Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Cahiliyye'nin Yaptıkları
 • » İdeal Müslüman Kız(Nureddin yıldız)
 • » İnternette Ki Kızlar (Beste Sözü) :)))
 • » YGS başvuruları başlıyor, işte yeni...
 • » Mit ve NAH konuma devam cevaplar....
 • » Kulak içinden çıkan kir abdesti bozar...
 • » Uzak: Bize gerçekten uzak bir film
 • » Enerji Bakanlığı II. Abdülhamitin...
 • » İnsan Kaynakları 1.Sınıf 2010 Arasınav...
 • » Sükûn

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » VE'DDUHA ve BAHAR
 • » AyetelkÜrsİ
 • » Kur'an da geçen bazı ibadetlerin...
 • » Ahsenü'l-kasas olan kıssa-i Yusuf...
 • » Alemlere Rahmet olan nedir?
 • » Kıyamet bizlere okadar yakın ki. Ah bir...
 • » İslamı Yaşarken Büyük Yanlışlar...
 • » Fatih Çollak Kur'an-ı Kerim Hatmi
 • » Sakın onlar gibi olmayın
 • » Dünyayı Kurtaracak Tek Ayet…