PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Davut Kaya Hatim MP3 cüz cüz indiribrahimi
08-12-2010, 15:24
Davut Kaya Hatim MP31
Fatiha Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/001Fatiha.rar)
2
Bakara Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/002Bakara.rar)
3
Al-i Imran Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/003Aliimran.rar)
4
Nisa Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/004Nisa.rar)
5
Maide Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/005Maide.rar)
6
Enam Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/006Enam.rar)
7
Araf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/007Araf.rar)
8
Enfal Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/008Enfal.rar)
9
Tevbe Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/009Tevbe.rar)
10
Yunus Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/010Yunus.rar)
11
Hud Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/011Hud.rar)
12
Yusuf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/012Yusuf.rar)
13
Rad Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/013Rad.rar)
14
Ibrahim Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/014Ibrahim.rar)
15
Hicr Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/015Hicr.rar)
16
Nahl Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/016Nahl.rar)
17
Isra Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/017Isra.rar)
18
Kehf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/018Kehf.rar)
19
Meryem Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/019Meryem.rar)
20
Taha Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/020Taha.rar)
21
Enbiya Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/021Enbiya.rar)
22
Hac Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/022Hac.rar)
23
Muminun Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/023Muminun.rar)
24
Nur Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/024Nur.rar)
25
Furkan Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/025Furkan.rar)
26
Suara Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/026Suara.rar)
27
Neml Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/027Neml.rar)
28
Kasas Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/028Kasas.rar)
29
Ankebut Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/029Ankebut.rar)
30
Rum Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/030Rum.rar)
31
Lukman Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/031Lukman.rar)
32
Secde Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/032Secde.rar)
33
Ahzab Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/033Ahzab.rar)
34
Sebe Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/034Sebe.rar)
35
Fatir Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/035Fatir.rar)
36
Yasin Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/036Yasin.rar)
37
Saffat Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/037Saffat.rar)
38
Sad Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/038Sad.rar)
39
Zumer Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/039Zumer.rar)
40
Mumin Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/040Mumin.rar)
41
Fussilet Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/041Fussilet.rar)
42
Sura Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/042Sura.rar)
43
Zuhruf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/043Zuhruf.rar)
44
Duhan Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/044Duhan.rar)
45
Casiye Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/045Casiye.rar)
46
Ahkaf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/046Ahkaf.rar)
47
Muhammed Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/047Muhammed.rar)
48
Fetih Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/048Fetih.rar)
49
Hucurat Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/049Hucurat.rar)
50
Kaf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/050Kaf.rar)
51
Zariyat Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/051Zariyat.rar)
52
Tur Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/052Tur.rar)
53
Necm Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/053Necm.rar)
54
Kamer Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/054Kamer.rar)
55
Rahman Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/055Rahman.rar)
56
Vakia Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/056Vakia.rar)
57
Hadid Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/057Hadid.rar)
58
Mücadele Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/058Mucadele.rar)
59
Hasir Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/059Hasir.rar)
60
Mumtehine Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/060Mumtehine.rar)
61
Saf Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/061Saf.rar)
62
Cuma Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/062Cuma.rar)
63
Munafikun Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/063Munafikun.rar)
64
Tegabun Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/064Tegabun.rar)
65
Talak Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/065Talak.rar)
66
Tahrim Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/066Tahrim.rar)
67
Mulk Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/067Mulk.rar)
68
Kalem Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/068Kalem.rar)
69
Hakka Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/069Hakka.rar)
70
Mearic Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/070Mearic.rar)
71
Nuh Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/071Nuh.rar)
72
Cin Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/072Cin.rar)
73
Muzzemmil Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/073Muzzemmil.rar)
74
Muddessir Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/074Muddessir.rar)
75
Kiyamet Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/075Kiyamet.rar)
76
Insan Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/076Insan.rar)
77
Murselat Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/077Murselat.rar)
78
Nebe Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/078Nebe.rar)
79
Naziat Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/079Naziat.rar)
80
Abese Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/080Abese.rar)
81
Tekvir Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/081Tekvir.rar)
82
Infitar Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/082Infitar.rar)
83
Mutaffifin Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/083Mutaffifin.rar)
84
Insikak Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/084Insikak.rar)
85
Buruc Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/085Buruc.rar)
86
Tarik Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/086Tarik.rar)
87
Ala Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/087Ala.rar)
88
Gasiye Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/088Gasiye.rar)
89
Fecr Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/089Fecr.rar)
90
Beled Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/090Beled.rar)
91
Sems Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/091Sems.rar)
92
Leyl Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/092Leyl.rar)
93
Duha Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/093Duha.rar)
94
Insirah Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/094Insirah.rar)
95
Tin Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/095Tin.rar)
96
Alak Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/096Alak.rar)
97
Kadir Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/097Kadir.rar)
98
Beyyine Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/098Beyyine.rar)
99
Zilzal Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/099Zilzal.rar)
100
Adiyat Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/100Adiyat.rar)
101
Karia Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/101Karia.rar)
102
Tekasur Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/102Tekasur.rar)
103
Asr Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/103Asr.rar)
104
Humeze Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/104Humeze.rar)
105
Fil Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/105Fil.rar)
106
Kureys Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/106Kureys.rar)
107
Maun Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/107Maun.rar)
108
Kevser Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/108Kevser.rar)
109
Kafirun Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/109Kafirun.rar)
110
Nasr Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/110Nasr.rar)
111
Tebbet Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/111Tebbet.rar)
112
Ihlas Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/112Ihlas.rar)
113
Felak Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/113Felak.rar)
114
Nas Suresi Indir (http://depo3.hasenat.net/davutkaya/114Nas.rar)

Ebu'l-Feth
08-12-2010, 19:13
Allah (C.C.) razı olsun... çok güzel bir paylaşım