Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Nefsine değil, aklına uyan kurtulur...
 • » Sukut edip bekledip,hakka iltica ettim!
 • » İmdat :)))
 • » Akaydın'dan açık açık darbe iması
 • » İnsanların şerlileri kimlerdir?
 • » söğüt dalına yuva yapan manda bulundu
 • » Ramazan bayramı
 • » Otokrasi Nedir?
 • » İlk Günkü Gibi Bir Windows - Formatsız...
 • » Bu ülkede Müslüman olmayı CHP’ye...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » FATIHA suresinin TEFSIRI - Mutlaka...
 • » Allah... O'ndan başka İlah yoktur....
 • » küfreden ve iman eden kadınlar...
 • » Kur'an anakitabımız anayasamız...
 • » Sen Âyetelkursiden nerdesin?
 • » Tedbir alacağız ama tedbire güvenmek...
 • » Riyazet Ve Nefsani Şehvet
 • » Kur’an Mesellerinde Münafıklar
 • » Dünya ve Türkiye! Düşünceler..
 • » Ansızın kopacak olan kıyametin alameti...