+ Yeni Konu aç
Sayfa 1/113 123451151101 ... SonSon
678 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: Buhari,Müslim ve Hanbel'de uydurma hadisler....

 1. #1

  • Kısıtlı Erişim
  • Offline

   Üyelik tarihi
   15-12-2011
   Mesajlar
   4.222
   Konular
   710

  Standart Buhari,Müslim ve Hanbel'de uydurma hadisler....

  Kuranı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah’tan başkasının katından olsaydı elbette içinde birçok çelişkiler bulacaklardı.
  4-Nisa Sûresi 82

  Hiç şüphesiz Hatırlatıcı’yı Biz indirdik Biz. Onun koruyucuları da gerçekten Biziz.
  15-Hicr Sûresi 9

  Nisa süresindeki ayetten, dinimizin kaynağının çelişkisiz olduğunu öğrenebiliriz. Allah Kuran’ın çelişkisiz olduğunu söyleyerek; hem Kuran’ın doğruluğunu, hem de dinin kaynağının sahip olması gereken özelliği öğretiyor. Kuran ile çelişen hadislerin olması, hadislerin Allah katından olmadığının ve dinin kaynağı olamayacağının ispatıdır. Ayrıca Hicr suresindeki ayetten Kuran’ın korunduğunu, böylece dini kaynak olarak korunmuş bir kitaba sahip olduğumuzu anlıyoruz. Bu bölümde
  , hadislerin; Kuran’la, kendi içlerinde ve mantıkla çelişkilerini sergilememiz sonucunda hadislerin korunmadığını ve binlerce uydurma ile düzeltilemeyecek şekilde karıştıklarını göreceğiz. Yani bu bölümlerde hadislerin dinin kaynağı kabul edilmesinin korkunç sonucunu görüp; çelişkisiz ve korunmuş olan dinimizin tek kaynağı Kuran’a, yalnız Kuran’a dönmenin gerekliliğini daha da iyi kavrayacağız.

  1- ALLAH’IN BALDIRI OLUR MU?


  Kuran : O’nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur.
  42- Şura Suresi 11


  Hadis: “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.”
  Müslim-İman 302; Buhari 97/24, 10/29; Hanbel 3/1

  Bu hadisin hangi kitaplarda geçtiğine iyice dikkat edin. Hadis kitaplarının “en doğrusu” olarak gösterilen, tek hadisini inkar edenin kafir olacağı söylenen Müslim ve Buhari’de. Hadisçilerin mantığına göre bu hadisi inkar eden kafir, bu hadise inanan gerçek Müslüman olacaktır. Allah’a hiçbir şeyin benzemediğini söyleyen ayete karşın, hiçbir mecazi ifadeyi çağrıştırmadan, Allah’ın baldırı olduğunu ve ahirette baldırını açacağını söylemenin yanlışlığını uzunca anlatmaya gerek var mı?


  2- ALLAH EL SIKIŞIR MI?

  Kuran: Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

  112- İhlas Suresi 4


  Hadis: “Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.”
  Hanbel 5/243

  Yine bu hadiste hiçbir mecazi manayı çağrıştırmadan, Allah’a parmak, parmaklarına da soğukluk atfedilerek; Allah şekilleştirilmektedir. Bu hadis, İhlas Suresi’nin Allah’ın hiçbir şeye denk olmadığını söyleyen ayeti gibi daha birçok ayetle de çelişir. Eğer hadisteki “el” ifadesi, mecazi bir mana akla getirip -güç ve kudret gibi- insani eli çağrıştırmasaydı, kabul edilebilirdi. Örneğin “Her şey Allah’ın elindedir” dediğimizde cümlenin akışından “her şeyin Allah’ın kontrolünde” olduğu anlaşılır. Fakat Allah’a parmak, parmaklara soğukluk atfeden bu hadisten böyle mecazi bir manayı kimse çıkaramaz. Üstelik bu hadiste Allah ile Peygamber’in el sıkışması gibi kabul edilemez bir ifade de yer almaktadır. Şimdi bu hadisleri “din” kabul etmek, bu dine kötülük yapmak değil midir?

  3- DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLSÜN MÜ?


  Kuran: Dinde zorlama yoktur.
  2-Bakara Suresi 256

  Hadis: “Dinini değiştireni öldürün.”
  Nesei 7-8/14; Buhari 12/1883


  Allah’ın hükmünü hadisle aşmaya, Allah’ın dinini kendi kafalarına uydurmaya çalışanların bu anlama gelen uydurmaları yüzünden birçok insan öldürülmüştür. Bazı dine referanslar veren örgütlerin yaptığı katliamları, bu örgütlerin zihinlerinde meşrulaştıran da bunun gibi hadislerdir. Evlerinin bodrumunu insan mezarına çevirenleri Diyanet kınamaktadır, ama aynı Diyanet, Buhari ve Nesei gibi hadis kitaplarını ise övmekte, dinin kaynağı olarak göstermektedir. Bu bir çelişki değil de nedir? Ne yazık ki bahsedilen katliamları meşrulaştıracak izahlar, Sunni hadis kitapları ve mezhep izahlarında mevcuttur.


  4- ÖLÜNÜN SUÇU NE?
  Kuran: Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez.
  53-Necm Suresi 38

  Hadis: “Ölü, ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.”
  Buhari-K. Cemiz 32, 33, 34

  Ne akla, ne de Kuran’ın genel mantığına uyan bu hadis de uydurmacılığın Kuran ve akılla çelişkilerine bir başka örnektir.


  5- KADIN DÜŞMANLIĞI

  Kuran: Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.
  3-Ali İmran Suresi 195
  Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.”
  Buhari 9/1391

  Kuran hayır üreten erkeğin de kadının da önünü açık tutarken, hadisler kadının önünü kapamaktadır. Kadın konusu, Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadislerin en çok olduğu alanlardan birisidir. Ayrıntılı bilgi için 21. ve 22. bölümleri okuyunuz.


  6- ZALİM KİM?

  Kuran: Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.
  25- Furkan Suresi 8

  Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”
  Buhari 76/47; Hanbel 6/57, 4/367


  Yakın dönemde Muhammed Abduh ve eski dönemlerde Mutezile’nin bu hadise itirazlarına karşın Muhammed Ebu Şehbe bu hadisi şöyle savunur: “Eğer Abduh sihir hadisini inkar etmişse akıl ve nakil ilimlerinde söz sahibi el Maziri, el Hattabi, Kadı İyaz, İbn Teymiyye, İbnul Kayyım, İbn Kesir, en Nevevi, İbn Hacer, el Kurtubi ve Alusi gibi pek çok alim de O’nun hem rivayet ve hem de dirayet yönünden doğru olduğunu ispat etmişlerdir.” Şehbe, Buhari ve Müslim’in de hadisi kabul ettiğini anlatır ve “sihir sonucu” olanları hadislere dayandırarak şöyle aktarır: “Peygamberimiz’e sihir yapılmıştı. Öyle ki hanımları ile cinsi münasebette bulunmadığı halde bulunduğunu zannederdi. Süfyan bunun en şiddetli sihir olduğunu söylemiştir.” (Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası) Kuran’a göre ise Peygamber’in büyülendiğini söyleyenler zalimlerdir. “En güvenilir” hadisçilerin çoğuysa Peygamber’in büyülendiğini söylemektedir.


  7- MİRASTA VASİYET VAR MI?

  Kuran: Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun: Kendinizden adalet sahibi iki kişi, yahut yolculuk etmekte iken ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi.

  5-Maide Suresi 106

  Hadis: Varis için vasiyet yoktur.
  Hanbel 14/238


  Kuran’da hem Maide suresindeki bu ayetten, hem diğer ayetlerden vasiyetin varlığı anlaşılır. Vasiyetten arta kalanlar ise Kuran’da tavsiye edilen şekilde dağıtılır. Vasiyeti iptale yönelik bu hadis, aslında Kuran’ın bir hükmünü iptale yönelik bir girişimdir.


  8- EN BÜYÜK AZAP RESSAMLARA MI?

  Kuran: Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar.
  4-Nisa Suresi 48


  Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.”
  Buhari-Tesavir, 89

  Kuran’a göre en büyük günah Allah’a ortak koşmaktır. Allah, ortak koşmayı affetmeyeceğini söylemekte, bunun dışında her günahın affedilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Allah’ın en şiddetli azabına uğrayacak olanlar da ortak koşanlardır. Oysa Buhari’nin yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en şiddetli azaba ressamlar uğrayacaklardır. (Mezhepçi, hadisçi yaklaşımı benimseyenlerin sanat dallarıyla ilgili uydurdukları hadisleri kitabın 18. bölümünde okuyabilirsiniz.) Bu hadis başta Kuran ile çelişmektedir. Ayrıca mantık ile çelişen bu hadisin çeliştiği başka hadisler de vardır. Örneğin diğer bir hadise göre cehennemde en şiddetli azaba satranç oynayanlar çarptırılacaklardır. (Büyük Günahlar, Hafız Zehebi)


  9- ALTIN TAKILIR MI, İPEK GİYİLİR Mİ?

  Kuran: De ki; “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için Biz ayetleri böyle detaylı anlatırız.
  7-Araf Suresi 32

  Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.”
  Müslim 2/16
  Altın ve ipek hem erkek için, hem de kadın için bir süs eşyasıdır. Kuran’da hiçbir ayette yasaklanmazlar. Allah inananların dünyada da bu süslerden yararlanabileceklerini söyler ve erkek kadın ayrımı yapmaz. Her hadisinin doğru olduğu iddia edilen Müslim’de de yer verilmiş olan bu hadis, Kuran’ın belirttiğimiz ayeti ile çelişir.


  10- DEPREMLERİN SEBEBİ OLAN BALIK

  Kuran: Bundan sonra yeri yumurta biçimine soktu.
  79-Naziat Suresi 30


  Hadis: “Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca Dünya’da depremler olur.”
  İbn-i Kesir Tefsiri, 2/29 68/1’in açıklamaları

  Kuran, mucizevi bir şekilde dünyanın yumurta biçiminde elipsoid olduğunu, ceninin geçirdiği evreleri, evrenin oluşumunu, rüzgârların aşılayıcı olması gibi birçok konuyu açıklarken (Bakınız: İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu, Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize); hadislerde yer alan yukarıdakilere benzer akıl, bilim ve Kuran dışı ifadeler hem Kuran’la, hem de mantıkla çelişmektedirler. Dünyayı balığa oturtan, depremleri balığın kuyruğunun sallanmasına bağlayan bu anlayışın İslam’la ilgisi olmadığını açıklamak ve bu yanlışa yol açan temel yöntem hatalarına dikkat çekmek, bu dine hizmet değil midir?


  ALINTI

  Tüm forumdan rastgele konular:

  • » UPX İndir
  • » ♠ meâl'cilik Sapıklığı ♠
  • » mısır halkını tebrik etmek lazım
  • » spider man vs. ferhat güzel
  • » küfre göz yummak
  • » Madam...
  • » Safer Ayında Yapılması Gereken İbadetler
  • » Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr....
  • » Hakettin bunu Tayyip
  • » Mashadov'un emaneti mazlum Çeçenler

  Aynı kategoriden rastgele konular:

  • » Mustafa İslamoğlu ne yapmak istiyor
  • » MEVDUDi MERDUDi Mi? (MŞE'YE MEKTUP)
  • » AKP’li vekil ’genelevler kapatılsın’...
  • » Cübbeli Ahmed Hoca:Allah bu Şia'ya güç...
  • » özgür müyüz
  • » Şia`nın Ashab-ı Kirama düşmanlıgı
  • » Mekke ve Medine ekseninden İslam...
  • » peygamber yolu sempozyumu
  • » "Gözümde Tek Şirk olsaydı İblisin o...
  • » bana göre fethullah gülen,bu lafıyla...

 2. #2

  • Profesör
  • Offline

   Üyelik tarihi
   14-10-2006
   Yaş
   32
   Mesajlar
   1.780
   Konular
   52

  Standart

  Cengizhan senin hadislere uyguladığın mantığı kullanarak sana Kuran da bir sürü çelişki bulurum.. O vakit hadislere verdiğin hükmü Kur an a da verecek misin ?Nitekim inkâr a giden yol hep bu çizgi üzere oldu..
  DostunDostu (09-11-2013) Bunu beğendi

 3. #3

  • Kıdemli Üye
  • Online

   Üyelik tarihi
   07-03-2007
   Yaş
   34
   Mesajlar
   4.054
   Konular
   115

  Standart

  Delil olarak getirdiğin ayet Kuran'ın bir kitap olarak korunduğunu sarahaten ifade etmez!!!
  "İnna nahnu nezzalnazzikra ve inna lehu lehafizun" ayeti Kuran'ın bir kitap olarak korunduğuna delildir, bu ise geleneğin yorumudur!!! Gelenek olmadan ise şu sorular ortaya çıkar: 1) Zikrin kuran olduğunu ne ile bileceğiz? 2) Diyelim ki zikir kuran'dır, "inna lehu lehafizun" ayetindeki zamirin nereye raci olduğunu ne ile bileceğiz? SİZİN İDDİANIZA GÖRE KURAN'IN BİR KİTAP OLARAK KORUNMUŞ OLABİLMESİ İÇİN APAÇIK BİR AYET OLMASI GEREKİR, YANİ HİÇ BİR ŞEKİLDE ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKMAYACAK AÇIKLIKTA: MUHAKKAK BİZ KURANI İNDİRDİK VE MUHAKKAK KURAN'I KİTAP OLARAK KORUYACAĞIZ....APAÇIK BİR CÜMLE....


  Şimdi geleneğin delillerini kabul etmediğine göre kuranın kıtap olarak korunduguna ait eytı getırde gorelım

 4. #4

  • Kısıtlı Erişim
  • Offline

   Üyelik tarihi
   14-01-2007
   Mesajlar
   15.245
   Konular
   694

  Standart

  Mütevatir hadislerin inkârı küfürdür. Biz bu vatandaşa "Hadis Munkiri" dediğimiz zaman kötü oluyoruz. Görüldüğü gibi , kendi olmayan aklı ile hadisleri güyâ Kuranın ayetlerine arzetmiş! Günümüzde arz-ı endam eden sivri akıllılardan biri daha buraya gelmiş !..
  Buhari ve Müslimde "uydurma hadis var" diyen bir kişi İslâm Dini ile hiç bir zaman müşerref olamaz ! Çünkü, aslında onun varlığı bir uyduruk varlıktır ! .
  Uyduruk olarak bir hayat sürdürdüğü için de herşeye uydurma demektedir. Siz, siz olun böyle uyduruk bi hayata talip olmayın ! Uyduruk bir hayat olsa olsa İblislerin hayatı olabilir...

  Biz bu çeşit cins yaratıklar için bir yazı asmıştık zamanında....O yazı şu linkte ... Okursak bunların tıynıyetini çok daha iyi anlayacağız.

  İslâm Dünyasında Hadis İnkârcıları ve Görüşleri


  http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=37219&page=1

 5. #5

  • Kısıtlı Erişim
  • Offline

   Üyelik tarihi
   15-12-2011
   Mesajlar
   4.222
   Konular
   710

  Standart

  Alıntı Mihrali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cengizhan senin hadislere uyguladığın mantığı kullanarak sana Kuran da bir sürü çelişki bulurum.. O vakit hadislere verdiğin hükmü Kur an a da verecek misin ?Nitekim inkâr a giden yol hep bu çizgi üzere oldu..

  EFENDİ...

  Yazının altını okudun mu ??

  ALINTI YAZIYOR.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
  mavikuş (09-11-2013) Bunu beğendi

 6. #6

  • Kısıtlı Erişim
  • Offline

   Üyelik tarihi
   15-12-2011
   Mesajlar
   4.222
   Konular
   710

  Standart

  Alıntı bi husben Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Delil olarak getirdiğin ayet Kuran'ın bir kitap olarak korunduğunu sarahaten ifade etmez!!!
  "İnna nahnu nezzalnazzikra ve inna lehu lehafizun" ayeti Kuran'ın bir kitap olarak korunduğuna delildir, bu ise geleneğin yorumudur!!! Gelenek olmadan ise şu sorular ortaya çıkar: 1) Zikrin kuran olduğunu ne ile bileceğiz? 2) Diyelim ki zikir kuran'dır, "inna lehu lehafizun" ayetindeki zamirin nereye raci olduğunu ne ile bileceğiz? SİZİN İDDİANIZA GÖRE KURAN'IN BİR KİTAP OLARAK KORUNMUŞ OLABİLMESİ İÇİN APAÇIK BİR AYET OLMASI GEREKİR, YANİ HİÇ BİR ŞEKİLDE ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKMAYACAK AÇIKLIKTA: MUHAKKAK BİZ KURANI İNDİRDİK VE MUHAKKAK KURAN'I KİTAP OLARAK KORUYACAĞIZ....APAÇIK BİR CÜMLE....

  Şimdi geleneğin delillerini kabul etmediğine göre kuranın kıtap olarak korunduguna ait eytı getırde gorelım

  TAMAM KARDEŞİM,

  Yüce allah aziz kur'anı korumuyor.....
  Hadisleri koruyor....

  Oldu mu..???

  Buyur sen inan....
  mavikuş (09-11-2013) Bunu beğendi

+ Yeni Konu aç
Sayfa 1/113 123451151101 ... SonSon

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67