Şerhu'l Akaid

Taftâzânî şark ve garpta hemen bütün âlimlerin itibarını kazanmış ender rastlanan muhakkik âlimlerdendir.

İbn-i Haldun Mukaddime isimli meşhur eserinin aklî ilimlere hasrettiği bölümünde, Şark memleketlerinin aklî ilimlerdeki üstünlüğünü anlatırken, Mısır’da bulunduğu sırada Sa’düddin Taftâzânî’nin aklî ilimlere dair eserleriyle karşılaştığını ve bu eserleri takdir ettiğini belirtir. Söz konusu eserlerin, kendisinden Horasan memleketlerinin büyüğü diye söz ettiği Taftâzânî’nin bu ilimlerdeki derinliğine işaret ettiğini söyleyen İbn-i Haldun, Taftâzânî’yi hikemî ve aklî ilimlerde çok başarılı bulur.


Taftazani, Şerhu'l-Akâid'de gerek akli ilimlere gerekse kelam ilmine olan vukufiyetini kitabın hacminin elverdiği ölçülerde ispatlamaktadır. Ayrıca metni Matürüdi çizgisinde yazılmış bir kitap olması bakımından Şerhu'l-Akâid Ehl-i sünnetin iki kelami kolu olan Eşarilikle Matüridilik arasında okuyucuya mukayese imkânı sağlayan önemli bir kaynaktır.

Yer yer problemler gündeme getirip çözümlerine dair mühim tetkikler ihtiva etmesi bakımından Şerhu'l-Akâid kelami düşünce geleneğinde önemli bir mevki ihraz etmiştir.

Kadim kelami
düşünceye bir ölçüde aşinalık kesbetmek isteyen kimseler için eser hâlâ başucu kitabı olarak tarihteki önemini muhafaza etmektedir.Tercümesini sunduğumuz "Şerhu'l-akaid", İslam dünyasında en yaygın olan akaid-kelam kitaplarının başında gelmektedir. Osmanlılar dahil olmak üzere bütün İslam ülkelerinde altı asırdan beri bu eser okunmakta ve üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Elinizdeki tercüme, akaid-kelam tarihçesini konu alan bir "Giriş"ten başka geniş dipnotları ve açıklamaları da ihtiva etmektedir. Bu dipnotlarda kelami konularda diğer mezheplerin, mutasavvıfların, filozofların görüşlerine temas edilmiş, böylece esere bir bütünlük kazandırılmıştır.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Namazım ve diğer insanlar
 • » Baş ağrısı için evde yapılabilecekler
 • » Yürüyelim Seninle İstanbul'da
 • » Eğer Sende....
 • » Reported Private Message by Ahmet
 • » Tebliğ ve İrşadın Metotları
 • » Şehretmek ne kabil, kalbim evet, fakir!
 • » Arif Yildiz Cevsen ül Kebir
 • » Arka Plan Arşivi
 • » Tasavvuf Karşıtlarının ortak özellikleri

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Braille alfabesiyle İngilizce Kur'an...
 • » Kemal Sayar / Kalbin Direnişi
 • » Barış Cem Kaya / Üsküdarda Akşam Oluyor!
 • » Âmâk-ı hayal yorumlu kitap özeti.
 • » 99 Esmâ,99 Özür!
 • » Osman Nuri Topbaş / Gönül Yolculuğu
 • » Muhammed Esed'in "Mekke'ye Giden...
 • » Ahmed Hamdi Bey - Bir Misyoner Nasıl...
 • » Celâl Fedai / Suyu Seveni Derin Batırın...
 • » Eyyüp Akyüz / Şairin Şems’iyesi