece gündüz arapçasını okuyarak hatmetmekle amel edilmez.
Öyle yada böyle,mutlaka okunması gerekiyor.
Abdestli yada abdestsiz.
Siz abdestsiz okumayın,ama okuyanada engel olmayın.

Arayıcı
29-10-2009, 02:19
Bazı yerleri okudum ama işler sarpa sardı.bu işi bilen kim kime inanacağız.diyanetin görüşü falan yokmu acaba?Şimdi abdestsiz kurana dokunulur mu dokunulmazmı?

Uzak Yollar
29-10-2009, 02:25
Bazı yerleri okudum ama işler sarpa sardı.bu işi bilen kim kime inanacağız.diyanetin görüşü falan yokmu acaba?Şimdi abdestsiz kurana dokunulur mu dokunulmazmı?

750 yıl önceki fetvalara göre dokunulmaz diyor burdaki arkadaşlar.
Ama günümüzde dokunmak ne kelime,okunur,okutulur.
Abdest olmuş yada olmamış önemli değil,yeterki kitabımız okunsun.

Arayıcı
29-10-2009, 02:29
Nasıl yani.şimdi fetva vermiyormu diyanet.neden 750 yıl önceki fetvalara göre hareket ediliyor.hem abdestli okunsa daha iyi olmazmı.

dostluk
29-10-2009, 02:32
79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.

Buradaki nefiy (olumsuzluk), nehiy (men etmek) mânâsınadır. Yani temiz olmayan kirli eller Ona dokunmasın, ancak maddî ve manevî pisliklerden, kötülükten ve necasetten temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler ona dokunsun. Bu âyet sebebiyledir ki, fıkıhta cünüp iken Kur'ân okunamayacağı ve abdesti olmayanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir.

80. Çünkü O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır.


81. Şimdi siz bu söze mi yağ süreceksiniz? Yani hürmetsizlik edip inkâr içinde ve temizlenmeden onu kirletmeye mi kalkışacaksınız?


elmalılı hamdi yazır..

kuran açıksa madem burda herşey açıca yazılmış..şeyhe mürşide,alime gerek yoksa açıp kuranı okuyacaksak müffessir görüşlerinede gerek yoktur..


ikilem içindesiniz..müslüman mahallesinde salgongoz satmak gibi birşey desem teşbihte hata olmaz sanırım..


kime şimdi kuranın abdestsiz okunacağını dikte etmeye çalışıyorsunuz..!

gidin bunu ataist forumlarda yazın..! onlara kuranı sevdirin,bizler seviyoruz ve hürmetsizlik edip kuranı kirtleterek okumak istemiyoruz..!
http://www.ihvanforum.org/kuran-i-kerim/62926-kur8217an-nasil-okunmali/#post624796


79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.

Buradaki nefiy (olumsuzluk), nehiy (men etmek) mânâsınadır. Yani temiz olmayan kirli eller Ona dokunmasın, ancak maddî ve manevî pisliklerden, kötülükten ve necasetten temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler ona dokunsun. Bu âyet sebebiyledir ki, fıkıhta cünüp iken Kur'ân okunamayacağı ve abdesti olmayanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir.

80. Çünkü O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır.


81. Şimdi siz bu söze mi yağ süreceksiniz? Yani hürmetsizlik edip inkâr içinde ve temizlenmeden onu kirletmeye mi kalkışacaksınız?bunlarda ayeti kerime..

bu yazılanlar anlaşılmıyormu yani şimdi?

hani kuranı herkez açıp okuyup anlayacaktı..

bu ayetleri okuyan direkt olarak yalancı diyecek abdestsiz oku diyenlere..

ayetler gaçık,ve ard arda açıklamalı..


sizde bu tevsirlere bakın o vakit,burakilerdede abdestsiz okunmaz deniyor..

1-Elmalılı Tefsiri,

2-Çantay Tefsiri,

3-5 Prof. ve l doçent tarafından hazırlanan TDV meali,

4-Enver Baytan,

eski İstanbul Müftüsü A. Fikri Yavuz ve Ahmed Davudoğlu tarafından hazırlanan meallerde, ilgili yere bakılabilir. (Yani Vakıa Sûresi, 79. âyet)

5-Ahmed Zühdü Paşa’nın (Osmanlıca) Mecmua-ı Zühdiye,

6-Numan Kurtulmuş’un Âmentü Şerhi,

7-Fatih devri âlimlerinden Molla Hüsrev’in,

8-Büyük İslâm Fıkhı ismiyle tercüme edilen Dürer Tercümesi, .

9-Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslâm,

10-Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki’nin İslâm Dini,

11-Eski Diyanet işleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali Bu eserlerin “Abdest” bahislerine bakılabilir.

12-Prof. İbrahim Canan’ın Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (4/289),

13-Ibn-i Abidin Tercümesi, (l /l 10, 1/217), 14-İmam Gazâlî Hazretleri’nin İhya u Ulûmiddin Tercümesi (1/797), .15-Kur’an İlimleri Ansiklopedisi ismiyle tercüme edilen İtkan Tercümesi (2/444).

ARAPÇALAR:

1-Kadı Beyzâvî,

2-Rûhul Meânî,

3-Ruhul Beyan,

4-Ahkâmül Kur’an,

5-Tefsir-i Kebir. (Bu eserlerde Vakıa Sûresi’nin 79. âyetinin tefsirine bakılabilir.)

6-Dürerül Hükkâm,

7-El-Muğnî,

8-Muhit,

9-Kâfî,

10-Hidâye,

11-Merâkıl Felah,.

12-Tahtâvî,

13-EI-Mezâhibül Erbaa,

14-Bedâiü.s Sanâyî,

15-İtkan.bu arada mealden din öğrenilir demenizin samimiyetide ortaya çıktı..

madem öğreniliyor neden müfessirlere bakılıyor,aha açık 3 ayet var..anlayamadımı 3 ayet mealinden kurana nasıl yaklaşılacağını..


ihvan forum kurallarından..!

6- Âyet - hadîs yorumlamalarında ehliyet aranılır. Yetkisiz ve kaynaksız, donanımsız kişilerin yorumları Yönetim kararı ile silinebilir. Özellikle hadîs-i şerif'lerde sahihtir değildir tarzı tartışmalar veya forumumuzun ana işlevi olmayan ihtilâflara dâir akademik münâzaralar ve fitne olabilecek menkıbe veya görüşler, umûmu rahatsız edecek, ihtilâflara vesile olabilecek ne varsa; Yönetim, değerlendirmeler neticesinde konuyu kapatabilecektir.


_________________

bazılarına göre demek kuran 750 yıl sonra hükümsüz oluyor..

ayrıyeten elmamlılıda 750 sene önce yaşamadı..

Uzak Yollar
29-10-2009, 02:36
bazılarına göre demek kuran 750 yıl sonra hükümsüz oluyor..

ayrıyeten elmamlılıda 750 sene önce yaşamadı..

Demogoji yapmana gerek yok kardeşim.
Bu kitap evrenseldir,ve "Ey İnsanlar" diye hitabı vardır.
Bu hitap varsa bunu yeryüzünde yaşayan herkes okumalıdır.
Yeryüzünde yaşayan e kitabı okuaycak insanların hepsinede
abdest aldırabilirseniz aldırıp öyle okutun.

dostluk
29-10-2009, 02:39
Demogoji yapmana gerek yok kardeşim.
Bu kitap evrenseldir,ve "Ey İnsanlar" diye hitabı vardır.
Bu hitap varsa bunu yeryüzünde yaşayan herkes okumalıdır.
Yeryüzünde yaşayan e kitabı okuaycak insanların hepsinede
abdest aldırabilirseniz aldırıp öyle okutun.

side terbiyesizlik yapmayın..kafir bu zinada mubah ona,kumarda,içkide..

ama müslümana haram..

burda kafirlere konu paylaşmıyoruz,konu müslümanlar,konu kuran..konu yukardaki ayet..ayete nasıl sen inkar eder ters düşersin..hadi inkar ettin başkalarını nasıl inkara sürüklersin..

haddini bil..

Uzak Yollar
29-10-2009, 02:48
[QUOTE=dostluk;635382]side terbiyesizlik yapmayın..kafir bu zinada mubah ona,kumarda,içkide..

ama müslümana haram..

burda kafirlere konu paylaşmıyoruz,konu müslümanlar,konu kuran..konu yukardaki ayet..ayete nasıl sen inkar eder ters düşersin..hadi inkar ettin başkalarını nasıl inkara sürüklersin..

haddini bil..

Dostluk,adın gibi olmalısın,olamıyorsan adını değiştir.
Kuran sadece müslümana değil, kafirede mecusiyede put perestede sesleniyor.Okunmasını istiyor.
Haramlar bütün insanlar için geçerlidir.Abdestsiz okunur demek ayeti inkarmı sence,bumu anladığın senin...

dostluk
29-10-2009, 02:57
[QUOTE=dostluk;635373]


Dostluk,adın gibi olmalısın,olamıyorsan adını değiştir.
Kuran sadece müslümana değil, kafirede mecusiyede put perestede sesleniyor.Okunmasını istiyor.
Haramlar bütün insanlar için geçerlidir.Abdestsiz okunur demek ayeti inkarmı sence,bumu anladığın senin...

ayetten ne anlıyorsunuz siz önce onu yazın..ayet yukardaki mesajımda..kuranın ayeti Allah ne emr etmiş..

kafadan sallamakla olmaz..

doslukmuş,kuran kimlere dost olmamız gerektiğinide söylüyor,ayetleri yalanlayanlara aklına göre tevsir edenleremi dost ol diyor..

79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.

Buradaki nefiy (olumsuzluk), nehiy (men etmek) mânâsınadır. Yani temiz olmayan kirli eller Ona dokunmasın, ancak maddî ve manevî pisliklerden, kötülükten ve necasetten temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler ona dokunsun. Bu âyet sebebiyledir ki, fıkıhta cünüp iken Kur'ân okunamayacağı ve abdesti olmayanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir.

80. Çünkü O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır.


81. Şimdi siz bu söze mi yağ süreceksiniz? Yani hürmetsizlik edip inkâr içinde ve temizlenmeden onu kirletmeye mi kalkışacaksınız?


elmalılı hamdi yazır..

kafirmi temiz şimdi yani ..

kuranı herkez anlardı ..anlayamıyormusunuz yani..hani bazıları kuran tevsiri dersleri yaparda kuranı unutur,anlamaz,saygısılık ederdi,tevsirsiz mealden anlaşılacak ayeti nasıl anlamıyorsunuz siz..

Ahi Evran
29-10-2009, 03:01
Türkçe Meal'i abdestsiz tutup, okuyabilirsiniz...

dostluk
29-10-2009, 03:03
Türkçe Meal'i abdestsiz tutup, okuyabilirsiniz...

ah konu türkçe meal olsa sadece..

arabca okumayı yasaklıyor zaten bu zat bize..

anca arabcan varsa anlayabiliyorsan okuyabileceksin bu zihinlee göre..onun haricinde anlamadan okumak mal gibi okumak bunların gözünde değersiz(haşa)

Ahi Evran
29-10-2009, 03:08
Arapcası içinde abdest alın...O (sav) zaten abdestsiz olmazdı... O'nun (sav) sünneti idi abdestli olmak...

Arayıcı
29-10-2009, 03:10
79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.
buradaki temiz kelimesi abdestli olmak anlamına m ı geliyor kardeş.Pardon ben konuya giriyorum ama,öğrenmek için soruyorum.

Uzak Yollar
29-10-2009, 03:12
Size badestsiz okuyun diyen varmı?
Abdestsizde okunabilir deniyor.Bu kadar,uzatmanın ne anlamı var,
isteyen istediği gibi amel etsin.siz kendiniz okuyunda başkaları okumasada olur nasılsa.

dostluk
29-10-2009, 03:17
79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.
buradaki temiz kelimesi abdestli olmak anlamına m ı geliyor kardeş.Pardon ben konuya giriyorum ama,öğrenmek için soruyorum.

sizce ne anlama gelebilir..

farz edin abdest manasına gelmiyor,kıyafetinimi temiz tutacak manasında..

ruh temizliğindenmi bahs ediyor..

ruhsa kafirler ruhen kirli pi necistrler,bu kuranda belirtiliyor zaten..

abdestide inkar ediyor şahıs..

ee geriye elbisemi kalıyor,ee suyu olmayanlar elbisesi pi olanlarmı dokunmayacak..

sonra onca tevsirciler açıklamış temizliği elmamlılı hamdi yazırada güvenmessek yeni yetmeleremi güvenelim..

bakın tekrar kopyalıyorum,ne kadar açık ve net..şimdi bunun neyini inkar ediyoruz..ne var abdest almakta..çokmu zor abdestli kuran okunacak denmesi,

79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.

Buradaki nefiy (olumsuzluk), nehiy (men etmek) mânâsınadır. Yani temiz olmayan kirli eller Ona dokunmasın, ancak maddî ve manevî pisliklerden, kötülükten ve necasetten temizlenmiş imanlı ve abdestli kimseler ona dokunsun. Bu âyet sebebiyledir ki, fıkıhta cünüp iken Kur'ân okunamayacağı ve abdesti olmayanın mushafa el süremeyeceği beyan edilmiştir.

80. Çünkü O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır.


81. Şimdi siz bu söze mi yağ süreceksiniz? Yani hürmetsizlik edip inkâr içinde ve temizlenmeden onu kirletmeye mi kalkışacaksınız?

Ahi Evran
29-10-2009, 03:17
79. Öyle ki temiz olanlardan başkası ona el süremez.
buradaki temiz kelimesi abdestli olmak anlamına m ı geliyor kardeş.Pardon ben konuya giriyorum ama,öğrenmek için soruyorum.

Vakıa 79 ayetinin tefsirlerine bakınız...
Ayet delaleti zannidir, içtihatların geneli Kuran'a el sürerken abdest alınacağına dairdir...bu başka içtihatta olmayacağı anlamına gelmemelidir...

Arayıcı
29-10-2009, 03:21
sizce ne anlama gelebilir..

farz edin abdest manasına gelmiyor,kıyafetinimi temiz tutacak manasında..

ruh temizliğindenmi bahs ediyor..

ruhsa kafirler ruhen kirli pi necistrler,bu kuranda belirtiliyor zaten..

abdestide inkar ediyor şahıs..

ee geriye elbisemi kalıyor,ee suyu olmayanlar elbisesi pi olanlarmı dokunmayacak..

sonra onca tevsirciler açıklamış temizliği elmamlılı hamdi yazırada güvenmessek yeni yetmeleremi güvenelim..

bakın tekrar kopyalıyorum,ne kadar açık ve net..şimdi bunun neyini inkar ediyoruz..ne var abdest almakta..çokmu zor abdestli kuran okunacak denmesi,

Kızma birader bilmiyoruz sorduk.ben bişeyi inkar etmedim haşa ne inkarı tövbe tövbe.

Uzak Yollar
29-10-2009, 03:22
Vakıa 79 ayetinin tefsirlerine bakınız...
Ayet delaleti zannidir, içtihatların geneli Kuran'a el sürerken abdest alınacağına dairdir...bu başka içtihatta olmayacağı anlamına gelmemelidir...

Sorunda burada zaten.
Müfessirlerde ihtilaf halinde.Bazıları buradaki temizlerden kasıtın melekler olduğunu söylüyor,bazılarıda abdestli olmak gerektiğini söylüyor.
Şimdi günümüzde bir alim çıkıpta farklı bir ictihadda bulunamazmı yani?
İctihad kapısı kapanmışmıki,farklı görüş olmasın?

Ahi Evran
29-10-2009, 03:26
Sorunda burada zaten.
Müfessirlerde ihtilaf halinde.Bazıları buradaki temizlerden kasıtın melekler olduğunu söylüyor,bazılarıda abdestli olmak gerektiğini söylüyor.
Şimdi günümüzde bir alim çıkıpta farklı bir ictihadda bulunamazmı yani?
İctihad kapısı kapanmışmıki,farklı görüş olmasın?

Bulunabilir...İçtihat edebilir...İçtihadı ile amel edilebilir...

Ah Min'el AŞK
29-10-2009, 03:27
Sorunda burada zaten.
Müfessirlerde ihtilaf halinde.Bazıları buradaki temizlerden kasıtın melekler olduğunu söylüyor,bazılarıda abdestli olmak gerektiğini söylüyor.
Şimdi günümüzde bir alim çıkıpta farklı bir ictihadda bulunamazmı yani?
İctihad kapısı kapanmışmıki,farklı görüş olmasın?


zaten bulundular...mesela diyanet işleri başkanlığı verdi fetvayı..Normal abdetsi geçti gusül abdesti olmayan kız öğrenciler ve öğreticiler bez gibi bişiyle tutup okuyabilirler diye..Bence ayette ne deniliyorsa o.Hem saygı nerde kalıyor??

dostluk
29-10-2009, 03:29
sizde bu tevsirlere bakın o vakit,burakilerdede abdestsiz okunmaz deniyor..

1-Elmalılı Tefsiri,

2-Çantay Tefsiri,

3-5 Prof. ve l doçent tarafından hazırlanan TDV meali,

4-Enver Baytan,

eski İstanbul Müftüsü A. Fikri Yavuz ve Ahmed Davudoğlu tarafından hazırlanan meallerde, ilgili yere bakılabilir. (Yani Vakıa Sûresi, 79. âyet)

5-Ahmed Zühdü Paşa’nın (Osmanlıca) Mecmua-ı Zühdiye,

6-Numan Kurtulmuş’un Âmentü Şerhi,

7-Fatih devri âlimlerinden Molla Hüsrev’in,

8-Büyük İslâm Fıkhı ismiyle tercüme edilen Dürer Tercümesi, .

9-Mehmet Zihni Efendi’nin Nimet-i İslâm,

10-Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki’nin İslâm Dini,

11-Eski Diyanet işleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali Bu eserlerin “Abdest” bahislerine bakılabilir.

12-Prof. İbrahim Canan’ın Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi (4/289),

13-Ibn-i Abidin Tercümesi, (l /l 10, 1/217), 14-İmam Gazâlî Hazretleri’nin İhya u Ulûmiddin Tercümesi (1/797), .15-Kur’an İlimleri Ansiklopedisi ismiyle tercüme edilen İtkan Tercümesi (2/444).

ARAPÇALAR:

1-Kadı Beyzâvî,

2-Rûhul Meânî,

3-Ruhul Beyan,

4-Ahkâmül Kur’an,

5-Tefsir-i Kebir. (Bu eserlerde Vakıa Sûresi’nin 79. âyetinin tefsirine bakılabilir.)

6-Dürerül Hükkâm,

7-El-Muğnî,

8-Muhit,

9-Kâfî,

10-Hidâye,

11-Merâkıl Felah,.

12-Tahtâvî,

13-EI-Mezâhibül Erbaa,

14-Bedâiü.s Sanâyî,

15-İtkan.bu arada mealden din öğrenilir demenizin samimiyetide ortaya çıktı..

madem öğreniliyor neden müfessirlere bakılıyor,aha açık 3 ayet var..anlayamadımı 3 ayet mealinden kurana nasıl yaklaşılacağını..


Kızma birader bilmiyoruz sorduk.ben bişeyi inkar etmedim haşa ne inkarı tövbe tövbe.

kızmıyorum ..ediyosunuz demedim ediyouz dedim,genel olarak ortaya ,edenler alınsın.. : )


Vakıa 79 ayetinin tefsirlerine bakınız...
Ayet delaleti zannidir, içtihatların geneli Kuran'a el sürerken abdest alınacağına dairdir...bu başka içtihatta olmayacağı anlamına gelmemelidir...

yukarda bakın içtihat edenlerin listesi..


kötü alim olmayan,bilgisiz,kurandan uzak kaynakmı bu kaynaklar ?

dostluk
29-10-2009, 03:31
ha şimdi temiz olanlar derken melekler dendi birde..meleklerden başkası el süremez..insanlar okumasın yani..

tövbe yarabbim..

kuran hakkında tartışmak bile küfür,kendi aklına göre tevsir fikir yürütmekte o keza..müçtehit değiliz alim değiliz..

tövbe ettim yarabbim ..

Uzak Yollar
29-10-2009, 03:32
zaten bulundular...mesela diyanet işleri başkanlığı verdi fetvayı..Normal abdetsi geçti gusül abdesti olmayan kız öğrenciler ve öğreticiler bez gibi bişiyle tutup okuyabilirler diye..Bence ayette ne deniliyorsa o.Hem saygı nerde kalıyor??

Ne güzel işte,bak Kurana yaklaşmanın önündeki engellerden biri kalkmış oldu.Kuranın hükümlerine saygı göstermeyenler,cismine saygı gösterse ne olurki?İçindekilerle amel etmedikten sonra,Allahın kelamını anlamadıktan sonra,abdestli dokunsan ne olur abdestsiz dokunsan ne olurki kardeş.
Önemli olan dini ameli,içtimai,hukuki,sosyal mali hükümlerine riayet etmektir.

fakiri
29-10-2009, 11:32
Açılan konunun tuhaflığına bir bakınız : ---Kuran'a abdestsiz dokunmak !---Neden abdestsiz dokunmak isteniliyor ? Yemeğe bile ellerimizi yıkamadan oturmayı doğru bulmayan bir din, Rabbimizin bizatihi kendi kelâmına pis bir durumda el sürmeye cevaz verir mi ? Çocuk olmayınız ! Bu tür tartışmaları ortaya atanlar modernist veya postmodernist yerli-yabancı oryantalistlerdir. Uyumayalım! devir uyuma ve böyle boş ve hurmete-saygıya mugayir şeyleri tartışma devri değildir. Bakınız bir muhakkik araştırmacı olarak söylüyorum... Bütün modenistler (başında -post- takısı alanlar da dahil) amaçlarına ulaşmak için inananlardan ne önce dince kutsal ve değerli olan mfhum ve hususlara hürmeti ve saygıyı ortadan kaldırmak isterler. Çünkü, bu husus başarıldığı takdirde geriysi çorap söküğü gibi kendiliğinden gelir ! Bu gerçeği çok iyi bildiklerinden bizlerin en önce bu itikad ve inanışına ait kaleyi yıkmak isterler. İşte bu Kurana abdestsiz dokunmak düşünce ve fikri, bu nokta-ı nazardan ortaya atılmış bir tuzaktır. Mezheb İmamlar ve hadis ravilerinin büyük bir ekseriyeti birhadis-i şerif naklederken ve zikrederken rasulullah (s.a.v) Efendimize hürmetsizlik ve saygısızlık olmasın diye abdestsizs bir hadis bile zikretmezlerken ve nakil yapmazlarken, nerde kadı ki, abdestsiz Kuran-ı Kerime dokunmak gibi çirkin ameli işlesinler ! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx---Muhammed İbn-i Sirin'den rivâyet edilmiştir. O bazı kere gülerdi. Yanında Rasûlullah’in hadisi söylendiğinde ona içtenlikle kulak verirdi.---Ebu Musab da şöyle der : “ Malik ibn-i Enes, Rasûlullah’tan bir hadis rivâyet etmez ki, Rasûlullah’a hürmet ve tazimden dolayı abdest almasın.” Bunun benzerini Malik, cafer ibn-i Muhammed'den -Hz.Ali'nin torunundan) nakletmiştir.---Musab ibn-i Abdullah der ki : “ Malik ibn-i Enes Rasûlullah’atan hadis rivâyet etmek istediği zaman abdest alıp hazırlanırdı. En iyi elbisesini giyip öyle rivâyet ederdi.”Musab der ki: “Bu husus Malik'e sorulduğu vakit...” İmam Malik soruyu : “Bu Rasûlullah’ın hadisidir.” diye cevaplândırırdı. Mutarrif (rahimehullah) der ki: İmam Malik'e (rahimehullah) insanlar geldiğinde, hizmetçisi çıkar onlara şöyle derdi: “ Üstad size selâm ediyor. Hadis mi sormak istiyorsunuz, yoksa başka konularda soru mu sormak arzusundasınız ? “(diye sordurudu) Eğer, soru sormak istiyoruz derlerse, yanlarına çıkardı. Hayır hadis sormak istiyoruz derlerse, banyoya girer, gusl ederdi. Güzel kokular sürünüp, yeni elbiselerini ve cübbesini giyerdi. Sarığını sarmayı da ihmal etmezdi. Böylece insanların yanına çıkar, kendisine hazırlanan kürsüye huşû ve hudû içinde otururdu. Hadis-i şerifi takrir etmekten fariğ oluncaya (işini bititrinceye kadar) buhur yakılırdı. Başka biri de der ki : “Bu kürsüye ancak, Rasûlullah’ın hadisini insanlara okurken ortururdu.” ---İbn-i Ebu Uveys der ki : “Bu hususta, İmam-I Malik'e soruldu. Soruyu şöyle cevaplândırdı : “Rasûlullah’ın hadislerine hürmet ve tazim etmeyi severim. Rasûlullah’ın hadislerinden ancak abdestli olarak ve hiçbir yere yaslanmadan bahsetmek isterim.” İbn-i Uveys devamla der ki : “O yolda veya ayakta veyahud acele bir işi olduğu zaman hadis söylemeyi istemezdi ve şöyle derdi : “Alimler abdestsiz olarak hadis rivâyet etmelerini mekrûh görürlerdi.” Bunun benzeri Katade'den (rahimehullah) rivâyet edilmiştir. Ameş (rahimehullah) hadis rivâyet edeceği vakit, eğer abestsiz olursa, teyemmüm ederdi. Katade (rahimehullah) abdestsiz hadis rivâyet etmezdi.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Hulâsa , son söz olarak şunu ,ifade edlim ki, İmanın en önemli bir muktezası, Allah-u Tealâ'nın ve Peygamberinin sözlerine ve şahs-ı manevilerrine karşı âdâba riayet etmek ve O'nu gücendirmekten son derece sakınmaktır. Her hâl ve ahvâlde hürmet ve saygı vecibesini muhafaza etmek gerekir.

musstafa
29-10-2009, 13:55
Allah temiz olanlardan başkası el süremez buyuruyorken ne haddinize dokunulabilir demek .

alın işte ayet apaçık
77. O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.
78. Korunmuş bir kitaptadır.
79. Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
cumhura göre abdestsiz dokunulamaz bizim gibi avam tabakası cumhurun görüşüne uymak durumundayız ! dokunulabilir diyenler küçük bir azınlıktır ve görüşleri çürütülmüştür !