Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » İnsandan elektrik üretilecek
 • » Hükümetten cemaatçi avı başladı
 • » Windows XP: Zone Alarm Kullanımı
 • » Devamlilik- Erkan
 • » Çok önemli! Lütfen dikkat!!! KURBAN...
 • » İbrahim Tenekeci: Şiir, hizaya gelmeme...
 • » Burçlara göre şiir
 • » Ak Partili Vekiller Hac'dan Döndü ....
 • » Genç Birikim Dergisi
 • » üstadımız hacı mahmud efendi...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Fatiha tefsiri
 • » Takvasiz Kuran Okumanin Akibeti
 • » Ancak Allah'tan 'İçi titreyerek korkan'...
 • » Mugayyebat-ı Hamse
 • » Nasr Süresi
 • » kuran ahlakında SEVGİ
 • » kıraatlar
 • » BAKARA SÛRESİ, Âyet: 1 (Elif lâm mîm)
 • » Kuran'ın 7 kıraat üzere iken teke...
 • » Ye Gibi Yumulduk Elif Gibi Başladiğimiz...