Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Erbakan Ailesinin Miras Davası
 • » Gazze'nin İmdadına Türkiye Koşuyor
 • » Hazine hanım sorun nedir?
 • » Bayındır Hoca Cübbeli Hoca'nın...
 • » Peygamberimizin Veda Hutbeleri
 • » Pera Classic's 2 - Ta uzaklardan.....
 • » Haaretz'den İsrail'e ağır eleştiri
 • » İnternet Cafe Programları
 • » drama klip
 • » canlı yayındaydı ölüm...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Inşirah Suresi
 • » Bakara 146-147. Ayetlerden Alacağımız...
 • » ''La İlahe İLLAllah''
 • » Tevhid nedir?
 • » Örümceğin Yuvası
 • » 62 Hafızımız Daha İcazet Aldı
 • » Nasr Süresi
 • » Mısır İçin Fetih Suresi Ve Tefriciye...
 • » Namaz Kılmayana, Kur'an ın Öngördüğü...
 • » Vakıa Suresi'ni her gece okuyun,...