Kur'ân'ın çeşitli özelliklerini toplayan klasik tarifi şöyledir: Hz. Muhammed (a.s)'a vahiy yolu ile indirilmiş, tevatürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, i'caz vasfı olan kelam-ı ilahîdirKur'ân'ın kadim olan aslı, Levh-i Mahfuzdadır. Buradan dünya semasında Beytu'l-izze denilen bir makama toptan indirilmiş, sonra buradan zaman zaman bazı vesilelerle bölüm bölüm olarak Hz. Cebrail vasıtasıyla yirmi üç yıllık bir zamana yayılarak Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Kur'ân'ın başı ve sonu bulunan bir veya birkaç cümleden oluşan en küçük birimine ayet, ayetlerin bir araya gelerek teşkil ettiği büyük birimine ise sûre denir. Ayet ve sûrelerin uzunluğu birbirinden farklı olup bunlar tamamen Allah tarafından belirlenmiştir. Kur'ân'da 114 sûre, 6236 âyet vardır.
Kur'ân toptan indirilmeyip ihtiyaçlara göre, Hz. Peygamberin 23 senelik risalet dönemine yayılacak şekilde indirilmiştir. Bu da:
1.Ümmeti irşad,
2.Kur'ân'ın ezberlenmesini kolaylaştırmak,
3.Buyruklarının hazmedilip anlaşılmasını temin,
4.Her seferinde tehaddî edip muarızlarına benzerini yapma konusunda meydan okumasıyla i'caz vasfını defalarca tescil etme gibi çok önemli gayelerini gerçekleştirmek amacına yöneliktir.


Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Duyulan Acı Bakılan Yere Göre...
 • » Android MaçKolik Canlı Maç Sonuçları
 • » Gusülde niyet ne zaman yapılır?
 • » İçinde 'KEKE' olan şiirler :))
 • » AKP HABERAL'IN OTELiN'DE KURULDU !
 • » Kimileri LAF üretir Kimileriİş yapar...
 • » Eşref Ziya Ezgileri
 • » Sessizliğin deminde sanki suçlu bir...
 • » Saatler 1 saat geriye alınıyor
 • » Üşüyorum

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Kullarım Beni sana soracak olursa...
 • » Zilzal Suresinin Sırlarıyla Yaşamak
 • » Yasin Suresi 6. Ayeti Nasıl Anlamalıyız
 • » Ehl-i İmana Kur’an’dan Gelen Müjde!
 • » Tefsir Dersleri - NATO hangi ayetin...
 • » kiyamet ayetleri
 • » Kur’anda savaş hukukuyla ilgili ne gibi...
 • » Düşünür müsünüz? Ayetlerden İzdüşümleri...
 • » Andolsun ki beni, bana gelen Kuran'dan...
 • » Hikemat-i Muhteşem