Etiketlenen üyelerin listesi

Kürtlerin Soyu

Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz? - “Ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağına” dair bir ifadeyi bildiren bir hadis kaynağına rastlayamadık. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’den gelen meşhur ve sahih olan rivayet şöyledir: “Ümmetimden bir taife/topluluk -Allah’ın emri gelinceye

Bu konu 31430 kez görüntülendi 22 yorum aldı ...

Sayfa 1/4 1234 SonSon
 1. #1
  Profesör Profesör kemalali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18-08-2006
  Mesajlar
  783
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Reklamsız forum için Üye Olmalısınız.

  Post Kürtlerin Soyu

  Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz?

  - “Ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağına”
  dair bir ifadeyi bildiren bir hadis kaynağına rastlayamadık. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’den gelen meşhur ve sahih olan rivayet şöyledir:

  “Ümmetimden bir taife/topluluk -Allah’ın emri gelinceye kadar/kıyamete kadar galibane bir şekilde hak üzere- mücadelelerine devam ederler.”
  (Buharî, İtisam, 10). Buharinin değişik rivayetinde “ümmetimden bir taife, bir kavim, bazı insanlar” şeklinde farklı sözcükler kullanılmıştır. Bunların hepsi, bir cemaat, bir topluluk anlamındadır.

  - Ünlü tarihçi İbn Hallekan, İbn Abdul-Ber’den naklettiğine göre, Kürtler, Amir b. Muzikya b. Amir b. Maissema neslindendir. Amir’in Arap olduğunda şüphe yoktur. Bunlar daha sonra Arap olmayan yerlere gittiler, çoğaldılar ve orada Ekrad = Kürtler adını aldılar.(bk. Alusî, Fetih, 48/16. ayetin tefsiri).

  - Bir Arap şairi de bu konuyu şiirsel olarak dillendirmiştir. Tercümesi: Yemin ederim ki, Kürtler Faris neslinden değildir. Bilakis onlar, Amr’ın oğlu Amir’in oğlu “Kürd”’ün neslindendir. Bu da İbn Abdu’l-Berr’in yukarıdaki açıklamasını desteklemektedir (bk. a.g.y)

  - Bazı alimlere göre, Kürtler Yemen’deki Kahtan kabilesinden olup, Hz. İsmail (as)’in soyundan gelmiştir. Nitekim Semhudî, Tarihu’l-Medine adlı eserinde şu bilgilere yer vermiştir: Ansardan olan Evs ve Hazreç kabileleri, Salebetu’l-Anka b. Amr Muzikya’nın soyundandır. Adı geçen Amr’in 13 oğlu vardı. Bunlar; Salebe, Harise (Huzaa’ kabilesinin babası), Cefene (Gassannîlerin babası), Vudaa, Ebu Harise, Avf, Kâb, Malik, İmran, Kürd adlarını taşıyordu. (bk. a.g.y.).

  Alusî’nin kanaati şu merkezdedir: Bugün büyük bir kitleyi oluşturan Kürtlerin bir kısmı, adı geçen Amr b. Muzika’nın çocuklarından, bir kısmı da başka Arap kabilelerinden gelmiş olabilirler. Bir kısmı da Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlerden oluşmaktadır. Özellikle Berzencilerin bu soyu çok meşhurdur. Genel olarak Kürteler şecaat/kahramanlıkla ünlüdür. İçlerinde erbabı fazilet pek çoktur. (bk. Alusî, a.g.y).

  - Bediüzzaman da
  “Kürtlerin, Arap kavm-i necibi ile ırken alakadar bulunduğu hakayık-ı tarihiyyedendir.” (İçtimaî Dersler, s. 579) ifadesiyle bu konudaki görüşünü ortaya koymuştur.

  - Bildiğimiz kadarıyla, Kürtler Müslüman olmadan önce, en çok etkilendikleri dinin Zerdüşt olduğu hususu kabul görmüş bir görüştür.

  Ünlü Müfessir Alusi'ye göre, Küretlerin bir kısmı Hz. Peygamber (a.s.m) zamanında Müslüman olmuşlardır. Hatta bunlardan "Ebu Meymun Cabân el-Kurdî" ismindeki bir sahabi Kürt kökenlidir.(Alusî, 17/67; 26/1-2-1-3).

  - Taberanî de el-Mucemu’s-Sağir ve el-Mucamu’l-Evsat adlı eserlerinde kaydettiği bir hadis rivayetinde “Meymun el-Kurdî”nin adını zikretmiştir. Söz konusu hadisi, Meymun el-Kürdî babasından (Ebu Meymun Câbân) o da Hz. Peygamber (a.s.m)'den nakletmiştir. Taberanî, Ebu Meymun’un Hz. Peygamber (a.s.m)’den yalnız bu hadisi rivayet ettiğini de bildirmiştir.(el-mucemu’s-sağir, 1/114; el-Evsat, 4/380-şamile). Hafız el-Heysemî, bu rivayet zincirindeki bütün adamların sika/sağlam olduklarını söylemiştir (bk. Mecmauz’Zevaid, 4/132).

  - Hafız el-Heysemî’nin -Taberanî’den (el-Mucemu’l-Evsat,13/471-şamile) aktararak- bildirdiğine göre, Ebu Hulde şöyle demiştir: “Bir gün Meymun el-Kürdî ile birlikte Malik b. Dinar’ın yanında idik. Malik (Meymun el-Kürdî’yı kast ederek): ‘Şeyh neden babasından bir şey anlatmıyor. (sonra kendisine dönerek): Biliyorsun, senin baban Hz. Peygamber (a.s.m)’i görmüş, ondan hadis duymuş bir kimsedir.’ Meymun el-Kürdî cevap olarak şöyle dedi: ‘Babam, bir şey fazla veya eksik söyleyecek korkusuyla bize Hz. Peygamber (a.s.m)’den pek fazla bir şey anlatmaz ve Resulullah’dan “Kim bilerek yalan yere bana bir söz uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisini işittiğini (bunun için hadis rivayet etmekten çekindediğini, söylerdi.”(bk. Taberanî, el-Mucemu’l-Evsat). Heysemî, bu rivayetin sıhhatine hükmetmiştir(bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/148).

  - Alusi'nin de belirttiği gibi, "Ebu Meymun Cabân el-Kürdî" ismi, İbn Hacer'in el-İsabe fî-Temyizi's-Sahabe ("Cabân"maddesi) adlı eserinde de yer almaktadır. Ancak elimizdeki nüshada "el-Kürdî" yerine "el-Surdî" olarak geçmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, bu bir matbaa hatasıdır.

  Futuhu'l-Buldan'da (s.208) bildirildiğine göre, Kürtlerin bulunduğu bölgelerden Ruha/Urfa, Harran, Meyafarkin, Hasankeyf, Mardin, Amed/Diyarbakır, Nusaybin gibi bölgeler, savaştan sonra sulh yoluyla fethedilmişlerdir. Bu fetihler, Hz. Ebu Ubeyde'nin görevlendirdiği büyük komutan Iyad b. Ganem tarafından hicrî 19-20. yıllarında gerçekleşmiştir. Buna göre, Kürtlerin -memleketlerinin Hicaz bölgesine yakın olmasının da etkisiyle- Müslüman olduklarını söylemek yanlış olmasa gerektir.

 2. 01-09-2009, 02:44
  #1
  Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz?

  - “Ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağına”
  dair bir ifadeyi bildiren bir hadis kaynağına rastlayamadık. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’den gelen meşhur ve sahih olan rivayet şöyledir:

  “Ümmetimden bir taife/topluluk -Allah’ın emri gelinceye kadar/kıyamete kadar galibane bir şekilde hak üzere- mücadelelerine devam ederler.”
  (Buharî, İtisam, 10). Buharinin değişik rivayetinde “ümmetimden bir taife, bir kavim, bazı insanlar” şeklinde farklı sözcükler kullanılmıştır. Bunların hepsi, bir cemaat, bir topluluk anlamındadır.

  - Ünlü tarihçi İbn Hallekan, İbn Abdul-Ber’den naklettiğine göre, Kürtler, Amir b. Muzikya b. Amir b. Maissema neslindendir. Amir’in Arap olduğunda şüphe yoktur. Bunlar daha sonra Arap olmayan yerlere gittiler, çoğaldılar ve orada Ekrad = Kürtler adını aldılar.(bk. Alusî, Fetih, 48/16. ayetin tefsiri).

  - Bir Arap şairi de bu konuyu şiirsel olarak dillendirmiştir. Tercümesi: Yemin ederim ki, Kürtler Faris neslinden değildir. Bilakis onlar, Amr’ın oğlu Amir’in oğlu “Kürd”’ün neslindendir. Bu da İbn Abdu’l-Berr’in yukarıdaki açıklamasını desteklemektedir (bk. a.g.y)

  - Bazı alimlere göre, Kürtler Yemen’deki Kahtan kabilesinden olup, Hz. İsmail (as)’in soyundan gelmiştir. Nitekim Semhudî, Tarihu’l-Medine adlı eserinde şu bilgilere yer vermiştir: Ansardan olan Evs ve Hazreç kabileleri, Salebetu’l-Anka b. Amr Muzikya’nın soyundandır. Adı geçen Amr’in 13 oğlu vardı. Bunlar; Salebe, Harise (Huzaa’ kabilesinin babası), Cefene (Gassannîlerin babası), Vudaa, Ebu Harise, Avf, Kâb, Malik, İmran, Kürd adlarını taşıyordu. (bk. a.g.y.).

  Alusî’nin kanaati şu merkezdedir: Bugün büyük bir kitleyi oluşturan Kürtlerin bir kısmı, adı geçen Amr b. Muzika’nın çocuklarından, bir kısmı da başka Arap kabilelerinden gelmiş olabilirler. Bir kısmı da Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlerden oluşmaktadır. Özellikle Berzencilerin bu soyu çok meşhurdur. Genel olarak Kürteler şecaat/kahramanlıkla ünlüdür. İçlerinde erbabı fazilet pek çoktur. (bk. Alusî, a.g.y).

  - Bediüzzaman da
  “Kürtlerin, Arap kavm-i necibi ile ırken alakadar bulunduğu hakayık-ı tarihiyyedendir.” (İçtimaî Dersler, s. 579) ifadesiyle bu konudaki görüşünü ortaya koymuştur.

  - Bildiğimiz kadarıyla, Kürtler Müslüman olmadan önce, en çok etkilendikleri dinin Zerdüşt olduğu hususu kabul görmüş bir görüştür.

  Ünlü Müfessir Alusi'ye göre, Küretlerin bir kısmı Hz. Peygamber (a.s.m) zamanında Müslüman olmuşlardır. Hatta bunlardan "Ebu Meymun Cabân el-Kurdî" ismindeki bir sahabi Kürt kökenlidir.(Alusî, 17/67; 26/1-2-1-3).

  - Taberanî de el-Mucemu’s-Sağir ve el-Mucamu’l-Evsat adlı eserlerinde kaydettiği bir hadis rivayetinde “Meymun el-Kurdî”nin adını zikretmiştir. Söz konusu hadisi, Meymun el-Kürdî babasından (Ebu Meymun Câbân) o da Hz. Peygamber (a.s.m)'den nakletmiştir. Taberanî, Ebu Meymun’un Hz. Peygamber (a.s.m)’den yalnız bu hadisi rivayet ettiğini de bildirmiştir.(el-mucemu’s-sağir, 1/114; el-Evsat, 4/380-şamile). Hafız el-Heysemî, bu rivayet zincirindeki bütün adamların sika/sağlam olduklarını söylemiştir (bk. Mecmauz’Zevaid, 4/132).

  - Hafız el-Heysemî’nin -Taberanî’den (el-Mucemu’l-Evsat,13/471-şamile) aktararak- bildirdiğine göre, Ebu Hulde şöyle demiştir: “Bir gün Meymun el-Kürdî ile birlikte Malik b. Dinar’ın yanında idik. Malik (Meymun el-Kürdî’yı kast ederek): ‘Şeyh neden babasından bir şey anlatmıyor. (sonra kendisine dönerek): Biliyorsun, senin baban Hz. Peygamber (a.s.m)’i görmüş, ondan hadis duymuş bir kimsedir.’ Meymun el-Kürdî cevap olarak şöyle dedi: ‘Babam, bir şey fazla veya eksik söyleyecek korkusuyla bize Hz. Peygamber (a.s.m)’den pek fazla bir şey anlatmaz ve Resulullah’dan “Kim bilerek yalan yere bana bir söz uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisini işittiğini (bunun için hadis rivayet etmekten çekindediğini, söylerdi.”(bk. Taberanî, el-Mucemu’l-Evsat). Heysemî, bu rivayetin sıhhatine hükmetmiştir(bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/148).

  - Alusi'nin de belirttiği gibi, "Ebu Meymun Cabân el-Kürdî" ismi, İbn Hacer'in el-İsabe fî-Temyizi's-Sahabe ("Cabân"maddesi) adlı eserinde de yer almaktadır. Ancak elimizdeki nüshada "el-Kürdî" yerine "el-Surdî" olarak geçmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, bu bir matbaa hatasıdır.

  Futuhu'l-Buldan'da (s.208) bildirildiğine göre, Kürtlerin bulunduğu bölgelerden Ruha/Urfa, Harran, Meyafarkin, Hasankeyf, Mardin, Amed/Diyarbakır, Nusaybin gibi bölgeler, savaştan sonra sulh yoluyla fethedilmişlerdir. Bu fetihler, Hz. Ebu Ubeyde'nin görevlendirdiği büyük komutan Iyad b. Ganem tarafından hicrî 19-20. yıllarında gerçekleşmiştir. Buna göre, Kürtlerin -memleketlerinin Hicaz bölgesine yakın olmasının da etkisiyle- Müslüman olduklarını söylemek yanlış olmasa gerektir.
 3. #2
  Profesör Profesör kemalali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18-08-2006
  Mesajlar
  783
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Standart

  Güncelleme

 4. #3
  Profesör Ordinaryus SeTTaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-09-2009
  Mesajlar
  1.143
  Beğenmiş
  1.158
  Beğenilmiş
  389
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Standart

  Kürtlere böyle bir ithamda bulunulduğunu ilk defa duydum ama açıklamanızla böyle bir şeyin olmadığını belittiniz.Konuya sadece başlık çerçevesinde devam etseydiniz daha iyi olurdu kanısındayım.Yinede ilinize sağlık.

 5. 03-10-2010, 21:58
  #3
  Kürtlere böyle bir ithamda bulunulduğunu ilk defa duydum ama açıklamanızla böyle bir şeyin olmadığını belittiniz.Konuya sadece başlık çerçevesinde devam etseydiniz daha iyi olurdu kanısındayım.Yinede ilinize sağlık.
 6. #4
  Kıdemli Üye Kıdemli Üye Mahpeyker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02-09-2009
  Mesajlar
  4.559
  Beğenmiş
  1.752
  Beğenilmiş
  1.177
  Adı geçen
  10 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Standart

  kürtler dediğiniz gibi arap asıllı olsaydı bütün dünya milletleri tarafından kabul edilirdi bu .
  ama nedense kürtler ,bazı milletler gibi nerden geldiği bilinmeyen bir millet olarak görülüyor .
  tarihde de geçmişleri hakkında hiç bir bilgi yok .

 7. 09-10-2010, 00:56
  #4
  kürtler dediğiniz gibi arap asıllı olsaydı bütün dünya milletleri tarafından kabul edilirdi bu .
  ama nedense kürtler ,bazı milletler gibi nerden geldiği bilinmeyen bir millet olarak görülüyor .
  tarihde de geçmişleri hakkında hiç bir bilgi yok .
 8. #5
  Doçent Doçent tebeyyün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-07-2006
  Mesajlar
  549
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  6
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Standart

  Diyorum ki: acaba bu kürd'ler uzaydan mı geldi?Olabilir gibi geliyor bana =)
  Nerden geldi nereye gidiyor.Ancak kürd'lerin nerden geldiğinden çok daha önemli sorunları var.(inşaAllah bir gün bitecek.)

  Birde , bende nerden gelmiş acaba bu kürd'ler dedim.sonra cumhuriyet öncesi dönemin HARİTAlarına bir bakayım dedim.Bulamadım bu konuda bir bilgi yok-muş!

  Nereye gidiyor bu kürd'ler de demek lazım.(şimdi sırası mı?)

  =)

 9. 09-10-2010, 05:37
  #5
  Diyorum ki: acaba bu kürd'ler uzaydan mı geldi?Olabilir gibi geliyor bana =)
  Nerden geldi nereye gidiyor.Ancak kürd'lerin nerden geldiğinden çok daha önemli sorunları var.(inşaAllah bir gün bitecek.)

  Birde , bende nerden gelmiş acaba bu kürd'ler dedim.sonra cumhuriyet öncesi dönemin HARİTAlarına bir bakayım dedim.Bulamadım bu konuda bir bilgi yok-muş!

  Nereye gidiyor bu kürd'ler de demek lazım.(şimdi sırası mı?)

  =)
 10. #6
  Doçent Doçent tebeyyün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-07-2006
  Mesajlar
  549
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  6
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Standart

  Bir kürd olarak ne arıyorum dedim, ben.Evet bu forumdan olmasada arama motoru yahut farklı bir yolla buraya bakacak kürd'lere sesleniyorum.Ne arıyorsunuz?Ne bulmak istiyorsunuz?Kürd'lerin soyu yahut tarihi nedir diye bakarsan islam tarihine bak yeter.Müslümanlık dışında bir tarih arıyorsan beyhude yorulma.Falanın soyundan olsan ne çare.senki kımıldatmazsan vicdanı ne önemi var.Şimdi bu aptal aklıma diyorum neden bu kadar vakit harcadın beyhude.Ama nefsim o bir tane öyle değil mi?Şimdi diyorum rabbime : ebe kürd sana yararı olmayan bilgiden Allah'a sığın.Zira dönüş ona.VE "nefisler eşleştirildiğinde" ayvayı yedin oğlum.Atan kudüsü fethetse nafile.Sonra "değişen ne?"

  geçip gideyim be adam izin ver.
  sanki tutan var.
  ...
  yazık değil mi?
  kime?
  vaktine,kendine...
  selametle...
  ebkem (31-05-2012), Mahpeyker (31-05-2012) Bunu beğendi.

 11. 09-10-2010, 06:56
  #6
  Bir kürd olarak ne arıyorum dedim, ben.Evet bu forumdan olmasada arama motoru yahut farklı bir yolla buraya bakacak kürd'lere sesleniyorum.Ne arıyorsunuz?Ne bulmak istiyorsunuz?Kürd'lerin soyu yahut tarihi nedir diye bakarsan islam tarihine bak yeter.Müslümanlık dışında bir tarih arıyorsan beyhude yorulma.Falanın soyundan olsan ne çare.senki kımıldatmazsan vicdanı ne önemi var.Şimdi bu aptal aklıma diyorum neden bu kadar vakit harcadın beyhude.Ama nefsim o bir tane öyle değil mi?Şimdi diyorum rabbime : ebe kürd sana yararı olmayan bilgiden Allah'a sığın.Zira dönüş ona.VE "nefisler eşleştirildiğinde" ayvayı yedin oğlum.Atan kudüsü fethetse nafile.Sonra "değişen ne?"

  geçip gideyim be adam izin ver.
  sanki tutan var.
  ...
  yazık değil mi?
  kime?
  vaktine,kendine...
  selametle...
  ebkem (31-05-2012), Mahpeyker (31-05-2012) Bunu beğendi.
+ Yeni Konu aç
Sayfa 1/4 1234 SonSon

Benzer Konular

 1. Resulullah(sav)'in Mübarek Soyu
  By Hattabi in forum SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-04-2014, 13:10
 2. Kürtlerin soyu (münazara)
  By Mahpeyker in forum MÜNAZARALAR
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 15-10-2010, 10:41
 3. Kürtlerin soyu
  By Mahpeyker in forum MÜNAZARALAR
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12-10-2010, 17:41
 4. üstazımızın mübarek soyu
  By fazıl14 in forum Sahabeler ve İslâmî Önderler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-05-2008, 18:47
 5. Peygamberimizin Soyu
  By cüneytkaya in forum Sahabeler ve İslâmî Önderler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26-08-2007, 23:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •