Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve taaccübü ifade etmek için söylenir. Cenab-ı Hakkın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde bütün kusurlardan münezzehiyetini ifade eder.(Sübhanallah ve Elhamdülillah cümleleri Cenab-ı Hakk'ı Celal ve Cemal sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar. Celal sıfatını tazammun eden Sübhanallah, abdin ve mahlukun 'dan baid olduklarına nazırdır.Cemal sıfatını içine alan Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlukata karib olduğuna işarettir. Meselâ: Biri kurb, diğeri bu'd olmak üzere bize nâzır şemsin iki ciheti vardır. Kurb cihetiyle hararet ve ziyayı veriyor. Bu'd cihetiyle, insanların mazarratlarından tâhir ve sâfi kalıyor. Bu itibarla insan, şemse karşı yalnız kabil olabilir, fâil ve müessir olamaz.Kezâlik, bilâteşbih, Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karib olduğu cihetle Ona hamdediyoruz. Biz Ondan uzak olduğumuz cihetle Onu tesbih ediyoruz. Binâenaleyh, rahmetiyle kurbüne bakarken hamdet. Ondan baid olduğuna bakarken tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma. Ve her iki nazarı birleştirme ki, hak ve istikamet mültebis olmasın. Lâkin iltibas ve mezc olmadığı takdirde her iki makamı ve her iki nazarı hem tebdil, hem cem' edebilirsin. Evet, Sübhanallâhi ve bihamdihi her iki makamı cem'eden bir cümledir. M.N.)(Cenab-ı Hakkı şerikten, kusurdan, noksâniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek mânası ile saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemal ve saltanatının haşmetine medar olan dar-ı âhireti ve ondaki cenneti ihtar edip delâlet ve işaret eder. Ş.) (Bak: Bakiyat-ı sâlihat)

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Oruç Bedenimizi Yeniler
 • » Aynanız Ağlıyor mu...?
 • » veri Tarafından Rapor Edildi!
 • » Cowboy Temel
 • » Mahabad tarafından şikayet edilen mesaj
 • » Sev Yiğidim Şimdi Aşk Vaktidir
 • » Iddia Ediyorum, Çok Ağlayacaksiniz,...
 • » Tesbihlerden maksad nedir?
 • » Bediüzzaman Ve Tasavvuf
 • » Keşkül Dergisi

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Abdurrahman Dilipak kimdir ? / biyografi
 • » Cin - Cin Nedir - Cin Hakkında
 • » Dünyanin Ismi En Zor Söylenen Yeri
 • » Ali Haydar Haksal
 • » Aristokrasi Nedir?
 • » Garip dede hazretleri ...
 • » Osman Bölükbaşı Kimdir?
 • » Dahi anlamındaki “de” ayrı yazılır!...
 • » Farklı bir Davetçi: Amru Halid
 • » Ananas