Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Pişman Olmadan Önce
 • » Simav'da 4.0 şiddetinde deprem meydana...
 • » Sinsi hastalık 'Glokom' gözleri vuruyor
 • » İbn Hazm / Güvercin Gerdanlığı
 • » İdrardan sonra bazen beyaz su çıkar, bu...
 • » www.anadolugencligi.com
 • » Direniş Güçleri Gazze’ye Sızmaya...
 • » Allâhu Teâlâ Mekândan Münezzehtir
 • » www.siyahnur.com
 • » SizCede öyLe DeğiL mi ??? !!!

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » bir de kendimize bakalım, biz nasılsız?!
 • » cehenneme girecek olan 25 kişi
 • » Allah'ın Ipine Sımsıkı Sarılın!
 • » KUR'AN Her Şeyimiz...
 • » Asır suresi ve k.kerimdeki kasemlerle...
 • » Kur’an, nasıl şefaatçi olur?
 • » Onlardan mıyız???
 • » Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel...
 • » Kur'an'da Ahir Zaman
 • » Kİmler eŞİt olmaz?