Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » şehid imad muğniye gazze’de…
 • » Bülent Arınç’ın ‘kahkahası’ dünya...
 • » Redyellow'un Gözüyle 92 (18.12.2011)
 • » Muammer Güler: Hesap vermeye hazırım!
 • » Şehadet Arzusu
 • » candy crush saga cılar parmak kaldırsın
 • » Rus Salatasının Tarifini Ruslardan...
 • » Sevgililer Sevgilisine-Sen Gel Diye Ey...
 • » Görecelik Nedir?
 • » Erbakan: Amerika Ne İstediyse Tersini...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Nisa Suresinin Tefsiri
 • » Sen Âyetelkursiden nerdesin?
 • » Adİyat Suresİ....
 • » Eğer Kur’an Hakkında Şüphede İseniz?
 • » BELED SURESİ eşliğinde insan tasavvuru
 • » Nisa suresi 78-79. ayetlerin, bizlerin...
 • » kur*anla bir ömür şeyh kamil yusuf
 • » Hala Aklınızı Kullanmayacak mısınız..??
 • » Ahsenü'l-kasas olan kıssa-i Yusuf...
 • » Allah'ın bu emrini, ne zaman...