Şerhu'l Akaid

Taftâzânî şark ve garpta hemen bütün âlimlerin itibarını kazanmış ender rastlanan muhakkik âlimlerdendir.

İbn-i Haldun Mukaddime isimli meşhur eserinin aklî ilimlere hasrettiği bölümünde, Şark memleketlerinin aklî ilimlerdeki üstünlüğünü anlatırken, Mısır’da bulunduğu sırada Sa’düddin Taftâzânî’nin aklî ilimlere dair eserleriyle karşılaştığını ve bu eserleri takdir ettiğini belirtir. Söz konusu eserlerin, kendisinden Horasan memleketlerinin büyüğü diye söz ettiği Taftâzânî’nin bu ilimlerdeki derinliğine işaret ettiğini söyleyen İbn-i Haldun, Taftâzânî’yi hikemî ve aklî ilimlerde çok başarılı bulur.


Taftazani, Şerhu'l-Akâid'de gerek akli ilimlere gerekse kelam ilmine olan vukufiyetini kitabın hacminin elverdiği ölçülerde ispatlamaktadır. Ayrıca metni Matürüdi çizgisinde yazılmış bir kitap olması bakımından Şerhu'l-Akâid Ehl-i sünnetin iki kelami kolu olan Eşarilikle Matüridilik arasında okuyucuya mukayese imkânı sağlayan önemli bir kaynaktır.

Yer yer problemler gündeme getirip çözümlerine dair mühim tetkikler ihtiva etmesi bakımından Şerhu'l-Akâid kelami düşünce geleneğinde önemli bir mevki ihraz etmiştir.

Kadim kelami
düşünceye bir ölçüde aşinalık kesbetmek isteyen kimseler için eser hâlâ başucu kitabı olarak tarihteki önemini muhafaza etmektedir.Tercümesini sunduğumuz "Şerhu'l-akaid", İslam dünyasında en yaygın olan akaid-kelam kitaplarının başında gelmektedir. Osmanlılar dahil olmak üzere bütün İslam ülkelerinde altı asırdan beri bu eser okunmakta ve üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Elinizdeki tercüme, akaid-kelam tarihçesini konu alan bir "Giriş"ten başka geniş dipnotları ve açıklamaları da ihtiva etmektedir. Bu dipnotlarda kelami konularda diğer mezheplerin, mutasavvıfların, filozofların görüşlerine temas edilmiş, böylece esere bir bütünlük kazandırılmıştır.

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Bahar
 • » Şems ve Felsefeciler
 • » Şeytanı Kim Çarpar?
 • » tekrardan selamun aleykum
 • » Şeker bağımlılığından kurtulmanın yolu
 • » Redyellow'un Kervan'ı 899 (15.04.2014)
 • » Düşünmek, insan olmanın erdemiyle...
 • » Siyasi çıkarları için mahmud efendi...
 • » Doğu'ya Can Verecek 341 Proje Start...
 • » dokunmayın gözyaşıma....:(((((

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Mukaddes Yakay - Kalbe Ateş Düşünce...
 • » Yahya KONUK - Cihadın Mahrem Hikayesi
 • » Kate Morton - Riverton Malikanesi
 • » H.Sena Arı&K.Bayraktar / Dünden bugüne...
 • » Ahmed Yüksel Özemre / Hz.İsa'nın 114...
 • » Halil İbrahim Tanç / Kur’ân-ı Kerîm’de...
 • » Mahmut Sami Ramazanoğlu / Hz. Yusuf...
 • » Özdemir Asaf -Sana Mektuplar
 • » Harun Yahya - Kuran'ı Dinlemeyenler
 • » Özcan Yurdalan / Bir Seyyahın Kaybolma...