Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve taaccübü ifade etmek için söylenir. Cenab-ı Hakkın zâtında, sıfâtında ve ef'alinde bütün kusurlardan münezzehiyetini ifade eder.(Sübhanallah ve Elhamdülillah cümleleri Cenab-ı Hakk'ı Celal ve Cemal sıfatlarıyla zımnen tavsif ediyorlar. Celal sıfatını tazammun eden Sübhanallah, abdin ve mahlukun 'dan baid olduklarına nazırdır.Cemal sıfatını içine alan Elhamdülillah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle abde ve mahlukata karib olduğuna işarettir. Meselâ: Biri kurb, diğeri bu'd olmak üzere bize nâzır şemsin iki ciheti vardır. Kurb cihetiyle hararet ve ziyayı veriyor. Bu'd cihetiyle, insanların mazarratlarından tâhir ve sâfi kalıyor. Bu itibarla insan, şemse karşı yalnız kabil olabilir, fâil ve müessir olamaz.Kezâlik, bilâteşbih, Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karib olduğu cihetle Ona hamdediyoruz. Biz Ondan uzak olduğumuz cihetle Onu tesbih ediyoruz. Binâenaleyh, rahmetiyle kurbüne bakarken hamdet. Ondan baid olduğuna bakarken tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma. Ve her iki nazarı birleştirme ki, hak ve istikamet mültebis olmasın. Lâkin iltibas ve mezc olmadığı takdirde her iki makamı ve her iki nazarı hem tebdil, hem cem' edebilirsin. Evet, Sübhanallâhi ve bihamdihi her iki makamı cem'eden bir cümledir. M.N.)(Cenab-ı Hakkı şerikten, kusurdan, noksâniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek mânası ile saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve kemal ve saltanatının haşmetine medar olan dar-ı âhireti ve ondaki cenneti ihtar edip delâlet ve işaret eder. Ş.) (Bak: Bakiyat-ı sâlihat)

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » agbi tarafından şikayet edilen mesaj
 • » Ramazan-ı Şerifte lokanta ve meşrubat...
 • » Takvânın Esası Helal Kazanç
 • » Milyoner Fransız Bir İş Adamı,Müslüman...
 • » Sorularımız
 • » Diyarbakır'da Ne Mutlu Türküm Diyene...
 • » 600 yıl önce 'donan' korku
 • » TETKAY - bizim yeni bir üyemiz var
 • » Bu geceleri ihya edelim recep ayında...
 • » Vergi denetmen yardımcılığı

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Havuç ne renktir? Biliyor musunuz?
 • » Hücre neden çoğalır?Biliyor musunuz?
 • » Eva de Vitray-Meyerovitch
 • » Ebu Bekr İbn Bedreddin El-Baytar /...
 • » Rasyonalizm Nedir?
 • » Bir üstad: Peyami Safa!
 • » Her gece 1.5 cm uzadığımızı biliyor...
 • » Mehmet Barlas kimdir ? / biyografi
 • » Tembel Gelin Hastalığı Nedir?
 • » Yılmaz Erdoğan kimdir ?